Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 39. Керівник слідчого органу

(в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
1. Керівник слідчого органу уповноважений:
1) доручати провадження попереднього слідства слідчому або декільком слідчим, а також вилучати кримінальну справу у слідчого і передавати його іншому слідчому з обов'язковим зазначенням підстав такої передачі, створювати слідчу групу, змінювати її склад або приймати кримінальну справу до свого провадження;
2) перевіряти матеріали перевірки повідомлення про злочин або матеріали кримінальної справи, скасовувати незаконні або необосно-ванні постанови слідчого;
(в ред. Федерального закону від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
2.1) скасовувати по перебувають у виробництві підлеглого слідчого органу кримінальних справах незаконні або необгрунтовані постанови керівника, слідчого (дізнавача) іншого органу попереднього розслідування;
(п. 2.1 введений Федеральним законом від 28.12.2010 N 404-ФЗ)
3) давати слідчому вказівки про направлення розслідування, проведення окремих слідчих дій, притягнення особи як обвинуваченого, про обрання щодо підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу, про кваліфікацію злочину і про обсяг обвинувачення, особисто розглядати повідомлення про злочин, брати участь у перевірці повідомлення про злочин;
(в ред. Федерального закону від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
4) давати згоду слідчому на порушення перед судом клопотання про обрання, про продовження, про скасування або зміну запобіжного заходу або про виробництві іншого процесуальної дії, яке допускається на підставі судового рішення, особисто допитувати підозрюваного, обвинуваченого без прийняття кримінальної справи до свого провадження при розгляді питання про надання згоди слідчому на порушення перед судом зазначеного клопотання;
(в ред. Федерального закону від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
5) дозволяти відводи, заявлені слідчому, а також його самовідводи;
6) усувати слідчого від подальшого провадження розслідування, якщо їм допущено порушення вимог цього Ко-дексу;
7) скасовувати незаконні або необгрунтовані постанови нижчестоящого керівника слідчого органу в порядку, встановленому цим Кодексом;
8) продовжувати термін попереднього розслідування;
9) затверджувати постанову слідчого про закриття провадження по кримінальній справі;
10) давати згоду слідчому, який виготовляв попереднє слідство по кримінальній справі, на оскарження в порядку, ус-тановленном частиною четвертою статті 221 цього Кодексу, рішення прокурора, винесеного відповідно до пункту 2 частини першої статті 221 цього Кодексу;
11) повертати кримінальну справу слідчому зі своїми вказівками щодо провадження додаткового розслідування;
12) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
2. Керівник слідчого органу має право порушити кримінальну справу в порядку, встановленому цим Кодексом, прийняти кримінальну справу до свого провадження і зробити попереднє слідство в повному обсязі, володіючи при цьому повноваженнями слідів-Ватель або керівника слідчої групи, передбаченими цим Кодексом.
(Частина друга в ред. Федерального закону від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
3. Вказівки керівника слідчого органу у кримінальній справі даються у письмовому вигляді і обов'язкові для виконання сле-дователя. Вказівки керівника слідчого органу можуть бути оскаржені їм керівнику вищого слідчого органу. Оскарження вказівок не зупиняє їх виконання, за винятком випадків, коли вказівки стосуються вилучення кримінальної справи і передачі його іншому слідчому, притягнення особи як обвинуваченого, кваліфікації злочину, обсягу обвинувачення, обрання запобіжного заходу, виробництва слідчих дій, які допускаються тільки за судовим рішенням, а також направлення справи до суду або його припинення. При цьому слідчий вправі подати керівнику вищого слідчого органу матеріали кримінальної справи та письмові заперечення на вказівки керівника слідчого органу.
(В ред. Федерального закону від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
4. Керівник слідчого органу розглядає в строк не пізніше 5 діб вимоги прокурора про скасування незаконного або необгрунтованого постанови слідчого та усунення інших порушень федерального законодавства, допущених у ході досудового провадження, а також письмові заперечення слідчого на зазначені вимоги і повідомляє прокурору про скасування незаконного або необгрунтованого постанови слідчого і усунення допущених порушень або виносить мотивовану постанову про незгоду з вимогами прокурора, яке протягом 5 діб надсилає прокурору.
(В ред. Федеральних законів від 02.12.2008 N 226-ФЗ, від 28.12.2010 N 404-ФЗ)
5. Повноваження керівника слідчого органу, передбачені цією статтею, здійснюють Голова Слідчого комітету Російської Федерації, керівники слідчих органів Слідчого комітету Російської Федерації по суб'єктах Російської Федерації, по районах, містах, їх заступники, а також керівники слідчих органів відповідних федеральних органів виконавчої влади (за відповідних федеральних органах виконавчої влади), їх територіальних органів по суб'єктах Російської Федерації, по районах, містах, їх заступники, інші керівники слідчих органів та їх заступники, обсяг процесуальних повноважень яких встановлюється Головою Слідчого комітету Російської Федерації, керівниками слідчих органів відповідних федеральних органів виконавчої влади (при відповідних федеральних органах виконавчої влади).
(Частина 5 в ред. Федерального закону від 28.12.2010 N 404-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 39. Керівник слідчого органу"
 1. Стаття 67. Відвід слідчого або дізнавача
  1. Рішення про відвід слідчого приймає керівник слідчого органу, а рішення про відведення дізнавача приймає про-курор. Рішення про відвід керівника слідчого органу приймає вищестоящий керівник слідчого органу. (В ред. Федеральних законів від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ) 2. Попереднє участь керівника слідчого органу, слідчого, дізнавача в
 2. Стаття 38. Слідчий
  (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1. Слідчий є посадовою особою, уповноваженою в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати попереднє слідство у кримінальній справі. 2. Слідчий уповноважений: 1) порушувати кримінальну справу в порядку, встановленому цим Кодексом; 2) приймати кримінальну справу до свого провадження або передавати його
 3. Стаття 123. Право оскарження
  (в ред. Федерального закону від 30.04.2010 N 69-ФЗ) 1. Дії (бездіяльність) та рішення органу дізнання, дізнавача, начальника підрозділу дізнання, слідчого, керівника слідчого органу, прокурора і суду можуть бути оскаржені у встановленому цим Кодексом порядку учасниками кримінального судочинства, а також іншими особами в тій частині, в якій вироблені процесуальні
 4. Стаття 211. Поновлення призупиненого перед-ньо слідства
  1. Попереднє слідство відновлюється на підставі постанови слідчого після того, як: 1) відпали підстави його призупинення; 2) виникла необхідність виробництва слідчих дій, які можуть бути здійснені без участі підозрюваного, обвинуваченого; (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92 - ФЗ) 3) прокурором скасовано постанову про призупинення попереднього
 5. Стаття 77.1. Залучення засуджених до позбавлення волі до участі в слідчих діях або судовому розгляді
  (в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) (введена Федеральним законом від 16.03.1999 N 49-ФЗ) 1. При необхідності участі в слідчих діях як свідка, потерпілого, підозрюваного (обвинуваченого) здій-ждения до позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії, виховної колонії або в'язниці можуть бути залишати-лени в слідчому ізоляторі або
 6. Стаття 288. Слідчий експеримент
  1. Слідчий експеримент проводиться судом з участю сторін, а при необхідності і за участю свідків, експерта та спеціаліста. Слідчий експеримент проводиться на підставі ухвали або постанови суду. 2. Суд виробляє слідчий експеримент у відповідності з вимогами статті 181 цього
 7. Стаття 162. Термін попереднього слідства
  1. Попереднє слідство у кримінальній справі повинно бути закінчено в строк, що не перевищує 2 місяців з дня порушення кримінальної справи. 2. В термін попереднього слідства включається час з дня порушення кримінальної справи і до дня його напрями прокурору з обвинувальним висновком чи постановою про передачу кримінальної справи до суду для розгляду питання про застосування примусового тільних
 8. Стаття 153. З'єднання кримінальних справ
  1. В одному провадженні можуть бути з'єднані кримінальні справи стосовно: 1) кількох осіб, які вчинили одне або кілька злочинів у співучасті; 2) однієї особи, яка вчинила кілька злочинів; 3) особи, обвинуваченого в заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, що розслідуються по цих кримінальних справах . 2. З'єднання кримінальних справ допускається також у випадках, коли особа, яка підлягає
 9. Слідчий огляд
  Слідчий огляд - слідча дія, засноване на безпосередньому сприйнятті та аналізі різних матеріальних об'єктів з метою виявлення , дослідження та фіксації слідів злочину та інших речових доказів, значущих для розслідуваної кримінальної
 10. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відпові-дальності керівника організації, керівника струк-турне підрозділи організації, їх заступників з вимогами представницького органу працівників
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Роботодавець зобов'язаний розглянути заяву представницького органу працівників про порушення керівником організації, керів-водієм структурного підрозділу організації, їх заступниками трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, умов колективного договору, угоди і повідомити про результати його
 11. Слідча ситуація
  Слідча ситуація: в прикладному аспекті - сума відомостей про характер події події, обстановці, умовах, в яких здійснюється розслідування в цілому, про відносини учасників судочинства між собою і до майбутнього слідчому дії, т. е. сукупність обставин, реально сформованих в діяльності слідчого на момент вибору та реалізації тактичного прийому; з
 12. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
  Коментар до статті 1. Стаття 370 ТК передбачає право професійних спілок контролювати дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права. Відповідно до колишньої редакції ст. 195 це право вони реалізовували шляхом подачі заяви працедавцю про порушення трудових прав працівників керівником організації або його заступником.
 13. Стаття 37. Прокурор
  (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1. Прокурор є посадовою особою, уповноваженою в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати від імені держави кримінальне переслідування під час кримінального судочинства, а також нагляд за процесуальною діяльністю органів дізнання та органів попереднього слідства. 2. У ході досудового виробництва
© 2014-2022  yport.inf.ua