Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 1. Методика розслідування злочинів як розділ науки криміналістики

Методика розслідування окремих видів злочинів як самостійний розділ криміналістики почала формуватися в 20-х рр.. минулого сторіччя. В результаті проведених низкою авторів досліджень були сформульовані основні теоретичні положення методики розслідування, визначено її джерела, принципи формування методичних рекомендацій, структура методики та її місце в системі науки криміналістики.
Наприкінці 30-х рр.. методика розслідування злочинів виділилася в самостійний розділ криміналістики, але розгорнуте визначення і розкриття змісту зазначеного розділу науки з'явилося лише в 60-х рр.. Подальша розробка загальних положень методики розслідування привела до включення до їх числа правових основ методики, загальних принципів організації розслідування злочинів, їх окремих видів і груп, використання спеціальних знань у розслідуванні, організації взаємодії слідчого та оперативних працівників, використання допомоги громадськості.
Сьогодні методику розслідування окремих видів злочинів можна визначити як розділ криміналістики, що вивчає загальні закономірності організації та розслідування злочинів і розробляє на їх основі з урахуванням вимог кримінального та кримінально-процесуального законодавства науково-методичні рекомендації з виявлення, розкриття та розслідування злочинів певного виду, групи, а також окремих злочинів з урахуванням їх специфіки.
З даного визначення випливає наступне.
По-перше, методика розслідування є розділом криміналістики, найтіснішим чином пов'язаним з іншими її розділами - криміналістичною технікою і криміналістичною тактикою, з яких вона черпає технічні засоби і тактичні прийоми, які використовуються при формуванні методів розкриття і розслідування злочинів.
По-друге, криміналістичні методичні рекомендації обумовлені вимогами кримінального та кримінально-процесуального законів.
У третьому, предметом методики розслідування є вивчення загальних закономірностей, що визначають організацію розслідування злочинів. У криміналістичній літературі до них відносять:
а) загальні закономірності здійснення розкриття, розслідування та попередження злочинів;
б) закономірності здійснення розкриття, розслідування та попередження однорідних видів (груп) злочинів;
в) закономірності здійснення розкриття, розслідування, попередження конкретного виду злочинів.
Як розділ криміналістики методика розслідування структурно поділяється на загальні положення та приватні методики.
Спільними є положення, що характеризують предмет методики розслідування, її вихідні початку, принципи і завдання, закономірності формування приватних методик розслідування. Вони конкретизуються в приватних методиках з урахуванням кримінально-правових та криміналістичних особливостей здійснення злочинів певного виду.
Змістовна сторона загальних положень закладена в розробленій криміналістами системі принципів методики розслідування окремих видів злочинів. До них відносяться:
- планомірність здійснення дій, що утворюють процес розслідування;
- обумовленість методики розслідування предметом доказування, її залежність від тих обставин, які необхідно встановити і довести;
- обгрунтованість методики розслідування конкретного злочину типовий методикою, що враховує типову криміналістичну характеристику злочинів даного виду, що дозволяє правильно визначити напрямки розслідування;
- системність здійснення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів залежно від обставин справи і ситуації, що слідчої ситуації;
- забезпечення повноти, ефективності та економічності розслідування допомогою визначення оптимальної сукупності слідчих дій і оперативно-розшукових заходів;
- поділ слідчих дій (етапів розслідування) на первинні і наступні;
- визначення оптимальної послідовності слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів;
- визначення комплексів слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів для вирішення приватних завдань розслідування;
- динамічність процесу розслідування, пов'язана із змінами слідчої ситуації;
- побудова приватних методик з урахуванням використання коштів криміналістичної техніки та спеціальних знань;
- визначення оптимальних форм взаємодії слідчого з органами дізнання.
Структура приватної методики грунтується на криміналістичних особливості розслідування злочинів певного виду (групи), на загальній процедурі процесу доказування, закріпленої в законі. Вона включає такі елементи:
а) криміналістичну характеристику злочинів даного виду (групи);
б) обставини, що підлягають встановленню;
в) особливості порушення кримінальної справи;
г) типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування;
д) програми (алгоритми) первинних слідчих дій і оперативно-розшукових заходів;
е) висування версій і планування розслідування;
ж) слідчі ситуації та програми подальшого етапу розслідування;
з) тактику виробництва окремих слідчих дій;
і) особливості використання в розслідуванні спеціальних знань;
к) профілактичні дії слідчого.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Методика розслідування злочинів як розділ науки криміналістики "
 1. Методика розслідування окремих видів злочинів
  розслідування окремих видів злочинів - розділ криміналістики, що вивчає загальні закономірності організації та розслідування злочинів, розробляє на їх основі з урахуванням вимог кримінального та кримінально-процесуального законодавства науково-методичні рекомендації з виявлення, розкриття та розслідування злочинів певного виду, групи, а також окремих злочинів з урахуванням
 2. Система криміналістики
  методику розслідування окремих видів
 3. Об'єкт науки криміналістики
  розслідування та попередження злочинів у всьому різноманітті складових їх процесів, відносин, властивостей і
 4. О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011

 5. Криміналістика
  розслідування та попередження
 6. Розділ IV. Основи криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів
  методики розслідування окремих видів
 7. § 3. Система криміналістики
  методика розслідування окремих видів злочинів. Теоретичні (методологічні) основи криміналістики - це сукупність її світоглядних принципів, теоретичних концепцій, понять і категорій, методів і зв'язків, що представляє собою загальнонаукове відображення її предмета. У цій частині науки концентруються поняття, що формують уявлення про предмет криміналістики, її завдання, законах
 8. Криміналістична тактика
  розслідування чи судового слідства в цілому та окремих слідчих дій: зокрема , на базі чого формуються системи прийомів і рекомендацій з організації пошуку, вивчення та використання криміналістично значимої
 9. Глава 26. Основи методики розслідування злочинів проти власності
  методики розслідування злочинів проти
 10. Глава 24. Загальні положення криміналістичної методики розслідування злочинів
  методики розслідування
 11. Глава 25. Основи методики розслідування злочинів проти особи
  методики розслідування злочинів проти
 12. Глава 31. Основи методики розслідування злочинів, скоєних окремими категоріями осіб
  методики розслідування злочинів, скоєних окремими категоріями
© 2014-2022  yport.inf.ua