Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
П.В. Крашенинников. Авторські та суміжні з ними права постатейний коментар глав 70 і 71 цивільного кодексу Російської Федерації, 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 1269. Право на відгук Коментар до статті 1269


1. Право на відгук - порівняно нове правомочність автора, раніше, до набрання чинності Закону про авторське право і суміжні права, не закріплене законодавством.
Право на відгук відноситься до категорії інших інтелектуальних прав і не є оборотоздатності. Щодо переходу даного правомочності у спадок питання однозначно не вирішене. Право на відгук нерозривно пов'язане з правом на оприлюднення твору і може бути реалізовано спадкоємцями за умови, що до них перейшло право на оприлюднення твору. Якщо автор реалізував за життя право на оприлюднення твору, то право на відгук не може бути здійснене його спадкоємцями. Так, в науці зустрічаються пропозиції про використання принципу аналогії закону (ст. 1268 ЦК) (1).
---
(1) Блинков О.Е. Новий російський правопорядок у сфері спадкування авторських і суміжних прав / / Спадкове право. 2008. N 1.
2. Право на відгук не діє:
- щодо програм для ЕОМ (див. коментар до ст. 1261 ЦК);
- стосовно службових творів (див. коментар до ст. 1295 ЦК);
- щодо творів, які увійшли в складні об'єкти.
До способів реалізації права на відгук відносяться, в залежності від того, випущені чи примірники творів в оборот, наступні дії:
- розірвання договору про використання твору;
- публічні заяви, наприклад публікації в засобах масової інформації;
- вилучення складних об'єктів, що містять твори, з обігу;
- реалізація вимоги про припинення використання об'єкта (наприклад, виключення використання об'єкта з мережі Інтернет)
та ін
Право на відгук здійснюється за рахунок учасника. При ухиленні від відшкодування автором заподіяних правовласнику збитків право на відкликання не повинно бути реалізоване.
3. У деяких країнах існують спеціальні гарантії захисту користувача від зловживання правом автора на відгук твору. Так, ст. 32 Закону Франції про охорону літературної і художньої власності 1957 встановлює, що якщо автор після відкликання твори все ж вирішив його оприлюднити, то право пріоритету у використанні належатиме первісним контрагенту і на раніше визначених умовах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1269. Право на відгук Коментар до статті 1269 "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. Стаття 1255. Авторські права Коментар до статті 1255
  1. Термін "авторські права" є традиційним для російського законодавства. Цей термін використовувався як в Основах цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік 1961 р., Цивільному кодексі РРФСР 1964 р., Основах цивільного законодавства Союзу РСР і республік 1991 р., так і в Законі РФ від 9 липня 1993 р. N 5351-1 "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон про
 3. Стаття 1261. Програми для ЕОМ Коментар до статті
  1261 1. Програми для ЕОМ охороняються як об'єкти авторських прав, а саме як твори літератури. Дане положення діяло до 1 січня 2008 р. Це означає, що до програм для ЕОМ підлягають застосуванню норми про твори як про об'єкти авторських прав. Водночас ЦК України визначає спеціальні норми, які застосовуються щодо програм для ЕОМ: абз. 2 ст. 1269, подп. 1 і 9 п. 2, п. 4
 4. Стаття 1263. Аудіовізуальний твір Коментар до статті 1263
  1 . Ця стаття визначає особливості правового режиму аудіовізуального твору, який має такі характеристики: - складається з зафіксованої серії пов'язаних між собою зображень; - може бути як з супроводом, так і без супроводу звуком; - сприймається з допомогою відповідних технічних пристроїв візуально, а при наявності звукового супроводу - і на
 5. Стаття 1338. Права публікатора Коментар до статті 1338
  У коментованій статті перераховані права публікатора на вперше оприлюднений твір, що стало суспільним надбанням. ГК РФ не обмежує спільне право декількох осіб оприлюднити твір і придбати права публікатора. Їх правове положення повинно визначатися нормами п. 3 ст. 1229 ГК РФ і регулюватися угодою між ними, в яку доцільно включити положення про
 6. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 січня. У даній статті встановлено обов'язки поліції, а в наступній статті передбачені її права. Як наголошувалося в пояснювальній записці до проекту коментованого Закону, до переліку обов'язків поліції включені функції, які не були враховані в Законі 1991 про міліції, але які міліція здійснювала у відповідності з іншими законодавчими та іншими нормативними
 7. Скорочення
  * (1) Детальніше див гол . I т. 1 цього курсу. * (2) Див: Кримінальне право. Особлива частина. М., 1998. С. 12. * (3) Див: Лесніевскі-Костарева Т.А. Диференціація кримінальної відповідальності. М. , 1999. * (4) Див: Кузнєцова Н.Ф. Цілі і механізм реформи Кримінального кодексу / / Радянська держава і право. 1992. N 6. С. 83; Вона ж. Кодифікація норм про господарські злочини / / Вісник Моск. ун-та.
 8. Використана література
  * (1) Див: Волженкін Б.В. Економічні злочини. Спб., 1999. С. 54. * (2) Див: Волженкін Б.В. Указ. соч. С. 52. * (3) Кримінальне право Росії. Особлива частина / За ред. А.І.Рарога. М., 1998. С. 142-143. * (4) Лопашенко Н.А. Питання кваліфікації злочинів у сфері економічної діяльності. Саратов, 1997. С. 15. * (5) Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Злочини у сфері економічної
 9. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  Поняття місцевого самоврядування відносно недавно стало загальновживаним в російському праві. В якості юридичного терміну воно було закріплено в Законі СРСР від 9 Квітень 1990 N 1418-1 "Про загальні засади місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР". --- --- Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1990. N 16. Ст. 267.
 10. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
  Загальні положення. В результаті створення твору науки, літератури і мистецтва його автор набуває ряд суб'єктивних авторських прав як особистого немайнового, так і майнового характеру. Ці права в доктрині авторського права традиційно іменувалися винятковими. Теорія винятковості авторських прав була детально розроблена ще в російської дореволюційної літературі. На думку
© 2014-2022  yport.inf.ua