Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О.В. Волохова, Н.Н. Єгоров, М.В. Жижина. Криміналістика - М.: "Проспект", 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 1. Організована злочинність - основні поняття і структура

Проблема організованої злочинності і вироблення методів боротьби з нею виникла у другій половині 80-х рр.. XX в., З моменту прийняття кардинальних рішень про зміну економічної основи і соціально-політичного ладу держави, оскільки саме в цей час поширилися і прийняли системний характер кримінальні відносини в різних сферах державного і суспільного життя.
До числа найбільш важливих положень методики розслідування злочинів, вчинених у сфері організованої злочинності, слід віднести характеристику кримінальної діяльності злочинних співтовариств, злочинних організацій, організованих груп та інших кримінальних об'єднань. Традиційно всі питання, пов'язані з закономірностями вчинення злочинів певного виду, розглядалися в рамках криміналістичної характеристики злочинів. У даному ж випадку мають місце різні види злочинів, що здійснюються в рамках певної форми кримінальної діяльності, тому виявлення, наукове осмислення та систематизація закономірно властивих рис аналізованої форми злочинності виходить за межі криміналістичної характеристики злочинів.
Процес формування організованої злочинності характеризується впливом трьох основних чинників:
- особливостями економічних і соціально-політичних перетворень, що відбуваються в нашій країні;
- наступністю вітчизняного кримінального досвіду та збереженням його носіїв;
- запозиченням зарубіжного кримінального досвіду.
В даний час практично завершено структурування і об'єднання злочинних груп та окремих осіб, які займаються злочинною діяльністю, в основних сферах прикладання кримінальних інтересів: в економіці, наркобізнесі, проституції, гральному бізнесі, торгівлі зброєю. Значно активізувалася діяльність злочинних формувань загальнокримінальної спрямованості. Закінчується формування вертикальних і горизонтальних зв'язків у сфері організованої злочинності. Ці процеси відбуваються на тлі розділу сфер і регіонів впливу, видів кримінальної діяльності, боротьби за збільшення частки нелегального прибутку.
Організовану злочинність можна визначити як суспільно небезпечне соціальне явище, що полягає в створенні стійкої і самовідтворюється кримінальної системи з метою здійснення злочинної діяльності, спрямованої на встановлення контролю за економічними, соціальними і політичними сферами життя суспільства, з метою добування незаконних доходів і регулювання суспільних процесів у власних інтересах.
Організована злочинність реалізує свої цілі за допомогою протиправної діяльності. Початком цієї діяльності слід вважати створення організованих злочинних формувань (ОПФ), яке саме по собі є кримінально караним діянням (ст. 209, 210 КК).
У юридичній літературі склалося однакове розуміння організованої злочинної діяльності. Вона розглядається як особливий вид кримінального промислу, скоєного згуртованою організованою групою осіб або об'єднанням організованих злочинних груп. Таким чином, виділяються деякі, найбільш суттєві ознаки організованої злочинної діяльності, але цілісного уявлення про яке характеризується об'єкті це не дає.
Організована злочинна діяльність - це здійснювана на професійній основі у вигляді злочинного промислу консолідована протиправна діяльність спеціально створених злочинних формувань, що полягає у вчиненні різного роду злочинів з метою отримання незаконних доходів.
З точки зору внутрішнього ієрархічної побудови організована злочинність включає в себе: злочинні організації, злочинні співтовариства, організовані злочинні групи (ОПТ), банди.
До специфічних рис злочинних формувань відносяться:
1) функціонування ОПФ в умовах суворої дисципліни та високого рівня конспірації;
2) побудова ОПФ за принципом самовідновлювальні системи;
3) кримінальна спеціалізація за сферами діяльності, що сприяє вдосконаленню засобів, прийомів і методів злочинної діяльності;
4) зв'язок з корумпованими працівниками органів державної влади і управління, в тому числі правоохоронних органів, фінансових установ;
5) створення структур внутрішньої безпеки та зовнішньої розвідки;
6) прагнення до впровадження в державні органи і державні владні структури;
7) юридичне забезпечення кримінальної діяльності з доданням їй видимості здійснюваної в рамках закону;
8) наявність постійно поповнюється фінансової бази - "общака";
9) прагнення до розширення регіонів впливу та сфер діяльності.
