Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
П.В. Крашенинников. Авторські та суміжні з ними права постатейний коментар глав 70 і 71 цивільного кодексу Російської Федерації, 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 1261. Програми для ЕОМ Коментар до статті

1261
1. Програми для ЕОМ охороняються як об'єкти авторських прав, а саме як твори літератури. Дане положення діяло до 1 січня 2008 р. Це означає, що до програм для ЕОМ підлягають застосуванню норми про твори як про об'єкти авторських прав. У той же час ГК РФ визначає спеціальні норми, які застосовуються щодо програм для ЕОМ: абз. 2 ст. 1269, подп. 1 і 9 п. 2, п. 4 ст. 1270, подп. 3 ст. 1273, ст. 1280, п. 3 ст. 1286, ст. ст. 1296, 1297, п. 6 ст. 1298 та ін
2. Основними нормативними актами, що регулювали до 1 січня 2008 р. порядок використання та охорони програм для ЕОМ, були Закони РФ "Про авторське право і суміжні права", "Про правову охорону програм для ЕОМ і баз даних".
Програма для ЕОМ, як і інші охоронювані результати інтелектуальної діяльності, являє собою нематеріальний (ідеальний) об'єкт, оборотоздатні щодо якої є права, а не самі об'єкти. У зв'язку з цим передача програми для ЕОМ не тягне передачі прав на використання програми для ЕОМ. У правозастосовчій практиці іноді має місце судження про те, що передача програмного продукту ЕОМ відбувається шляхом фактичної передачі "вихідного тексту і об'єктивного коду" (1), що не цілком враховує правовий режим програм для ЕОМ.
---
(1) Постанова ФАС Московського округу від 25 лютого 2009 р. N КГ-А40/394-09 у справі N А40-23841/08-67-238.
Авторські права, в тому числі виключне право на твір; право авторства; право автора на ім'я, право на недоторканність твору; право на оприлюднення твору, поширюються на такі програми для ЕОМ:
- представлена в об'єктивній формі сукупність даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших комп'ютерних пристроїв з метою отримання певного результату;
- у тому числі підготовчі матеріали, отримані в ході розробки програми для ЕОМ;
- породжувані нею аудіовізуальні відображення;
- операційні системи (базовий комплекс комп'ютерних програм, що забезпечує інтерфейс з користувачем, управління апаратними засобами комп'ютера, роботу з файлами, введення і виведення даних, а також виконання прикладних програм і утиліт);
- програмні комплекси (що складаються з виконуваних модулів, динамічних бібліотек, системних динамічних бібліотек і файлів-налаштувань);
- вихідний текст (текст комп'ютерної програми на якомусь мові програмування; в узагальненому сенсі - будь-які вхідні дані для транслятора);
- об'єктний код.
Поняття "підготовчі матеріали", яка згадується в коментованій статті, включає в себе ті матеріали, які створює програміст на етапі розробки програми і які необхідні для використання програми.
3. Програми для ЕОМ є специфічними об'єктами інтелектуальних прав, їх правова охорона існує порівняно недавно на відміну від інших творів - об'єктів авторських прав. Вперше у світі програма ЕОМ як об'єкта правової охорони була зареєстрована в листопаді 1961 р. у США. У 1980 р. в законодавстві США, а саме в Законі 1976 про авторське право, комп'ютерна програма була включена до переліку об'єктів авторського права. В даний час у більшості країн програми для ЕОМ охороняються законодавством про авторське право (Німеччина, Японія, Великобританія та ін.) На сьогоднішній день теоретично обгрунтовуються три можливі форми охорони програм для ЕОМ:
1) за допомогою авторського права;
2) за допомогою патентного права;
3) через положення, спрямовані проти порушення комерційної таємниці.
З метою уніфікації правової охорони програм для ЕОМ у європейських країнах Радою ЄЕС була прийнята Директива N 91/250/ЕЕС від 14 травня 1991 р. "Про правову охорону комп'ютерних програм". По суті, Директива 1991 встановлювала мінімальний перелік норм, які повинні бути відображені в національному законодавстві країн - учасниць ЄЕС. Так, у Директиві дається перелік дій, спрямованих на здійснення відтворення, для яких необхідний дозвіл правовласника, а саме завантаження, відтворення не дисплеї, прогін, передача або запам'ятовування програми для ЕОМ.
Програма для ЕОМ як об'єкт авторського права має багато спільного з іншими об'єктами, але в той же час можна виділити і ряд особливостей:
- особливості змісту виключного права, в Зокрема, право на відтворення програми для ЕОМ включає в себе запис в пам'ять ЕОМ, крім випадку, коли такий запис є тимчасовою і становить невід'ємну і істотну частину технологічного процесу, що має єдиною метою правомірне використання запису або правомірне доведення твору до загального відома; під переробкою (модифікацією) програми для ЕОМ чи бази даних розуміються будь-які їх зміни, в тому числі переклад такої програми або такої бази даних з однієї мови на іншу, за винятком адаптації, тобто внесення змін, здійснюються виключно з метою функціонування програми для ЕОМ або бази даних на конкретних технічних засобах користувача або під управлінням конкретних програм користувача;
- особлива форма ліцензійних договорів. Висновок зазначених договорів про надання права використання програми для ЕОМ допускається шляхом укладення кожним користувачем з відповідним правовласником договору приєднання, умови якого викладені на об'єкті придбання примірнику таких програми або бази даних або на упаковці цього примірника. Початок використання цих програми або бази даних користувачем, як воно визначається даними умовами, означає його згоду на укладення договору. Такий вид договорів називають "обгортковими ліцензіями". На відміну від традиційних ліцензійних договорів на об'єкти авторського права, що укладаються в запропонованої законодавством письмовій формі, дані договори є різновидом угод, скоєних у вигляді конклюдентних дій.
