Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Особливості слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів терористичної спрямованості


Особливості слідчих ситуацій, що виникають на початковому етапі розслідування кримінальних справ про різні різновидах терористичних діянь, обумовлені, головним чином, наступними факторами:
по-перше, наявністю або відсутністю достатньої вихідної інформації. У випадках достатньої інформації виникають прості, непроблемні ситуації, а брак інформації утворює складні проблемні ситуації;
по-друге, тактико-психологічний фактор, що визначає стан конфліктних або безконфліктних відносин між слідчим і протистоять йому по кримінальній справі особами. Відсутність конфліктних відносин призводить до простої безконфліктної ситуації, а наявність конфлікту зумовлює виникнення складної конфліктної ситуації.
У проблемних ситуаціях у розпорядженні слідчих (слідчої групи) знаходиться інформація, отримана в результаті огляду місця події; обшуків; допитів залишилися в живих потерпілих і свідків, а також підозрюваних, якщо їх вдалося затримати. Крім того, слідчі отримують перші висновки фахівців та експертів, які проводять вибухотехнічні, пожежно-технічні, балістичні, хімічні, медичні та деякі інші дослідження.
Що стосується оперативно-розшукових даних, то вони є результатом оперативного супроводу слідчих дій. Однак після встановлення хоча б частини осіб, що у скоєнні теракціі, раніше наявні щодо цих підозрюваних і всього терористичного формування оперативні дані, повинні бути активно використані в негласній і процесуальної діяльності.
Залежно від обсягу та якості інформації, даних про джерела потенційних відомостей, ситуації можуть носити або відносно простий або ж складний характер. Найчастіше, складні ситуації, що складаються на початковому етапі розслідування, носять проблемний характер різного ступеня гостроти. Проблемні ситуації вирішуються шляхом висунення і перевірки слідчих, оперативно-розшукових та комбінованих слідчо-оперативних версій, а також за допомогою широкого оперативного пошуку та активізації негласних джерел інформації.
Конфліктні ситуації долаються шляхом застосування тактичних прийомів, тактико-психологічних хитрощів, методів опитувань і допитів, із застосуванням поліграфічної техніки, нейролінгвістичного програмування і рефлексивного моделювання можливої ??позиції і намірів протидіє суб'єкта. Конфліктні ситуації зазвичай виникають з підозрюваними, затриманими під час або ж відразу після скоєння злочину. Приголомшені раптовим затриманням терористи, що знаходяться під найсильнішим враженням несподіваного арешту або психологічно «замикаються», не бажаючи вступати в контакт зі слідчим, або займають явно негативну або навіть агресивну позицію, або ж, не знаючи якими доказами володіє слідчий, займають позицію тактичного очікування. У всіх цих різновидах конфліктної ситуації слідчий застосовує тактико-психологічні методи і прийоми, враховуючи особистісні якості конфліктуючого суб'єкта, його функції в терористичному формуванні та в розслідуваного злочині. У всіх випадках виникнення конфліктних ситуацій, їх гострота і труднощі подолання, залежать від обсягу доказів. Тому затримані на місці злочину на місці злочину або викривали доказами терористи досить швидко змінюють позицію конфлікту і визнають свою провину повністю або частково. У цьому випадку завдання слідчого полягає у вживанні заходів для повного тактичного «роззброєння» злочинця та отримання від нього розгорнутих об'єктивних свідчень щодо керівників терористичного формування, плани та наміри кримінальної організації.
Ситуації тактичного ризику також можуть виникати в ході розслідування даної категорії справ. Так, при огляді місця події може виникнути небезпека вибуху при несподіваній «сработке» міни, вибухового пристрою, обваленні обгорілих конструкцій споруди і т. д. У цих ситуаціях необхідно, щоб виробництву слідчого огляду передувало обстеження території саперами, вибухотехніками або співробітниками пожежної охорони. Але для попереднього слідства характерним є інший прояв тактичного ризику, коли при виробництві якого процесуального дії підозрюваний намагається або здійснює втечу, напад на слідчого або інших осіб, намагається знищити матеріали справи, вчинити іншу провокацію. Ще більш часто слідчий в ситуації тактичного ризику неправильно вибирає момент і спосіб проведення якого процесуального дії або тактичного прийому, в результаті чого настає негативний результат. Так, при погано підготовленою і несвоєчасно проведеної очній ставці може виникнути ризик відмови дає правдиві показання свідка (обвинуваченого, підозрюваного) від раніше викладених відомостей під тиском стоїть на помилковій позиції конфліктуючого суб'єкта. Такий же негативний результат може наступити при виробництві тактично та інформаційно незабезпеченого пред'явлення для впізнання.
Слід особливо підкреслити, що можливість настання ситуації тактичного ризику, і труднощі її подолання значно збільшуються при її поєднанні з конфліктною ситуацією. Необхідно відзначити, що невдачі дій слідчого в комбінованій ситуації тактичного ризику і конфлікту наступають не тільки на первинному, але і на подальших етапах, коли слідчий психологічно заспокоюється, втрачає пильність, а терорист, навпаки, маскує конфліктну ситуацію, прагнучи «переграти» слідчого і нанести йому поразки.
Успішне подолання проблемних, конфліктних і тактично ризикованих (венчурних) ситуацій можливе лише при ефективній взаємодії органів дізнання і слідчих, при проведенні спільних тактико-оперативних операцій, постійному і активному оперативному супроводі дій слідчих, безперервному обміні інформацією і її успішної реалізації. Високий рівень взаємодії, поряд з іншими розглянутими факторами, що оптимізують процес розслідування, дозволить вирішити більшість складних слідчих ситуацій ще на початковому етапі розслідування, створивши міцний інформаційний і тактичний фундамент для успішного завершення попереднього слідства.
Для оптимізації процесів запобігання, припинення, розкриття та розслідування терористичних актів, правоохоронні органи повинні найтіснішим чином взаємодіяти з формуваннями армії, авіації і флоту, складовими основні силові структури контртерористичної операції. Слід зазначити, що чим раніше буде організовано це взаємодія, ніж змістовніше й ефективніше розвиватиметься цей процес, тим більш ефективно виявлення і зафіксовані сліди злочину і злочинців, дозволять прискорити процес розшуку злочинців, що сховалися, впізнати знищених бойовиків, розкрити раніше скоєні ними кримінальні діяння, встановити їхні зв'язки і спільників, створити інформаційну базу для слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Крім того, інформація, отримана в ході огляду місця скоєння злочину та інших первинних слідчих дій у поєднанні з результатами оперативно-розшукових заходів дозволяє більш успішно проводити військові та інші силові операцій з припинення терористичних акцій і переслідуванню прорвалися бойовиків, виявленню їх баз і тренувальних таборів, встановленню каналів надходження боєприпасів, вибухових пристроїв, вибухівки та озброєння.
Необхідно особливо підкреслити, що в складних слідчих ситуаціях найбільш ефективним інструментом слідчого є професійне проведення тактичних операцій - комплекс слідчих, оперативно-розшукових, експертних та інших дій, спрямованих на вирішення важливої ??проміжної задачі, підпорядкованої кінцевої мети розслідування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів терористичної спрямованості "
 1. Типові слідчі ситуації
  слідчої ситуації впливають фактори, які не є ситуаційно утворюють по інших різновидів злочинів, у тому числі і кримінальним діянням терористичної спрямованості. Розглянемо основні типові слідчі ситуації, що виникають па початковому етапі
 2. § 1. Методика розслідування злочинів як розділ науки криміналістики
  особливостей здійснення злочинів певного виду. Змістовна сторона загальних положень закладена в розробленій криміналістами системі принципів методики розслідування окремих видів злочинів. До них відносяться: - планомірність здійснення дій, що утворюють процес розслідування; - обумовленість методики розслідування предметом доказування, її залежність від тих
 3. Друга типова ситуація.
  Слідчої групи контртерористична операція, в основному, завершена: заручники повністю або частково звільнені, терористи знищені або затримані. У цій ситуації слідча група здійснює свою діяльність з більш традиційною схемою, проводячи: - огляд місця події; - огляд трупів; - огляд живих осіб (терористів і потерпілих); - допити підозрюваних; -
 4. Тактичні особливості окремих слідчих дій
  особливостей виробництва низки слідчих дій у кримінальних справах про терористичні акти, в цілях недопущення непотрібного дублювання в даному розділі досліджуємо, в основному, тактико-методичні аспекти, які специфічні лише для виробництва розслідування захоплення
 5. Криміналістична характеристика
  слідчих ситуацій, визначення напрямів розслідування, висунення та перевірку слідчих версій для вирішення конкретних завдань
 6. Глава 36 Розслідування злочинів терористичної спрямованості
  злочинів терористичної
 7. Слідча ситуація
  слідчому дії, тобто сукупність обставин, реально сформованих в діяльності слідчого на момент вибору та реалізації тактичного прийому; з наукової точки зору - система взаємопов'язаних умов, що впливають на створення та реалізацію типізованих груп прийомів виробництва окремих слідчих
 8. § 2. Слідчі ситуації і планування розслідування
  ситуації і планування
 9. Початковий етап розслідування крадіжок
  слідчі ситуації: 1) повна відсутність інформації про осіб, вчинили крадіжку; 2) особи, підозрювані у скоєнні крадіжки, не затримані, але про них є певні відомості; 3) підозрювані особи затримані на місці злочину. Виходячи зі змісту слідчої ситуації висуваються загальні версії: крадіжка мала місце; крадіжки не було, в наявності сумлінне оману заявника; крадіжка
 10. Глава 2. Слідчі версії і планування розслідування злочинів
  розслідування
 11. Методика розслідування окремих видів злочинів
  розслідування окремих видів злочинів - розділ криміналістики, що вивчає загальні закономірності організації та розслідування злочинів, розробляє на їх основі з урахуванням вимог кримінального та кримінально-процесуального законодавства науково-методичні рекомендації з виявлення, розкриття та розслідування злочинів певного виду, групи, а також окремих злочинів з урахуванням
 12. § 2. Початковий етап розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними формуваннями
  слідчої стадії чи про проведення попередньої перевірки відповідно до ст. 144 КПК РФ. Зазвичай реалізації отриманих відомостей передує перевірка джерела інформації, яка здійснюється як оперативним шляхом, так і з використанням кримінально-процесуальних можливостей. Конкретні форми реалізації визначаються з урахуванням перспектив і завдань розслідування злочину, про який
 13. Стаття 152. Місце провадження попереднього розслідування
  слідчих чи розшукових дій в іншому місці слідчий має право провести їх особисто або доручити виробництво цих дій слідчому або органу дізнання, дізнавач має право провести їх особисто або доручити виробництво цих дій дізнавачу або органу дізнання. Доручення повинні бути виконані в строк не пізніше 10 діб. (Частина 1 в ред. Федерального закону від 05.04.2013 N 53-ФЗ) 2.