Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 1

1. Раціональним кроком у профілактиці наркоманії, злочинності слід вважати створення військово-патріотичних підліткових клубів та спортивних об'єднань молоді. Надання громадянам права займатися військово-прикладними видами спорту в громадських об'єднаннях, освітніх установах, спортивних клубах та секціях незалежно від їх відомчої приналежності є важливим аспектом у підготовці громадян до військової служби. Однак слід зазначити, що поширення коментованої норми тільки лише на громадян, які підлягають призову, є невиправданим, тому що істотно скорочує коло осіб, бажаючих взяти участь у цих заходах.
Оскільки призову на військову службу підлягають громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 27 років, котрі перебувають чи зобов'язані перебувати на військовому обліку та не перебувають в запасі, і громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 27 років , що закінчили державні, муніципальні або мають державну акредитацію за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями) недержавні освітні установи вищої професійної освіти і зараховані в запас з присвоєнням військового звання офіцера (див. коментар до ст. 22), то зі сфери аналізованих правовідносин, за змістом закону , виключаються громадяни, які не досягли цього віку, і особи жіночої статі. На думку автора, необхідно робити прив'язку права громадян на заняття військово-прикладними видами спорту не до призовних вимогам, а до досягнення конкретного віку (наприклад, 16-річного).
2. Під військово-прикладними видами спорту розуміється збірна назва спортивних вправ, їх поєднань, узятих з окремих видів спорту (легкої атлетики, плавання, лижного спорту тощо) і мають військово-прикладне значення, які необхідні для розвитку спеціальних навичок, потрібних для ведення бойових дій.
Види військово-прикладного спорту перераховані у Всеросійському реєстрі видів спорту, затвердженому на підставі додатка N 2 до наказу керівника Федерального агентства з фізичної культури, спорту і туризму від 28 вересня 2004 р. N 273. До них відносяться: біг у формі 100 м, біг у формі 400 м, біг у формі 1 000 м, біг у формі 3 000 м, воєнізований крос, марш-кидок 5 км, марш-кидок 10 км, смуга перешкод ОКУ, смуга перешкод СКУ СВ, смуга перешкод СКУ ТВ, смуга перешкод ВДВ, смуга перешкод ВМФ, смуга перешкод СКУ Г, лижна гонка у формі 5 км, лижна гонка у формі 10 км, лижний марш-кидок 5 км, лижний марш-кидок 10 км, лижний марш-кидок 20 км, метання гранати ГД, метання гранати ГТ, пірнання в довжину, парусні гонки, перетягування каната, плавання з автоматом, військово-авіаційне п'ятиборство, військове багатоборство (ВТ-3), військове багатоборство (ВТ-4), корабельне п'ятиборство, офіцерське літнє четирехборье, офіцерське зимовий четирехборье, парашутне двоборство, вправа на СКГ, вправа на Лопінг, вправа на ПГК, швидкісне маневрування на легковому автомобілі, швидкісне маневрування на вантажному автомобілі.
3. Для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у Збройних Силах Російської Федерації створюються і діють організації фізичної культури і спорту (центральні та інші спортивні клуби) у формі державних некомерційних організацій, які створюють умови для занять фізичною підготовкою і спортом на відповідних спортивних спорудах, базах і інших об'єктах, що не підлягають приватизації, організовують проведення змагань з олімпійських та військово-прикладних видів спорту, готують спортсменів і спортивні команди, здатних досягати високих результатів на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, містять дитячо-юнацькі спортивні школи та спортивні інтернати, проводять заходи з підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців у галузі фізичної підготовки.
Відповідно до Федерального закону "Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації" фізична підготовка громадян допризовного та призовного віку до військової служби проводиться в загальноосвітніх установах, в освітніх установах початкової професійної, середньої професійної та вищої професійної освіти, а також у навчальних пунктах початкової військової підготовки, створюваних в районах або містах або для декількох організацій незалежно від їх відомчої належності і форм власності.
