Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 162. Термін попереднього слідства

1. Попереднє слідство у кримінальній справі повинно бути закінчено в строк, що не перевищує 2 місяців з дня порушення кримінальної справи.
2. В термін попереднього слідства включається час з дня порушення кримінальної справи і до дня його напрями прокурору з обвинувальним висновком чи постановою про передачу кримінальної справи до суду для розгляду питання про застосування примусового тільних заходів медичного характеру або до дня винесення ухвали про припинення провадження у кримінальній справі .
3. В термін попереднього слідства не включається час на оскарження слідчим рішення прокурора у разі, передбачені-Ренном пунктом 2 частини першої статті 221 цього Кодексу, а також час, протягом якого попереднє слідство було при-зупинено з підстав, передбачених цим Кодексом.
(В ред. Федерального закону від 28.12.2010 N 404-ФЗ)
4. Термін попереднього слідства, встановлений частиною першою цієї статті, може бути продовжений до 3 місяців керуй-телем відповідного слідчого органу.
(В ред. Федеральних законів від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 03.12.2007 N 323-ФЗ)
5. У кримінальній справі, розслідування якого представляє особливу складність, термін попереднього слідства може бути продовжений керівником слідчого органу за суб'єктами Російської Федерації та іншим прирівняним до нього керівником следст-венного органу, а також їх заступниками до 12 місяців. Подальше продовження терміну попереднього слідства може бути зроблено тільки у виняткових випадках Головою Слідчого комітету Російської Федерації, керівником слідчого органу відповідного федерального органу виконавчої влади (за федерального органі виконавчої влади) та їх заступниками.
(В ред. Федеральних законів від 29.05.2002 N 58-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 03.12.2007 N 323-ФЗ, від 28.12.2010 N 404-ФЗ)
6. У разі повернення прокурором кримінальної справи слідчому відповідно до частини первой.1 статті 211, частиною першою статті 214 та пунктом 2 частини першої статті 221 цього Кодексу строк для виконання вказівок прокурора встановлюється керуй-телем слідчого органу, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, і не може перевищувати одного місяця з дня надходження даної кримінальної справи до слідчого. При поновленні призупиненого або припиненого кримінальної справи або повернення кримінальної справи для провадження додаткового розслідування строк додаткового слідства встановлюється керівником слід-жавного органу, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, і не може перевищувати одного місяця з дня надходження кримінальної справи до слідчого. Подальше продовження терміну попереднього слідства проводиться на загальних підставах у порядку, встановленому частинами четвертою, п'ятою та сьомою цієї статті.
(Частина 6 в ред. Федерального закону від 28.12.2010 N 404-ФЗ)
6.1. У разі повернення прокурором кримінальної справи слідчому у зв'язку з виявленням судом обставин, зазначених у частинах першій та первой.2 статті 237 цього Кодексу, термін виробництва слідчих та інших процесуальних дій не може перевищувати одного місяця з дня надходження кримінальної справи до слідчого. Подальше продовження терміну попереднього слідства проводиться на загальних підставах у порядку, встановленому частинами четвертою, п'ятою та сьомою цієї статті.
(Частина 6.1 введена Федеральним законом від 26.04.2013 N 64-ФЗ)
7. У разі необхідності продовження терміну попереднього слідства слідчий виносить відповідну постанову і представляє його керівнику слідчого органу не пізніше 5 діб до дня закінчення терміну попереднього слідства.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
8. Слідчий в письмовому вигляді повідомляє обвинуваченого та його захисника, а також потерпілого і його представника про продовження терміну попереднього слідства.
(В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 162. Термін попереднього слідства"
 1. Стаття 211. Поновлення призупиненого перед-ньо слідства
  1. Попереднє слідство відновлюється на підставі постанови слідчого після того, як: 1) відпали підстави його призупинення; 2) виникла необхідність виробництва слідчих дій, які можуть бути здійснені без участі підозрюваного, обвинуваченого; (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92 - ФЗ) 3) прокурором скасовано постанову про призупинення попереднього
 2. Стаття 429. Попередній договір
  1. За попереднім договором сторони зобов'язуються укласти в майбутньому договір про передачу майна, виконанні робіт чи наданні послуг (основний договір) на умовах, передбачених попереднім договором. 2. Попередній договір укладається у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, то в письмовій формі. Недотримання правил про форму
 3. Попередній договір
  Попередній договір не породжує у сторін прав і обов'язків з передачі майна, виконання робіт та надання послуг. На підставі попереднього договору у сторін виникає єдиний обов'язок - обов'язок укласти в майбутньому основний, остаточний договір на умовах, визначених у попередньому договорі. Ст. 429 ГК РФ визначені зміст і форма попереднього договору.
