Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 38. Слідчий

(в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
1. Слідчий є посадовою особою, уповноваженою в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати попереднє слідство у кримінальній справі.
2. Слідчий уповноважений:
1) порушувати кримінальну справу в порядку, встановленому цим Кодексом;
2) приймати кримінальну справу до свого провадження або передавати його керівнику слідчого органу для направлення за підслідності;
3) самостійно спрямовувати хід розслідування, приймати рішення про провадження слідчих та інших процесуальних дій, за винятком випадків, коли відповідно до цього Кодексу потрібне отримання судового рішення або згоди керівника слідчого органу;
4) давати органу дізнання у випадках і порядку, встановлених цим Кодексом, обов'язкові для виконання письмові доручення про проведення оперативно-розшукових заходів, проведення окремих слідчих дій, про виконання постанов-лений про затримання, привід, про арешт , про виробництво інших процесуальних дій, а також отримувати сприяння при їх здійсненні нии;
5) оскаржувати за згодою керівника слідчого органу в порядку, встановленому частиною четвертою статті 221 цього Кодексу, рішення прокурора про скасування постанови про порушення кримінальної справи, про повернення кримінальної справи слідчому для провадження додаткового слідства, зміни обсягу обвинувачення або кваліфікації дій обвинувачених або пересоставления обвинувального висновку і усунення виявлених недоліків;
(пп. 5 в ред. Федерального закону від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
6) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
3. У разі незгоди з вимогами прокурора про усунення порушень федерального законодавства, допущених у ході попереднього слідства, слідчий зобов'язаний представити свої письмові заперечення керівнику слідчого органу, який інформує про це прокурора.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 38. Слідчий "
 1. Рекомендована література
  1. Васильєв В. Л. Психологія праці слідчого: Метод. рекомендації. - Л., 1988. - 72 с. 2. Васильєв В. Л. Юридична психологія: Учеб. для вузів. - М.: Юрид. літ., 1991. - 464 с. 3. Грошевой Ю. М. Проблеми формування суддівського переконання у кримінальному судочинстві. -Х., 1975. 4. Дулов А. В. Судова психологія. - Мінськ: Вишейшая шк., 1975. - 462 с. 5. Коновалова В. Є.
 2. Стаття 17.7. Невиконання законних вимог прокурора, слідчого, дізнавача чи посадової особи, яка здійснює провадження у справі про адміністративне правопорушення
  Умисне невиконання вимог прокурора, що випливають з його повноважень, встановлених федеральним законом, а одно законних вимог слідчого, дізнавача чи посадової особи, яка здійснює провадження у справі про адміністративне правопорушення, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на
 3. Стаття 60. Понятий
  1. Понятий - яка не заінтересована в результаті кримінальної справи особа, яка притягається дізнавачем, слідчим для посвідчення факту виробництва слідчої дії, а також змісту, ходу і результатів слідчої дії. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Понятими не можуть бути: 1) неповнолітні; 2) учасники кримінального судочинства, їх близькі родичі та
 4. Стаття 17.7. Невиконання законних вимог прокурора, слідчого, дізнавача чи посадової особи, яка здійснює провадження у справі про адміністративне правопорушення
  Умисне невиконання вимог прокурора, що випливають з його повноважень, встановлених федеральним законом, а одно законних вимог слідчого, дізнавача чи посадової особи, яка здійснює провадження у справі про адміністративне правопорушення, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів; на посадових осіб - від
 5. § 3.Тактіка допиту в безконфліктної ситуації
  Безконфліктнаситуація допиту характеризується тим, що інтереси взаємодіючих сторін - слідчого (щодо встановлення істини) і допитуваного - об'єктивно не суперечать одна одній: допитуваний володіє шуканої слідчим інформацією, 207 адекватно її сприйняв, бажає і може без спотворень передати її слідчому; в останнього немає підстав сумніватися в такий намір
 6. Стаття 57. Експерт
  1. Експерт - особа, що володіє спеціальними знаннями і призначена у порядку, встановленому цим Кодексом, для вироб-ництва судової експертизи і дачі висновку. 2. Виклик експерта, призначення та виробництво судової експертизи здійснюються у порядку, встановленому статтями 195 - 207, 269, 282 і 283 цього Кодексу. 3. Експерт має право: 1) знайомитися з матеріалами кримінальної справи,
 7. Тактичний ризик
  Тактичний ризик - об'єктивно існуюча можливість негативного результату (шкідливих наслідків) при виробництві процесуальної дії навіть при вірно обраної слідчим лінії
 8. Криміналістична версія
  Криміналістична версія - це науково і фактично обгрунтоване припущення слідчого (або іншого уповноваженої на те суб'єкта) про сутність або окремих обставин досліджуваної події, що вимагає
 9. Планування розслідування
  Планування розслідування - діяльність слідчого щодо визначення шляхів, засобів і методів (включаючи порядок і терміни їх реалізації) поетапного вирішення кримінально-процесуальних і тактичних завдань у ході перевірки висунутих у справі
 10. Глава 3 Тактика слідчого огляду
  Стаття 176. Підстави проведення огляду 1. Огляд місця події, місцевості, житла, іншого приміщення, предметів і документів проводиться з метою виявлення слідів злочину, з'ясування інших обставин, що мають значення для кримінальної справи (в ред. Федерального закону від 29.05.2002 № 58-ФЗ). 2. У випадках, не терплять зволікання, огляд місця події може бути
 11. Стаття 17.16. Наклеп щодо судді, присяжного засідателя, прокурора, слідчого, особи, яка провадить дізнання, судового пристава
  (введена Федеральним законом від 07.12.2011 N 420-ФЗ) 1. Наклеп щодо судді, присяжного засідателя чи іншої особи, що у відправленні правосуддя, у зв'язку з розглядом справ або матеріалів у суді - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів; на юридичних осіб
 12. Глава 4. Тактика обшуку і виїмки
  Стаття 182. Підстави та порядок проведення обшуку 1. Підставою виробництва обшуку є наявність достатніх даних вважати, що в якому місці у будь-якої особи можуть перебувати знаряддя злочину, предмети, документи та цінності, які можуть мати значення для кримінальної справи. 2. Обшук проводиться на підставі постанови слідчого. 3. Обшук у помешканні
 13. Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування Коментар до статті 1278
  Стаття, що розширює сферу дії її положень порівняно з ст. 23 Закону про авторське право і суміжні права і передбачає можливість її застосування у виробництві: - у справах про адміністративні правопорушення (ст. 22.1 КоАП РФ містить перелік органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення); - дізнання (згідно п. 8 ст. 5 КПК РФ
 14. Тактика слідчих дій
  Тактика слідчих дій - розділ криміналістичної тактики, в рамках якого на базі теоретичних положень з урахуванням процесуальних правил розробляються ситуаційно обумовлені системи рекомендацій, спрямованих на оптимізацію взаємодії слідчого з учасниками судочинства в ході проведення слідчих дій з метою пошуку, отримання, дослідження та фіксації
© 2014-2022  yport.inf.ua