Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально -процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 161. Неприпустимість розголошення даних попереднього розслідування

1. Дані попереднього розслідування не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті.
2. Слідчий або дізнавач попереджає учасників кримінального судочинства про неприпустимість розголошення без соот-відповідне дозволу стали їм відомими даних попереднього розслідування, про що у них береться підписка з предупреж-дением про відповідальність відповідно до статті 310 Кримінального кодексу Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
3. Дані попереднього розслідування можуть бути оприлюднені лише з дозволу слідчого, дізнавача і тільки в тому обсязі, в якому ними буде визнано це допустимим, якщо розголошення не суперечить інтересам попереднього розслідування і не пов'язане з порушенням прав і законних інтересів учасників кримінального судочинства. Розголошення даних про приватне життя учасників кримінального судочинства без їх згоди не допускається.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 161. Неприпустимість розголошення даних попереднього розслідування"
 1. Розголошення даних попереднього розслідування (ст. 310 КК).
  Факультативний об'єкт злочину - закон-ні інтереси і права особистості. Об'єктивна сторона злочину полягає у розголошенні даних попереднього розслідування особою, попереджений-ним у встановленому законом порядку про неприпустимість їх раз-ошення, якщо воно вчинене без згоди слідчого або особи, яка провадить дізнання. Розголошення полягає в доведенні відомостей, що стосуються
 2. Стаття 310. Розголошення даних попереднього розслідування Коментар до статті 310
  Основним об'єктом розголошення даних попереднього розслідування є інтереси правосуддя. В якості додаткового об'єкта можуть виступати інтереси особистості. Суспільна небезпека злочину полягає в тому, що несанкціоноване оприлюднення даних попереднього розслідування може істотно вплинути на інтереси правосуддя: обвинувачений може сховатися від слідства і суду,
 3. Стаття 310. Розголошення даних попереднього розслідування Коментар до статті 310
  1. Предметом злочину є дані попереднього розслідування, тобто відомості, які зафіксовані в матеріалах кримінальної справи з дотриманням процесуального порядку збирання доказів. Відповідно до ст. 161 КПК РФ дані попереднього розслідування не підлягають розголошенню без дозволу прокурора, слідчого, дізнавача. 2. Об'єктивна сторона полягає в передачі
 4. Кримінальна відповідальність лікаря-експерта за дачу неправдивого висновку
  . Згідно ст. 161 КПК РФ експерт попереджається слідчим або дізнавачем про неприпустимість розголошення без відповідного дозволу стали їм відомими даних попереднього розслідування, про що у них береться підписка з попередженням про відповідальність відповідно до статті 310 КК РФ. Дані попереднього розслідування можуть бути оприлюднені лише з дозволу
 5. Стаття 60. Понятий
  1. Понятий - яка не заінтересована в результаті кримінальної справи особа, яка притягається дізнавачем, слідчим для посвідчення факту виробництва слідчої дії, а також змісту, ходу і результатів слідчої дії. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Понятими не можуть бути: 1) неповнолітні; 2) учасники кримінального судочинства, їх близькі родичі та
 6. Стаття 281. Оголошення показань потерпілого і свідка
  1. Оголошення показань потерпілого і свідка, раніше даних при провадженні попереднього розслідування або судового розгляду, а також демонстрація фотографічних негативів і знімків, діапозитивів, зроблених в ході допитів, відтворення аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки допитів допускаються за згодою сторін у разі неявки потерпілого або свідка, за винятком
 7. Стаття 59. Перекладач
  1. Перекладач - особа, яка притягається до участі в кримінальному судочинстві у випадках, передбачених цим Кодексом, вільно володіє мовою, знання якої необхідно для перекладу. 2. Про призначення особи перекладачем дізнавач, слідчий або суддя виносить постанову, а суд - ухвалу. Виклик пере-водчіка і порядок його участі в кримінальному судочинстві визначаються статтями 169 і
 8. Стаття 276. Оголошення показань підсудного
  1. Оголошення показань підсудного, даних при провадженні попереднього розслідування, а також відтворення при-лежання до протоколу допиту матеріалів фотографування, аудіо-та (або) відеозаписи, кінозйомки його свідчень можуть мати місце за клопотанням сторін у таких випадках: 1) за наявності істотних протиріч між показаннями, даними підсудним у ході попереднього
 9. Стаття 58. Спеціаліст
  1. Спеціаліст - особа, що володіє спеціальними знаннями, яка притягається до участі в процесуальних діях у порядку, встановленому цим Кодексом, для сприяння у виявленні, закріпленні та вилученні предметів і документів, застосування технічних засобів у дослідженні матеріалів кримінальної справи, для постановки питань експерту, а також для роз'яснення сторонам та суду питань, що входять до
 10. Стаття 156. Початок виробництва попереднього розслідування
  1. Попереднє розслідування починається з моменту порушення кримінальної справи, про що слідчий, дізнавач, орган доз-нания виносить відповідну постанову. У постанові слідчий, дізнавач також вказує про прийняття ним кримінальної справи до свого провадження. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Якщо слідчому або дізнавачу
 11. Стаття 69. Розголошення конфіденційної інформації
  Розголошення інформації, яка відповідно до законодавства Російської Федерації, документами Організації є конфіденційною, тягне винесення попередження з публічним повідомленням, накладення штрафу в розмірі від 50 до 500 мінімальних розмірів оплати
 12. Стаття 13.14. Розголошення інформації з обмеженим доступом
  Розголошення інформації, доступ до якої обмежено федеральним законом (за винятком випадків, якщо розголошення такої інформації тягне за собою кримінальну відповідальність), особою, яка одержала доступ до такої інформації у зв'язку з виконанням службових або професійних обов'язків, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на
 13. Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування Коментар до статті 1278
  Стаття, що розширює сферу дії її положень порівняно з ст. 23 Закону про авторське право і суміжні права і передбачає можливість її застосування у виробництві: - у справах про адміністративні правопорушення (ст. 22.1 КоАП РФ містить перелік органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення); - дізнання (згідно п. 8 ст. 5 КПК РФ
 14. Глава XII Психологічні основи попереднього розслідування
  Глава XII Психологічні основи попереднього
 15. Стаття 53. Повноваження захисника
  1. З моменту допуску до участі у справі захисник має право: 1) мати з підозрюваним, обвинуваченим побачення відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 46 та пунктом 9 частини четвертої статті 47 цього Кодексу; 2) збирати і подавати докази , необхідні для надання юридичної допомоги, у порядку, встановленому частиною третьою статті 86 цього Кодексу; 3) залучати
© 2014-2022  yport.inf.ua