Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників

Коментар до статті 1. Стаття 370 ТК передбачає право професійних спілок контролювати дотримання трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права. Відповідно до колишньої редакції ст. 195 це право вони реалізовували шляхом подачі заяви працедавцю про порушення трудових прав працівників керівником організації або його заступником. Чинна редакція коментованої статті надає представницьким органам працівників право звертатися до роботодавця із заявою про порушення також керівником структурного підрозділу або його заступником трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, умов колективного договору, угоди.
2. Відповідно до ст. 22 ТК роботодавець зобов'язаний розглянути заяву відповідного профспілкового органу (або іншого представницького органу працівників) про виявлені порушення законів та інших нормативних правових актів про працю, вжити заходів щодо їх усунення, повідомивши про це заявника.
Тривалість терміну розгляду роботодавцем заяви профспілкового органу (іншого представницького органу) складає один тиждень (див. ст. 370 і коммент. До неї).
3. За допущені порушення трудових прав працівників роботодавець зобов'язаний застосувати до керівника організації, керівнику структурного підрозділу організації, їх заступникам дисциплінарне стягнення аж до звільнення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників "
 1. Додаток 6 Повідомлення про засідання дисциплінарного комітету заявника про дисциплінарне порушення
  притягнення до дисциплінарної відповідальності члена СРО та пояснень особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, відбуватиметься на засіданні Дисциплінарного комітету, яке відбудеться "__" ___ 200 _ р. в 11.00 за адресою: ___. Відповідно до ст. 31 Кодексу заходів дисциплінарного впливу Ваша організація як заявник про дисциплінарне порушення вправі
 2. Додаток 4 Запит пояснень у особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності
  дисциплінарного порушення, передбаченого ст. 59 Кодексу заходів дисциплінарного впливу, сповіщаю Вас про порушення дисциплінарного провадження стосовно Вашої організації і прошу надати до Дисциплінарного комітету пояснення по фактах, зазначених у заяві К., в строк до "__" ___200_ р. Додатки: 1) заяву про дисциплінарне порушення (на 3 стор), 2) розпорядження
 3. Стаття 26. Обставини, що виключають провадження у справі про дисциплінарне порушення
  залученого до дисциплінарної відповідальності; 3) припинення членства в Організації члена, залученого до дисциплінарної
 4. Стаття 17. Обставини, які обтяжують відповідальність
  залученні члена Організації до дисциплінарної
 5. Стаття 47. Рекомендації Дисциплінарного комітету
  залученому до дисциплінарної відповідальності, рекомендації з усунення наслідків дисциплінарного порушення, а також причин і умов, що викликали його
 6. Стаття 58. Припинення виконання рішення про накладення дисциплінарного стягнення
  залученого до дисциплінарної відповідальності; 3) виключення члена Організації; 4) скасування рішення Дисциплінарного
 7. Стаття 16. Обставини, що пом'якшують відповідальність
  залученими до дисциплінарної відповідальності, шкідливих наслідків дисциплінарного порушення, 2) повне добровільне відшкодування збитків, заподіяних дисциплінарним порушенням; 3) усунення порушень до моменту винесення рішення Дисциплінарним комітетом; 4) визнання вчиненого дисциплінарного порушення особою, що залучаються до дисциплінарної відповідальності, і надання повної
 8. 7. Правила дисциплінарного провадження, спрямовані на захист прав заявника та особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності
  залученої до дисциплінарної відповідальності; 3) припинення членства в СРО особи, залученого до дисциплінарної
 9. Стаття 48. Оскарження рішень Дисциплінарного комітету
  залучений до дисциплінарної відповідальності, має право оскаржити рішення Дисциплінарного комітету в Раду директорів протягом десяти днів з дня отримання копії виписки з протоколу засідання Дисциплінарного комітету. 2. Скарга на рішення Дисциплінарного комітету подається до Ради директорів, який зажадає матеріали справи з Дисциплінарного
 10. Стаття 57. Відстрочка виконання рішення про накладення штрафу
  залученого до дисциплінарної відповідальності, та інших заслуговують уваги обставин має право прийняти рішення про відстрочення виконання рішення про накладення штрафу. Відстрочка не може перевищувати трьох місяців з дня винесення рішення про притягнення члена Організації до дисциплінарної
 11. Стаття 4. Повноваження Організації щодо застосування заходів дисциплінарного впливу
  залучення членів Організації до дисциплінарної відповідальності; б) визначати види і порядок накладення дисциплінарних стягнень; в) залучати членів Організації до дисциплінарної відповідальності відповідно до Статуту Організації та цим Кодексом; г) розробляти і вносити зміни і доповнення в цей
 12. Стаття 30. Представники
  дисциплінарної відповідальності, а також особа, яка заявляє про факт дисциплінарного порушення, має право захищати свої права та законні інтереси за допомогою представників. 2. Повноваження представника мають бути підтверджені одним з таких способів: - виданої в установленому порядку довіреністю; - документами, що засвідчують повноваження посадової особи - керівника учасника
 13. Стаття 52. Скасування рішення Дисциплінарного комітету з нововиявленими обставинами
  залученого до дисциплінарної відповідальності, якщо послужили підставою для винесення рішення Дисциплінарного комітету обставини згодом відпали, зокрема в результаті скасовано рішення суду, арбітражного суду, третейського
 14. Стаття 2. Терміни та скорочення, що використовуються в цьому Кодексі
  притягнення до дисциплінарної відповідальності члена Організації. Регулюючий орган - федеральний орган виконавчої влади, який регулює діяльність членів Організації. Саморегулівна організація - саморегульована організація, створена відповідно до законодавства Російської Федерації. Організація - саморегульована організація. Рада директорів - Рада директорів
 15. Стаття 50. Порядок розгляду скарги
  залученого до дисциплінарної відповідальності, заявника, свідків та інших осіб, свідчення яких здатні вплинути на об'єктивність розгляду скарги; 2) зажадати матеріали справи у Дисциплінарного комітету, а також вимагати подання додаткових документів у учасників дисциплінарного
 16. Додаток 5 Повідомлення особи, яка притягається до дисциплінарної відповідальності, про засідання дисциплінарного комітету
  дисциплінарного впливу Дисциплінарний комітет повідомляє Вас про відновлення дисциплінарного провадження за скаргою компанії С на порушення Вашої організацією вимог п. 5 Положення про ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затвердженого Постановою ФКЦБ Росії від 2 жовтня 1997 р. N 27, відповідно до якого реєстратор зобов'язаний відмовити у внесенні змін до системи
© 2014-2022  yport.inf.ua