Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 153. З'єднання кримінальних справ

1. В одному провадженні можуть бути з'єднані кримінальні справи стосовно:
1) кількох осіб, які вчинили одне або кілька злочинів у співучасті;
2) однієї особи, яка вчинила кілька злочинів ;
3) особи, обвинуваченого в заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, що розслідуються по цих кримінальних справах.
2. З'єднання кримінальних справ допускається також у випадках, коли особа, яка підлягає залученню в якості обвинуваченого, що не уста-новлено, але є достатні підстави вважати, що кілька злочинів скоєні однією особою або групою осіб.
3. З'єднання кримінальних справ, що знаходяться у провадженні слідчого, провадиться на підставі постанови керівника слідчого органу. З'єднання кримінальних справ, що знаходяться у виробництві дізнавача, провадиться на підставі постанови прокурора. Рішення про з'єднання кримінальних справ про злочини, підслідних відповідно до статей 150 і 151 цього Кодексу різним органам попереднього розслідування, приймає керівник слідчого органу на підставі рішення прокурора про визначення підслідності. У разі, якщо попереднє розслідування здійснюється у формі дізнання, зазначене рішення приймає прокурор.
(Частина третя в ред. Федерального закону від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
4. При з'єднанні кримінальних справ термін провадження по них визначається у кримінальній справі, що має найбільш тривалий термін попереднього розслідування. При цьому термін виробництва по решті кримінальних справах поглинається найбільш тривалим терміном і додатково не враховується.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 153. З'єднання кримінальних справ "
 1. Стаття VI
  слушних штатів, так само як виконавчі та судові посадові особи як Сполучених Штатів, так і окремих штатів, зобов'язуються, даючи присягу або урочисту обіцянку, підтримувати цю Конституцію; ніяка перевірка релігійності не повинна бути умовою заняття будь-якої посади або офіційного поста на службі Сполучених
 2. Стаття 8. Принципи кримінально-виконавчого законо-давства Російської Федерації
  з'єднання покарання з исправи-них
 3. Стаття 27
  робить інший застереження щодо такої території, в) ця Конвенція не застосовується до Нідерландські Антильські острови, якщо тільки Королівство Нідерландів зробить застереження з цього питання. 3. Подібні застереження можуть бути зроблені в будь-який час шляхом повідомлення Генерального секретаря Ради Європейських Співтовариств. 4. Апеляційні позови, що пред'являються в Сполученому Королівстві на рішення судів,
 4. КОНСТИТУЦІЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ
  Переклад А.А. Мішина і В.А. Власіхіна Преамбула Ми, народ Сполучених Штатів, щоб утворити більш досконалий Союз, встановити правосуддя, гарантувати внутрішній спокій, забезпечити спільну оборону, сприяти загальному добробуту і закріпити блага свободи за нами і потомством нашим, урочисто проголошуємо і встановлюємо цю Конституцію для Сполучених Штатів
 5. Стаття 104. Примусові заходи медичного характеру, з'єднані з виконанням покарання Коментар до статті 104
  сполученого з виконанням покарання, є те, що воно завжди можливо тільки у вигляді амбулаторного примусового спостереження та лікування у психіатра і не може бути змінено на застосування примусового заходу в умовах стаціонару. Якщо змінилося психічний стан засудженого і йому потрібно надання стаціонарної психіатричної допомоги, то його приміщення в лікарню можливо тільки в загальному
 6. Стаття 22. Кримінальна відповідальність осіб із психічним розладом, не виключає осудності Коментар до статті 22
  з'єднані з покаранням (див. коментарі до ст. Ст. 102,
 7. Стаття 6. Призначення кримінального судочинства
  кримінальної су-допроізводства, що і відмова від кримінального переслідування невинних, звільнення їх від покарання, реабілітація кожного, хто необос-Нова піддався кримінальному
 8. Контрольні питання до чолі 12
  кримінального права. 2. Назвіть завдання і принципи кримінального права. 3. Назвіть дію кримінального закону в часі і в просторі. 4. Дайте визначення і назвіть ознаки кримінального злочину. 5. Назвіть обставини, виключають кримінальну відповідальність. 6. Дайте визначення кримінального покарання. 7. Назвіть види і мета кримінального
 9. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  кримінального права як галузі права, роль у правовому регулюванні і взаємодію з іншими галузями права. 2. Джерела кримінального права. Значення конституційних та міжнародно-правових положень. Розкрийте основні риси КК РФ 1996 р. 3. Знайдіть у Кримінальному кодексі відсильні і бланкетні норми кримінального права. 4. Поняття кримінально-правового правовідносини. Його об'єкт,
 10. Е.Е. Чередниченко. Принципи кримінального законодавства: поняття, система, проблеми законодавчої регламентації., 2007
  кримінального законодавства, починаючи з визначення їх природи, ознак, системи, співвідношення з принципами кримінальної відповідальності, кримінального права, кримінально-правової політики, кодифікації кримінально-правових норм. Розглянуто проблеми законодавчої регламентації як всієї системи в цілому, так і окремих принципів, сформульованих в Кримінальному кодексі РФ. На основі результатів самостійно
 11. Стаття 39. Порядок виділення та з'єднання справ, що знаходяться у виробництві
  з'єднанні даних справ в одне. 4. Виділення справи допускається тільки у випадку, якщо це не вплине на всебічність, повноту та об'єктивність розгляду
 12. Стаття 151. З'єднання і роз'єднання кількох позовних вимог
  з'єднання в одній заяві кількох вимог, пов'язаних між собою, належить позивачеві. Однак дане розпорядча дія позивача здійснюється під контролем судді. Насамперед з'єднані позивачем в одній заяві вимоги повинні бути дійсно пов'язані між собою. Якщо такого зв'язку немає, то суддя повинен прийняти рішення про роз'єднання з'єднаних позивачем вимог. 2.
 13. Стаття 151. Підслідність
  статтями 105 - 110, 111 частиною четвертою, 120, 126, 127 частинами другою і третьою, 127.1 годину-тями другої і третьої, 127.2 частинами другою і третьою, 128, 131 - 149, 170.1, 171.2, 185 - 185.6, 194, 198 - 199.2, 201, 204, 205 - 205.2, 208 - 212, 215, 215.1, 216, 217, 217.1, 227, 237 - 239, 242.2, 246 - 249 , 250 частинами другою і третьою, 251 частинами другою і третьою, 252 частинами другою і третьою, 254
 14. Стаття 19. Загальні умови кримінальної відповідальності Коментар до статті 19
  стаття визначає умови кримінально-правової деликтоспособности особи: фізична особа повинна досягти віку кримінальної відповідальності і бути здатним виробляти, виражати і здійснювати персоніфіковану волю по відношенню до вчинення кримінально караних дій та (або) настанню суспільно небезпечних наслідків своїх дій (бути осудним) (див. коментар до ст. 21). Загальні умови
 15. Стаття 40. Орган дізнання
  сполук, начальники військових установ або гарнізонів; 4) органи державного пожежного нагляду федеральної протипожежної служби. (П. 4 введений Федеральним законом від 29.05.2002 N 58-ФЗ, в ред. Федерального закону від 03.07.2006 N 97-ФЗ) 2. На органи дізнання покладаються: 1) дізнання у кримінальних справах, в яких провадження попереднього слідства необов'язково, - у порядку,
 16. ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ТЕОРІЇ І ЗАКОНОДАВСТВІ ФРН
  кримінальної права імені Макса Планка, радник Верховного суду в Карлсруе є представником демократичного напряму в теорії кримінального права ФРН. У 1973 р. він відвідав юридичний факультет Ленінградського університету і виступив перед викладачами та студентами з доповіддю про реформу кримінальної політики у Федеративній Республіці Німеччині. У 1972 р. у ФРН вийшло нове видання «Курсу
 17. Стаття 322. Порядок надання та з'єднання щорічних оплачуваних відпусток
  з'єднання щорічних оплачуваних відпусток особам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівнюються-наних до них місцевостях, допускається не більше ніж за два роки. При цьому загальна тривалість наданого відпустки не повинна перевищувати шести місяців, включаючи час відпустки без збереження заробітної плати, необхідне для проїзду до місця використання відпустки і назад. Невикористана частина
 18. 5. Примусові заходи медичного характеру, з'єднані з виконанням покарання
  з'єднані з виконанням покарання, відрізняються певною специфікою. Вони застосовуються до осіб, які вчинили злочин у стані осудності, але страждають психічними аномаліями і визнаним обмежено осудними або потребують лікування від алкоголізму чи наркоманії. Зазначені особи можуть бути засуджені до позбавлення волі або до мір покарання, не пов'язаних з позбавленням волі, наприклад,
© 2014-2022  yport.inf.ua