Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 348.2. Особливості укладення трудових до-говорів зі спортсменами, з тренерами

За угодою сторін зі спортсменами можуть укладатися як трудові договори на невизначений термін, так і термінові трудові договори.
Термінові трудові договори можуть укладатися за згодою сторін з тренерами, які приймаються на роботу в цілях проведення зі спортсменами тренувальних заходів та здійснення керівництва змагальної діяльністю спортсменів для досягнення спортивних результатів в професійному спорті, а також з тренерами спортивних збірних команд.
(В ред. Федерального закону від 29.02.2012 N 16-ФЗ)
Крім умов, встановлених частиною другою статті 57 цього Кодексу, обов'язковими для включення в трудовий договір зі спортсменом є умови про:
обов'язки роботодавця забезпечити проведення тренувальних заходів та участь спортсмена у спортивних змаганнях під керівництвом тренера (тренерів);
(в ред. Федерального закону від 29.02.2012 N 16-ФЗ)
обов'язки спортсмена дотримуватися спортивний режим, встановлений роботодавцем, і виконувати плани підготовки до спортив-ним змагань;
обов'язки спортсмена брати участь в спортивних змаганнях тільки за вказівкою роботодавця;
обов'язки спортсмена дотримуватися загальноросійські антидопінгові правила і антидопінгові правила, затверджені міжнародними антидопінговими організаціями, проходити допінг-контроль;
обов'язки спортсмена надавати інформацію про своє місцезнаходження відповідно до загальноросійськими антидопінгу-вимі правилами з метою проведення допінг-контролю;
забезпеченні роботодавцем страхування життя і здоров'я спортсмена, а також медичного страхування в цілях отримання спортсменом додаткових медичних та інших послуг понад встановлених програмами обов'язкового медичного страхування із зазначенням умов цих видів страхування.
(Частина третя в ред. Федерального закону від 17.06.2011 N 146-ФЗ)
Крім умов, встановлених частиною другою статті 57 цього Кодексу, обов'язковим для включення до трудовий договір з тренером є умова про обов'язки тренера вживати заходів щодо попередження порушення спортсменом (спортсменами) загально-російських антидопінгових правил і антидопінгових правил, затверджених міжнародними антидопінговими організаціями.
(В ред. Федерального закону від 17.06.2011 N 146-ФЗ)
У трудовому договорі зі спортсменом, з тренером крім додаткових умов, що не погіршують становище працівника порівняно з встановленим трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами (частина четверта статті 57 цього Кодексу), мо-гут передбачатися додаткові умови:
про злагоді спортсмена, тренера на передачу роботодавцем їх персональних даних, копії трудового договору в загальноросійську спортивну федерацію з відповідним виду чи видів спорту, а в разі включення спортсмена, тренера до складу спортивної збірної команди Російської Федерації - також на передачу копії трудового договору у федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з проведення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері фізичної куль-тури і спорту;
про обов'язок спортсмена, тренера використовувати в робочий час спортивну екіпіровку, надану роботодавцем;
про обов'язок спортсмена, тренера дотримуватися положень (регламенти) про спортивні змагання в частині, безпосередньо пов'язаної з трудовою діяльністю спортсмена, тренера;
про обов'язок спортсмена, тренера попереджати роботодавця про розірвання трудового договору з їх ініціативи (по собст-венному бажанням) у строк, встановлений трудовим договором, у випадках, передбачених статтею 348.12 цього Кодексу;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 28.07.2012 N 136-ФЗ)
про порядок здійснення спортсменом грошової виплати на користь роботодавця при розірванні трудового договору у випадках, передбачених статтею 348.12 цього Кодексу, та про розмір зазначеної виплати.
Роботодавці зобов'язані як при прийомі на роботу, так і в період дії трудового договору знайомити спортсменів, тренерів під розпис з нормами, затвердженими загальноросійськими спортивними федераціями, правилами відповідних видів спорту, положе-нями (регламентами) про спортивних змаганнях, загальноросійськими антидопінгових правил і антидопінгових правил, ут-затвердженими міжнародними антидопінговими організаціями, умовами договорів роботодавця зі спонсорами (партнерами), з рекламодавцями, організаторами спортивних заходів та загальноросійськими спортивними федераціями в частині, безпосередньо пов'язаної з трудовою діяльністю спортсменів, тренерів. Знайомити спортсменів, тренерів із зазначеними нормами, правилами, поло-жениями (регламентами) і умовами в частині, безпосередньо пов'язаної з їх участю у спортивних заходах у складі спортив-ної збірної команди Російської Федерації, зобов'язана загальноросійська спортивна федерація з відповідним виду чи видів спор- та.
(В ред. Федерального закону від 17.06.2011 N 146-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 348.2. Особливості укладення трудових до-говорів зі спортсменами, з тренерами"
 1. Стаття 348.7 . Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
  Коментар до статті 348.1. Професійна діяльність спортсменів і тренерів пов'язана з інтенсивними фізичними та емоційними навантаженнями. Робота в іншого роботодавця збільшує ці навантаження і може негативно позначитися на результатах їх щоденної роботи у основного роботодавця. Тому останній не завжди зацікавлений, щоб спортсмени, тренери, які уклали з ним трудовий договір,
 2. Стаття 348.2. Особливості укладання трудових договорів зі спортсменами, з тренерами
  1. Федеральний закон "Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації" в якості одного з основних прав спортсменів передбачає їх право на укладення трудових договорів у порядку, встановленому трудовим законодавством (п. 4 ч. 1 ст. 24). Крім того, ст. 27 (в ред. Від 27.07.2010) зазначеного Закону передбачає, що приналежність спортсмена до
 3. Стаття 348.1. Загальні положення
  Положення цієї глави регулюють трудові відносини з працівниками, трудова функція яких полягає у підготовці до спортивних змагань та участі у спортивних змаганнях з певним виду чи видів спорту (далі - спортсмени), а так-же з працівниками, трудова функція яких полягає у проведенні зі спортсменами тренувальних заходів та здійсненні ру-ництва змагальної
 4. Стаття 348.1. Загальні положення
  1. Виділення спеціальної глави, присвяченій особливостям регулювання праці спортсменів і тренерів, обумовлено особливим характером і специфікою їхньої праці. Це полягає насамперед у підвищеній фізичній і психологічній навантаженні як в процесі підготовки до спортивних змагань, так і під час участі в них, а також у ряді інших ознак: відсутність чітко визначеного робочого місця,
 5. Стаття 348.11 . Додаткові підстави припинення трудового договору зі спортсменом
  1. До введення в ТК коментованої статті в ньому не були встановлені специфічні підстави припинення трудового договору з професійними спортсменами. До професійним спортсменам і тренерам можуть застосовуватися загальні підстави припинення трудового договору, оскільки вони встановлені стосовно всіх працівників незалежно від місця роботи, трудової функції, профілю діяльності та інших
 6. Стаття 348.1. Загальні положення
  Коментар до статті 348.1. Дана глава розширила зміст спеціального розділу Трудового кодексу, присвяченого особливостям регулювання праці окремих категорій працівників. До наявних главам додана глава "Особливості регулювання праці спортсменів і тренерів", яка сприяє стабільності встановлення з цієї категорії працівників трудових відносин, більш ефективному захисту їх
 7. Глава 54.1. Особливості регулювання праці спортсменів і тренерів
  Глава 54.1. Особливості регулювання праці спортсменів і
 8. Стаття 348.10. Додаткові гарантії та компенсації спортсменам, тренерам
  1. Крім загального порядку надання гарантій і компенсацій працівникам (див. ст. 165 ТК та ін.), коментована стаття встановлює додаткові гарантії та компенсації спортсменам, тренерам. Однією з таких гарантій є обов'язок роботодавця за рахунок власних коштів забезпечувати спортсменів, тренерів спортивної екіпіровкою, спортивним обладнанням та інвентарем, іншими
 9. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  1. Стаття, що, в вилучення із загального правила, встановленого ч. 1 ст. 80 ТК, передбачає, що спортсмен, тренер мають право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за один місяць, за винятком випадків, коли трудовий договір укладено на термін менше чотирьох місяців. 2. Іншою особливістю є
 10. Стаття 348.2. Особливості укладання трудових договорів зі спортсменами, з тренерами
  Коментар до статті 348.1. Згідно з цією статтею зі спортсменами і тренерами можуть укладатися як трудовий договір на невизначений термін, так і строковий трудовий договір. Строкові трудові договори укладаються за угодою сторін без урахування характеру роботи та умов її виконання. Термін такого договору встановлюється відповідно до загального правила - не більше 5 років. У межах цього строку
 11. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  Коментар до статті 348.1. Стаття, що регламентує порядок розірвання трудового договору з ініціативи спортсмена, тренера, а також покладає на цю категорію працівників додатковий обов'язок. Розірвання трудового договору з ініціативи спортсмена, тренера здійснюється за загальними правилами, передбаченими ст. 80 ТК: роботодавець попереджається про звільнення у письмовій
 12. Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
  1. Відповідно до ст. 282 ТК сумісництво - це виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час. Укладання трудових договорів про роботу за сумісництвом допускається з необмеженим числом роботодавців, якщо інше не передбачено федеральним законом. Стаття, що, на відміну від вказаної загальної
 13. Стаття 348.6. Напрямок спортсменів, тренерів в спортивні збірні команди Російської Федерації
  1. Відповідно до ст. 16 Федерального закону "Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації" загальноросійські спортивні федерації вправі організовувати і проводити змагання з відповідного виду спорту, включаючи чемпіонати Росії, першості і т.п. У зв'язку з цим їм надано право: розробляти і затверджувати положення (регламенти) про спортивні змагання; здійснювати
 14. Стаття 348.9. Особливості регулювання праці жінок-спортсменів
  1. Стаття 253 ТК забороняє застосування праці жінок на роботах, пов'язаних з підйомом і переміщенням вручну ваг, що перевищують гранично допустимі для них норми. Коментована стаття встановлює виняток з цього загального правила. При цьому законодавець виходить з особливостей умов і характеру праці спортсменів, включаючи жінок-спортсменів. Залежно від трудової функції, обумовленої
 15. Стаття 348.8. Особливості регулювання праці спортсменів віком до вісімнадцяти років
  1. Професійний спортсмен як сторона трудового договору з фізкультурно-спортивною організацією для вступу в трудове відношення повинен володіти трудовою правосуб'єктністю, тобто володіти одночасно трудової правоздатністю і дієздатністю. За загальним нормам ТК громадянин вправі вступати в трудові відносини після досягнення 16-річного віку (ст. 63 ТК), так як саме до цього віку
© 2014-2022  yport.inf.ua