Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 247. Участь підсудного

1. Судовий розгляд кримінальної справи проводиться за обов'язкової участі підсудного, за винятком випадків, передбачених бачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 153-ФЗ)
2. При неявці підсудного розгляд кримінальної справи має бути відкладено.
3. Суд вправі піддати підсудного, який не з'явився без поважних причин, приводу, а одно застосувати до нього або змінити йому запобіжний захід.
4. Судовий розгляд за відсутності підсудного може бути допущено в разі, якщо у кримінальній справі про злочин невеликої або середньої тяжкості підсудний порушує клопотання про розгляд даної кримінальної справи в його відсутність.
5. У виняткових випадках судовий розгляд у кримінальних справах про тяжкі та особливо тяжких злочинах може про-водитися за відсутності підсудного, який знаходиться за межами території Російської Федерації і (або) ухиляється від явки до суду, якщо ця особа не була притягнута до відповідальності на території іноземної держави по даній кримінальній справі.
(Частина п'ята введена Федеральним законом від 27.07.2006 N 153-ФЗ)
6. Участь захисника в судовому розгляді, проведеному відповідно до частини п'ятої цієї статті, обов'язково. За-щитник запрошується підсудним. Підсудний має право запросити кілька захисників. За відсутності запрошеного підсудним захисника суд вживає заходів за призначенням захисника.
(Частина шоста введена Федеральним законом від 27.07.2006 N 153-ФЗ)
7. У разі усунення обставин, зазначених у частині п'ятій цієї статті, вирок або ухвалу суду, винесені заочно, за клопотанням засудженого або його захисника скасовуються в порядку, передбаченому главою 48 цього Кодексу. Судовий розгляд в такому випадку проводиться в звичайному порядку.
(Частина сьома введена Федеральним законом від 27.07.2006 N 153-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 247. Участь підсудного"
 1. Стаття 275. Допит підсудного
  учасники судового розгляду з боку захисту, потім державний обвинувач і учасники судового розгляду з боку звинувачення. Головуючий відхиляє навідні питання та питання, що не мають відношення до кримінальної справи. 2. Підсудний має право користуватися письмовими нотатками, які пред'являються суду на його вимогу. 3. Суд задає питання підсудному після його
 2. Стаття 248. Участь захисника
  бере участь у дослідженні доказів, заявляє клопотання, викладає суду свою думку по суті обвинувачення та його доведеності, про обставини, що пом'якшують покарання підсудного або виправдовують його, про міру покарання, а також з інших питань, виникають у ході судового розгляду. 2. При неявці захисника і неможливості його заміни судовий розгляд відкладається. Заміна
 3. Стаття 302. Види вироків
  підсудний не причетний до скоєння злочину, 3) в діянні підсудного немає складу злочину; (в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 4) щодо підсудного колегією присяжних засідателів винесено виправдувальний вердикт. 3. Виправдання з будь-якого з підстав, передбачених частиною другою цієї статті, означає визнання підсудних не-винним і тягне за собою
 4. Права та обов'язки експерта в процесі
  бере участь у дослідженні обставин справи, які стосуються предмета експертизи. Він може задавати питання підсудному, потерпілому, свідкам, цивільному позивачеві і відповідачу про обставини, що мають значення для дачі висновку. За з'ясуванні всіх обставин, що мають значення для дачі висновку, головуючий пропонує підсудному, потерпілому, свідкам, цивільному позивачеві
 5. Стаття 246. Участь обвинувача
  участі прокурора, то він може бути замінений. Знову вступив у судовий розгляд прокурору суд надає час для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи і підготовки до участі в судовому розгляді. Заміна про-курор не тягне за собою повторення дій, які до того часу були скоєні в ході судового розгляду. За клопотанням прокурора суд може повторити
 6. Стаття 278. Допит свідків
  учасниками судового розгляду, про що суд виносить ухвалу чи постанову. 6. У разі заяви сторонами обгрунтованого клопотання про розкриття справжніх відомостей про особу, що дає показання, в зв'язку з необхідністю здійснення захисту підсудного чи встановлення будь-яких істотних для розгляду кримінальної справи обставин суд вправі надати сторонам можливість
 7. § 6 . Тактика судового огляду місцевості і приміщень
  участю сторін, а при необхідності і за участю свідків, експерта та спеціаліста. Огляд приміщення проводиться на підставі ухвали або постанови суду. 2. Після прибуття на місце огляду головуючий оголошує про продовження судового засідання і суд приступає до огляду, при цьому підсудному, потерпілому, свідкам, експертові і спеціалістові можуть бути задані питання у зв'язку з
 8. Стаття 5.40. Примушування до участі або до відмови від участі у страйку
  участі або до відмови від участі у страйку шляхом насильства чи погроз застосування насильства або з використанням залежного становища примушуємо - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 9. Стаття 5.40. Примушування до участі або до відмови від участі у страйку
  участі або до відмови від участі у страйку шляхом насильства або погроз застосування насильства або з використанням залежного становища примушуємо - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати
 10. Стаття 3. Принцип законності Коментар до статті 3
  підсудного).