Злочинні організації являють собою: об'єднання двох і більше структур ОПФ, створене для координації кримінальної діяльності на певній території; об'єднання сил, засобів і можливостей в цілях захисту від посягань на їхні інтереси з боку інших ОПФ, а також для вироблення прийомів, методів і засобів протидії правоохоронній системі і контактування з представниками інших злочинних організацій.
Злочинне співтовариство можна визначити як стійке об'єднання двох і більше організованих злочинних груп, які мають стійкі протиправні зв'язки з посадовими особами органів державної влади та управління, кредитно-фінансової системи, засобів масової інформації, навмисне створюване для спільної злочинної діяльності з розподілом між учасниками функцій з організації і керівництву даними кримінальним формуванням, вчинення інших кримінально караних діянь чи інших дій, що забезпечують створення і існування злочинних співтовариств в цілях отримання злочинних доходів і впливу на суспільні процеси.
На відміну від злочинних співтовариств організована злочинна група характеризується меншим ступенем спільності і володіє меншими можливостями при здійсненні протиправних діянь.
Організована злочинна група - це стійке об'єднання двох і більше осіб, умисно створюване для систематичного вчинення злочинів з метою отримання злочинного доходу.
У криміналістичній літературі прийнято виділяти такі види організованих злочинних груп:
- ОПГ, діючі в певному регіоні чи на певній території (автономні утворення, область, край, місто, регіон);
- міжрегіональні ОПГ;
- ОПГ, діючі в місцях позбавлення волі самостійно або в "блоці" з особами, що раніше відбували покарання (судимими);
- ОПГ, створювані на етнічній основі;
- ОПГ бандитської спрямованості.
Як показують результати аналізу сфер кримінальних інтересів ОПФ, найбільший нелегальний дохід приносять наркобізнес і контроль за економічною діяльністю: відмивання грошей, отриманих в результаті кримінальних операцій; вкладення грошей у найбільш перспективні сфери економіки для отримання великих прибутків; отримання пріоритетного становища в економіці в цілях політичного впливу на процеси, що відбуваються в суспільстві.
Реалізація злочинних цілей досягається шляхом використання прогалин в системі чинного законодавства, які дозволяють відмивати "брудні" гроші і отримувати на них прибуток як у Росії, так і за кордоном. Це, в свою чергу, є стимулом для об'єднання злочинних співтовариств різних країн (транснаціональні формування), у тому числі за допомогою використання таких легальних форм, як спільні підприємства, акціонерні товариства, комерційні союзи та ін
Розслідування організованої злочинної діяльності передбачає двухзвенний побудова предмета доказування. Перша ланка утворює предмет доказування за злочинами, передбаченими ст. 210 КК РФ, які включають такі обставини, що підлягають встановленню.
1. Чи мав місце факт вчинення злочину:
- що саме мало місце: створення злочинного співтовариства чи злочинної організації?
- В якій формі було створено ОПФ; яка структура ОПФ?
- Які цілі створення ОПФ; основна спрямованість діяльності ОПФ?
- Чи здійснювалася створеним ОПФ злочинна діяльність, яка саме і в якій формі?
2. Хто є ініціатором створення ОПФ:
- хто є керівником ОПФ?
- Не займає чи ініціатор і керівник ОПФ керівну посаду на державній службі?
- Що є безпосереднім об'єктом, на який спрямована діяльність ОПФ; які і чиї правовідносини при цьому порушено?
3. Який спосіб створення ОПФ:
- в чому виражалася підготовка до створення ОПФ; яким чином фінансувалося створення ОПФ; ким саме і за рахунок яких коштів; купувалися чи технічні засоби, зброю, які й у кого саме?
- Яким чином до створення та участі у ВПФ залучалися фізичні та юридичні особи; які дії при цьому здійснювалися, не утворюють вони самостійні склади злочинів?
- Яким чином був визначений керівник ОПФ?
- Які заходи конспірації застосовувалися при створенні ОПФ; чи має ОПФ легальне прикриття і якщо так, то яке саме?
