Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 37. Прокурор

(в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
1. Прокурор є посадовою особою, уповноваженою в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати від імені держави кримінальне переслідування під час кримінального судочинства, а також нагляд за процесуальною діяльністю органів дізнання та органів попереднього слідства.
2. У ході досудового провадження у кримінальній справі прокурор уповноважений:
1) перевіряти виконання вимог федерального закону при прийомі, реєстрації та вирішенні повідомлень про злочини;
2) виносити мотивовану постанову про направлення відповідних матеріалів у слідчий орган або орган дізнання для вирішення питання про кримінальне переслідування за фактами виявлених прокурором порушень кримінального законодавства;
3) вимагати від органів дізнання та слідчих органів усунення порушень федерального законодавства, допущених у ході дізнання чи попереднього слідства;
4) давати дізнавачу письмові вказівки про направлення розслідування, проведення процесуальних дій;
5) давати згоду дізнавачу на порушення перед судом клопотання про обрання, скасування або зміну запобіжного заходу або про виробництві іншого процесуальної дії, яке допускається на підставі судового рішення;
5.1) витребувати і перевіряти законність і обгрунтованість рішень слідчого або керівника слідчого органу про відмову в порушенні, призупинення або припинення кримінальної справи і приймати по них рішення відповідно до цього Кодексу;
(п. 5.1 введений Федеральним законом від 28.12.2010 N 404-ФЗ)
6) скасовувати незаконні або необгрунтовані постанови нижчестоящого прокурора, а також незаконні або необгрунтовані постанови дізнавача в порядку, встановленому цим Кодексом;
7) розглядати представлену керівником слідчого органу інформацію слідчого про незгоду з вимогами прокурора і приймати по ній рішення;
8) брати участь у судових засіданнях при розгляді в ході досудового провадження питань про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, про продовження терміну утримання під вартою або про скасування або зміну цього запобіжного заходу, а також при розгляді клопотань про виробництво інших процесуальних дій, які допускаються на підставі судового рішення, і при розгляді скарг в порядку, встановленому статтею 125 цього Кодексу;
8.1) за наявності підстав порушувати перед судом клопотання про продовження терміну домашнього арешту або терміну утримання під вартою у кримінальній справі, який направляється до суду з обвинувальним висновком або обвинувальним актом;
(п. 8.1 введений Федеральним законом від 05.06.2012 N 53-ФЗ)
9) дозволяти відводи, заявлені дізнавачу, а також його самовідводи;
10) усувати дізнавача від подальшого провадження розслідування, якщо їм допущено порушення вимог цього Кодексу;
11) вилучати будь-яку кримінальну справу в органу дізнання і передавати його слідчому з обов'язковим зазначенням підстав такої пе-редачі;
12) передавати кримінальну справу або матеріали перевірки повідомлення про злочин від одного органу попереднього розслідування іншому (за винятком передачі кримінальної справи або матеріалів перевірки повідомлення про злочин в системі одного органу попереднього розслідування) відповідно до правил, встановлених статтею 151 цього Кодексу, вилучати будь-яку кримінальну справу або будь-які матеріали перевірки повідомлення про злочин в органу попереднього розслідування федерального органу ис виконавчої влади (за федерального органі виконавчої влади) і передавати його (їх) слідчому Слідчого комітету Рос-сийской Федерації з обов'язковим зазначенням підстав такої передачі;
(п. 12 в ред. Федерального закону від 28.12 .2010 N 404-ФЗ)
13) затверджувати постанову дізнавача про припинення провадження у кримінальній справі;
14) затверджувати обвинувальний висновок, обвинувальний акт або обвинувальний постанову по кримінальній справі;
(п. 14 в ред. Федерального закону від 04.03.2013 N 23-ФЗ)
15) повертати кримінальну справу дізнавачу, слідчому зі своїми письмовими вказівками щодо провадження додаткового розслідування, про зміну обсягу обвинувачення або кваліфікації дій обвинувачених або для пересоставления обвинувального за-ключення, обвинувального акта або обвинувального постанови та усунення виявлених недоліків;
(в ред. Федерального закону від 04.03.2013 N 23-ФЗ)
16) здійснювати інші повноваження, надані прокурору цим Кодексом.
2.1. За мотивованим письмовим запитом прокурора йому надається можливість ознайомитися з матеріалами знаходячи-щегося у провадженні кримінальної справи.
(Частина вторая.1 введена Федеральним законом від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
3. У ході судового провадження у кримінальній справі прокурор підтримує державне обвинувачення, забезпечуючи його закон-ність і обгрунтованість.
4. Прокурор вправі в порядку і на підставах, які встановлені цим Кодексом, відмовитися від здійснення кримінального переслідування з обов'язковим зазначенням мотивів свого рішення.
5. Повноваження прокурора, передбачені цією статтею, здійснюються прокурорами району, міста, їх заступниками, прирівняними до них прокурорами і вищестоящими прокурорами.
6. У разі незгоди керівника слідчого органу чи слідчого з вимогами прокурора про усунення порушень федерального законодавства, допущених у ході попереднього слідства, прокурор має право звернутися з вимогою про усунення вказаних порушень до керівника вищого слідчого органу. У разі незгоди керівника вищестоящого слід-жавного органу із зазначеними вимогами прокурора прокурор має право звернутися до Голови Слідчого комітету Російської Федерації або керівнику слідчого органу федерального органу виконавчої влади (за федерального органі виконавчої влади). У разі незгоди Голови Слідчого комітету Російської Федерації або керівника слідчого органу федерального органу виконавчої влади (за федерального органі виконавчої влади) з вимогами прокурора про усунення порушень федерального законодавства, допущених у ході попереднього слідства, прокурор має право звернутися до Генерального прокурора Російської Федерації, рішення якого є остаточним.
