Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 53. Повноваження захисника

1. З моменту допуску до участі у справі захисник має право:
1) мати з підозрюваним, обвинуваченим побачення відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 46 та пунктом 9 частини четвертої статті 47 цього Кодексу;
2) збирати і представляти докази, необхідні для надання юридичної допомоги, у порядку, встановленому частиною третьою статті 86 цього Кодексу;
3) залучати фахівця відповідно до статті 58 цього Кодексу ;
4) бути присутнім при пред'явленні обвинувачення;
5) брати участь у допиті підозрюваного, обвинуваченого, а також в інших слідчих діях, які з участю подоз-реваемого, обвинуваченого або за його клопотанням чи клопотанням самого захисника в порядку, встановленому цим Кодексом;
6) знайомитися з протоколом затримання, постановою про застосування запобіжного заходу, протоколами слідчих дій, проведених за участю підозрюваного, обвинуваченого, іншими документами , які пред'являлися або повинні були пред'являтися підозрюваному, обвинуваченому;
7) знайомитися після закінчення попереднього розслідування з усіма матеріалами кримінальної справи, виписувати з кримінальної справи будь-які відомості в будь-якому обсязі, знімати за свій рахунок копії з матеріалів кримінальної справи, в тому числі за допомогою технічних засобів;
8) заявляти клопотання і відводи;
9) брати участь у судовому розгляді кримінальної справи в судах першої, другої, касаційної і наглядової інстанцій, а також у розгляді питань, пов'язаних з виконанням вироку;
(в ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
10) приносити скарги на дії (бездіяльність) та рішення дізнавача, слідчого, прокурора, суду і брати участь в їх рассмот-рении судом;
11) використовувати інші не заборонені цим Кодексом засоби і способи захисту.
2. Захисник, який бере участь у виробництві слідчої дії, в рамках надання юридичної допомоги своєму підзахисному вправі давати йому в присутності слідчого короткі консультації, задавати з дозволу слідчого запитання допитуваним особам, робити письмові зауваження з приводу правильності і повноти записів у протоколі даної слідчої дії. Слідчий може відвести запитання захисника, але зобов'язаний занести відведені питання до протоколу.
(Частина друга введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
3. Захисник не вправі розголошувати дані попереднього розслідування, що стали йому відомими у зв'язку із здійсненням захисту, якщо він був про це заздалегідь попереджений в порядку, встановленому статтею 161 цього Кодексу. За розголошення даних попереднього розслідування захисник несе відповідальність згідно зі статтею 310 Кримінального кодексу Російської Федеративної-ції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 53. Повноваження захисника "
 1. Стаття 438. Участь захисника
  У виробництві про застосування примусових заходів медичного характеру участь захисника є обов'язковою з моменту винесення постанови про призначення щодо особи судово-психіатричної експертизи, якщо захисник раніше не брав участі в даній кримінальній
 2. Стаття 248. Участь захисника
  1. Захисник підсудного бере участь у дослідженні доказів, заявляє клопотання, викладає суду свою думку по суті обвинувачення та його доведеності, про обставини, що пом'якшують покарання підсудного або виправдовують його, про міру покарання, а також з інших питань, які виникають у ході судового розгляду. 2. При неявці захисника і неможливості його заміни судовий розгляд
 3. Стаття 25.5. Захисник і представник
  1. Для надання юридичної допомоги особі, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, у провадженні у справі про адміністративне правопорушення може брати участь захисник, а для надання юридичної допомоги потерпілому - представник. 2. В якості захисника чи представника до участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення
 4. Стаття 52. Відмова від захисника
  1. Підозрюваний, обвинувачений має право в будь-який момент провадження у кримінальній справі відмовитися від допомоги захисника. Така відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного або обвинуваченого. Відмова від захисника заявляється в письмовому вигляді. Якщо відмова від захисника заявляється під час провадження слідчої дії, то про це робиться відмітка в протоколі даної слідчої дії. (У
 5. Стаття 25.5. Захисник і представник
  1. Для надання юридичної допомоги особі, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, в провадженні у справі про адміністративне правопорушення може брати участь захисник, а для надання юридичної допомоги потерпілому - представник. 2. В якості захисника або представника до участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення
 6. Стаття 315. Порядок заяви клопотання