4. Хто конкретно з числа фізичних та юридичних осіб входить до складу ОПФ; яке положення в структурі ОПФ займає; які його функції; яка характеристика особистості кожного з учасників ВПФ; яка характеристика і ділова репутація юридичних осіб - учасників ВПФ:
- якщо до складу ОПФ входять організовані злочинні групи, спільноти, який характер їх кримінальної діяльності?
- Чи входять до складу ОПФ представники органів державної влади і управління, правоохоронних органів; яке посадове становище вони займають; яка їхня службова та особиста характеристика; чи виконують вони активну роль або є пособниками і приховувачами, т . е. виконують функції прикриття?
5. Заподіяло чи створення ОПФ збиток; якщо так, то які його розміри; хто безпосередньо з учасників ВПФ винен у заподіянні шкоди? Кому завдано збитків; яка частка збитку, заподіяного кожним з членів ОПФ?
6. Чи є обставини, що впливають на ступінь і характер відповідальності, який їх характер?
7. Чи є обставини, що виключають відповідальність будь-кого з ОПФ, та який їх характер?
8. Які причини і умови сприяння скоєння даного злочину?
Друга ланка утворює коло обставин, які підлягають встановленню при розслідуванні окремих злочинів, що утворюють у своїй сукупності злочинну діяльність ОПФ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Організована злочинність - основні поняття і структура "
 1. § 5. Організована злочинність
  організованої злочинності ми визнали можливим зробити виключення в силу відносної самостійності і важливості проблеми. Тема організованої злочинності актуальна в сучасному світі, включаючи Росію, і разом з тим вкрай міфологізована. Але якщо організована злочинність Італії, США, Японії та інших «капіталістичних» країн вивчається і обговорюється з кінця 20-х рр.. минулого століття (одне
 2. Глава 32. Основи методики розслідування злочинів, скоєних організованими злочинними співтовариствами
  організованими злочинними
 3. Глава 7. Злочинність
  злочинність і злочин, злочинця і його жертву, злочин і покарання, найбільш розвинена частина Девиантология. Багато проблем Девиантология «обкатувалися» і «опрацьовувалися» на прикладі злочинності. Авторські погляди на предмет кримінології, а також аналіз основних видів злочинності докладно представлені в книзі 2002 р., до якої ми і посилаємо зацікавленого читача *. Нижче будуть
 4. Глава 7. Злочинність
  злочинності абсолютно неможливо. Е. Дюркгейм Злочинність - найбільш небезпечний і найбільш вивчений вид девіантності. Саме кримінологія - наука, що вивчає злочинність і злочин, злочинця і його жертву, злочин і покарання, найбільш розвинена частина Девиантология. Багато проблем Девиантология «обкатувалися» і «опрацьовувалися» на прикладі злочинності. Авторські погляди на
 5. Організація злочинного співтовариства (злочинної орга-нізації) (ст. 210 КК).
  організованих груп з метою розробки планів або умов для вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів (ч. 1 ст. 210 КК); г) в участі в злочинному співтоваристві (злочинної організації) або в об'єднанні організаторів, керівників чи інших представників організованих груп (ч. 2 ст. 210 КК). У частині 4 ст. 35 КК злочинне співтовариство (злочинна орга-нізація) визначається
 6. § 1. Особливості злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків
  організована злочинна діяльність у сфері незаконного обігу наркотиків розширювалася загрозливими темпами. Дуже висока прибутковість злочинного наркобізнесу зумовила його практично повну монополізацію організованими злочинними формуваннями, які створили тіньову індустрію виробництва і розповсюдження наркотиків. Злочинний наркобізнес став потужним криміногенним фактором, що загострюють
 7. Стаття 210. Організація злочинного співтовариства (злочинної організації) Коментар до статті 210
    організованих груп. Визначення злочинного співтовариства (злочинної організації) міститься в ч. 4 ст. 35 КК РФ. В основі поняття злочинного співтовариства лежить поняття організованої групи (див. також п. 6 коментарю до ст. 205). Такий оцінний ознака, як стійкість, характеризується наявністю організатора (який створює групу, вербує в неї співучасників, розподіляє між ними ролі,
 8. Тема 5. Класифікація основних правових систем со-тимчасовості
    основний предмет вивчення порівняй-тельного правознавства. Поняття типології та класифікації правових систем сучасності. Юридичні критерії правової типології та класифікації. Поняття правової системи в порівняльному правознавстві: «національна правова система» і «сім'я правових систем». Класифікація правових систем. Критерії формування джерел, структури, основних понять і
 9. Злочинна організація
    організована злочинність / / Організована злочинність в Росії: Теорія і реальність / Под ред. Я. Гілінського. СПб., 1996. С. 1-15. Дійсно, з економічної точки зору «злочинна діяльність - така ж професія, якої люди присвячують час, як і столярна справа, інженерія або викладання. Люди вирішують стати злочинцем з тих же міркувань, за якими інші стають
 10. Що таке «організована злочинність»?
