Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 57. Експерт

1. Експерт - особа, що володіє спеціальними знаннями і призначена у порядку, встановленому цим Кодексом, для вироб-ництва судової експертизи і дачі висновку.
2. Виклик експерта, призначення та виробництво судової експертизи здійснюються у порядку, встановленому статтями 195 - 207, 269, 282 і 283 цього Кодексу.
3. Експерт має право:
1) знайомитися з матеріалами кримінальної справи, що відносяться до предмета судової експертизи;
2) клопотати про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку, або залученні до виробництва судової експертизи інших експертів;
3) брати участь з дозволу дізнавача, слідчого і суду в процесуальних діях і задавати питання, що відносяться до перед-мету судової експертизи;
(в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
4) давати висновок в межах своєї компетенції, в тому числі з питань, хоча і не поставленим в постанові про призначення судової експертизи , але мають відношення до предмета експертного дослідження;
5) подавати скарги на дії (бездіяльність) та рішення дізнавача, слідчого, прокурора і суду, що обмежують його пра-ва;
6) відмовитися від дачі висновку з питань, що виходять за межі спеціальних знань, а також у випадках, якщо подані йому матеріали недостатні для дачі висновку. Відмова від дачі висновку повинен бути заявлений експертом в письмовому вигляді з викладенням мотивів відмови.
(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
4. Експерт не має права:
1) без відома слідчого і суду вести переговори з учасниками кримінального судочинства з питань, пов'язаних з вироб-ництвом судової експертизи;
2) самостійно збирати матеріали для експертного дослідження;
3) проводити без дозволу дізнавача, слідчого, суду дослідження, що можуть спричинити повне або часткове знищення об'єктів або зміна їх зовнішнього вигляду або основних властивостей;
4) давати завідомо неправдивий висновок;
5) розголошувати дані попереднього розслідування, що стали відомими йому у зв'язку з участю в кримінальній справі в якості експерта, якщо він був про це заздалегідь попереджений в порядку, встановленому статтею 161 цього Кодексу;
(в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
6) ухилятися від явки за викликами дізнавача, слідчого або в суд .
(П. 6 введений Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ, в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
5. За дачу завідомо неправдивого висновку експерт несе відповідальність відповідно до статті 307 Кримінального кодексу Росій-ської Федерації.
6. За розголошення даних попереднього розслідування експерт несе відповідальність відповідно до статті 310 Кримінального кодексу Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 57. Експерт "
 1. Стаття 33. Експерт
  1. Як експерт може бути притягнута особа, що володіє спеціальними знаннями, необхідними для об'єктивного вирішення справи. Призначення експерта провадиться рішенням Дисциплінарного комітету. 2. Результати проведеної експертизи відображаються експертом в підписується їм ув'язненні. 3. Питання, поставлені перед експертом, не повинні виходити за межі його спеціальних знань. 4.
 2. Стаття 55. Експерт
  Коментар до статті Питання призначення і проведення експертизи в арбітражному процесі, в тому числі дачі експертом заклю-чення, регламентуються в ст. ст. 82 - 87 АПК РФ; підстави і порядок виплати експерту винагороди, відшкодування витрат - ст. ст. 107 - 109 АПК РФ. Див: Постанова Пленуму ВАС РФ від 20.12.2006 N 66 "Про деякі питання практики застосування арбітражними судами
 3. Стаття 187. Дослідження висновку експерта. Призначення додаткової або повторної експертизи
  Коментар до статті § 1. При дослідженні висновку експерта суду слід перевіряти його відповідність питань, поставлених перед експертом, повноту і обгрунтованість містяться в ньому висновків. З метою роз'яснення або доповнення висновку суд може викликати експерта для допиту. При наявності у справі кількох суперечливих висновків можуть бути викликані експерти, які проводили як первинну, так
 4. Стаття 26.4. Експертиза
  1. У випадках, якщо при провадженні у справі про адміністративне правопорушення виникає необхідність у використанні спеціальних пізнань у науці, техніці, мистецтві чи ремеслі, суддя, орган, посадова особа, у виробництві яких перебуває справа, виносять ухвалу про призначення експертизи. Визначення обов'язково для виконання експертами або установами, яким доручено проведення
 5. Стаття 26.4. Експертиза
  1. У випадках, якщо при провадженні у справі про адміністративне правопорушення виникає необхідність у використанні спеціальних знань в науці, техніці, мистецтві чи ремеслі, суддя, орган, посадова особа, у виробництві яких перебуває справа, виносять ухвалу про призначення експертизи. Визначення обов'язково для виконання експертами або установами, яким доручено проведення