  1. Клопотання про постанову вироку без проведення судового розгляду у зв'язку зі згодою з пред'явленим обві-нением обвинувачений заявляє в присутності захисника. Якщо захисник не запрошений самим підсудним, його законним представником або за їх дорученням іншими особами, то участь захисника в даному випадку повинен забезпечити суд. 2. Обвинувачений має право заявити клопотання: 1) в момент
 7. Відмова від захисника
  . Підозрюваний, обвинувачений має право в будь-який момент провадження у кримінальній справі відмовитися від допомоги захисника. Така відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного або обвинуваченого. Закон забороняє адвокату відмовлятися від здійснення вже прийнятого доручення на захист (ч. 7 ст. 49 КПК). Для успішної діяльності адвоката в якості захисника у кримінальній справі необхідно, щоб між
 8. Стаття 247. Участь підсудного
  1. Судовий розгляд кримінальної справи проводиться за обов'язкової участі підсудного, за винятком випадків, передбачених бачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. (В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 153-ФЗ) 2. При неявці підсудного розгляд кримінальної справи має бути відкладено. 3. Суд вправі піддати підсудного, який не з'явився без поважних причин, приводу, а
 9. Стаття 49. Захисник
  1. Захисник - особа, яка здійснює в установленому цим Кодексом порядку захист прав та інтересів підозрюваних і об-виняемого і надає їм юридичну допомогу при провадженні у кримінальній справі. 2. Як захисники допускаються адвокати. За визначенням або постановою суду в якості захисника можуть бути до-пущені поряд з адвокатом один із близьких родичів обвинуваченого або інша
 10. Стаття 51. Обов'язкова участь захисника
  1. Участь захисника в кримінальному судочинстві обов'язково, якщо: 1) підозрюваний, обвинувачений не відмовився від захисника у порядку, встановленому статтею 52 цього Кодексу; 2) підозрюваний, обвинувачений є неповнолітнім; 3) підозрюваний, обвинувачений в силу фізичних чи психічних вад не може самостійно здійснювати своє право на захист; 3.1) судове
 11. Коментар до статті 25.5
  1. Стосовно до ч. 2, 3 коментованої статті слід враховувати, що відповідно до п. 1 ст. 2 Федерального закону від 31 травня 2002 р. N 63-ФЗ "Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації" адвокатом є особа, яка отримала в установленому зазначеним Федеральним законом порядку статус адвоката і право здійснювати адвокатську діяльність. Адвокат є незалежним радником з
 12. Стаття 17
  Повноваження посередника припиняється: а) за угодою між представляють, і посередником, б) після повного виконання угоди або угод, для здійснення яких видано повноваження; в) при скасуванні повноваження репрезентованою або при відмові посередника від повноваження, незалежно від того, передбачено це чи ні правилами їх
 13. Момент допуску захисника до участі у справі
  . Для обвинуваченого цей момент визначається моментом винесення постанови про його притягнення як обвинуваченого. Право підозрюваного на допомогу захисника виникає з моменту затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а в разі порушення кримінальної справи щодо конкретної особи - з моменту порушення кримінальної справи. Право підозрюваного на допомогу
 14. Стаття 14
  1. Якщо посередник діє без повноважень або з перевищенням повноважень, його угоди не створюють зобов'язань між представляють, і третьою особою. 2. Однак, якщо з поведінки акредитуючої слід, що третя особа могло розумно і сумлінно вважати, що посередник мав повноваження діяти від імені подається і що він діяв в рамках таких повноважень, що представляється не може
 15. Стаття 16
  1. Посередник, діючий без повноважень або з перевищенням повноважень, за відсутності схвалення несе відповідальність за відшкодування третій особі такого збитку і таким чином, щоб це третя особа було поставлено в ту ж ситуацію, в якій воно знаходилося б, якби посередник діяв відповідно до повноважень і в межах цих повноважень. 2. Однак посередник не несе відповідальності,
 16. У яких випадках участь захисника у справі є обов'язковою
  . КПК в якості загального правила встановлює, що участь захисника у кримінальній справі обов'язково у всіх випадках, якщо тільки сам підозрюваний чи обвинувачений не відмовився від його участі. Останнє видається правильним, оскільки ніхто не може нав'язати особі, підозрюваному або обвинуваченому у вчиненні злочину, послуги адвоката, нехай навіть за рахунок федерального бюджету. Однак, якщо
 17. Стаття 15
  Уживане на підставі цієї глави право регулює також відносини між представником (агентом) і третіми особами, що виникають в силу того, що представник (агент) діє в ході реалізації повноважень з перевищенням повноважень або без
© 2014-2022  yport.inf.ua