Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 2. Початковий етап розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними формуваннями

Вивчення практики розслідування злочинів, скоєних ОПФ, показує, що справи цієї категорії порушуються:
а) за матеріалами органів дізнання, отриманим в результаті проведення оперативно-профілактичних заходів;
б) за фактами вчинення злочинів, виявлених правоохоронними органами;
в) у разі явки з повинною;
г) за заявами і листами громадян, посадових осіб.
У перших двох випадках проведення попередньої перевірки матеріалів про скоєний злочин, як правило, не потрібно, і кримінальна справа може бути порушена негайно.
У разі явки з повинною, а також при надходженні до правоохоронних орани повідомлень, заяв і листів громадян і посадових осіб слідчий, який прийняв інформацію, повинен проаналізувати її на предмет з'ясування таких основних питань:
- йдеться про вчинений злочин або злочин?
- Яка кримінально-правова та криміналістична характеристика вчиненого або підготовлюваного злочину?
- Яка характеристика предмета злочинного посягання (життя і здоров'я людини, чуже майно і т.д.)?
- Чи є дані про конкретних осіб, причетних до скоєного?
- Чи є дані про місце і час вчинення злочину?
- Чи є дані, що дозволяють в процесі розслідування забезпечити доказову базу?
За результатами аналізу приймається одне з таких рішень: про невідкладної реалізації отриманої інформації на дослідчої стадії чи про проведення попередньої перевірки відповідно до ст. 144 КПК РФ.
Зазвичай реалізації отриманих відомостей передує перевірка джерела інформації, яка здійснюється як оперативним шляхом, так і з використанням кримінально-процесуальних можливостей. Конкретні форми реалізації визначаються з урахуванням перспектив і завдань розслідування злочину, про який надійшла інформація. Ними можуть бути: організація та проведення затримання на гарячому; встановлення спостереження за певними особами та об'єктами; проведення оперативно-розвідувальних заходів; витребування необхідних документів; відібрання пояснень та ін
Для початкового етапу розслідування злочинів, скоєних ОПФ, характерні три типові слідчі ситуації.
Перша ситуація. Встановлено факт вчинення злочину, частково відомі обставини його вчинення, є відомості про винних осіб, але неясно, чи є вони членами ОПФ.
Основні напрямки розслідування: встановлення тієї обставини, що причетні до розслідуваного злочину є членами ОПФ; затримання винних, а якщо вони зникли - їх розшук з подальшим затриманням; встановлення всіх обставин розслідуваного злочину.
Висуваються такі версії: про вчинення розслідуваного злочину ОПФ; про вчинення ОПФ інших злочинів; про кримінальну спеціалізації ОПФ; тривалості кримінальної діяльності; регіоні діяльності, структуру та розподіл ролей в ОПФ; про зв'язок з іншими ОПФ і характері відносин між ними; про причетність до кримінальної діяльності ОПФ осіб, що не входять до його складу.
Для визначення основних напрямів розслідування та перевірки висунутих версій найбільш доцільним є наступний порядок проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій:
- оперативна перевірка джерела інформації (оперативне впровадження, контрольована поставка, перевірочна закупівля, оперативний експеримент);
- збір інформації про причетних осіб за даними оперативних і криміналістичних обліків;
- прослуховування абонентських телефонних точок перевірених осіб, контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень;
- інші види інструментального спостереження за перевіряються особами (з проведенням відеозапису, звукозапису, зняттям інформації з технічних каналів зв'язку);
- збір інформації про перевіряються особах в банках, податковій інспекції, інших фінансових органах (опитування, наведення довідок, виїмка і дослідження документів);
- вивчення зв'язків перевірених осіб з метою встановлення їх місця, ролі в ОПФ, для з'ясування інших питань;
- обстеження приміщень, будівель, споруд, ділянок місцевості і транспортних засобів;
- оперативне відстеження руху документів та грошових сум;
- реалізація оперативних розробок з прямим виходом на перевірених осіб.
Наведений перелік оперативно-розшукових заходів реалізується в умовах всіх слідчих ситуацій, що складаються на початковому етапі розслідування злочинів, скоєних ОПФ. Змінюватися може в основному тільки їх послідовність.
Порядок проведення слідчих дій у даній ситуації: огляд місця події; допити свідків з використанням інформації, отриманої з оперативних джерел (про причетність перевірених осіб до вчиненого злочину, ОПФ та ін.); виїмка, огляд документів ; проведення слідчих дій з легалізації оперативної інформації; накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію перевірених осіб; затримання підозрюваних, їх особистий обшук, а в необхідних випадках (залежно від виду розслідуваного злочину і часу затримання) - огляд; допит підозрюваних, проведення очних ставок ; обшук за місцем проживання і роботи; накладення арешту на майно; проведення в необхідних випадках ревізії, інвентаризації та інших перевірок; призначення криміналістичних та інших експертиз.
Друга ситуація. Мається непідтверджена інформація про скоєні злочини, а також дані про винних осіб, невідомі обставини і мотиви скоєного.
Основні напрямки розслідування: встановлення фактів вчинення злочинів, їх обставин і мотивів. Відповідно основним напрямам висуваються і слідчі версії.
У даній ситуації на оперативно-розшукові підрозділи покладається завдання отримання оперативної інформації про всі епізодах кримінальної діяльності, обставин і мотивах їх вчинення, про причетних осіб.