В "обгорткового ліцензії" вказується, що розкриттям упаковки примірника програми для ЕОМ чи бази даних користувач висловлює свою згоду з умовами цієї ліцензії. В якості умов, що характеризують спосіб використання твору, зазвичай вказують неприпустимість використання даного примірника твору більш ніж на одній ЕОМ або більш ніж одним користувачем в мережі одночасно.
Іноді обумовлюють додаткову умову про те, що поширювати отримані за допомогою програми для ЕОМ результати користувачеві надолужити з повідомленням про їх отримання за допомогою ліцензованої програми для ЕОМ чи бази даних.
Крім того, в "обгорткового ліцензії" обмовляється обсяг майнових прав користувача за договором. Встановлюються також обмеження права користувача на використання ліцензованої програми: допустимість адаптації, установки на жорсткий диск, запису і зберігання в пам'яті, неможливість використання копій програм і т.д.;
- на відміну від інших об'єктів авторських прав програми для ЕОМ можуть пройти державну реєстрацію за бажанням правовласника у Федеральній службі з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам. Раніше реєстрація здійснювалася Агентством з правової охорони програм для ЕОМ, баз даних і топологій інтегральних мікросхем, потім - Російським агентством по патентах і товарних знаків. Це - єдиний різновид державної реєстрації об'єктів авторського права. У деяких країнах реєстрація об'єктів авторських прав необхідна для забезпечення правової охорони в судах (наприклад, в США);
- щодо програм для ЕОМ діє право на відгук;
- правила про прокат оригіналу або примірника твору не застосовуються щодо програми для ЕОМ, за винятком випадку, коли така програма є основним об'єктом прокату;
- особливі випадки вільного відтворення програм для ЕОМ (ст. 1280 ЦК). При цьому відтворення правомірно оприлюдненої програми для ЕОМ не допускається без згоди автора чи іншого правовласника та без виплати винагороди за відтворення навіть у винятково особистих цілях, крім випадків, передбачених ст. 1280 ЦК РФ;
- особливий правовий режим програм для ЕОМ, створених за замовленням (ст. 1296 ЦК) і при виконанні робіт за договором (ст. 1297 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1261. Програми для ЕОМ Коментар до статті "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 1262. Державна реєстрація програм для ЕОМ і баз даних Коментар до статті 1262
  1. Коментована стаття присвячена державної реєстрації програм для ЕОМ (див. коментар до ст. 1261 ЦК) або баз даних (див. коментар до ст. 1260 ЦК), яка можлива в будь-який час з моменту створення програми або бази даних. Громадянин визнається автором програми для ЕОМ чи бази даних, як і творів науки, літератури і мистецтва, в силу самого факту створення програми для ЕОМ
 3. Стаття 1269. Право на відгук Коментар до статті 1269
  1. Право на відгук - порівняно нове правомочність автора, раніше, до набрання чинності Закону про авторське право і суміжні права, не закріплене законодавством. Право на відгук відноситься до категорії інших інтелектуальних прав і не є оборотоздатності. Щодо переходу даного правомочності у спадок питання однозначно не вирішене. Право на відгук нерозривно пов'язане з правом на
 4. Стаття 1296. Програми для ЕОМ і бази даних, створені за замовленням Коментар до статті 1296
  1. Про поняття програми для ЕОМ див. коментар до ст. 1261 ГК РФ. Про поняття бази даних див. коментар до ст. 1260 ГК РФ. При вирішенні питання про приналежність виключного права на програму для ЕОМ чи базу даних, створену щодо державного чи муніципальних контрактом для державних або муніципальних потреб, застосуванню підлягають не норми коментованої статті, а норми ст. 1298 Кодексу.
 5. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 квітня 1990, N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 7. 8. Попередні договори
  ГК 22 не містив загальних норм про попередні договори. Однак у ньому були на цей рахунок дві спеціальні норми. Одна з них присвячувалася укладення в майбутньому договору купівлі - продажу (цей договір носив спеціальне найменування - "запродажню запис"), а інша - укладення договору позики. ГК 64 не згадував взагалі попередніх договорів, у тому числі і стосовно до зазначених двома договорами,
 8. 7. Завдаток
  Завдаток, так само як і неустойка, застава, утримання, поручительство, відноситься до традиційних способів забезпечення виконання зобов'язань, провідним свій початок з римського права. У літературі з римського права зазначалося, що завдаток і саме його назва (arra) мають близькосхідне походження. Вже за часів римського права завдаток, в якості якого розглядалися грошова сума або інша
 9. 1. Поняття договорів найму житлових приміщень
  Глава 35 ЦК об'єднує договори, предметом яких служать житлові приміщення, а метою - їх надання контрагентам для проживання. Йдеться, таким чином, про договори, пов'язаних з однією з основних потреб громадян - у житло. Особливу значимість задоволення саме цієї потреби громадян підкреслила Конституція Російської Федерації. Її гл. 2 ("Права і свободи людини і громадянина")
 10. 11. Договори про негласне товаристві і деякі інші види договору простого товариства
  А) Договір про негласне товаристві - особливий різновид договорів простого товариства, спеціально врегульована в самому Цивільному кодексі. Такий договір вперше з'явився в російському законодавстві лише в чинному ЦК. Це, однак, не виключило того, що на практиці він використовувався і раніше. Так, зокрема, континентального праву зазначений вид договорів простого
© 2014-2022  yport.inf.ua