Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях

Коментар до статті 348.1. Відсторонення від участі у спортивних змаганнях - тимчасове недопущення спортсмена до участі у спортивних змаганнях з підстав, передбачених у Трудовому кодексі, в інших федеральних законах та інших нормативних правових актах Російської Федерації.
Загальні підстави відсторонення від роботи передбачені ст. 76 ТК. Додаткові підстави, поширювані тільки на спортсменів, вказані у коментованій статті. Ними є: спортивна дискваліфікація спортсмена: вимога загальноросійської спортивної федерації з відповідного виду або видів спорту, пред'явлене відповідно до норм, затверджених цією федерацією.
Відсторонення від участі у спортивних змаганнях за наявності зазначених обставин є обов'язком роботодавця. Оскільки за змістом ст. 348.5 відсторонення від участі у спортивних змаганнях - це тимчасовий захід, вона діє тільки на період до усунення обставин, що стали підставою для відсторонення. Так, після закінчення терміну, на який був дискваліфікований спортсмен, поновлюється його участь у спортивних змаганнях.
2. Особливістю відсторонення від участі у спортивних змаганнях є продовження виконання спортсменом обов'язків, пов'язаних з навчально-тренувальними заходами, з підготовкою до спортивних змагань. Обсяг виконуваних ним обов'язків скорочується тільки за рахунок обов'язків щодо участі в спортивних змаганнях. Тому на відміну від ст. 76 ТК, яка передбачає, що заробітна плата в період відсторонення від роботи, як правило, не нараховується, спортсмену, відсторонення від участі у спортивних змаганнях, заробітна плата виплачується в розмірі, визначеному трудовим договором, але не нижче розміру, встановленого ст. 155 ТК. Якщо керуватися цією статтею, то розмір оплати залежить від причини відсторонення. Якщо спортсмен відстороняється від участі у спортивних заходах в результаті його винних дій, то його оплата здійснюється відповідно до обсягу виконаної роботи. У тих же випадках, коли відсторонення від спортивних змагань визнано з причин, не залежних ні від роботодавця, ні від спортсмена, за ним зберігається не менше 2/3 тарифної ставки, окладу (посадового окладу), розрахованих пропорційно фактично відпрацьованому часу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях "
 1. Стаття 184. Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів Коментар до статті 184
  1. Предметом злочину виступає незаконну винагороду, яка обіцяється, передається або приймається суб'єктами злочину. Воно носить тільки матеріальний характер, не передбачено нормативними чи іншими (відомчими) актами як оплата і прямо суперечить умовам проведення спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів. 2. Види незаконної винагороди: а)
 2. Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних кон-курсів (ст. 184 КК).
  Дана норма визначила три основних складу злочину, що передбачають кримінальну відпові-венность за дії, пов'язані з корупцією в спорті і при проведенні видовищних конкурсів: 1) підкуп спортсменів, спортивних суддів, тренерів, керуй-телей команд та інших учасників або організаторів професійних спортивних змагань, а одно організаторів або членів журі видовищних
 3. Стаття 348.2. Особливості укладання трудових договорів зі спортсменами, з тренерами
  Коментар до статті 348.1. Згідно з цією статтею зі спортсменами і тренерами можуть укладатися як трудовий договір на невизначений термін, так і строковий трудовий договір. Строкові трудові договори укладаються за угодою сторін без урахування характеру роботи та умов її виконання. Термін такого договору встановлюється відповідно до загального правила - не більше 5 років. У межах цього строку
 4. Стаття 184. Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів Коментар до статті 184
  Стаття 184 КК РФ об'єднує три основних складу злочину, які відрізняються один від одного об'єктивними і (або) суб'єктивними ознаками. Об'єктом злочинів є встановлений порядок проведення професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів. Поняття професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів у чинному
 5. Стаття 348.4. Тимчасове переведення спортсмена до іншого роботодавця
  Коментар до статті 348.1. Стаття, що передбачає новий вид перекладу, невідомий раніше Трудовому кодексу. На відміну від ст. 72.2 ТК, що допускає тимчасове переведення на іншу роботу у того ж роботодавця, ст. 348.4 присвячена тимчасовому переводу спортсмена до іншого роботодавця. Термін такого перекладу не повинен перевищувати одного року. Протягом цього періоду може бути встановлений
 6. Коментар до п. 2
  5. Нормативним правовим актом у сфері фізичної культури і спорту, визначає вимоги, умови та порядок присвоєння спортивних звань і розрядів в Російській Федерації, є Єдина всеросійська спортивна класифікація (евского), яка схвалена рішенням колегії Федерального агентства з фізичної культури і спорту Росії від 25 жовтня 2005 р. N 6/3. Евского формується відповідно до