    організована злочинність », бо, по-перше, злочинність взагалі не має субстрату в реальній дійсності, а є релятивним, конвенціональним соціальним конструктом. По-друге, з точки зору загальної теорії організації, «організованість» - невід'ємна властивість всіх біологічних і соціальних систем, а тому «неорганізованої злочинності» просто не існує. По-третє, «в
 11. Форми співучасті і їх юридичне значення
    організована група, створена для соверш-я тяжких або особливо тяжких переступив-й. Прест-е співтовариство явл. перш за всією організованою групою з усіма характерними для неї ознаками. Додаткові ознаки: а) згуртованість; б) створення даного прест-ого об'єднання осіб для соверш-я багатьох переступив-й; в) створення цього формування для соверш-я не просто переступив-й, а тяжких або особливо тяжких
 12. Стаття 36. Ексцес виконавця злочину Коментар до статті 36
    організованою групою, злочинним співтовариством або злочинною організацією). Відповідальність за ексцес виконавця несе тільки сам виконавець, інші співучасники злочину відповідають лише за те діяння, яке охоплювалося їх умислом. Розрізняють кількісний і якісний ексцес виконавця. При кількісному ексцес здійснюється більше небезпечне, але однорідне злочин, що посягає
 13. Криміналістична діагностика
    злочинного посягання, а також їх причин та умов на основі вивчення складу, структури, властивостей і стану
 14. Стаття 35. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинним співтовариством (злочинною організацією) Коментар до статті 35
    організованої групи роз'яснюється в п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 25 квітня 1995 р. "Про деякі питання застосування судами законодавства про відповідальність за злочини проти власності", в якому крім стійкості перераховуються такі ознаки, як планування і ретельна підготовка злочину, розподіл ролей між співучасниками.
 15. Контрольні запитання до розділу 6
    структура політичних партій. 6. Основні види партійних систем. 7. Сутність однопартійної системи. 8. Методи інституціоналізації політичних
 16. Контрольні питання
    поняття «колізії колізій»? 10. Який зміст поняття «колізійне право»? 160 Звеков В.П. Указ соч. С.
 17. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст. 175 КК).
    організованою групою, б) вчинення тих же переступив-лений особою з використанням свого службового становища. Поняття організованої групи дано в ч. 3 ст. 35 КК. Поняття службового становища може бути розкрито на підставі при-зауважень до ст. 201 і 285 КК. Слід зауважити, що розглядається злочин подібно з злочином, передбаченим ст. 174 КК. В обох випадках винний завідомо
 18. § 3. Психологія організованої злочинності
    організованої злочинності, так як ця проблема, будучи не тільки найнебезпечнішої, складовою кримінальну реальність, вимагає безумовно окремого дослідження і вивчення. Організована злочинність - виключно суспільно небезпечне соціальне явище, «пік» злочинності. Вона існує у вигляді злочинних співтовариств, тобто якісно іншого явища, ніж звичайне співучасть. В основі
 19. Стаття 1. Цілі цього Федерального закону
    організованої злочинності та незаконної підприємницької діяльності, б) усунення умов, що сприяють створенню та відтворенню матеріальної бази тероризму, організованої злочинності, наркобізнесу та корупції; в) запобігання незаконного виведення грошових коштів і доходів за кордон; г) створення умов для забезпечення репатріації грошових коштів та доходів , отриманих
 20. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
    організований державний екологічний контроль? 8. Чим обумовлені труднощі відшкодування екологічного
© 2014-2020  yport.inf.ua