 6. Стаття 83. Комісійна експертиза
  1. Комісійна експертиза, так само як і переважна частина комплексних експертиз, проводиться двома або великим складом експертів. Її відмінність від комплексної експертизи полягає в тому, що всі експерти є висококваліфікованими фахівцями в одній і тій же галузі знання. Комісійна експертиза призначається для проведення досліджень підвищеної складності або повторного експертного
 7. Стаття 35. Оплата роботи експерта і перекладача
  Участь експерта та перекладача в дисциплінарному провадженні оплачується особою, з ініціативи якого зазначені особи були запрошені для участі в дисциплінарному
 8. Стаття 85. Комплексна експертиза
  Коментар до статті 1. У деяких випадках експертиза повинна дати відповіді на питання, що зачіпають різні галузі знань (наприклад, технічна та товарознавча експертизи), різні напрямки в межах однієї області. Один фахівець не завжди може дати відповіді на всі поставлені питання. У зв'язку з цим проведення експертизи доручається кільком експертам - фахівцям у різних
 9. Стаття 25.14. Відшкодування витрат потерпілому, свідку, спеціалісту, експерту, перекладачеві і сприйнятим
  1. Потерпілому, свідку, спеціалісту, експерту, перекладачеві і сприйнятим відшкодовуються у встановленому Урядом Російської Федерації порядку витрати, понесені ними у зв'язку з явкою до суду, орган, до посадової особи, в провадженні яких перебуває справа про адміністративне правопорушення. 2. Праця фахівця, експерта і перекладача оплачується в порядку, встановленому Урядом
 10. Права та обов'язки експерта в процесі
  . Експерт бере участь у дослідженні обставин справи, які стосуються предмета експертизи. Він може задавати питання підсудному, потерпілому, свідкам, цивільному позивачеві і відповідачу про обставини, що мають значення для дачі висновку. За з'ясуванні всіх обставин, що мають значення для дачі висновку, головуючий пропонує підсудному, потерпілому, свідкам ,
 11. Коментар до статті 17.9
  1. Про статус свідка, фахівця, експерта і перекладача при провадженні у справах про адміністративні правопорушення див. відповідно коментарі до ст. 25.6, 25.8 - 25.10. 2. Розглянуте адміністративне правопорушення здійснюється з прямим умислом: свідок, спеціаліст, експерт усвідомлюють протиправність своїх дій і прагнуть до заподіяння суспільно небезпечних наслідків. Завідомо
 12. Стаття 84. Комісійна експертиза
  Коментар до статті 1. Комісійна експертиза відрізняється від комплексної експертизи. Комплексна експертиза проводиться експертами-фахівцями в різних галузях знань або в різних наукових напрямках однієї області знання. Комісійна експертиза проводиться двома або більше експертами в одній галузі знань (в межах одного наукового напрямку) з метою дачі більш об'єктивного
 13. Стаття 19.26. Завідомо неправдивий висновок експерта
  (введена Федеральним законом від 20.08.2004 N 118-ФЗ) Завідомо неправдивий висновок експерта при здійсненні державного контролю (нагляду) - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 14. Стаття 25.14. Відшкодування витрат потерпілому , його законним представникам, свідку, спеціалісту, експерту, перекладачеві і сприйнятим
  (в ред. Федерального закону від 29.04.2006 N 57-ФЗ) 1. Потерпілому, його законним представникам, свідку, спеціалісту, експерту, перекладачеві і сприйнятим відшкодовуються у встановленому Урядом Російської Федерації порядку витрати, понесені ними у зв'язку з явкою до суду, орган, до посадової особи, в провадженні яких знаходиться справа про адміністративне правопорушення. (в ред. Федерального
 15. Стаття 25.9. Експерт
  1. Як експерт може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа, що володіє спеціальними знаннями в науці, техніці, мистецтві чи ремеслі, достатніми для проведення експертизи і дачі експертного висновку. 2. Експерт зобов'язаний: 1) з'явитися за викликом судді, органу, посадової особи, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне
 16. Стаття 25.9. Експерт
  1 . Як експерт може бути залучено будь-яка не заінтересована в результаті справи повнолітня особа, що володіє спеціальними знаннями в науці, техніці, мистецтві чи ремеслі, достатніми для проведення експертизи і дачі експертного висновку. 2. Експерт зобов'язаний: 1) з'явитися за викликом судді, органу , посадової особи, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне
 17. Стаття 86. Висновок експерта
  Коментар до статті 1. Норми коментованої статті в чому повторюють положення ст. 25 Закону про судово-експертної діяльності. Висновок експерта включає в себе три частини: вступну, дослідницьку і заключну. Висновки містяться у заключній (резолютивній) частині. Всі три частини висновку експерта є обов'язковими. Відповідно до ст. 25 Закону про судово-експертної
© 2014-2022  yport.inf.ua