 7. Стаття 348.3. Медичні огляди (обстеження) спортсменів
  Коментар до статті 348.1. Стаття, що з метою охорони здоров'я спортсменів передбачає проведення медичних оглядів. Огляди можуть бути попередніми, періодичними і позачерговими. Спортсмени не можуть бути допущені до тренувань, змагань, якщо вони не пройшли обов'язковий медичний огляд, а при непроходження попереднього медичного огляду з ними не укладають
 8. Стаття 6.18. Порушення встановлених законодавством про фізичну культуру і спорт вимог про запобігання допінгу в спорті і боротьбі з ним (введена Федеральним законом від 06.12.2011 N 413-ФЗ)
  1. Порушення тренером, спеціалістом зі спортивної медицини або іншим фахівцем у галузі фізичної культури і спорту встановлених законодавством про фізичну культуру і спорт вимог про запобігання допінгу в спорті і боротьбі з ним, що виразилося у використанні відносно спортсмена забороненої речовини і (або) забороненого методу незалежно від згоди спортсмена або в сприянні
 9. Стаття 152.1. Охорона зображення громадянина
  (введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 231-ФЗ) Оприлюднення та подальше використання зображення громадянина (у тому числі його фотографії, а також відеозаписи чи твори образотворчого мистецтва, в яких він зображений) допускаються лише за згодою цього громадянина. Після смерті громадянина його зображення може використовуватися тільки за згодою дітей і пережив чоловіка, а при
 10. Стаття 145. Відсторонення конкурсного керуючого
  1. Конкурсний керуючий може бути усунений арбітражним судом від виконання обов'язків конкурсного керуючого: на підставі клопотання зборів кредиторів (комітету кредиторів) у разі невиконання або неналежного виконання покладених на конкурсного керуючого обов'язків; у зв'язку із задоволенням арбітражним судом скарги особи, що у справі про банкрутство, на
 11. Стаття 98. Відсторонення зовнішнього керуючого
  1. Зовнішній керуючий може бути усунений арбітражним судом від виконання обов'язків розпорядника майна: на підставі рішення зборів кредиторів про звернення до арбітражного суду з клопотанням у разі невиконання або неналежного виконання зовнішнім керуючим покладених на нього обов'язків або невиконання передбачених планом зовнішнього управління заходів з відновлення
 12. Стаття 27.12. Відсторонення від керування транспортним засобом і медичний огляд на стан сп'яніння
  1. Особа, яка керує транспортним засобом відповідного виду і щодо якого є достатні підстави вважати, що ця особа перебуває в стані сп'яніння, а також особи, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 12.3, частиною 2 статті 12.5, частинами 1 і 2 статті 12.7 цього Кодексу, підлягають відстороненню від керування транспортним
 13. Коментар до п. 1
  1. Раціональним кроком у профілактиці наркоманії, злочинності слід вважати створення військово-патріотичних підліткових клубів та спортивних об'єднань молоді. Надання громадянам права займатися військово-прикладними видами спорту в громадських об'єднаннях, освітніх установах, спортивних клубах та секціях незалежно від їх відомчої приналежності є важливим аспектом в
 14. Стаття 348.1. Загальні положення
  Коментар до статті 348.1. Дана глава розширила зміст спеціального розділу Трудового кодексу, присвяченого особливостям регулювання праці окремих категорій працівників. До наявних главам додана глава "Особливості регулювання праці спортсменів і тренерів", яка сприяє стабільності встановлення з цієї категорії працівників трудових відносин, більш ефективному захисту їх
 15. Стаття 69. Відсторонення керівника боржника від посади
  1. Арбітражний суд відсторонює керівника боржника від посади за клопотанням тимчасового керуючого в разі порушення вимог цього Закону. 2. При зверненні з клопотанням до арбітражного суду про відсторонення керівника боржника від посади тимчасовий керуючий зобов'язаний направити копії клопотання керівнику боржника, представнику засновників (учасників) боржника,
 16. Стаття 230.1. Порядок реєстрації та обліку нещасних випадків на виробництві
  Коментар до статті 230.Форми документів, необхідних для розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, затверджені Постановою Мінпраці Росії від 24 жовтня 2002 р. N 73. До них відносяться: Форма 1 - Повідомлення про груповий нещасний випадок (важкий нещасний випадок, нещасний випадок із смертельним результатом); Форма 2 - Акт про нещасний випадок (форма Н-1); Форма 3 - Акт про
 17. § 4. Злочини у сфері відносин, що забезпечують свободу і сумлінність конкуренції
  У Російській Федерації відповідно до ст. 8 Конституції РФ га-рантіруется єдність економічного простору, вільне переміщення товарів, послуг і фінансових коштів, підтримка конкуренції, свобода економічної діяльності. У статті 34 Конституції РФ передбачено право кожного на вільне ис-користування своїх здібностей і майна для підприємницькою та іншої не забороненої
© 2014-2022  yport.inf.ua