Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
П.В. Крашенинников. Авторські та суміжні з ними права постатейний коментар глав 70 і 71 цивільного кодексу Російської Федерації, 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 1342. Дострокове припинення виключного права публікатора на твір Коментар до статті 1342


Відповідно до ст. 1340 ЦК РФ термін дії прав публікатора становить 25 років починаючи з 1 січня року, наступного за роком оприлюднення твору.
Публікатор не вправі оприлюднити твір під іншим ім'ям, ніж ім'я автора, або розкривши ім'я автора, якщо він публікувався виключно під псевдонімом чи анонімно. Про право авторства і право на ім'я див. коментар до ст. 1265 ГК РФ.
Право автора на недоторканність твору після смерті має певні обмеження та відповідно до п. 3 ст. 1338 ЦК РФ надає публікатору свободу в частині дозволу на внесення у твір змін, скорочень чи доповнень за умови, що цим не спотворюється задум автора і не порушується цілісність сприйняття твору і це не суперечить волі автора, виразно вираженою їм у заповіті, листах, щоденниках або інший письмовій формі (абз. 2 п. 1 ст. 1266 ЦК РФ).
Стаття, що передбачає можливість дострокового припинення виключного права публікатора на твір. В якості підстав можуть бути зміна твори, використання твору в зміненому, спотвореному вигляді, вказівка себе чи іншої особи як автора твору, розкриття імені автора, якщо це суперечить його волі, і т.д. Позов може подати будь-яка зацікавлена особа.
В якості зацікавлених осіб можуть виступати спадкоємці, родичі автора, некомерційні організації, статутна діяльність яких пов'язана із захистом авторських прав, державні та муніципальні органи, уповноважені відповідними публічними утвореннями на здійснення діяльності по захисту авторських прав, і ін
Дія виключного права припиняється достроково, тобто до закінчення 25-річного терміну, відповідно до коментарів статтею на підставі рішення суду з моменту вступу рішення в силу. З цього моменту твір переходить знову в суспільне надбання. Розглянута категорія справ підсудна районному суду за місцем проживання публікатора.
При цьому дотримання прав автора, передбачене статтею коментарів, необхідно і після закінчення терміну дії виключного права публікатора.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1342. Дострокове припинення виключного права публікатора на твір Коментар до статті 1342 "
 1. Стаття 1339. Виключне право публікатора на твір Коментар до статті 1339
  1. Публікатору твору належить виключне право використовувати твір на свій розсуд у будь-якій формі наступними способами: - відтворення твору, тобто виготовлення одного і більше примірника твору або його частини в будь-якій матеріальній формі, у тому числі у формі звуко-чи відеозапису, виготовлення в трьох вимірах одного і більше примірника двомірного
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. Стаття 1342. Дострокове припинення виключного права публікатора на твір
  Виключне право публікатора на твір може бути припинено достроково у судовому порядку за позовом зацікавленої особи, якщо при використанні твору правовласник порушує вимоги цього Кодексу щодо охорони авторства, імені автора або недоторканності
 5. Стаття 1340. Термін дії виключного права публікатора на твір Коментар до статті 1340
  Термін дії виключного права публікатора такий же, як в положенні Директиви ЄС від 29 жовтня 1993 р. N 93/98/ЕС "Про гармонізацію строку дії охорони авторського права і деяких суміжних прав ", він становить 25 років незалежно від того, в який період часу було оприлюднено твір, що став громадським надбанням. Ніяких обмежувальних термінів законодавством не передбачено. В
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 7. § 4. Авторські договори
  Загальні положення. Використання твору автора іншими особами (користувачами) здійснюється на підставі авторського договору, крім випадків, спеціально зазначених законом. Договірна форма використання творів більшою мірою, ніж будь-яка інша, забезпечує реалізацію і охорону як особистих, так і майнових прав автора. Відповідає вона і інтересам користувачів, оскільки вони
 8. 2. Договірні умови
  Договірні умови являють собою спосіб фіксації взаємних прав та обов'язків. З цієї причини, коли говорять про зміст договору в його якості правовідносини, мають на увазі права і обов'язки контрагентів. На відміну від цього зміст договору - угоди складають договірні умови. Їх фіксаціонная роль дозволила протягом певного часу широко використовувати в законодавстві та
 9. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 10. 2. Форми договірної відповідальності
  Щодо форм (заходів) цивільно - правової, і зокрема договірної, відповідальності, тобто форм вираження несприятливих наслідків у майновій сфері порушника, які є наслідком допущеного ним правопорушення, в юридичній літературі висловлені позиції, які не відрізняються визначеністю. Наведемо найбільш характерні з них. О.С. Іоффе вважає, що до заходів
© 2014-2022  yport.inf.ua