Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

28.2. Типові слідчі ситуації, що виникають при виявленні та розслідуванні вимагань


Визначальними для всього процесу розслідування є слідчі ситуації, що виникають у момент отримання вихідної інформації про вчинений злочин, а також у ході початкового етапу розслідування. Це обумовлено тим, що вимагання складається в більшості випадків з двох актів, розтягнутих у часі: пред'явлення незаконної вимоги і отримання майна. Вказана обставина і зумовлює перспективу подальшого розвитку вихідної слідчої ситуації.
Вихідні ситуації розслідування вимагання складаються в момент порушення кримінальної справи і характеризують хід і стан розслідуваної події на його початковому етапі. Їх фактичної базою є первинні дані, про ознаки злочину, а потім відомості, отримані в ході подальшого розслідування.
Початковий етап розслідування вимагання зазвичай пов'язаний з наявністю складної слідчої ситуації, що обумовлено неповнотою вихідних даних і джерел їх отримання. На цьому етапі важливо не тільки встановити всі джерела інформації, але й отримати максимально можливі відомості про зовнішність злочинців та обставини скоєння посягання. Найбільшу цінність в інформаційному відношенні представляють показання потерпілого, який нерідко буває знайомий з вимагачами, може назвати їх прізвище, місце проживання, роботи та ін Від нього ж можна отримати відомості, що стосуються суті відбулося події: чи не було зобов'язань у потерпілого перед вимагачами, що не чи прагнули відібрати майно силою і т.д., що може свідчити про вчинення злочину, не пов'язаного з вимаганням (грабежу, самоуправства і т.п.). Дуже важливо на даному етапі встановити психологічний контакт з потерпілими, так як іноді вони займають негативну позицію, створюючи конфліктну слідчу ситуацію. При розслідуванні вимагання насамперед стають відомими відомості про характер пред'явлених злочинцями вимог, видах і розмірах вимагали майна, умовах (час, місце) майбутньої його передачі, ознаки зовнішності злочинців, їх кількості, ступеня організованості і т.д. Так, залежно від характеру вимог вимагачів і особливостей отримання ними майна можна виділити наступні типові слідчі ситуації:
1) вимагачі в ході посягання призначили конкретний час і місце передачі майна;
2) вимагачі для передачі майна не визначили час і місце передачі і невідомо коли прийдуть за ним;
3) вимагачі, отримавши майно, втекли.
Найбільш сприятливою для проведення тактичної операції по затриманню вимагачів на гарячому і тим самим швидкого розкриття злочину є ситуація, коли здирники призначають час і місце передачі потерпілим необхідного ними майна. Проте в деяких випадках ця проста слідча ситуація може перерости в проблемну. По-перше, це може бути пов'язано з витоком інформації про наміри органів слідства, недотриманням правил конспірації при здійсненні спостереження за потерпілим і вимагачами в ході підготовки затримання, з недоліками і в його організації. Для особи здирників зазвичай властиві підозрілість і обережність, при будь-яких сумнівах вони можуть не прийти на призначену зустріч. По-друге, для отримання вимагав майна можуть використовуватися підставні особи, які часто не обізнані про наміри злочинців, а іноді й не знайомі з ними (наприклад, попросили перехожого принести згорток). В якості підставних осіб звичайно підбираються підлітки, алкоголіки, «бомжі», рідше - спільні знайомі з потерпілими. За їх діями в ході отримання майна вимагачі уважно стежать, і поспішне проведення затримання посередників може привести до провалу всієї тактичної операції. До того ж здирники можуть переїхати в інше місце і сховатися. По-третє, вимагачі можуть несподівано змінити раніше призначений час і місце передачі майна з одночасним спостереженням за подальшими діями потерпілого з метою виявлення «супроводжуючих» його осіб (оперативників). Нове місце зазвичай вибирається таке, де важко організувати або провести затримання або де найлегше буває позбутися доказів у разі необхідності (на мостах, шляхопроводах, у транспорті і т.д.). Певні труднощі можуть виникнути і в тих слідчих ситуаціях, коли здирники визначають для отримання майна тайники. Вони зазвичай пов'язані з невизначеністю часу, коли злочинці або підставні особи прийдуть за майном до схованки. Проте, при правильній організації спостереження ця складність досить легко долається.
У слідчій ситуації, коли вимагач в ході посягання не визначив умови і терміни передачі майна і не відомо, коли він з'явиться знову, перед слідством виникають проблеми, пов'язані з необхідністю організації спостереження за об'єктом вимагання в різних місцях і протягом тривалого періоду часу. До того, ж паралельно потрібно вести пошук злочинців на основі наявної інформації про ознаки їх зовнішності, особливості особистості та інших даних.
Для дозволу зазначеній ситуації найбільш ефективним є використання можливостей оперативно-розшукових підрозділів і різних технічних засобів: прослуховування телефонних переговорів потерпілого, визначення номера абонента, що дзвонив з метою встановлення його адреси та особистості, прихована звукозапис зустрічей потерпілого з підозрілими особами (посередниками, співучасниками), прихована відео-, фотозйомка таких осіб, організація зовнішнього спостереження, перегляд кореспонденції і т.д. Успішне проведення зазначених заходів дозволяє отримати необхідну додаткову інформацію про наміри вимагачів, встановити їх особу та організувати затримання злочинців на місці злочину. Перспектива подальшого розвитку зазначеної ситуації багато в чому залежить від поведінки потерпілого і його позиції на попередньому слідстві. Обставини, що характеризуються конфліктними відносинами з потерпілим, можуть істотно ускладнити рішення завдань розслідування. Подібного роду комбінована (проблемно-конфліктна) ситуація найбільш характерна для вимагань, коли предметом посягання є майно, для заволодіння яким потрібна відповідне оформлення документів, що підтверджують право власності на нього: автомобілі, нерухомість, цінні папери і т.д. Сюди ж можна віднести вимоги здирників перерахувати безготівковим шляхом певні грошові суми на вказаний ними розрахунковий рахунок чи в рахунок оплати якої-небудь угоди. Безсумнівно, що конфліктні відносини слідчого з потерпілим істотно ускладнюють (загострюють) ситуацію, збільшуючи її проблемні труднощі.
Найбільшу складність для розслідування вимагань являє слідча ситуація, коли вимагач, отримавши майно або зустрівши активний опір потерпілого, зник, і немає підстав припускати, що він найближчим часом знову зустрінеться з жертвою. Проте в деяких випадках, шляхом аналізу криміналістичної характеристики вимагання з найбільшою ймовірністю можна моделювати подальшу поведінку злочинців. Наприклад, якщо учень піддався здирництва з боку своїх однолітків безпосередньо після отримання стипендії та виконав їхні вимоги, то не виключено, що таке посягання повториться через місяць, під час видачі черговий стипендії.
У випадках, коли потерпілий був знайомий з будь-ким з вимагачів або часто бачив у певних місцях, оперативні працівники здійснюють пошук злочинців в ході спільного патрулювання з потерпілим. Ефективність даного заходу значно посилюється, якщо здійснюється «переслідування за гарячими слідами», коли вимагач ще не встиг позбутися доказів (гроші, речі, інші цінності). Проте використання зазначеного заходу може позбавити слідчого можливості проведення важливого процесуального дії - пред'явлення для впізнання вимагача.
Складна слідча ситуація складається в тих випадках, якщо потерпілий ніколи раніше не бачив здирників, які, отримавши майно, втекли. Подібна слідча ситуація зустрічається дещо рідше і пояснюється тим, що вимагання рідко відбувається в силу випадкового збігу обставин. Як ми вже відзначали, між потерпілим і злочинцем практично завжди існують певні взаємозв'язки. Здирникам завжди для посягання буває необхідний який-небудь привід, щоб обгрунтувати свої незаконні вимоги до жертви, якщо ж приводів немає, то використовується факт знайомства з жертвою будь-кого з вимагачів, їхніх друзів, родичів або факт проживання в одному дворі, мікрорайоні або роботи в одній установі і т.д. Найбільш часто зустрічаються приводами вчинення вимагання відносно конкретного потерпілого є: заняття жертви комерційної, торгової, протиправної або іншою діяльністю на контрольованій злочинцями території; перепродаж з рук спиртних напоїв у вечірній і нічний час; наявність конфліктів з будь-ким із знайомих здирників; невиконання своїх зобов'язань, домовленостей і обіцянку; наявність незаконних джерел доходів (розкрадання, хабарі і т.д.); зайва демонстрація своєї забезпеченості; відмова від участі в угрупованнях (зазвичай - неповнолітніх за місцем їх проживання). Враховуючи вищевикладене, у складній слідчої ситуації для її вирішення в першу чергу буває необхідно детально вивчити особистість потерпілого, виявити всі його сумнівні зв'язки, через які часто вдається вийти на злочинців. Істотну роль у висуненні та перевірці версій про особистості злочинців у таких ситуаціях набувають дані криміналістичної характеристики вимагання.
На початковому етапі розслідування вимагання перед слідством часто виникають ситуації, ускладнені протидією з боку зацікавлених осіб. Такими формами протидії є: ухилення або відмову від участі у розслідуванні суб'єктів (учасників) кримінального процесу (втеча з-під варти, неявка за викликом, перехід на нелегальне становище); надання впливу (тиску) на осіб, що беруть участь у розслідуванні (погрози, насильство , підкуп і т.д.); повідомлення неповних, неточних, неправдивих відомостей про обставини розслідуваної події і про злочинців (обмова, помилковий донос, самообмови, неправдиві свідчення, подання підроблених документів і т.д.); обмеження доступу слідчого та оперативних працівників до різних об'єктів (в квартиру, на підприємство, в установу чи організацію і т.д.); створення негативної громадської думки навколо розслідуваної події (через засоби масової інформації, шляхом подачі необгрунтованих скарг у всілякі інстанції тощо); прийняття заходів до приховування скоєного вимагання (знищення речових доказів, усунення свідків; фальсифікація речових доказів та документів і т.д.).
Залежно від того, які заходи протидії вжито зацікавленими особами, можуть виникнути різні складні слідчі ситуації: конфліктні, організаційно-невпорядковані, тактичного ризику, проблемні і комбіновані. З урахуванням цього слідчий вибирає основні напрямки та оптимальні прийоми і методи розслідування, що знаходить відображення при організації та плануванні розслідування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 28.2. Типові слідчі ситуації, що виникають при виявленні та розслідуванні вимагань "
 1. Початковий етап розслідування вимагань
  типовими є наступні слідчі ситуації. Перша - потерпілий звернувся із заявою про скоєний вимаганні, не виконавши вимог злочинців. Послідовність дій при цьому така: допит заявника; прослуховування телефонних переговорів; підготовка операції з затримання вимагачів на гарячому, здійснювана у взаємодії з оперативними підрозділами; затримання
 2. Типові слідчі ситуації
  слідчої ситуації впливають фактори, які не є ситуаційно утворюють по інших різновидів злочинів, в тому числі і кримінальним діянням терористичної спрямованості. Розглянемо основні типові слідчі ситуації, що виникають па початковому етапі
 3. Криміналістична характеристика
  слідчих ситуацій, визначення напрямів розслідування, висунення та перевірку слідчих версій для вирішення конкретних завдань
 4. Слідча ситуація
  слідчому дії, тобто сукупність обставин, реально сформованих в діяльності слідчого на момент вибору та реалізації тактичного прийому; з наукової точки зору - система взаємопов'язаних умов, що впливають на створення та реалізацію типізованих груп прийомів виробництва окремих слідчих
 5. § 2. Слідчі ситуації і планування розслідування
  ситуації і планування
 6. Криміналістична тактика
  типових ситуаціях провадження попереднього розслідування або судового слідства в цілому та окремих слідчих дій: зокрема, на базі чого формуються системи прийомів і рекомендацій з організації пошуку, вивчення та використання криміналістично значимої
 7. Друга типова ситуація.
  Слідчої групи контртерористична операція, в основному, завершена: заручники повністю або частково звільнені, терористи знищені або затримані. У цій ситуації слідча група здійснює свою діяльність з більш традиційною схемою, проводячи: - огляд місця події; - огляд трупів; - огляд живих осіб (терористів і потерпілих); - допити підозрюваних; -
 8. Тактична операція
    типових ситуаціях розслідування злочинів техніко-криміналістичних засобів, тактичних прийомів і методів збирання, вивчення та оцінки криміналістичнозначимої
 9. Слідчий огляд
    слідча дія, засноване на безпосередньому сприйнятті та аналізі різних матеріальних об'єктів з метою виявлення, дослідження та фіксації слідів злочину та інших речових доказів, значущих для розслідуваної кримінальної
 10. Початковий етап розслідування крадіжок
    типові слідчі ситуації: 1) повна відсутність інформації про осіб, які вчинили крадіжку, 2) особи, підозрювані у скоєнні крадіжки, не затримані, але про них є певні відомості; 3) підозрювані особи затримані на місці злочину. Виходячи зі змісту слідчої ситуації висуваються загальні версії: крадіжка мала місце; крадіжки не було, в наявності сумлінне оману заявника;
© 2014-2022  yport.inf.ua