Крім того, фізкультурну (фізкультурно-спортивне) рух в Російській Федерації включає в себе:
- спортивні клуби, колективи фізичної культури, що діють на самодіяльної та професійної основи в освітніх установах, інших організаціях незалежно від форм власності та за місцем проживання громадян;
- дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячо-юнацькі клуби фізичної підготовки, дитячо-юнацькі спортивно-технічні школи, спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, училища олімпійського резерву, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, що знаходяться у віданні відповідно державних органів у галузі фізичної культури і спорту, освіти, професійних спілок, інших організацій;
- освітні установи і наукові організації в галузі фізичної культури і спорту всіх типів і видів незалежно від організаційно-правових форм;
- загальноросійські фізкультурно-спортивні об'єднання - фізкультурно-спортивні організації, загальноросійські федерації (спілки, асоціації) за різними видів спорту, суспільно-державні фізкультурно-спортивні товариства, оборонні спортивно-технічні організації;
- Олімпійський комітет Росії;
- федеральний орган виконавчої влади в галузі фізичної культури і спорту, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації в галузі фізичної культури і спорту, підвідомчі їм організації, муніципальні організації фізичної культури і спорту.
4. Велику роль в організації занять громадян військово-прикладними видами спорту грають органи державної влади суб'єктів Російської Федерації та муніципальні влади, які визначають форми їх проведення та створюють необхідні умови для подальшого розвитку.
Відповідно до постанови голови адміністрації міста Усолье-Сибірське Іркутської області "Про організацію та проведення міської військово-спортивної гри" Зірниця "для учнів загальноосвітніх закладів" від 18 травня 2006 р. N 1047 передбачалося проведення конкурсів "У здоровому тілі здоровий дух" (з прикладної фізичної підготовки) і "Комплексне силова вправа".
Постановою адміністрації Читинської області "Про затвердження обласної цільової програми" Розвиток авіаційних, технічних і військово-прикладних видів спорту в Читинській області в 2003-2006 роках "від 25 листопада 2002 р. N 291-А / п було передбачено: розвиток авіаційних, технічних і військово-прикладних видів спорту, технічної творчості молоді, забезпечення реалізації прав громадян на заняття фізичною підготовкою, авіаційними, технічними та військово-прикладними видами спорту, для чого проводилися відновлення і зміцнення навчально-матеріальної та спортивно- технічної бази навчальних закладів, спортивно-технічних і авіаційних клубів РОСТО, організацій на їх базі центрів з розвитку авіаційних, технічних, військово-прикладних видів спорту та патріотичної роботи в цілях якісної підготовки молоді до військової служби.
Постановою Уряду Республіки Башкортостан "Про затвердження Республіканської програми розвитку авіаційних, технічних і військово-прикладних видів спорту в Республіці Башкортостан на 2004-2007 роки" від 2 червня 2004 р. N 101 передбачено: створення освітніх програм з авіаційним, технічним і військово-прикладних видів спорту, вдосконалення організації та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів і спортивних змагань; вдосконалення нормативно-правової бази в галузі авіаційних, технічних і військово-прикладних видів спорту; створення і впровадження нових зразків спортивного інвентарю та екіпіровки, що відповідають сучасним вимогам; збільшення числа дитячо-юнацьких спортивно-технічних шкіл, спортивно-технічних клубів і центрів; розвиток матеріально-технічної бази освітніх установ і організацій РОСТО (ДОСААФ) Башкортостану, створення умов для занять спортсменів авіаційними, технічними та військово-прикладними видами спорту.
З метою об'єднання зусиль державних, профспілкових та інших організацій, а також громадян, спрямованих на поліпшення допризовної підготовки молоді до військової служби та зміцнення їх здоров'я, у тому числі і шляхом залучення в регулярні заняття фізичною культурою і спортом усіх вікових груп і верств населення по місцем проживання, навчання і роботи, постановою голови адміністрації Альметьєвська району Республіки Татарстан і міста Альметьєвська від 26 травня 2004 р. N 1986 у 2005 р. був створений військово-спортивний і патріотичний клуб "Самбіст-десантник" ім. Чумакова Е.М. при Управлінні у справах молоді та спорту Альметьєвська району і міста Альметьєвська.
