Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях

Роботодавець зобов'язаний відсторонити спортсмена від участі у спортивних змаганнях у наступних випадках:
1) спортивна дискваліфікація спортсмена;
2) вимога загальноросійської спортивної федерації з відповідним виду чи видів спорту, пред'явлене відповідно до норм, затверджених цією федерацією.
Роботодавець усуває спортсмена від участі у спортивних змаганнях на весь період до усунення обставин, явивши-шихся підставою для відсторонення.
У період відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях роботодавець забезпечує його участь у тренувальних та інших заходах з підготовки до спортивних змагань із збереженням за ним частини заробітку в розмірі, що визначається тру-довим договором, але не менше встановленого статтею 155 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 29.02.2012 N 16-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях"
 1. Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях
  348.1. Відсторонення від участі у спортивних змаганнях - тимчасове недопущення спортсмена до участі у спортивних змаганнях з підстав, передбачених у Трудовому кодексі, в інших федеральних законах та інших нормативних правових актах Російської Федерації. Загальні підстави відсторонення від роботи передбачені ст. 76 ТК. Додаткові підстави, поширювані тільки на спортсменів,
 2. Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях
  відсторонення від роботи встановлені ст. 76 ТК. Відповідно до цієї статті спортсмени і тренери можуть бути відсторонені у зв'язку з алкогольним, наркотичним або іншим токсичною сп'янінням. Вони можуть бути відсторонені у зв'язку з непроходженням в установленому порядку обов'язкового медичного огляду (обстеження), а також обов'язкового психіатричного огляду, при виявленні в
 3. Стаття 348.6. Напрямок спортсменів, тренерів в спортивні збірні команди Російської Федерації
  спортсменів, які не мають права виступати за спортивні збірні команди РФ відповідно до норм міжнародних спортивних організацій, що проводять відповідні міжнародні змагання; брати участь у формуванні Єдиного календарного плану міжрегіональних, всеукраїнських та міжнародних фізкультурних і спортивних заходів; організовувати і проводити міжрегіональні, всеросійські і
 4. Стаття 348.6. Напрямок спортсменів, тренерів в спортивні збірні команди Російської Федерації
  спортсменів, тренерів з їх письмового згоди в спортивні збірні команди Російської Федерації для участі в тренувальних та інших заходах по підго-товке до спортивних змагань і в міжнародних офіційних спортивних заходах у складі зазначених команд. (В ред. Федерального закону від 29.02.2012 N 16-ФЗ) На час відсутності спортсмена, тренера протягом терміну дії
 5. Стаття 348.9. Особливості регулювання праці жінок-спортсменів
  спортсменом гранично допустимих норм на-грузок при підйомі і переміщенні ваг вручну, встановлених відповідно до цього Кодексу, якщо це необхідно в со-відповідності з планом підготовки жінки-спортсмена до спортивних змагань і приємним навантаження не заборонені їй по перебуваючи-нию здоров'я відповідно до медичним
 6. Стаття 348.2. Особливості укладання трудових договорів зі спортсменами, з тренерами
  стаття передбачає додаткові обов'язкові умови для включення в трудовий договір зі спортсменом, наприклад, обов'язки спортсмена дотримуватися спортивний режим, встановлений роботодавцем, виконувати плани підготовки до спортивних змагань, а також брати участь у спортивних змаганнях тільки за вказівкою роботодавця, не використовувати допінгові засоби і методи і проходити
 7. Стаття 348.10. Додаткові гарантії і компен-сації спортсменам, тренерам
  спортсменів, тренерів спортивної екіпіровкою, спортивним обо-рудованием та інвентарем, іншими матеріально-технічними засобами, необхідними для здійснення їх трудової діяльності, а також підтримувати зазначені екіпіровку, обладнання, інвентар та засоби в стані, придатному для використання. Матері-ально-технічне забезпечення спортивних збірних команд Російської Федерації за рахунок
 8. Стаття 348.9. Особливості регулювання праці жінок-спортсменів
  стаття встановлює виняток із цього загального правила. При цьому законодавець виходить з особливостей умов і характеру праці спортсменів, включаючи жінок-спортсменів. Залежно від трудової функції, обумовленої при укладенні трудового договору, жінки-спортсмени можуть брати участь у підготовці та проведенні спортивних змагань, пов'язаних з підняттям тяжкості. Відомо, що
 9. Стаття 348.10. Додаткові гарантії та компенсації спортсменам, тренерам
  стаття встановлює додаткові гарантії та компенсації спортсменам, тренерам. Однією з таких гарантій є обов'язок роботодавця за рахунок власних коштів забезпечувати спортсменів, тренерів спортивної екіпіровкою, спортивним обладнанням та інвентарем, іншими матеріально-технічними засобами, необхідними для здійснення трудової діяльності, а також підтримувати їх у
 10. Стаття 184. Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів Коментар до статті 184
  спортсменів, спортивних суддів, тренерів, керівників команд та інших учасників або організаторів професійних спортивних змагань, а одно організаторів або членів журі видовищних комерційних конкурсів. Підкупом називається передача незаконної винагороди з метою вплинути на результати змагань або конкурсів. 4. Злочин закінчено, коли іншою стороною прийнята
 11. Стаття 348.6. Напрямок спортсменів, тренерів в спортивні збірні команди Російської Федерації
  348.1. Згідно ст. 16 Федерального закону від 4 грудня 2007 р. N 329-ФЗ "Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації" (СЗ РФ. 2007. N 50. Ст. 6242) підготовку та формування збірних команд здійснюють відповідні федерації з видів спорту. Критерій для включення до складу збірної команди визначається Міністерством спорту, туризму і молодіжної політики РФ. У список основного складу
 12. Стаття 348.2. Особливості укладення трудових до-говорів зі спортсменами, з тренерами
  348.12 цього Кодексу; (абзац запроваджено Федеральним законом від 28.07.2012 N 136-ФЗ) про порядок здійснення спортсменом грошової виплати на користь роботодавця при розірванні трудового договору у випадках, передбачених статтею 348.12 цього Кодексу, та про розмір зазначеної виплати. Роботодавці зобов'язані як при прийомі на роботу, так і в період дії трудового договору знайомити
 13. Стаття 348.4. Тимчасове переведення спортсмена до іншого роботодавця
  стаття, на відміну від загального порядку (див. ст. 72.2 ТК), передбачає тимчасове переведення спортсмена до іншого роботодавця у випадках, коли роботодавець не має можливості забезпечити участь спортсмена в спортивних змаганнях. Такий переклад допускається за погодженням між роботодавцями з письмової згоди спортсмена на термін, що не перевищує одного року. За місцем тимчасової роботи зі
 14. Стаття 348.11. Додаткові підстави припинення трудового договору зі спортсменом
  стаття, підкреслюючи можливість застосування до спортсменів загальних підстав припинення трудового договору, поширюваних на всіх працівників (ст. ст. 77, 81, 83 ТК), виділяє дві додаткові підстави звільнення, сфера дії яких обмежена тільки спортсменами. 2. Одне з додаткових підстав - спортивна дискваліфікація на строк 6 і більше місяців. Визначення спортивної
 15. Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних кон-курсів (ст. 184 КК).
  Спортсменів, спортивних суддів, тренерів, керуй-телей команд та інших учасників або організаторів професійних спортивних змагань, а одно організаторів або членів журі видовищних комерційних конкурсів з метою вплину-ять на результати цих змагань чи конкурсів (ч. 1, 2); 2) прийняття незаконних майнових вигод спортсмена-ми (ч. 3), 3) прийняття незаконних
 16. Стаття 348.1. Загальні положення
  стаття визначає основні відмінності трудової функції спортсменів і тренерів. Саме вони є підставою для диференціації правового регулювання їх праці. Поряд із застосуванням загальних норм ТК в процесі регулювання праці спортсменів (наприклад, ст. 20, 57 та ін.), що визначать єдність правового регулювання праці всіх суб'єктів трудового права, особливості характеру і умов праці
 17. Стаття 348.2. Особливості укладання трудових договорів зі спортсменами, з тренерами
  стаття, враховуючи особливості професійної діяльності спортсменів і тренерів, розширює перелік обов'язкових умов трудового договору порівняно з ст. 57 ТК, а також передбачає додаткові умови, які можуть бути включені в цей договір за згодою сторін. 2. Обов'язкові умови диференціюються залежно від того, з ким роботодавець укладає трудовий договір: зі
 18. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  стаття, в вилучення із загального правила, встановленого ч. 1 ст. 80 ТК, передбачає, що спортсмен, тренер мають право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за один місяць, за винятком випадків, коли трудовий договір укладено на термін менше чотирьох місяців. 2. Іншою особливістю є умова про обов'язок
 19. Стаття 348.1. Загальні положення
  спортсмени), а так-же з працівниками, трудова функція яких полягає у проведенні зі спортсменами тренувальних заходів та здійсненні ру-ництва змагальної діяльністю спортсменів для досягнення спортивних результатів (далі - тренери). (В ред. Федерального закону від 29.02.2012 N 16-ФЗ) В якості роботодавців можуть виступати особи, визначені частинами третьою і четвертою статті
 20. Стаття 184. Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів Коментар до статті 184
  спортсменів, які обрали спорт своєю професією, і глядачів. --- РГ. 1999. 6 травня. Представляється, що під професійним спортивним змаганням можна розуміти змагання, участь в якому є професійним обов'язком спортсмена в силу трудового чи іншого договору. Видовищний комерційний конкурс - це будь-яке змагання (але не конкурс в сенсі
© 2014-2022  yport.inf.ua