Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 348.2. Особливості укладання трудових договорів зі спортсменами, з тренерами

Коментар до статті 348.1. Згідно з цією статтею зі спортсменами і тренерами можуть укладатися як трудовий договір на невизначений термін, так і строковий трудовий договір. Строкові трудові договори укладаються за угодою сторін без урахування характеру роботи та умов її виконання. Термін такого договору встановлюється відповідно до загального правила - не більше 5 років. У межах цього строку сторони можуть укладати трудовий договір на будь-який період роботи. Мінімальний термін трудового договору не визначений.
Стаття, що, враховуючи особливості професійної діяльності спортсменів і тренерів, розширює перелік обов'язкових умов трудового договору порівняно з ст. 57 ТК, а також передбачає додаткові умови, які можуть бути включені в цей договір за згодою сторін.
2. Обов'язкові умови диференціюються залежно від того, з ким роботодавець укладає трудовий договір: зі спортсменом або тренером. Спортсмен приймає на себе зобов'язання дотримуватися спортивний режим, встановлений роботодавцем, і виконувати плани підготовки до спортивних змагань, брати участь у спортивних змаганнях тільки за вказівкою роботодавця, не використовувати заборонені в спорті засоби (допінг) і (або) методи, проходити допінговий контроль. Обов'язковою умовою трудового договору з тренером є його обов'язок вживати заходів щодо попередження використання спортсменом допінгових засобів та (або) методів. У статті зазначені і відповідні обов'язки іншої сторони трудового договору - роботодавця, що здійснює прийом на роботу спортсменів і тренерів. На нього покладається обов'язок забезпечити проведення навчально-тренувальних заходів та участь спортсмена у спортивних змаганнях під керівництвом тренера, а також застрахувати її життя і здоров'я, маючи на увазі і медичне страхування в цілях отримання спортсменом додаткових медичних та інших послуг, понад встановлених програмами обов'язкового медичного страхування , із зазначенням умов цих видів страхування.
3. Стаття, що поряд з обов'язковими умовами трудового договору передбачає і додаткові умови, які є спільними як для спортсмена, так і для тренера. Деякі з них пов'язані із захистом персональних даних працівника, інші - із зобов'язаннями роботодавця перед спонсором, іншими особами підтримувати торгову марку екіпіровки, якої вони забезпечили спортсменів, тренерів. Так, у трудовому договорі може бути передбачено згоду спортсмена, тренера на передачу роботодавцем їх персональних даних, копій трудового договору в загальноросійську спортивну федерацію з відповідного виду або видів спорту, а в разі включення спортсмена, тренера до складу спортивної збірної команди Російської Федерації - також на передачу копії трудового договору до органу виконавчої влади, який здійснює функції з проведення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері фізичної культури і спорту. До додаткових умов належить умова про обов'язок спортсмена, тренера використовувати в робочий час спортивну екіпіровку, надану роботодавцем. Звертає на себе увагу передбачене в коментованій статті положення про включення в трудовий договір умови про грошову виплату спортсменом на користь роботодавця у разі розірвання трудового договору за власним бажанням, а також з ініціативи роботодавця з підстав, які відносяться до дисциплінарних стягнень.
4. Важливе значення для ознайомлення працівника з його умовами праці має ст. 68 ТК, яка зобов'язує роботодавця до підписання трудового договору ознайомити працівника під розпис з документами, безпосередньо пов'язаними з його трудовою діяльністю. Дотримання цього правила дозволяє працівникові заздалегідь ознайомитися з вимогами, які йому будуть пред'явлені. Можлива ситуація, що ці вимоги виявляться для нього неприйнятними і він відмовиться від укладення трудового договору. Стаття, що конкретизує ст. 68 ТК, виділяючи серед документів, з якими слід знайомити спортсменів, тренерів під розпис, норми, затверджені загальноросійськими спортивними федераціями, правила відповідних видів спорту, положення (регламенти) про спортивні змагання, умови договорів роботодавця зі спонсорами (партнерами), з рекламодавцями, організаторами спортивних заходів та загальноросійськими спортивними федераціями. Додатково зазначено, що таке ознайомлення необхідно не тільки при прийомі на роботу, але і в період дії трудового договору. Якщо спортсмени, тренери включені до складу спортивної збірної команди Російської Федерації, то з вказаними нормами, правилами, положеннями, умовами їх зобов'язана ознайомити загальноросійська спортивна федерація з відповідним виду чи видів спорту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 348.2. Особливості укладання трудових договорів зі спортсменами, з тренерами "
 1. Стаття 348.1. Загальні положення
  Коментар до статті 348.1. Дана глава розширила зміст спеціального розділу Трудового кодексу, присвяченого особливостям регулювання праці окремих категорій працівників. До наявних главам додана глава "Особливості регулювання праці спортсменів і тренерів", яка сприяє стабільності встановлення з цієї категорії працівників трудових відносин, більш ефективному захисту їх
 2. Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних кон- курсів (ст. 184 КК).
  Дана норма визначила три основних складу злочину, що передбачають кримінальну відпові-венность за дії, пов'язані з корупцією в спорті і при проведенні видовищних конкурсів: 1) підкуп спортсменів, спортивних суддів, тренерів, керуй-телей команд та інших учасників або організаторів професійних спортивних змагань, а одно організаторів або членів журі видовищних
 3. Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
  Коментар до статті Особи, прийняті на сезонні роботи, мають бути попереджені про це при укладенні трудового договору. Така умова має бути включено в укладається письмовий трудовий договір з працівниками. У наказі (розпорядженні) про прийом на роботу також має бути зазначено, що даний працівник приймається на сезонну роботу. Трудовий договір при прийманні на сезонні роботи може
 4. Стаття 184. Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів Коментар до статті 184
  1. Предметом злочину виступає незаконну винагороду, яка обіцяється, передається або приймається суб'єктами злочину. Воно носить тільки матеріальний характер, не передбачено нормативними чи іншими (відомчими) актами як оплата і прямо суперечить умовам проведення спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів. 2. Види незаконної винагороди: а)
 5. 3. Трудова книжка
  Трудова книжка працівника, прийнятого за строковим трудовим договором, заповнюється за загальними правилами. Тобто ніяк не вказується те, що укладено строковий трудовий договір (Лист Роструда від 6 квітня 2010 р. N 937-6-1). При припиненні строкового трудового договору у трудовій книжці зробіть запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку трудового договору, пункт 2 частини 1 статті 77 Трудового
 6. ПЕРЕДМОВА
  Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, який читач тримає в руках, це вже 5-е видання. Передували видання витримали перевірку часом і сприяли, як сподівається авторський колектив, правильному застосуванню трудового законодавства. Однак після 4-го видання зміст Трудового кодексу значно оновилося. З'явилася необхідність прокоментувати нову главу
 7. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  Коментар до статті Угода сторін як підстава припинення трудового договору застосовується у випадках, коли для припинення трудового договору бажання тільки працівника або тільки роботодавця недостатньо. Необхідно взаємне волевиявлення сторін на припинення трудового відносини. Як правило, за цим пунктом розривається строковий трудовий договір до закінчення його терміну. Хоча за
 8. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  Коментар до статті 60.Часть 1 коментованої статті закріплює право працівника, який перебуває вже у трудових відносинах з роботодавцем, укладати інші трудові договори для виконання роботи у вільний від основної роботи час. Виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час іменується сумісництвом (див.
 9. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  Коментар до статті 1. Крім підстав припинення трудового договору, передбачених в ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини), але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті
 10. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає загальні підстави припинення трудового договору, тобто такі підстави, які можуть бути застосовані до всіх працівників, незалежно від їх категорії. 2. Припинення трудового договору тягне за собою припинення трудового відносини. Підстави припинення трудового договору, перераховані в ч. 1 коментованої статті, умовно можна
 11. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  1. Які особливості характерні для джерел трудового права? 2. Хто є суб'єктом трудового правовідносини? 3. Назвіть види трудових договорів, перерахуйте їх особливості. 4. За якими підставах, передбачених у законодавстві, працівник може бути звільнений роботодавцем? 5. Який порядок застосування дисциплінарних стягнень? 6. У яких випадках застосовується повна матеріальна
 12. 62. Поняття трудового договору
  Регулювання трудових відносин може здійснюватися шляхом укладення , зміни, доповнення працівниками і роботодавцям колективних договорів, угод, трудових договорів. У трудовому праві свобода праці, гарантована Конституцією РФ, трансформується в свободу трудового договору. Трудовий договір - це двостороння угода між працівником і роботодавцем (ст. 20 ТК РФ),
 13. Глава 3. ОСОБЛИВОСТІ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ з інших підстав
  У цьому розділі розглянемо особливості процедури звільнення з загальних підставах, перерахованим у ст. 77 Трудового кодексу РФ, які виникають не за ініціативи роботодавця. Серед них звільнення: - за згодою сторін трудового договору; - за власним бажанням працівника; - після закінчення терміну строкового трудового договору; - за обставинами, не залежних від волі сторін; - у зв'язку
 14. Стаття 324. Укладення трудового договору з особами, що залучаються на роботу в райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості з інших місцевостей
  Коментар до статті 1. Умовою прийому на роботу в організації, розташовані в північних районах, осіб, що залучаються на роботу з інших місцевостей, є відсутність протипоказань для роботи в несприятливих кліматичних умовах Крайньої Півночі, що має бути підтверджено в медичному висновку. Таке медичний висновок видається за результатами відповідного медичного
 15. Стаття 6.18. Порушення встановлених законодавством про фізичну культуру і спорт вимог про запобігання допінгу в спорті і боротьбі з ним (введена Федеральним законом від 06.12.2011 N 413-ФЗ)
  1. Порушення тренером, спеціалістом зі спортивної медицини або іншим фахівцем у галузі фізичної культури і спорту встановлених законодавством про фізичну культуру і спорт вимог про запобігання допінгу в спорті і боротьбі з ним, що виразилося у використанні відносно спортсмена забороненої речовини і (або) забороненого методу незалежно від згоди спортсмена або в сприянні
 16. Стаття 292. Розірвання трудового договору
  Коментар до статті 1. Припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців, допускається тільки з загальних підставах, передбаченим ТК. Ніяких вилучень гл. 45 не встановлено. 2. Разом з тим ст. 292 передбачає особливий порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши
© 2014-2022  yport.inf.ua