Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально -процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 152. Місце провадження попереднього розслідування

1. Попереднє розслідування проводиться за місцем вчинення діяння, яке містить ознаки злочину, за винятком випадків, передбачених цією статтею. У разі необхідності провадження слідчих або розшукових дій в іншому місці слідчий має право провести їх особисто або доручити виробництво цих дій слідчому або органу дізнання, дізнавач має право провести їх особисто або доручити виробництво цих дій дізнавачу або органу дізнання. Доручення повинні бути виконані в строк не пізніше 10 діб.
(Частина 1 в ред. Федерального закону від 05.04.2013 N 53-ФЗ)
2. Якщо злочин було розпочато в одному місці, а закінчено в іншому місці, то кримінальна справа розслідується за місцем закінчення злочину.
3. Якщо злочини здійснені в різних місцях, то за рішенням вищого керівника слідчого органу кримінальна справа розслідується за місцем скоєння більшості злочинів або найбільш тяжкого з них.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
4. Попереднє розслідування може вироблятися за місцем знаходження обвинуваченого або більшості свідків з метою забезпечення його повноти, об'єктивності та дотримання процесуальних строків.
5. Слідчий, дізнавач, встановивши, що кримінальна справа йому не підслідно, проводить невідкладні слідчі дії, після чого слідчий передає кримінальну справу керівникові слідчого органу, а дізнавач - прокурору для направлення за підслідністю.
(Частина п'ята в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
6. За вмотивованою постановою керівника вищого слідчого органу кримінальна справа може бути передана для провадження попереднього розслідування у вищестоящий слідчий орган з письмовим повідомленням прокурора про прийняте рішення.
(Частина 6 введена Федеральним законом від 28.12.2010 N 404-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 152. Місце провадження попереднього розслідування"
 1. Стаття 156. Початок виробництва попереднього розслідування
  1. Попереднє розслідування починається з моменту порушення кримінальної справи, про що слідчий, дізнавач, орган доз-нания виносить відповідну постанову. У постанові слідчий, дізнавач також вказує про прийняття ним кримінальної справи до свого провадження. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Якщо слідчому або дізнавачу
 2. Стаття 153. З'єднання кримінальних справ
  1. В одному провадженні можуть бути з'єднані кримінальні справи стосовно: 1) кількох осіб, які вчинили одне або кілька злочинів у співучасті; 2) однієї особи, яка вчинила кілька злочинів; 3) особи, обвинуваченого в заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, що розслідуються по цих кримінальних справах . 2. З'єднання кримінальних справ допускається також у випадках, коли особа, яка підлягає
 3. Стаття 154. Виділення кримінальної справи
  1. Дізнавач, слідчий вправі виділити з кримінальної справи в окреме провадження іншу кримінальну справу стосовно: (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1) окремих підозрюваних або обвинувачених у кримінальних справах про злочини, вчинені у співучасті, у випадках , зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 208 цього Кодексу; (в ред. Федеральних законів від 29.05.2002
 4. Стаття 60. Понятий
  1. Понятий - яка не заінтересована в результаті кримінальної справи особа, яка притягається дізнавачем, слідчим для посвідчення факту виробництва слідчої дії, а також змісту, ходу і результатів слідчої дії. (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Понятими не можуть бути : 1) неповнолітні; 2) учасники кримінального судочинства, їх близькі родичі та
 5. Стаття 66. Відведення прокурора
  1. Рішення про відвід прокурора в ході досудового провадження у кримінальній справі приймає вищестоящий прокурор, а в ході судового провадження - суд, що розглядає кримінальну справу. 2. Участь прокурора в провадженні попереднього розслідування, а одно його участь у судовому розгляді не є перешкодою для подальшої участі прокурора в провадженні у даній кримінальній
 6. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
  Коментар до статті 229.Устанавлівая порядок розслідування нещасних випадків, коментована стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів , які можуть бути використані в ході розслідування, в т.ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем.
 7. Стаття 276. Оголошення показань підсудного
  1. Оголошення показань підсудного, даних при провадженні попереднього розслідування, а також відтворення при-лежання до протоколу допиту матеріалів фотографування, аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки його свідчень можуть мати місце за клопотанням сторін у таких випадках: 1) за наявності істотних протиріч між показаннями, даними підсудним у ході попереднього
 8. Розголошення даних попереднього розслідування (ст. 310 КК).
