Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Порушення правил виготовлення та використання державних пробірних клейм (ст. 181 КК).

Безпосереднім об'єктом злочину є сфера обігу дорогоцінних металів. Згідно п. 1 ст. 13 Федерального закону від 26 березня
1998 р. № 41-ФЗ «Про дорогоцінних металах і дорогоцінному кам-
нях» 1 федеральний пробірний нагляд здійснюється з метою захисту прав споживачів ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, прав виготовлюва-телей цих виробів від недобросовісної конкуренції, а також з метою захисту інтересів держави.
Предмет злочину - державне пробірне клей-МО2. Всі виготовляються в Росії ювелірні та інші побутові вироби з дорогоцінних металів, а також зазначені вироби, ввезені на територію РФ для продажу, повинні відповідати-вать пробам і бути затавровані державним пробірним клеймом.
Клейменов державним пробірним клеймом не підлягають пам'ятні монети, що пройшли емісію, і державні нагоро-ди, статут яких визначено відповідно до законодавства РФ, а також вироби, перелік яких дається в п. 16 поста-ня Уряду РФ від 18 червня 1999 р. № 643 «Про порядок опро-бования і таврування виробів з дорогоцінних металів» 3.
1 СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1463.
2 І.А. Клепицкий в якості предмета злочину розглядає не тільки саме клеймо, але і його відбиток (див.: Клепицкий І.А. Система госпо-ських злочинів. М., 2005. С. 501).
3 СЗ РФ. 1999. № 27. Ст. 3359.

Державне пробірне клеймо являє собою при-способленіе, за допомогою якого на ювелірні та інші виро-лія з дорогоцінних металів наноситься (карбується) знак, свід-чить про гідність цього виробу. Державні пробірні клейма для механічного клеймування виробів изго-тавливать Монетним двором Гознака Міністерства фінансів РФ, клейма-електроди для електроіскрового таврування - Цен-тральної держінспекцією по замовленнях Російської державної
пробірної палати. Клейма
повинні суворо відповідати ут-
вержденію єдиними зразками і технічним условіям1.
Об'єктивна сторона характеризується чотирма альтерна-тивними несанкціонованими діями: 1) виготовлення пробірного клейма, 2) його збут, 3) використання, 4) підробка.
Виготовлення клейма означає його створення будь-якими способу-ми, у тому числі відновлення клейма, що стало непридатним. Під збутом розуміють будь-які форми відчуження клейма - віз-Безоплатно і безоплатні (передача, продаж, обмін, дарування тощо). До використання відносять застосування його для таврування виробів з дорогоцінних металів, як підлягають, так і не підлягають обов'язковому клейменію2. Отже, не име-ет значення, відповідає чи ні поставлений відтиск факти-зації достоїнству металу, з якого виготовлено виріб. Підробкою клейма вважається його повне виготовлення або вимірюв-ня реквізитів справжнього клейма.
Подальший збут виробу, що піддалося незаконному клей-
менію, слід додатково кваліфікувати за ст. 159 КК. Само лише використання пробірного клейма не може розглядатися як спосіб шахрайства, так як зазначеним дією майно ще викрадається. Використовуючи пробірне клеймо - як справжнє, так і підроблене, з метою збуту вироби, пре-ступник робить тільки приготування до шахрайства. Якщо
1 Див: Інструкція по здійсненню пробірного нагляду, затв. наказом
Роскомдрагмета від 23 червня 1995 р. № 182 / / Російські вести. 1995. № 144.
2 У літературі висловлена інша точка зору, згідно з якою викорис-тання клейма для таврування виробів, що не підлягають обов'язковому клеймуванню, складу злочину в даній різновиди дій не об-разует (див.: Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. А.І. Рарога. М., 2004. С. 252 - Автор Г.А. Есаков).

Ж розкрадання було закінчено, скоєне кваліфікується за сово-
купности ст. 181 і 159 КК.
Обов'язковою ознакою перерахованих дій є їх несанкціонований (незаконний) характер.
У Російській Федерації встановлена державна моно-полія на випробування і клеймування державним пробірним клеймом ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів, а також державна монополія на регулювання експорту необроблених алмазів. Випробування і клеймування ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів здійснюється Російської державної пробірної палатою при Міністерстві фінансів РФ. Пробірна палата Росії здійснюються свою діяльність безпосередньо і через державні інспекції пробірного нагляду та інші відокремлені підрозділи (філії), наділені функціями федерального пробірного нагляду та державного контролю на території відповідних районів деятельности1.
Склад злочину - формальний. Закінчено воно в момент вчинення будь-якого з перерахованих у ч. 1 ст. 181 КК дій.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-мим умислом. Обов'язковою ознакою є мотив - ко-ристная чи інша особиста зацікавленість.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 16 років.
Кваліфікований склад злочину передбачає підвищену відповідальність за діяння, зазначені в ч. 1 ст. 181
КК, вчинені організованою групою. Поняття організовує-
ванній групи визначається з урахуванням ч. 3 ст. 35 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порушення правил виготовлення та використання державних пробірних клейм (ст. 181 КК). "
 1. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  порушеннями виключних прав власника товарного знака. Це може бути несанкціоноване виготовлення, застосування, ввезення, пропозиція до продажу, продаж, інше введення в господарський оборот або зберігання з цією метою товарного знака або товару, позначеного цим знаком, або позначення, схожого з ним до ступеня змішання, у відношенні однорідних товарів. Власник товарного знака набуває
 2. Стаття 171. Незаконне підприємництво Коментар до статті 171
  порушенням правил реєстрації; 2) подання до органу, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців, документів, які містять завідомо неправдиві відомості; 3) здійснення підприємницької діяльності без спеціального дозволу (ліцензії) у випадках, коли такий дозвіл (ліцензія) обов'язково, або з порушенням ліцензійних вимог і умов,
 3. Стаття 181. Порушення правил виготовлення та використання державних пробірних клейм Коментар до статті 181
  правил таврування виробів з дорогоцінних металів "(офіційно опублікований не був). Предмет злочину - державне пробірне клеймо. Державне пробірне клеймо призначене для таврування виробів з дорогоцінних металів інспекціями пробірного нагляду. Державні пробірні клейма для механічного клеймування виробів виготовляються Монетним двором Гознака Міністерства фінансів
 4. Коментар до статті 19.14
  порушення. 8. Здійснення федерального пробірного нагляду та державного контролю за виробництвом, витяганням, переробкою, використанням, обігом, обліком і зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на території Російської Федерації покладено на Російську державну пробірну палату - федеральна установа при Мінфіні Росії. Згідно з Положенням про Російської
 5. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  порушенні рівності прав і свобод людини - ч. 2 ст. 136; порушенні недоторканності приватного життя - ч. 2 ст. 137; порушення таємниці листування, телефонних переговорів, поштових, телеграфних або інших повідомлень - ч. 2 ст. 138; порушення недоторканності житла - ч. 3 ст. 139; перешкоджанні здійсненню виборчих прав чи роботі виборчих комісій - п. "б" ч. 2 ст. 141; порушення
 6. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  порушення правил виготовлення та використання державних пробірних клейм, завідомо неправдиву рекламу, незаконне отримання і розголошення відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську таємницю, підкуп учасників і організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів, зловживання при випуску цінних паперів (емісії), виготовлення або збут
 7. 2. Історія розвитку законодавства про відповідальність за злочини в сфері економічної діяльності
  порушенні статутів монетних ", яка складалася з двох відділень: 1. "Про підробку і зменшенні гідності монети, протизаконному переливе, Привозі та вивезенні оной" і 2. "Про підробку державних кредитних паперів". За підробку "монети золотої, срібної, платинової і мідної російського чекана, хоча б і в сьогоденні оной гідність", винні піддавалися позбавлення всіх прав стану і засланні "в
 8. 8. Злочини, що посягають на матеріальні і інші блага споживачів
  порушенням. Якщо ж ці дії вчинені посадовою особою і заподіяли істотну шкоду споживачам, то вони можуть кваліфікуватися за ст. 293 КК як халатність. Мотиви скоєння даного злочину різні. При обмані споживачів найбільш поширеним мотивом є користь, особисте збагачення. Однак корисливий мотив - не обов'язковий ознака складу цього злочину, і його
 9. § 1. Поняття і значення об'єктивної сторони злочину
  порушення правил охорони навколишнього середовища при проектуванні, розміщенні, будівництві, введенні в експлуатацію та експлуатації промислових, сільсько-господарських, наукових та інших об'єктів. По-третє, у багатьох випадках з об'єктивних стороні від-ходить кваліфікація злочину, тобто встановлення подібності ме - чекаю досконалим суспільно небезпечним діянням і ознаками складу злочину,
 10. алфавітно-предметний покажчик
  порушення обов'язків військової служби - 333. Принципи: п. міжнародного права - 1; п . кримінальної відповідальності - 2; п. законності - 3; п. рівності громадян перед законом - 4; п. провини - 5; п. справедливості - 6; п. гуманізму - 7. Застосування заборонених засобів і методів ведення війни: 356. Примирення з потерпілим: 76. Придбання: п. спеціальних технічних засобів - 138; п.
© 2014-2022  yport.inf.ua