(В ред. Федерального закону від 28.12.2010 N 404-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 37. Прокурор"
 1. Стаття 25.11. Прокурор
  1. Прокурор в межах своїх повноважень має право: 1) порушувати провадження по справі про адміністративне правопорушення; 2) брати участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, заявляти клопотання, давати висновки з питань, що виникають під час розгляду справи; 3) приносити протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення незалежно від участі у справі,
 2. Стаття 37. Призначення та заміна прокурора
  1. Прокурор, Який здійснюватіме Повноваження прокурора у конкретному крімінальному провадженні, візначається керівніком відповідного органу прокуратури после качана досудового Розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури может візначіті групу прокурорів, Які здійснюватімуть Повноваження прокурорів у конкретному крімінальному провадженні, а такоже старшого прокурора Такої групи,
 3. Стаття 25.11. Прокурор
  1. Прокурор в межах своїх повноважень має право: 1) порушувати провадження по справі про адміністративне правопорушення; 2) брати участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, подавати докази, заявляти клопотання, давати висновки з питань, що виникають під час розгляду справи; (в ред. Федерального закону від 29.04.2006 N 57-ФЗ) 3) приносити протест на
 4. Стаття 312. Порядок Оскарження РІШЕНЬ, Дій чі бездіяльності прокурора
  1. Скарга слідчого на решение, дію чи бездіяльність прокурора винна подаватіся в пісьмовій ФОРМІ НЕ пізніше трьох днів з моменту Прийняття або Вчинення оскаржуваних решение, Дії чі бездіяльності. 2. Скарга слідчого подається до прокуратури ВИЩОГО уровня Щодо прокуратури, в якій обіймає посаду прокурор, решение, дія чі бездіяльність Якого оскаржується. 3. Оскарження слідчім РІШЕНЬ, Дій чі
 5. Стаття 481. ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру
  1. Письмове ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру здійснюється: 1) адвокату, депутату місцевої ради, депутату Верховної Ради Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, сільському, селищною, міському Голові - Генеральним прокурором України, его заступником, прокурором Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, области, міст Києва або Севастополя в межах его Повноваження ; 2) народному депутату України, кандидату у Президенти України,
 6. Стаття 279. Зміна ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру
  1. У випадка ВИНИКНЕННЯ підстав для ПОВІДОМЛЕННЯ про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозрі Слідчий, прокурор зобов'язаний Виконати Дії, передбачені статтей 278 цього Кодексу. Если ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру здійснів прокурор, повідоміті про нову підозру або Изменить раніше повідомлену підозру має право Виключно
 7. Стаття 296. Задоволення клопотання про продовження рядок досудового Розслідування
  1. Прокурор задовольняє клопотання та Продовжує рядків досудового Розслідування, ЯКЩО переконається, что додатковий рядків необхідній для Отримання доказів, Які могут буті вікорістані во время суднового РОЗГЛЯДУ, або для проведення чі завершення проведення експертизи, за умови что ЦІ Дії не могли буті здійснені чі завершені раніше з об'єктивних причин. 2. Если прокурор задовольняє клопотання
 8. Стаття 24.6. Прокурорський нагляд
  Генеральний прокурор Російської Федерації і призначувані ним прокурори здійснюють у межах своєї компетенції нагляд за дотриманням Конституції Російської Федерації і виконанням діючих на території Російської Федерації законів при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, за винятком справ, знаходяться у виробництві
 9. Стаття 24.6. Прокурорський нагляд
  Генеральний прокурор Російської Федерації і призначувані ним прокурори здійснюють у межах своєї компетенції нагляд за дотриманням Конституції Російської Федерації і виконанням діючих на території Російської Федерації законів при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, за винятком справ, знаходяться у виробництві
 10. Стаття 308. Оскарження недотрімання розумних строків
  1. Підозрюваній, обвинуваченого, Потерпілий мают право оскаржіті прокурору ВИЩОГО уровня недотрімання розумних строків слідчім, прокурором во время досудового Розслідування. 2. Прокурор ВИЩОГО уровня зобов'язаний Розглянуто Скаргу ПРОТЯГ трьох днів после ее Подання и в разі наявності підстав для ее удовольствие надаті відповідному прокурору обов'язкові для Виконання вказівки Щодо строків Вчинення
 11. Стаття 375. Законна сила ухвали суду касаційної інстанції, винесеного за приватною скаргою, поданням прокурора
  У коментованій статті не встановлені будь-які спеціальні правила вступу в законну силу визначень касаційної інстанції, винесених за приватною скаргою або поданням прокурора, по порівняно з порядком набрання законної сили визначень касаційної інстанції, винесених за касаційною скаргою або касаційним поданням прокурора і вступають в законну силу з моменту їх
 12. Стаття Зміна ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру
  1. У випадка ВИНИКНЕННЯ підстав для ПОВІДОМЛЕННЯ про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозрі Слідчий, прокурор зобов 'язаний Виконати Дії, передбачені статтей 278 цього Кодексу. Если ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру здійснів прокурор, повідоміті про нову підозру або Изменить раніше повідомлену підозру має право Виключно прокурор. 1. После вручення особі письмовий ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру под
© 2014-2022  yport.inf.ua