  Факультативний об'єкт злочину - закон-ні інтереси і права особистості. Об'єктивна сторона злочину полягає у розголошенні даних попереднього розслідування особою, попереджений-ним у встановленому законом порядку про неприпустимість їх раз-ошення, якщо воно вчинене без згоди слідчого або особи, яка провадить дізнання. Розголошення полягає в доведенні відомостей, що стосуються
 9. Стаття 416. Дії прокурора по закінченні перевір-ки або розслідування
  1. По закінченні перевірки або розслідування і за наявності підстави поновлення провадження у кримінальній справі прокурор направляє кримінальну справу зі своїм висновком, а також з копією вироку і матеріалами перевірки або розслідування в суд від-повідно до статті 417 цього Кодексу. 2. За відсутності підстав поновлення провадження у кримінальній справі прокурор своєю постановою
 10. Стаття 310. Розголошення даних попереднього розслідування Коментар до статті 310
  1. Предметом злочину є дані попереднього розслідування, тобто відомості, які зафіксовані в матеріалах кримінальної справи з дотриманням процесуального порядку збирання доказів. Відповідно до ст. 161 КПК РФ дані попереднього розслідування не підлягають розголошенню без дозволу прокурора, слідчого, дізнавача. 2. Об'єктивна сторона полягає в передачі
 11. Стаття 150. Форми попереднього розслідування
  1. Попереднє розслідування проводиться у формі попереднього слідства або у формі дізнання. 1.1. Дізнання проводиться в загальному порядку або у скороченій формі. (Частина 1.1 введена Федеральним законом від 04.03.2013 N 23-ФЗ) 2. Виробництво попереднього слідства обов'язково по всіх кримінальних справах, за винятком кримінальних справ про злочини пах, зазначених у частині третій цієї
 12. Глава XII Психологічні основи попереднього розслідування
  Глава XII Психологічні основи попереднього
 13. Стаття 281. Оголошення показань потерпілого і свідка
  1. Оголошення показань потерпілого і свідка, раніше даних при провадженні попереднього розслідування або судового розгляду, а також демонстрація фотографічних негативів і знімків, діапозитивів, зроблених в ході допитів, відтворення аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки допитів допускаються за згодою сторін у разі неявки потерпілого або свідка, за винятком
 14. Стаття 295. Посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування Коментар до статті 295
  1. Потерпілим від цього злочину може бути суддя, присяжний або арбітражний засідатель, прокурор, слідчий, особа, яка провадить дізнання, захисник, експерт, спеціаліст, судовий пристав щодо забезпечення діяльності судів, судовий пристав-виконавець. Крім цього, потерпілими можуть бути близькі названих у статті осіб: близькі родичі (чоловік, дружина, батьки, діти, усиновителі,
 15. 15.3. Роль лікаря-експерта в кримінальному та цивільному процесах
  Поняття процесу в цивільному і кримінальному праві. Цивільне судочинство (цивільний процес) - врегульована цивільним процесуальним правом діяльність суду, що у справі осіб та інших учасників процесу, а також органів виконання судових постанов (судових виконавців). Цивільний процес являє собою поступальний рух, що складається з ряду стадій.
 16. Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування Коментар до статті 1278
  Стаття, що розширює сферу дії її положень порівняно з ст . 23 Закону про авторське право і суміжні права і передбачає можливість її застосування у виробництві: - у справах про адміністративні правопорушення (ст. 22.1 КоАП РФ містить перелік органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення); - дізнання (згідно п. 8 ст. 5 КПК РФ
 17. Стаття 229.3. Проведення розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці
  1. У коментованій статті визначається порядок розслідування нещасних випадків державними інспекторами праці. Державний інспектор праці проводить розслідування в наступних випадках: - при виявленні прихованого нещасного випадку; - при вступі скарги, заяви потерпілого (його законного представника); - при незгоді особи, яка була на утриманні померлого або
© 2014-2022  yport.inf.ua