 4. Стаття 487. Попередня оплата товару
  1. У випадках, коли договором купівлі-продажу передбачено обов'язок покупця оплатити товар повністю або частково до передачі продавцем товару (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, передбачений договором, а якщо такий строк договором не передбачений, в строк, визначений відповідно до статтею 314 цього Кодексу. 2. У разі невиконання покупцем
 5. § 4. Злочини, які посягають на суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність органів прокуратури, попереднього слідства та дізнання по здійсненню кримінального переслідування
  § 4. Злочини, які посягають на суспільні відносини, що забезпечують нормальну діяльність органів прокуратури, попереднього слідства та дізнання по здійсненню кримінального
 6. Стаття 162. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків
  Коментар до статті § 1. Бере участь у справі, не володіють мовою судочинства, забезпечується право виступати і давати пояснення рідною мовою чи на будь-якому вільно обраному мовою спілкування, а також користуватися послугами перекладача (п. 3 ст. 10 ФКЗ від 31 грудня 1996 р. N 1-ФКЗ "Про судову систему Російської Федерації"). Коментар до частини 4. § 2. Завідомо неправдиві показання
 7. Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування Коментар до статті 1278
  Стаття, що розширює сферу дії її положень порівняно з ст. 23 Закону про авторське право і суміжні права і передбачає можливість її застосування у виробництві: - у справах про адміністративні правопорушення (ст. 22.1 КоАП РФ містить перелік органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення); - дізнання (згідно п. 8 ст. 5 КПК РФ
 8. Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування
  Допускається без згоди автора чи іншого правовласника та без виплати винагороди відтворення твору для здійснення провадження у справі про адміністративне правопорушення , для провадження дізнання, попереднього слідства чи здійснення судочинства в обсязі, виправданому цією
 9. Стаття 1435. Попередня експертиза заявки на видачу патенту
  1. У ході попередньої експертизи заявки на видачу патенту встановлюється дата пріоритету, перевіряється наявність документів, передбачених пунктом 2 статті 1433 цього Кодексу, та їх відповідність встановленим вимогам. Попередня експертиза заявки на видачу патенту проводиться протягом місяця. 2. У період проведення попередньої експертизи заявник має право з власної
 10. Стаття 1070. Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду
  Постановою Конституційного Суду РФ від 16.06.2009 N 9-П пункт 1 статті 1070 під взаємозв'язку з частиною 3 статті 27.5 КоАП РФ визнаний що не суперечить Конституції РФ, оскільки дане положення за своїм конституційно-правовим змістом в системі чинного правового регулювання не виключають можливість відшкодування громадянам шкоди, заподіяної незаконним адміністративним затриманням на термін
 11. Кримінальна відповідальність лікаря-експерта за дачу неправдивого висновку
  . Згідно ст. 161 КПК РФ експерт попереджається слідчим або дізнавачем про неприпустимість розголошення без відповідного дозволу стали їм відомими даних попереднього розслідування, про що у них береться підписка з попередженням про відповідальність відповідно до статті 310 КК РФ. Дані попереднього розслідування можуть бути оприлюднені лише з дозволу
 12. Стаття 310. Розголошення даних попереднього розслідування Коментар до статті 310
  Основним об'єктом розголошення даних попереднього розслідування є інтереси правосуддя. В якості додаткового об'єкта можуть виступати інтереси особистості. Суспільна небезпека злочину полягає в тому, що несанкціоноване оприлюднення даних попереднього розслідування може істотно вплинути на інтереси правосуддя: обвинувачений може сховатися від слідства і суду,
 13. Стаття 38. Слідчий
  (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1. Слідчий є посадовою особою, уповноваженою в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом , здійснювати попереднє слідство у кримінальній справі. 2. Слідчий уповноважений: 1) порушувати кримінальну справу в порядку, встановленому цим Кодексом; 2) приймати кримінальну справу до свого провадження або передавати його
 14. Стаття 187. Місце і час допиту
  1. Допит проводиться за місцем провадження попереднього слідства. Слідчий має право, якщо визнає це необхідним, провести допит в місці перебування допитуваного. 2. Допит не може тривати безперервно більше 4 годин. 3. Продовження допиту допускається після перерви не менш ніж на одну годину для відпочинку і прийняття їжі, причому загальна про-ти основою для тривалого допиту протягом дня не повинна
 15. Стаття 995. Відступ від вказівок комітента
  1. Комісіонер має право відступити від вказівок комітента, якщо за обставинами справи це необхідно в інтересах комітента і комісіонер не міг попередньо запитати комітента або не одержав у розумний строк відповідь на свій запит. Комісіонер зобов'язаний повідомити комітента про допущені відступи, як тільки повідомлення стало можливим. Комісіонеру, що діє в якості підприємця, може
 16. Коментар до п. 4
  4. Не підлягають призову на військові збори наступні категорії громадян: - які відбувають покарання у вигляді обов'язкових робіт, виправних робіт, обмеження волі, арешту або позбавлення волі; - мають незняту або непогашену судимість за вчинення злочину; - щодо яких ведеться дізнання чи попереднє слідство або кримінальна справа щодо яких передано в
© 2014-2022  yport.inf.ua