Для попереднього розгляду питань з розвитку авіаційних, військово-прикладних, технічних видів спорту і технічної творчості в Новосибірській області та підготовки за ним пропозицій розпорядженням губернатора Новосибірської області від 18 жовтня 2005 р. N 848-р створено раду з питань розвитку авіаційних, військово-прикладних, технічних видів спорту і технічної творчості.
З метою поліпшення організації роботи в місті Москві з військово-патріотичного вихованню і фізичному розвитку молоді допризовного віку, оцінки рівня їх фізичної, військово-прикладної готовності до служби в лавах Збройних Сил Російської Федерації, пропаганди здорового способу життя молодих людей розпорядженням Уряду Москви від 30 жовтня 2001 р. N 283-РП організовано проведення Московської спартакіади молоді допризовного віку з військово-спортивним, фізкультурним та спортивно-технічних видів змагань. У програмі змагань зазначені: змагання із загальнофізичної підготовки (біг на 100 м по стадіону, крос або біг по стадіону - 1 000 м, метання гранати вагою 500 (700) г , плавання на дистанцію 50 м вільним стилем, підтягування на перекладині, стрільба з малокаліберної гвинтівки з відкритим прицілом), змагання з військової підготовки (розбирання-збірка автомата на час, надягання ОЗК, човниковий біг), змагання з спортивно-технічної підготовки (естафета) .
Згідно з постановою колегії Комітету з фізичної культури і спорту Московської області "Про підсумки розвитку авіаційних, технічних і військово-прикладних видів спорту на території Московської області в 2005 році та завдання щодо їх розвитку у 2006 році" від 27 квітня 2006 р. N 2/2 в регіоні в 2005 р. проведені друга обласна спартакіада з авіаційним, технічним і військово-прикладних видів спорту, 340 чемпіонатів, першостей, Кубків, меморіальних та інших змагань, в тому числі по автомобільному, мотоциклетному , парашутного, авіа-, судно-і ракетомодельного спорту, військово-прикладного багатоборства, службового собаківництва та ін У змаганнях з авіаційним, технічним і військово-прикладних видів спорту, організованих муніципальними утвореннями та структурними підрозділами РОСТО (ДОСААФ), взяло участь більше 16 тис. осіб у віці від 6 до 60 років. За підсумками 2005 р. Московська область у розвитку авіаційних, технічних і військово-прикладних видів спорту посіла I місце в Центральному федеральному окрузі Російської Федерації.
Слід підкреслити , що загальне керівництво фізичною підготовкою громадян допризовного та призовного віку до військової служби та контроль за такою підготовкою здійснює федеральний орган виконавчої влади в галузі оборони спільно з федеральним органом виконавчої влади в галузі фізичної культури і спорту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Коментар до п. 1 "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань , в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів , що закріплюються в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  Одна з важливих складових частин виборів - інформаційні відносини. Без активно циркулює в суспільстві в період виборчої кампанії інформації виборцям важко визначитися у власному остаточному виборі. Інформаційне забезпечення виборів включає: інформування виборців та передвиборчу агітацію. Кожна з двох частин сприяє усвідомленому волевиявленню громадян, гласності
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    До всіх тем Автономов А.С. Правові та фінансові основи самоврядування в Російській Федерації: Навчальний посібник. М., 2002. Баранців В.А. Муніципальне право: Підручник. М., 2000. Видрін І.В. Муніципальне право Росії. М., 2004. Видрін І.В., Кокоть О.М. Муніципальне право Росії: Підручник. М., 1999. Князєв С.Д., Хрустальов Е.Н. Російське муніципальне право: Навчальний посібник.
 6. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
    Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    Акціонерним товариством (далі по тексту - АТ) визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на певну кількість акцій. Найбільш загальні норми про статус АТ містить Цивільний кодекс, визначаючи в гол. 4 його поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства. Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua