Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
П.В. Крашенинников. Авторські та суміжні з ними права постатейний коментар глав 70 і 71 цивільного кодексу Російської Федерації, 2010
У цьому виданні пропонується постатейний коментар до глав 70 і 71 частини четвертої Цивільного кодексу Російської Федерації (станом на 1 лютого 2010 р.).
У коментарі розглядаються як авторські, так і суміжні з ними права, у тому числі права на виконання, на фонограму, право організацій ефірного та кабельного мовлення і т.п.
У роботі аналізуються акти цивільного законодавства, законодавства про ЗМІ та інші нормативні акти, а також судова практика.
Видання призначене для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів, суддів, адвокатів, співробітників юридичних служб організацій, авторів, виконавців та інших творчих громадян.
Вступне слово
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Глава 70. АВТОРСЬКЕ ПРАВО
Стаття 1255. Авторські права Коментар до статті 1255
Стаття 1256. Дія виключного права на твори науки, літератури і мистецтва на території Російської Федерації
Стаття 1257. Автор твору
Стаття 1258. Співавторство
Стаття 1259. Об'єкти авторських прав
Стаття 1260. Переклади, інші похідні твори. Складові твори Коментар до статті
Стаття 1261. Програми для ЕОМ Коментар до статті
Стаття 1262. Державна реєстрація програм для ЕОМ і баз даних Коментар до статті 1262
Стаття 1263. Аудіовізуальний твір Коментар до статті 1263
Стаття 1264. Проекти офіційних документів, символів і знаків Коментар до статті 1264
Стаття 1265. Право авторства і право автора на ім'я Коментар до статті 1265
Стаття 1266. Право на недоторканність твору й захист твору від спотворень Коментар до статті 1266
Стаття 1267. Охорона авторства, імені автора і недоторканності твору після смерті автора Коментар до статті 1267
Стаття 1268. Право на оприлюднення твору Коментар до статті 1268
Стаття 1269. Право на відгук Коментар до статті 1269
Стаття 1270. Виключне право на твір Коментар до статті 1270
Стаття 1271. Знак охорони авторського права Коментар до статті 1271
Стаття 1272. Поширення оригіналу або примірників опублікованого твору Коментар до статті 1272
Стаття 1273. Вільне відтворення твору в особистих цілях Коментар до статті 1273
Стаття 1274. Вільне використання твору в інформаційних, наукових, навчальних і культурних цілях Коментар до статті 1274
Стаття 1275. Вільне використання твору шляхом репродукування Коментар до статті 1275
Стаття 1276. Вільне використання твору, що постійно знаходиться в місці, відкритому для вільного відвідування Коментар до статті 1276
Стаття 1277. Вільне публічне виконання музичного твору Коментар до статті 1277
Стаття 1278. Вільне відтворення твору для цілей правозастосування Коментар до статті 1278
Стаття 1279. Вільна запис твору організацією ефірного мовлення в цілях короткострокового користування Коментар до статті 1279
Стаття 1280. Вільне відтворення програм для ЕОМ і баз даних. Декомпіляція програм для ЕОМ Коментар до статті 1280
Стаття 1281. Термін дії виключного права на твір Коментар до статті 1281
Стаття 1282. Перехід твори у суспільне надбання Коментар до статті 1282
Стаття 1283. Перехід виключного права на твір у спадок Коментар до статті 1283
Стаття 1284. Звернення стягнення на виключне право на твір і на право використання твору за ліцензією Коментар до статті 1284
Стаття 1285. Договір про відчуження виключного права на твір Коментар до статті 1285
Стаття 1286. Ліцензійний договір про надання права використання твору Коментар до статті 1286
Стаття 1287. Особливі умови видавничого ліцензійного договору Коментар до статті 1287
Стаття 1288. Договір авторського замовлення Коментар до статті 1288
Стаття 1289. Термін виконання договору авторського замовлення Коментар до статті 1289
Стаття 1290. Відповідальність за договорами, що укладаються автором твору Коментар до статті 1290
Стаття 1291. Відчуження оригіналу твору та виключне право на твір Коментар до статті 1291
Стаття 1292. Право доступу Коментар до статті 1292
Стаття 1293. Право слідування Коментар до статті 1293
Стаття 1294. Права автора твору архітектури, містобудування чи садово-паркового мистецтва Коментар до статті 1294
Стаття 1295. Службовий твір Коментар до статті 1295
Стаття 1296. Програми для ЕОМ і бази даних, створені за замовленням Коментар до статті 1296
Стаття 1297. Програми для ЕОМ і бази даних, створені при виконанні робіт за договором Коментар до статті 1297
Стаття 1298. Твори науки, літератури і мистецтва, створені за державним або муніципального контрактом Коментар до статті 1298
Стаття 1299. Технічні засоби захисту авторських прав Коментар до статті 1299
Стаття 1300. Інформація про авторське право Коментар до статті 1300
Стаття 1301. Відповідальність за порушення виключного права на твір Коментар до статті 1301
Стаття 1302. Забезпечення позову у справах про порушення авторських прав Коментар до статті 1302
Глава 71. ПРАВА, СУМІЖНІ З АВТОРСЬКИМИ
§ 1. Загальні положення
Стаття 1303. Основні положення Коментар до статті 1303
Стаття 1304. Об'єкти суміжних прав Коментар до статті 1304
Стаття 1305. Знак правової охорони суміжних прав Коментар до статті 1305
Стаття 1306. Використання об'єктів суміжних прав без згоди правовласника та без виплати винагороди Коментар до статті 1306
Стаття 1307. Договір про відчуження виключного права на об'єкт суміжних прав Коментар до статті 1307
Стаття 1308. Ліцензійний договір про надання права використання об'єкта суміжних прав Коментар до статті 1308
Стаття 1309. Технічні засоби захисту суміжних прав Коментар до статті 1309
Стаття 1310. Інформація про суміжному праві Коментар до статті 1310
Стаття 1311. Відповідальність за порушення виключного права на об'єкт суміжних прав Коментар до статті 1311
Стаття 1312. Забезпечення позову у справах про порушення суміжних прав Коментар до статті 1312
§ 2. Права на виконання
Стаття 1313. Виконавець Коментар до статті 1313
Стаття 1314. Суміжні права на спільне виконання Коментар до статті 1314
Стаття 1315. Права виконавця Коментар до статті 1315
Стаття 1316. Охорона авторства, імені виконавця та недоторканності виконання після смерті виконавця Коментар до статті 1316
Стаття 1317. Виключне право на виконання Коментар до статті 1317
Стаття 1318. Термін дії виключного права на виконання, перехід цього права у спадок і перехід виконання в суспільне надбання Коментар до статті 1318
Стаття 1319. Звернення стягнення на виключне право на виконання та на право використання виконання за ліцензією Коментар до статті 1319
Стаття 1320. Виконання, створений у порядку виконання службового завдання Коментар до статті 1320
Стаття 1321. Дія виключного права на виконання на території Російської Федерації Коментар до статті 1321
§ 3. Право на фонограму
Стаття 1322. Виробник фонограми Коментар до статті 1322
Стаття 1323. Права виробника фонограми Коментар до статті 1323
Стаття 1324. Виключне право на фонограму Коментар до статті 1324
Стаття 1325. Поширення оригіналу або примірників опублікованої фонограми Коментар до статті 1325
Стаття 1326. Використання фонограми, опублікованої в комерційних цілях Коментар до статті 1326
Стаття 1327. Термін дії виключного права на фонограму, перехід цього права до правонаступників і перехід фонограми в суспільне надбання Коментар до статті 1327
Стаття 1328. Дія виключного права на фонограму на території Російської Федерації Коментар до статті 1328
§ 4. Право організацій ефірного та кабельного мовлення
Стаття 1329. Організація ефірного або кабельного мовлення Коментар до статті 1329
Стаття 1330. Виключне право на повідомлення радіо-чи телепередач Коментар до статті 1330
Стаття 1331. Термін дії виключного права на повідомлення радіо-чи телепередачі, перехід цього права до правонаступників і перехід повідомлення радіо-чи телепередачі в суспільне надбання Коментар до статті 1331
Стаття 1332. Дія виключного права на повідомлення радіо-чи телепередачі на території Російської Федерації Коментар до статті 1332
§ 5. Право виробника бази даних
Стаття 1333. Виробник бази даних Коментар до статті 1333
Стаття 1334. Виключне право виробника бази даних Коментар до статті 1334
Стаття 1335. Термін дії виключного права виробника бази даних Коментар до статті 1335
Стаття 1336. Дія виключного права виробника бази даних на території Російської Федерації Коментар до статті 1336
§ 6. Право публікатора на твір науки, літератури чи мистецтва
Стаття 1337. Публікатор Коментар до статті 1337
Стаття 1338. Права публікатора Коментар до статті 1338
Стаття 1339. Виключне право публікатора на твір Коментар до статті 1339
Стаття 1340. Термін дії виключного права публікатора на твір Коментар до статті 1340
Стаття 1341. Дія виключного права публікатора на твір на території Російської Федерації Коментар до статті 1341
Стаття 1342. Дострокове припинення виключного права публікатора на твір Коментар до статті 1342
Стаття 1343. Відчуження оригіналу твору та виключне право публікатора на твір Коментар до статті 1343
Стаття 1344. Поширення оригіналу або примірників твору, що охороняється виключним правом публікатора Коментар до статті 1344
Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник. - 2013
 2. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання - 2013
 3. Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями - 2013
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки. - 2013
 5. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 6. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 7. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша - 2012 рік
 8. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга - 2012 рік
 9. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя - 2012 рік
 10. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта - 2012 рік
 11. А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід - 2012 рік
 12. В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності - 2011 рік
 13. А.А. Кирилова. Заповідальне розпорядження в сучасному цивільному праві - 2011 рік
 14. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник - 2011 рік
 15. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 1. - 2010 рік
 16. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 2 - 2010 рік
 17. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 1. - 2010 рік
 18. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 2. - 2010 рік
 19. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 1. - 2010 рік
 20. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
   Том 3. Частина 2. - 2010 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua