Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером

Коментар до статті 348.1. Стаття, що регламентує порядок розірвання трудового договору з ініціативи спортсмена, тренера, а також покладає на цю категорію працівників додатковий обов'язок.
Розірвання трудового договору з ініціативи спортсмена, тренера здійснюється за загальними правилами, передбаченими ст. 80 ТК: роботодавець попереджається про звільнення у письмовій формі; працівник має право до закінчення строку попередження про звільнення відкликати свою заяву, крім випадків, коли на його місце запрошено в письмовій формі інший працівник, якому відповідно до Трудовим кодексом та іншими федеральними законами не може бути відмовлено в укладенні трудового договору; після закінчення строку попередження про звільнення працівник має право припинити роботу.
Специфіка розірвання трудового договору з ініціативи спортсмена, тренера полягає в терміні попередження про звільнення роботодавця. На відміну від більшості працівників, спортсмен, тренер попереджає роботодавця про звільнення у письмовій формі не пізніше ніж за один місяць. Це правило не застосовується в разі укладення трудового договору на термін менше 4 місяців.
Стаття, що залишає відкритим питання про термін попередження роботодавця про звільнення, якщо спортсмен, тренер уклав трудовий договір на строк менше 4 місяців. Будь-який працівник може припинити трудові відносини з працедавцем за власним бажанням. Це право випливає із закріпленого Конституцією РФ і Трудовим кодексом принципу свободи праці. Оскільки до спортсмена, тренеру, що уклав трудовий договір на строк до 4 місяців, незастосовні місячний термін попередження і короткі терміни попередження, передбачені для осіб, прийнятих на роботу на термін до 2 місяців, і сезонних працівників, їх звільнення за власним бажанням здійснюється з попередженням роботодавця про це не пізніше ніж за 2 тижні.
2. Частина 2 ст. 348.12 ТК поширюється тільки на спортсменів. З ними може бути укладено трудовий договір з додатковою умовою про грошову виплату роботодавцю. Розмір цієї виплати також визначається трудовим договором.
Грошові виплати на користь роботодавця можливі не у всіх випадках розірвання трудового договору зі спортсменом. Коментована стаття передбачає, що такі виплати становлять обов'язок спортсмена, якщо він звільняється за власним бажанням без поважних причин або за ініціативою роботодавця з підстав, які відносяться до дисциплінарних стягнень. Перелік поважних причин розірвання трудового договору з ініціативи працівника, що виключають обов'язок спортсмена з грошової виплати роботодавцю, в даній статті не наводиться. У загальних нормах трудового законодавства до них належать випадки, пов'язані із зарахуванням до освітній заклад, вихід на пенсію, порушення роботодавцем трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, локальних нормативних актів, умов колективного договору, угоди або трудового договору (ст . 80 ТК). Оскільки даний перелік поважних причин не є вичерпним, він може бути доповнений трудовим договором.
Що стосується розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, то підставою для грошової виплати є звільнення щодо обставин, пов'язаних з винними діями працівника. Трудовий кодекс відносить до таких звільнень підстави, передбачені ч. 3 ст. 192 ТК. Однак не всі з них застосовуються до спортсменів. Так, не має відношення до спортсменів п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК, зазначений у ч. 3 ст. 192 ТК, та ін До підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, за яких можливі грошові виплати, передбачені статтею коментарів, відноситься неодноразове невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення, а також одноразове грубе порушення працівником трудових обов'язків. У трудовому договорі зі спортсменом може не тільки передбачатися додаткова умова про грошову виплату на користь роботодавця, а й зазначено термін такої виплати. Якщо питання про термін виплати в трудовому договорі не вирішено, то спортсмен зобов'язаний провести відповідну виплату в двомісячний термін з дня розірвання трудового договору.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером "
 1. Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
  Коментар до статті 348.1. Професійна діяльність спортсменів і тренерів пов'язана з інтенсивними фізичними та емоційними навантаженнями. Робота в іншого роботодавця збільшує ці навантаження і може негативно позначитися на результатах їх щоденної роботи у основного роботодавця. Тому останній не завжди зацікавлений, щоб спортсмени, тренери, які уклали з ним трудовий договір,
 2. Стаття 348.1. Загальні положення
  Коментар до статті 348.1. Дана глава розширила зміст спеціального розділу Трудового кодексу, присвяченого особливостям регулювання праці окремих категорій працівників. До наявних главам додана глава "Особливості регулювання праці спортсменів і тренерів", яка сприяє стабільності встановлення з цієї категорії працівників трудових відносин, більш ефективному захисту їх
 3. Стаття 348.2. Особливості укладання трудових договорів зі спортсменами, з тренерами
  Коментар до статті 348.1. Згідно з цією статтею зі спортсменами і тренерами можуть укладатися як трудовий договір на невизначений термін, так і строковий трудовий договір. Строкові трудові договори укладаються за угодою сторін без урахування характеру роботи та умов її виконання. Термін такого договору встановлюється відповідно до загального правила - не більше 5 років. У межах цього строку
 4. Стаття 348.6. Напрямок спортсменів, тренерів в спортивні збірні команди Російської Федерації
  Коментар до статті 348.1. Згідно ст. 16 Федерального закону від 4 грудня 2007 р. N 329-ФЗ "Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації" (СЗ РФ. 2007. N 50. Ст. 6242) підготовку та формування збірних команд здійснюють відповідні федерації з видів спорту. Критерій для включення до складу збірної команди визначається Міністерством спорту, туризму і молодіжної політики РФ. В
 5. Стаття 348.10. Додаткові гарантії та компенсації спортсменам, тренерам
  Коментар до статті 348.1. Особливості регулювання праці спортсменів і тренерів, закріплені в новій для Трудового кодексу чолі, - подальше розширення нормативної диференціації умов праці працівників. Основу такої диференціації складають норми, частково обмежують застосування загальних правил з відповідних питань (ст. ст. 348.8, 348.9 та ін.) або передбачають додаткові
 6. Стаття 348.11. Додаткові підстави припинення трудового договору зі спортсменом
  Коментар до статті 348.1. Стаття, що, підкреслюючи можливість застосування до спортсменів загальних підстав припинення трудового договору, поширюваних на всіх працівників (ст. ст. 77, 81, 83 ТК), виділяє дві додаткові підстави звільнення, сфера дії яких обмежена тільки спортсменами. 2. Одне з додаткових підстав - спортивна дискваліфікація на строк 6 і більше
 7. Стаття 348.3. Медичні огляди (обстеження) спортсменів
  Коментар до статті 348.1. Стаття, що з метою охорони здоров'я спортсменів передбачає проведення медичних оглядів. Огляди можуть бути попередніми, періодичними і позачерговими. Спортсмени не можуть бути допущені до тренувань, змагань, якщо вони не пройшли обов'язковий медичний огляд, а при непроходження попереднього медичного огляду з ними не укладають
 8. Глава 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ПРАЦІВНИКОМ
  Загальний порядок розірвання трудового договору з працівником включає: - підстави припинення трудових відносин. Вони можуть бути загальними (тобто для всіх категорій працівників) і спеціальними (додаткові підстави для певних категорій працівників). Загальні підстави перераховані в ст. 77 Трудового кодексу РФ і уточнені в ст. ст. 71 і 78 - 84 Трудового кодексу РФ. Спеціальні підстави для
 9. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
  Коментар до статті 1. Крім підстав припинення трудового договору, передбачених у ТК, трудовий договір з надомником може бути розірваний і з підстав, включеним в текст трудового договору (наприклад, виготовлення бракованої продукції, відсутність замовлень, сировини), але це не є обов'язковим. 2. Припинення трудового договору з підстави, що отримав закріплення в тексті
 10. Стаття 181. Гарантії керівнику організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника майна організації
  Коментар до статті 1. Розірвання трудового договору з керівником організації, його заступниками, головним бухгалтером у зв'язку зі зміною власника майна організації є самостійною підставою розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (див. коментар. До п. 4 ч. 1 ст. 81). Право на розірвання трудового договору належить новому власнику майна організації
 11. Стаття 348.8. Особливості регулювання праці спортсменів віком до вісімнадцяти років
  Коментар до статті 348.1. Особи до 18 років відносяться до тієї категорії працівників, які перебувають під особливою турботою держави. Тому нормативні акти, що регулюють їх працю, містять додаткові гарантії для даної категорії працівників. Різниця між загальними правовими нормами і нормами, що регламентують працю молоді, юридично закріплено головним чином в інститутах трудового договору,
 12. Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних кон-курсів (ст. 184 КК).
  Дана норма визначила три основних складу злочину, що передбачають кримінальну відпові-венность за дії, пов'язані з корупцією в спорті і при проведенні видовищних конкурсів: 1) підкуп спортсменів, спортивних суддів, тренерів, керуй-телей команд та інших учасників або організаторів професійних спортивних змагань, а одно організаторів або членів журі видовищних
 13. Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях
  Коментар до статті 348.1. Відсторонення від участі у спортивних змаганнях - тимчасове недопущення спортсмена до участі у спортивних змаганнях з підстав, передбачених у Трудовому кодексі, в інших федеральних законах та інших нормативних правових актах Російської Федерації. Загальні підстави відсторонення від роботи передбачені ст. 76 ТК. Додаткові підстави, поширювані тільки
 14. Стаття 348.9. Особливості регулювання праці жінок-спортсменів
  Коментар до статті 348.1. Відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, Конституцією РФ Трудовий кодекс забороняє застосування праці жінок на роботах, пов'язаних з підйомом і переміщенням вручну ваг, що перевищують гранично допустимі для них норми. Мета такої заборони - сприяти охороні здоров'я жінок, створенню їм найбільш сприятливих виробничих
 15. Стаття 292. Розірвання трудового договору
  Коментар до статті 1. Припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців, допускається тільки з загальних підставах, передбаченим ТК. Ніяких вилучень гл. 45 не встановлено. 2. Разом з тим ст. 292 передбачає особливий порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши
 16. Стаття 453. Наслідки зміни і розірвання договору
  1. При зміні договору зобов'язання сторін зберігаються в зміненому вигляді. 2. При розірванні договору зобов'язання сторін припиняються. 3. У разі зміни або розірвання договору зобов'язання вважаються зміненими або припиненими з моменту укладення угоди сторін про зміну або про розірвання договору, якщо інше не випливає з угоди або характеру зміни договору, а
 17. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  Коментар до статті Угода сторін як підстава припинення трудового договору застосовується у випадках, коли для припинення трудового договору бажання тільки працівника або тільки роботодавця недостатньо. Необхідно взаємне волевиявлення сторін на припинення трудового відносини. Як правило, за цим пунктом розривається строковий трудовий договір до закінчення його терміну. Хоча по
 18. ПЕРЕДМОВА
  Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, який читач тримає в руках, це вже 5-е видання. Передували видання витримали перевірку часом і сприяли, як сподівається авторський колектив, правильному застосуванню трудового законодавства. Однак після 4-го видання зміст Трудового кодексу значно оновилося. З'явилася необхідність прокоментувати нову главу
© 2014-2022  yport.inf.ua