Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

11.2. Тактичний прийом - основне структурний поняття криміналістичної тактики


Тактичний прийом можна визначити як найбільш ефективний спосіб дії, що забезпечує успішне вирішення завдань з припинення, розкриття та розслідування злочинів. Існує кілька класифікацій тактичних прийомів, наприклад, В.І. Комісарів нарахував 17 таких класифікацій. Видається, що найбільше практичне значення мають дві класифікації по сфері їх застосування та за джерелом їх походження.
По перше основи класифікації тактичні прийоми диференціюються на тактичні прийоми допиту, огляду місця події, обшуку, слідчого експерименту, пред'явлення для впізнання і т.д. Тим самим тактичні прийоми групуються за тим слідчим діям, для виробництва яких вони призначені.
Друга підстава класифікації тактичних прийомів поділяє їх по базовим положенням тих наукових дисциплін, на яких грунтується їх застосування. За цією ознакою всі тактичні прийоми диференціюються на логічні, психологічні, організаційно-управлінські.
До логічним можна віднести тактичні прийоми, пов'язані з ефективним пред'явленням доказів конфліктує суб'єкту, деталізацією показань, застосуванням доводів переконливо показують безперспективність його негативної позиції і спростуванням висунутих ним на свій захист помилкових аргументів, оптимальним використанням протиріч у показаннях допитуваного особи або ж спростуванням його свідчень очними ставками зі спільниками і свідками і т.д.
До психологічних відносяться ті тактичні прийоми, які грунтуються на факторі раптовості, створенні враження про більше, ніж насправді, обсяг доказів, що знаходяться в розпорядженні слідчого, можливостях непрямого допиту, і словесної розвідки, методів довірчого спілкування , створення сприятливого емоційного клімату та встановлення необхідних комунікаційних зв'язків з конфліктуючими та іншими суб'єктами. До цієї групи методів належать і прийоми, що відновлюють або посилюють асоціативні зв'язки і відносини, благотворно впливають на пам'ять.
До організаційно-управлінським відносяться тактичні прийоми, спрямовані на створення стрункої системи взаємодії у кримінальних справах, виборі оптимальної форми попереднього слідства, напрямком слідчих доручень органам дізнання і запитів в інформаційні центри, експертно-криміналістичні підрозділи, різні установи, організації, проведення підготовчих заходів для подальшого виробництва слідчих дій, їх комплексів і т.д.
Слід зазначити, що розглянута вище класифікація тактичних прийомів з науково-інформаційного джерела їх походження не є логічно суворої, оскільки деякі прийоми, що знаходяться в різних класифікаційних групах мають не один, а кілька джерел походження. Однак необхідно враховувати переважний джерело, домінуюче вплив на формування тактичного прийому одного з трьох перерахованих вище джерел.
Тактичні прийоми знаходяться в різних структурно-інформаційних відносинах зі слідчим дією.
Найбільш поширеним варіантом цього співвідношення є включення тактичного прийому безпосередньо до складу слідчої дії.
Другий варіант полягає у включенні тактичних прийомів не тільки в структуру слідчої дії, а й в етап його підготовки.
Третій варіант - найбільш оптимальний, коли тактичні прийоми (або оперативно-розшукові заходи - ОРЗ) входять в структуру не тільки підготовчого етапу і самого слідчої дії, а й в заходи, які залежно від конкретної ситуації можуть бути здійснені вже після завершення процесуальної дії, але функціонально і структурно пов'язані з ним. Цю найбільш повну структуру можна відобразити в наступною схемою.

