Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних кон-курсів (ст. 184 КК).

Дана норма визначила три основних складу злочину, що передбачають кримінальну відпові-венность за дії, пов'язані з корупцією в спорті і при проведенні видовищних конкурсів:
1) підкуп спортсменів, спортивних суддів, тренерів, керуй-телей команд та інших учасників або організаторів професійних спортивних змагань, а одно організаторів або членів журі видовищних комерційних конкурсів з метою вплину-ять на результати цих змагань чи конкурсів (ч. 1, 2);
2) прийняття незаконних майнових вигод спортсмена-
ми (ч. 3);
3) прийняття незаконних майнових вигод спортивними суддями, тренерами , керівниками команд та іншими учасниками-ками або організаторами професійних спортивних зма-гань, а одно організаторами або членами журі видовищних комерційних конкурсів (ч. 4).
Об'єктивна сторона злочину виражається в дії. По частинах 1, 2 ст. 184 КК - в незаконній передачі (особисто або через посередника) спортсменам, суддям, тренерам, керівникам лям команд та іншим учасникам (наприклад, спортивного ко-міссару, інспектору матчу) або організаторам профессиональ-них спортивних змагань, а одно організаторам або чле- нам журі видовищних комерційних конкурсів матеріальних цінностей (грошей, цінних паперів, якого майна, в тому числі нерухомого, тощо) або в незаконному наданні їм послуг майнового характеру (путівка в санаторій, ремонт квартири за явно заниженою ціною і т . п.) за вчинення неправомірних дій або бездіяльності, що впливають на результати соревнова-ний або конкурсів. Однак отримання винагороди, наприклад, гравцем за хорошу гру не можна вважати підкупом.
По частинах 3 і 4 ст. 184 КК - отримання спортсменами, тре-
нерамі і т.д. грошей, цінних паперів, іншого майна, так само у користуванні послугами майнового характеру за вчинення
неправомірних дій або бездіяльності, що впливають на резуль-
тати змагань або конкурсів.
Підкуп визнається закінченим злочином, якщо вказано-ні особи взяли хоча б частину незаконного матеріального віз-нагородження або послуг матеріального характеру, незалежно від того, чи було виконано обіцяне, чи вплинув підкуп на резуль-тати проведених змагань чи конкурсу. Важливо встановити, що суб'єкт розумів: винагорода передано йому з метою ока-зать вплив на результати зазначених заходів.
Згідно з Федеральним законом від 4 грудня 2007 р. № 329-ФЗ
«Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації» 1 професійний спорт - частина спорту, спрямована на органі-зацію та проведення спортивних змагань, за участь в кото-яких і підготовку до яких в якості своєї основної діяль-ності спортсмени отримують винагороду від організаторів таких змагань і (або) заробітну плату.
Спортивне змагання визначається як змагання серед спортсменів або команд спортсменів з різних видів спор-ту (спортивних дисциплінах) з метою виявлення кращого участ-ника змагання, що проводиться за затвердженим його організато-ром положенню (регламенту). Видовищний комерційний конкурс являє собою видовище для публіки у формі певного змагання (телевізійний конкурс, конкурс краси тощо), що проводиться комерційною організацією в межах її підпри-ємницької діяльності з метою отримання прибутку органі-заторами конкурсу.
Суб'єктивна сторона всіх цих злочинів характеризу-ється виною у вигляді прямого умислу. Обов'язковою ознакою є при-ляется спеціальна мета - вплинути на результати зма-гань або конкурсів.
Суб'єкт злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 184 КК, - особа, яка досягла віку 16 років. Суб'єкт злочину, передбаченої ч. 3 ст. 184 КК, спеціальний - спортсмен, являю-щийся учасником професійних спортивних змагань, який досяг віку 16 років. Суб'єкт злочину, передбачені-ренного ч. 4 ст. 184 КК, спеціальний - спортивний суддя, тренер, керівник команди або інший учасник (крім спортсмена), організатор професійних спортивних змагань, орга-
1 СЗ РФ. 2007. № 50. Ст. 6242.

Нізатор або член журі видовищного комерційного конкурсу,
досяг віку 16 років.
Кваліфікуючим ознакою злочину, передбачений-ного ч. 1 ст. 184 КК, є вчинення цього діяння організованої групою (ч. 2 ст. 184 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних кон-курсів (ст. 184 КК). "
 1. Стаття 184. Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів Коментар до статті 184
  підкупі учасників (спортсмен, тренер і т.п.), організаторів та членів журі професійних спортивних змагань або видовищних комерційних конкурсів. Підкуп - це незаконна передача особі грошей, цінних паперів та іншого майна, а так само незаконне надання йому послуг майнового характеру з метою надання впливу на результати змагань або конкурсів. Обіцянка нагороди учасникам за
 2. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  підкупу учасників і організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів (ч. 4 ст. 184); зловживання при випуску цінних паперів (емісії) (ст. 185); контрабанди (п. "в" ч. 3 ст. 188); незаконного експорту технологій, науково-технічної інформації та послуг, сировини, матеріалів і обладнання, що використовуються при створенні зброї масового знищення, озброєння і
 3. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  підкуп учасників і організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів, зловживання при випуску цінних паперів (емісії), виготовлення або збут підроблених кредитних або розрахункових карт і інших платіжних документів, неправомірні дії при банкрутстві, навмисне банкрутство, фіктивне банкрутство. Разом з тим за Кримінальним кодексом 1996
 4. 8. Злочини, що посягають на матеріальні та інші блага споживачів
  підкупу чи погроз, а також іншим незаконним способом (ч. 1 ст. 183 КК). Під збиранням розуміється отримання відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю, вчинене шляхом викрадення документів, підкупу чи погроз або іншим незаконним способом. Викрадення документів, що містять комерційну, податкову або банківську таємницю, охоплює всі форми незаконного вилучення та
 5. 4. Злочини, що посягають на службові інтереси окремих видів діяльності
  підкуп (ст. 204 КК). Встановлення відокремленої кримінальної відповідальності за комерційний підкуп у вітчизняному законодавстві свідчить про певну новизні цієї норми. Водночас аналізована стаття є певним "аналогом" ст. 290 і 291 КК, що передбачають відповідальність за отримання і дачу хабара, оскільки має багато спільних ознак об'єктивної сторони зі
 6. Стаття 184. Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів Коментар до статті 184
  підкупі спортсменів, спортивних суддів, тренерів, керівників команд та інших учасників або організаторів професійних спортивних змагань, а одно організаторів або членів журі видовищних комерційних конкурсів. Підкупом називається передача незаконної винагороди з метою вплинути на результати змагань або конкурсів. 4. Злочин закінчено, коли іншою стороною
 7. 4. Відповідальність за конкретні види злочинів проти державної влади та інтересів державної служби та служби в органах самоврядування
  підкупі "говориться, що такими" можуть бути вигоди або послуги, ... надавані безоплатно, але підлягають оплаті (надання туристичних путівок, ремонт квартири, будівництво дачі і т.п.) "* (205). Вигодами майнового характеру є також: заниження вартості переданого майна об'єктів, що приватизуються, зменшення орендних платежів, процентних ставок за користування банківськими
 8. Стаття 12. Обов'язки поліції
  учасників чи інших осіб, без яких неможливо охарактеризувати подія вчиненого ним самим злочину, з'явився з повинною має бути попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий донос про вчинення злочину іншими (не ним особисто) людьми. --- Такої ж думки дотримуються і інші вчені. Див, наприклад: Шевчук О.М. Глава 19.
 9. Стаття 12. Обов'язки поліції
  підкупу виборців, учасників референдуму), інформувати відповідну виборчу комісію або комісію референдуму про факти виявлених порушень та прийнятих у зв'язку з цим заходи (п. 28). Як видно, в розглянутому пункті новим є вказівка на здійснення охорони приміщень, де зберігаються бюлетені для голосування на виборах, референдумах; на участь у забезпеченні безпеки
 10. § 4. Злочини у сфері відносин, що забезпечують свободу і сумлінність конкуренції
  учасників і організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів (ст.
© 2014-2022  yport.inf.ua