Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 40. Орган дізнання

1. До органів дізнання відносяться:
1) органи внутрішніх справ Російської Федерації та входять до їх складу територіальні, в тому числі лінійні, управління (від-дели, відділення) поліції, органи з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, у тому числі територіальні та входять до їх структуру міжрайонні, міські (районні) органи з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, а також інші органи виконавчої влади, наділені у відповідності з федеральним законом повноваженнями щодо здійснення оперативно-розшукової діяльності ;
(в ред. Федеральних законів від 22.07.2010 N 158-ФЗ, від 07.02.2011 N 4-ФЗ, від 01.03.2012 N 17-ФЗ)
2) органи Федеральної служби судових приставів;
(п. 2 в ред. Федерального закону від 14.03.2009 N 38-ФЗ)
3) командири військових частин, з'єднань, начальники військових установ або гарнізонів;
4) органи державного пожежного нагляду федеральної протипожежної служби.
(П. 4 введений Федеральним законом від 29.05.2002 N 58-ФЗ, в ред. Федерального закону від 03.07.2006 N 97-ФЗ)
2. На органи дізнання покладаються:
1) дізнання у кримінальних справах, в яких провадження попереднього слідства необов'язково, - у порядку, встановленому главою 32 цього Кодексу;
2) виконання невідкладних слідчих дій у кримінальних справах, в яких провадження попереднього слідства обов'язково, - у порядку, встановленому статтею 157 цього Кодексу;
3) здійснення інших передбачених цим Кодексом повноважень.
(П. 3 запроваджено Федеральним законом від 28.12.2010 N 404-ФЗ)
3. Порушення кримінальної справи в порядку, встановленому статтею 146 цього Кодексу, та виконання невідкладних слідчих дій покладаються також на:
1) капітанів морських і річкових суден, що перебувають у далекому плаванні, - у кримінальних справах про злочини, скоєних на даних судах;
2) керівників геолого-розвідувальних партій і зимівлі, начальників російських антарктичних станцій і сезонних польових баз, віддалених від місць розташування органів дізнання, зазначених у частині першій цієї статті, - у кримінальних справах про злочини, вчинені за місцем знаходження цих партій, зимівель, станцій, сезонних польових баз;
(п. 2 в ред. Федерального закону від 05.06.2012 N 51-ФЗ)
3) глав дипломатичних представництв і консульських установ Російської Федерації - у кримінальних справах про злочини, вчинені в межах територій даних представництв та установ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 40. Орган дізнання "
 1. Стаття 41. Дізнавач
  1. Повноваження органу дізнання, передбачені пунктом 1 частини другої статті 40 цього Кодексу, покладаються на дізнавача начальником органу дізнання або його заступником. (В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 2. Не допускається покладання повноважень з проведення дізнання на ту особу, яка проводила або проводить по даній карного справі оперативно-розшукові заходи. 3.
 2. Судова експертиза
  Судова експертиза - одна з основних форм використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві, процесуальна дія, що складається з проведення досліджень і дачі висновку експертом з питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань в галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла, поставлених перед ним судом, суддею, органом дізнання, особою, яка провадить дізнання
 3. § 4. Злочини, які посягають на суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність органів прокуратури, попереднього слідства та дізнання по здійсненню кримінального переслідування
  § 4. Злочини, які посягають на суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність органів прокуратури, попереднього слідства та дізнання по здійсненню кримінального
 4. Стаття 123. Право оскарження
  (в ред. Федерального закону від 30.04.2010 N 69-ФЗ) 1. Дії (бездіяльність) та рішення органу дізнання, дізнавача, начальника підрозділу дізнання, слідчого, керівника слідчого органу, прокурора і суду можуть бути оскаржені у встановленому цим Кодексом порядку учасниками кримінального судочинства, а також іншими особами в тій частині, в якій вироблені процесуальні
 5. Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування Коментар до статті 1278
  Стаття, що розширює сферу дії її положень порівняно з ст. 23 Закону про авторське право і суміжні права і передбачає можливість її застосування у виробництві: - у справах про адміністративні правопорушення (ст. 22.1 КоАП РФ містить перелік органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення); - дізнання (згідно п. 8 ст. 5 КПК РФ
 6. Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування
  Допускається без згоди автора чи іншого правовласника та без виплати винагороди відтворення твору для здійснення провадження у справі про адміністративне правопорушення , для провадження дізнання, попереднього слідства чи здійснення судочинства в обсязі, виправданому цією
 7. 15.3. Органи дізнання
  Дізнання як складова частина кримінального судочинства є формою попереднього розслідування і здійснюється на основі загальних принципів і з метою рішень задач, йому притаманних. Відповідно до кримінально-процесуальним законодавством до органів дізнання відносяться: 5) органи внутрішніх справ РФ і інші органи виконавчої влади, наділені повноваженнями щодо здійснення
 8. Стаття 1070. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду
  Постановою Конституційного Суду РФ від 16.06.2009 N 9-П пункт 1 статті 1070 у взаємозв'язку з частиною 3 статті 27.5 КоАП РФ визнано не суперечить Конституції РФ, оскільки дане положення за своїм конституційно-правовим змістом в системі чинного правового регулювання не виключають можливість відшкодування громадянам шкоди, заподіяної незаконним адміністративним затриманням на термін
 9. Наклеп щодо судді, присяжного засідателя, про-курор, слідчого, особи, яка провадить дізнання, судово-го пристава, судового виконавця (298 КК).
  Основним об'єк-єктом злочину (ч. 1 ст. 298 КК) є нормальна діяль-ність суду по здійсненню правосуддя. Додатковий об'єкт - честь і гідність особи, яка здійснює правосуддя. Потерпілими є судді, присяжні засідателі, інші особи, які беруть участь у відправленні правосуддя. Об'єктивна сторона складу злочину полягає в кле-вете на суддю, присяжного
 10. Учасники процесу
  . Органи держави, посадові особи, громадяни, юридичні особи, що у процесі, як носії певних прав і обов'язків, є суб'єктами кримінального та цивільного процесу. Роль, призначення і мети участі їх у справі різні, що дозволяє суб'єктів процесу розділити на групи. У першу входять органи держави і посадові особи - суд (суддя), прокурор, а в кримінальному
 11. Коментар до статті 25.14
  Відповідно до Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам у зв'язку з їх викликом до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури або суду, затвердженої Постановою Ради Міністрів РРФСР від 14 липня 1990, N 245 (в ред. Постанови Уряду РФ від 4 березня 2003 р. N 140) , свідки, потерпілі, законні представники потерпілих,
 12. Стаття 17.16. Наклеп щодо судді, присяжного засідателя, прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, судового пристава
  (введена Федеральним законом від 07.12.2011 N 420-ФЗ) 1. Наклеп щодо судді, присяжного засідателя чи іншої особи, що у відправленні правосуддя, у зв'язку з розглядом справ або матеріалів у суді - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів; на юридичних осіб
 13. Коментар до п. 4
  4. Не підлягають призову на військові збори наступні категорії громадян: - які відбувають покарання у вигляді обов'язкових робіт, виправних робіт, обмеження волі, арешту або позбавлення волі; - мають незняту або непогашену судимість за вчинення злочину; - щодо яких ведеться дізнання чи попереднє слідство або кримінальна справа щодо яких передано в
 14. Стаття 294. Перешкоджання здійсненню правосуддя і виробництву попереднього розслідування Коментар до статті 294
  1. У ч. 1 коментованої статті встановлено відповідальність за втручання в розгляд справ, що знаходяться в провадженні Конституційного Суду РФ, судів загальної юрисдикції, арбітражних судів, конституційних (статутних) судів суб'єктів РФ. 2. Втручання в діяльність суду полягає в незаконних формах впливу на осіб, які безпосередньо здійснюють розгляд справ (суддю (колегію
© 2014-2022  yport.inf.ua