Повна структура оперативно-розшукових заходів


Примітка: ТП - тактичні прийоми; ОРМ - оперативно-розшукові заходи
Так, у кримінальній справі за обвинуваченням Кардапольцева, Смирнова та інших, звинувачених у крадіжці автомобілів, слідчому необхідно було встановити численні злочинні зв'язки обвинувачених. Він ретельно вивчив всі матеріали кримінальної справи і оперативно-розшукові дані, розробив тактичні прийоми допиту і склав план його виробництва. Однак незважаючи на правильно застосовувані слідчим тактичні прийоми допиту Кардапольцевой Д.С. (Дружини обвинуваченого) отримати відомості про злочинних зв'язках її чоловіка не вдалося. Чекаючи подібний результат допиту в гострій конфліктній ситуації, слідчий заздалегідь, відповідно до ч.4 ст. 38 КПК РФ доручив органу дізнання здійснити, передбачене п.6 ч.1 ст.6 Федерального закону «Про оперативно-розшукову діяльність» спостереження за Кардапольцевой Д.С., в ході якого вдалося виявити автомайстерню, в якій розбиралися на запчастини, викрадені злочинцями автомобілі.
По іншій кримінальній справі після проведеного у підозрюваних обшуку, який закінчився очікуваною невдачею, слідчий доручив органу дізнання організувати спостереження і засідку, які на 3-й день, після закінчення обшуку привели до позитивного результату - були затримані особи, які повертали підозрюваним передані їм на тимчасове зберігання цінності і гроші.
Таким чином, тактичні прийоми мають різноманітні взаємини з тим слідчим дією, ефективне виробництво якого вони забезпечують.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.2. Тактичний прийом - основне структурний поняття криміналістичної тактики "
 1. Тактична операція
  тактичних прийомів, слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів, об'єднаних єдиним задумом (планом) і керівництвом. Тактична рекомендація - науково обгрунтований, апробований практикою рада, що стосується оптимального вибору та застосування в типових ситуаціях розслідування злочинів техніко-криміналістичних засобів, тактичних прийомів і методів збирання, вивчення та
 2. Криміналістична тактика
  прийомів і рекомендацій з організації пошуку, вивчення та використання криміналістично значимої
 3. Тактична комбінація
  тактичних прийомів, що використовуються в певному поєднанні в рамках одного або декількох слідчих дій в метою вирішення приватної завдання
 4. Система криміналістики
  структурними елементами, а також зовнішніх стійких зв'язків між частинами, що охоплює: 1) теоретичні (методологічні) основи криміналістики, 2) криміналістичну техніку ; 3) криміналістичну тактику; 4) методику розслідування окремих видів
 5. § 3. Система криміналістики
  тактичних прийомів, слідчих ситуацій та ін, а також загальних і приватних ознак досліджуваних об'єктів - почерку, папілярних візерунків, усного мовлення і т.д.). У загальних положеннях криміналістичної техніки вивчаються закономірності механізму утворення матеріальних слідів злочину. На базі пізнаних закономірностей розробляються технічні засоби, прийоми і методи виявлення, фіксації,
 6. Тактичний прийом
  прийом - рекомендований криміналістикою найбільш ефективний в даній ситуації спосіб дії (лінія поведінки) особи, яка здійснює доказування, спрямований на оптимізацію розслідування (судового слідства) і (або) виробництва окремих процесуальних
 7. Тактика слідчих дій
  криміналістичної тактики, в рамках якого на базі теоретичних положень з урахуванням процесуальних правил розробляються ситуаційно обумовлені системи рекомендацій, спрямованих на оптимізацію взаємодії слідчого з учасниками судочинства в ході проведення слідчих дій з метою пошуку, отримання, дослідження та фіксації доказової
 8. О.Я. Баєв. Тактика кримінального переслідування і професійного захисту від нього. Слідча тактика: Науково-практичний посібник, 2003
  криміналістичної тактики в цілому і слідчої тактики зокрема. Детально досліджені питання слідчих версій і планування розслідування злочинів, а також, на основі детального аналізу КПК РФ, тактика виробництва окремих слідчих дій. Книга призначається для наукових співробітників, викладачів, студентів та працівників органів кримінальної
 9. Розділ III. Криміналістична тактика
  тактика
 10. Глава 15. Загальні положення криміналістичної тактики
  криміналістичної
 11. Тактичне рішення
  прийомів і методів досягнення наміченої мети, визначення найбільш оптимального способу дії в даній слідчої ситуації на основі аналізу наявних
 12. Криміналістична характеристика захоплення заручників
  основних структурних
 13. Тактичні особливості огляду місця події
  тактичних операцій та оперативних комбінацій. При подібному варіанті розслідування його ефективність стає досить високою і, забезпечує достовірність слідства. Огляд місця події входить як структурний елемент в одну з таких тактичних операцій, що проводяться на самому початку розслідування. У зв'язку з тим, що нерідко таких оглядів місць скоєння злочинів може бути
 14. Техніко-криміналістичне дослідження документів
  прийомах їх дослідження з метою встановлення обставин, що мають значення для розкриття, розслідування та попередження
 15. 11.3. Тактичні операції і тактичні комбінації
  тактичні рекомендації загального характеру, що дозволяють створити ефективно діючу в складних слідчих ситуаціях комплекси слідчих дій, оперативно-розшукових заходів, дій експертів і фахівців. Комплекси дій та заходів, спрямованих на реалізацію цих рекомендацій і вирішення спільних завдань в криміналістиці називають тактичними операціями. У концепції тактичних
 16. Криміналістична фоноскопія
  прийоми і методи її використання в цілях ідентифікації та діагностики джерела звуків, а також засобів фіксації звукових сигналів, записаних на плівку, дискету або інший сучасний носій
 17. Техніко-криміналістичні засоби
  прийоми і методи, що використовуються для вирішення завдань, пов'язаних з розкриттям, розслідуванням і попередженням
 18. Криміналістичне оружиеведение
  основні принципи дії та конструктивні рішення різних видів зброї, специфіку взаємодії з навколишнім середовищем, що протікають при цьому процесів відображення, а також розробляє методи і засоби криміналістичного дослідження цих об'єктів в цілях отримання доказової і орієнтує інформації для розслідування та попередження
 19. § 1. Криміналістична тактика: основні поняття
  тактичних засобів - так званих тактичних прийомів і рекомендацій. Під тактичним прийомом розуміється рекомендований криміналістикою найбільш ефективний в даній ситуації спосіб дії (лінія поведінки) особи, яка здійснює доказування, спрямований на оптимізацію розслідування (судового слідства) і (або) виробництва окремих процесуальних дій. Сутність тактичного прийому
 20. Криміналістична фотографія
  криміналістичної техніки, що представляє собою сукупність наукових положень і розроблених на їх основі фотографічних методів і засобів, використовуваних для зйомки і дослідження криміналістичних об'єктів, в систему якої входять оперативна і дослідницька фотографія, що розрізняються за сферами
© 2014-2022  yport.inf.ua