 11. Стаття 462. Обов'язки покупця і продавця у разі пред'явлення позову про вилучення товару
  участі у справі, а продавець зобов'язаний вступити в цю справу на стороні покупця. Непритягнення покупцем продавця до участі в справі звільняє продавця від відповідальності перед покупцем, якщо продавець доведе, що, взявши участь у справі, він міг би запобігти вилученню проданого товару у покупця. Продавець, притягнений покупцем до участі в справі, але не взяв в ній участі, позбавляється
 12. Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях
  участі в спортивних змаганнях в наступних випадках: 1) спортивна дискваліфікація спортсмена, 2) вимога загальноросійської спортивної федерації з відповідним виду чи видів спорту, пред'явлене відповідно до норм, затверджених цієї федерацією. Роботодавець усуває спортсмена від участі у спортивних змаганнях на весь період до усунення обставин, явивши-шихся
 13. Стаття 438. Участь захисника
  участь захисника є обов'язковою з моменту винесення постанови про призначення щодо особи судово-психіатричної експертизи, якщо захисник раніше не брав участі в даній кримінальній
 14. Стаття 409. Право на страйк
  стаття 406 цього Кодексу) або роботодавець (представники роботодавця) або працедавці (представники роботодавців) не виконують угоди, досягнуті сторонами колективного трудового спору в ході вирішення цього спору (стаття 408 цього Кодексу), або не виконують! рішення трудового арбітражу, то працівники або їх представники мають право приступити до організації страйку, за
 15. Глава 3 Тактика слідчого огляду
  участю понятих, за винятком випадків, передбачених частиною третьою статті 170 цього Кодексу. 2. Огляд слідів злочину та інших виявлених предметів проводиться на місці виробництва слідчої дії, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті. 3. Якщо для виробництва такого огляду потрібен тривалий час або огляд на місці
 16. Стаття 35. Оплата роботи експерта і перекладача
  участі в дисциплінарному
 17. Стаття 1053. Відповідальність товариша, щодо якої договір простого товариства розірвано
  учасників про відмову від подальшої у ньому участі або розірвання договору на вимогу одного з товаришів, особа, участь якого в договорі припинилася, відповідає перед третіми особами за спільними зобов'язаннями, що виникли в період його участі в договорі, так, як якби воно залишилося учасником договору простого
 18. Стаття 77. Вихід учасника з повного товариства
  участі в товаристві. Відмова від участі у повному товаристві, заснованому без зазначення строку, повинен бути заявлений учасником не менше ніж за шість місяців до фактичного виходу з товариства. Достроковий відмова від участі у повному товаристві, заснованому на певний строк, допускається лише з поважної причини. 2. Угода між учасниками товариства про відмову від права вийти з
© 2014-2022  yport.inf.ua