Порядок і черговість проведення слідчих дій: огляду місця події; затримання підозрюваних; допити свідків; допити потерпілих; допити підозрюваних; проведення очних ставок; перевірки показань на місці; накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію; проведення обшуків за місцем проживання і роботи підозрюваних; накладення арешту на майно; призначення експертиз.
Третя ситуація. Встановлено факти вчинення злочинів, що не повністю відомі обставини і мотиви їх вчинення, відсутня інформація про винних осіб.
Основні напрямки розслідування: встановлення осіб, причетних до скоєних злочинів, їх розшук і затримання, виявлення обставин і мотивів скоєного.
Слідчі версії висуваються стосовно до основних напрямках розслідування.
Головним завданням оперативно-розшукових підрозділів є встановлення осіб, причетних до скоєння злочинів, їх розшук і затримання, отримання інформації з оперативних джерел про приналежність підозрюваних до ОПФ.
Порядок проведення слідчих дій аналогічний наведеному вище. Порядок реалізації оперативно-розшукових заходів та слідчих дій може варіюватися слідчим з урахуванням конкретної специфіки розслідування злочинів, скоєних ОПФ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Початковий етап розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними формуваннями "
 1. Глава 32. Основи методики розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними співтовариствами
  розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними
 2. § 5. Організована злочинність
  організованої злочинності ми визнали можливим зробити виключення в силу відносної самостійності і важливості проблеми. Тема організованої злочинності актуальна в сучасному світі, включаючи Росію, і разом з тим вкрай міфологізована. Але якщо організована злочинність Італії, США, Японії та інших «капіталістичних» країн вивчається і обговорюється з кінця 20-х рр.. минулого століття (одне
 3. Глава 7. Злочинність
  злочин, злочинця і його жертву, злочин і покарання, найбільш розвинена частина Девиантология. Багато проблем Девиантология «обкатувалися» і « опрацьовувалися »на прикладі злочинності. Авторські погляди на предмет кримінології, а також аналіз основних видів злочинності докладно представлені в книзі 2002 р., до якої ми і посилаємо зацікавленого читача *. Нижче будуть розглянуті лише
 4. Обставини, обтяжують покарання та їх кримінально-правове значення
  злочинів, рецидив злочинів; б) настання тяжких наслідків у результаті вчинення злочину в) вчинення злочину в складі групи осіб, групи осіб за попередньою змовою, організованої групи чи злочинної співтовариства (злочинної організації); г) особливо активна роль у вчиненні злочину; д) залучення до вчинення злочину осіб, які страждають
 5. Початковий етап розслідування крадіжок
  початковому етапі розслідування крадіжок, як правило, виникають наступні типові слідчі ситуації: 1) повна відсутність інформації про осіб, які вчинили крадіжку, 2) особи, підозрювані у скоєнні крадіжки, не затримані, але про них є певні відомості; 3) підозрювані особи затримані на місці злочину. Виходячи зі змісту слідчої ситуації висуваються загальні версії: крадіжка
 6. Спосіб вчинення злочину
  злочину - це взаємопов'язаний комплекс (система) об'єктивно і суб'єктивно детермінованих дій з підготовки, вчинення, приховування злочину, сполучених з використанням умов місця, часу, знарядь і засобів, відповідних загальному злочинному задумом і досягненню
 7. Глава 7. Злочинність
  злочин, злочинця і його жертву, злочин і покарання, найбільш розвинена частина Девиантология. Багато проблем Девиантология «обкатувалися» і «опрацьовувалися» на прикладі злочинності. Авторські погляди на предмет кримінології, а також аналіз основних видів злочинності докладно представлені в книзі 2002 р., до якої ми і посилаємо зацікавленого читача *. Нижче будуть розглянуті лише
 8. Стаття 36. Ексцес виконавця злочину Коментар до статті 36
  злочину організатора, підбурювача чи пособника), так і при будь-якій формі співучасті (скоєнні злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою, злочинним співтовариством або злочинною організацією). Відповідальність за ексцес виконавця несе тільки сам виконавець, інші співучасники злочину відповідають лише за те діяння, яке охоплювалося їх
 9. Стаття 36. Ексцес виконавця злочину Коментар до статті 36
  спочатку повинен був здійснити виконавець, так як воно виявилося незавершеним за обставинами, не залежних від їх
 10. Стаття 67. Призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті Коментар до статті 67
  злочин, вчинений у співучасті, враховуються дві групи обставин: а) характер і ступінь фактичної участі особи в його скоєнні; б) значення цієї участі для досягнення мети злочину, його вплив на характер і розмір заподіяної або можливої шкоди. 2. У першому випадку суд враховує роль кожного співучасника у вчиненні злочину: чи є він організатором чи
 11. Глава 30. Основи методики розслідування злочинів залежно від давності їх вчинення
  розслідування злочинів залежно від давності їх
 12. Закінчений злочин. Встановлення моменту його закінчення. Кримінально-правова характеристика злочинів з усіченим складом і складом небезпеки
  злочину, передбаченого ... Кодексом ", незакінченим злочином визнаються готування до злочину і замах на злочин. 3 стадії вчинення злочину: 1) готування, 2) замах; 3) закінчений злочин. Приготування створення реальних умов для подальшого вчинення злочину. Замах - дія (бездіяльність), безпосередньо спрямоване на вчинення
 13. Криміналістична реєстрація
  розслідування та попередження
 14. Об'єкт науки криміналістики
  розслідування та попередження злочинів у всьому різноманітті складових їх процесів, відносин, властивостей і
© 2014-2022  yport.inf.ua