Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 348.1. Загальні положення

Коментар до статті 348.1. Дана глава розширила зміст спеціального розділу Трудового кодексу, присвяченого особливостям регулювання праці окремих категорій працівників. До наявних главам додана глава "Особливості регулювання праці спортсменів і тренерів", яка сприяє стабільності встановлення з цієї категорії працівників трудових відносин, більш ефективному захисту їх трудових прав.
До виділення спеціальної глави, присвяченій регулювання праці спортсменів і тренерів, їх праця частково регулювався окремими правовими нормами, включеними в різні розділи Трудового кодексу. До них відносяться ст. 59 (укладення строкового трудового договору за угодою сторін) у розділі "Трудовий договір"; ст. 94 (встановлення тривалості щоденної роботи (зміни)), ст. 96 (робота в нічний час) у розділі "Робочий час"; ст. 113 (робота у вихідні, святкові та неробочі дні) у розділі "Час відпочинку"; ст. 153 (оплата праці у вихідні та неробочі святкові дні) і ст. 157 (оплата часу простою) у розділі "Оплата і нормування праці". Крім того, в Трудовому кодексі передбачалося непоширення на професійних спортсменів заборони направляти у службові відрядження, залучати до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні працівників у віці до 18 років (ст. 268).
В даний час положення, що стосуються професійних спортсменів, з цих статей виключені, оскільки їх умови праці регулюються главою "Особливості регулювання праці спортсменів і тренерів".
2. Ця глава поширюється на дві категорії працівників: на спортсменів, трудова функція яких полягає у підготовці до спортивних заходів та участі у спортивних змаганнях з певним виду чи видів спорту, і на тренерів, покликаних проводити зі спортсменами навчально-тренувальні заходи та здійснювати керівництво змагальної діяльністю спортсменів для досягнення спортивних результатів. Іншою стороною трудових відносин з цими категоріями працівників є роботодавці, якими можуть бути як юридичні особи, так і фізичні особи, зареєстровані як індивідуальних підприємців. На відміну від загального правила, фізичні особи, які не є індивідуальними підприємцями, виключені з числа роботодавців, що мають право укладати трудовий договір зі спортсменами і тренерами.
3. Стаття, що не тільки передбачає суб'єктів трудового відносини, на яких поширюються спеціальні норми, а й визначає форми вираження цих норм. По суті, ця стаття відтворює джерела трудового права, що містяться в ст. 5 цього Кодексу. Особливості стосуються лише локальних нормативних актів, які повинні враховувати норми, затверджені відповідними спортивними федераціями. Локальні нормативні акти, прийняті без урахування цієї вимоги, не повинні застосовуватися. У таких випадках застосовуються трудове законодавство та інші нормативні правові акти, що містять норми трудового права, колективний договір, угоди.
4. Стаття, що свідчить про подальше розширення договірного регулювання, а також регулювання на локальному рівні. Колективні договори, угоди, локальні нормативні акти можуть встановлювати особливості режиму робочого часу спортсменів, тренерів, залучення їх до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні, святкові та неробочі дні, а також особливості оплати праці спортсменів, тренерів в нічний час, у вихідні і неробочі святкові дні. Що стосується можливого обмеження прав спортсменів та тренерів, зниження рівня їх гарантій, пов'язаних з особливостями професійної діяльності цих категорій працівників, то такі обмеження можуть встановлюватися лише главою "Особливості регулювання праці спортсменів і тренерів" або іншими нормативними правовими актами у випадках і порядку, передбачених цією главою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 348.1. Загальні положення "
 1. Стаття 420. Поняття договору
  загальні положення про зобов'язання (статті 307 - 419), якщо інше не передбачено правилами цієї глави і правилами про окремих видах договорів, що містяться в цьому Кодексі. 4. До договорів, що укладаються більш як двома сторонами, загальні положення про договір застосовуються, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру таких
 2. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  положення "(Книга 1) включена в інформаційний банк відповідно до публікації - М.: Видавництво "Статут", 2001 (видання 3-е, стереотипне). Брагінський М.І. Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. М., 1998. Гол. 5. Іоффе Про . С. Зобов'язальне право. М., 1975. Разд. 2. Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950. Гол. 6. Отнюкова Г. Виконання зобов'язань / /
 3. Держави, що підписали цю Конвенцію, бажаючи встановити загальні положення щодо закону, застосовного до купівлі-продажу товарів, вирішили укласти з цією метою Конвенцію та домовилися про таке:
  Стаття
 4. Стаття 905. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів
  статтях 907 - 926 цього Кодексу та в інших законах, не встановлено
 5. § 1. Загальні положення
  положення
 6. § 1. Загальні положення
  положення
 7. § 1 . Загальні положення
  положення
 8. § 1. Загальні положення
  положення
 9. § 1. Загальні положення
  положення
 10. 1. Загальні положення
  положення
 11. § 1. Загальні положення про розрахунки
  положення про
 12. Глава I. Загальні положення
  положення
 13. § 1. Загальні положення про підряді
  положення про
© 2014-2022  yport.inf.ua