Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 348.6. Напрямок спортсменів, тренерів в спортивні збірні команди Російської Федерації

Коментар до статті 348.1. Згідно ст. 16 Федерального закону від 4 грудня 2007 р. N 329-ФЗ "Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації" (СЗ РФ. 2007. N 50. Ст. 6242) підготовку та формування збірних команд здійснюють відповідні федерації з видів спорту. Критерій для включення до складу збірної команди визначається Міністерством спорту, туризму і молодіжної політики РФ. У список основного складу збірної команди Російської Федерації включаються чемпіони Олімпійських ігор, які є громадянами Російської Федерації; спортсмени вікової категорії "чоловіки і жінки", що мають спортивну кваліфікацію не нижче майстра спорту і зайняли за підсумками попереднього спортивного сезону відповідні місця на офіційних міжнародних та всеросійських змаганнях; спортсмени вікової категорії "юніори, юніорки", що переходять у майбутньому спортивному сезоні у вікову категорію "чоловіки, жінки", що мають спортивну кваліфікацію не нижче майстра спорту і зайняли за підсумками минулого спортивного сезону відповідні місця на офіційних міжнародних і вікових змаганнях.
Напрямок спортсменів, тренерів в спортивні збірні команди Російської Федерації - визнання їх заслуг в тому чи іншому виді спорту. З метою подальшого розвитку спорту та досягнення високих результатів роботодавці беруть участь у формуванні збірних команд. Вони зобов'язані за викликами (заявками) загальноросійських спортивних федерацій направляти спортсменів, тренерів з їхньої письмової згоди в спортивні збірні команди Російської Федерації. Мета такого спрямування - участь у навчально-тренувальних та інших заходах з підготовки до спортивних змагань і в міжнародних офіційних спортивних заходах у складі зазначених команд.
2. За спортсменами, тренерами, спрямованими в спортивні збірні команди Російської Федерації, зберігається на час їх відсутності на робочому місці місце роботи (посада) і середній заробіток. Період, за який надається ця гарантія, включає в себе час проїзду до місця розташування спортивної збірної команди Російської Федерації і назад, а також тривалість участі в спортивних заходах у складі зазначеної команди. Якщо витрати на час відсутності спортсмена, тренера на робочому місці несе роботодавець, з яким було укладено трудовий договір, то витрати, пов'язані з участю у спортивних заходах у складі збірної команди, здійснюються за рахунок коштів федерального бюджету. До таких витрат належать витрати по проїзду, проживанню, забезпеченню медикаментами та ін Порядок витрачання бюджетних коштів визначається федеральними законами, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, нормами, затвердженими загальноросійськими спортивними федераціями. В даний час відповідні нормативні акти відсутні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 348.6. Напрямок спортсменів, тренерів в спортивні збірні команди Російської Федерації "
 1. Стаття 348.2. Особливості укладання трудових договорів зі спортсменами, з тренерами
  стаття, враховуючи особливості професійної діяльності спортсменів і тренерів, розширює перелік обов'язкових умов трудового договору порівняно з ст. 57 ТК, а також передбачає додаткові умови, які можуть бути включені в цей договір за згодою сторін. 2. Обов'язкові умови диференціюються залежно від того, з ким роботодавець укладає трудовий договір: зі
 2. Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних кон-курсів (ст. 184 КК).
  Спрямована на органи-зацію та проведення спортивних змагань, за участь в кото-яких і підготовку до яких в якості своєї основної діяль-ності спортсмени отримують винагороду від організаторів таких змагань і (або) заробітну плату. Спортивне змагання визначається як змагання серед спортсменів або команд спортсменів з різних видів спор-ту (спортивним
 3. Стаття 348.1. Загальні положення
  стаття не тільки передбачає суб'єктів трудового відносини, на яких поширюються спеціальні норми, а й визначає форми вираження цих норм. По суті, ця стаття відтворює джерела трудового права, що містяться у ст. 5 цього Кодексу. Особливості стосуються лише локальних нормативних актів, які повинні враховувати норми, затверджені відповідними спортивними
 4. Стаття 184. Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів Коментар до статті 184
  спортсменів, спортивних суддів, тренерів, керівників команд та інших учасників або організаторів професійних спортивних змагань, а одно організаторів або членів журі видовищних комерційних конкурсів. Підкупом називається передача незаконної винагороди з метою вплинути на результати змагань або конкурсів. 4. Злочин закінчено, коли іншою стороною прийнята
 5. Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях
  348.1. Відсторонення від участі у спортивних змаганнях - тимчасове недопущення спортсмена до участі у спортивних змаганнях з підстав, передбачених у Трудовому кодексі, в інших федеральних законах та інших нормативних правових актах Російської Федерації. Загальні підстави відсторонення від роботи передбачені ст. 76 ТК. Додаткові підстави, поширювані тільки на спортсменів,
 6. Стаття 3.11. Дискваліфікація (в ред. Федерального закону від 17.07.2009 N 160-ФЗ)
  спортсменів (включаючи їх медичне забезпечення) і організації та проведення спортивних заходів. Адміністративне покарання у вигляді дискваліфікації призначається суддею. (в ред. Федерального закону від 06.12.2011 N 413-ФЗ) 2. Дискваліфікація встановлюється на строк від шести місяців до трьох років. 3. Дискваліфікація може бути застосована до осіб, що заміщає посади федеральної державної
 7. Стаття 184. Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів Коментар до статті 184
  спортсменів, які обрали спорт своєю професією, і глядачів. --- РГ. 1999. 6 травня. Представляється, що під професійним спортивним змаганням можна розуміти змагання, участь в якому є професійним обов'язком спортсмена в силу трудового чи іншого договору. Видовищний комерційний конкурс - це будь-яке змагання (але не конкурс в сенсі
 8. Стаття 348.3. Медичні огляди (обстеження) спортсменів
  стаття в цілях охорони здоров'я спортсменів передбачає проведення медичних оглядів. Огляди можуть бути попередніми, періодичними і позачерговими. Спортсмени не можуть бути допущені до тренувань, змагань, якщо вони не пройшли обов'язковий медичний огляд, а при непроходження попереднього медичного огляду з ними не укладають трудовий договір. Відмова або ухилення без
 9. Коментар до п. 2
  спортсменів. Норми виражені в заходи довжини, ваги і часу Міжнародної системи заходів (СІ), інших кількісних показниках. Вимогами для присвоєння спортивних розрядів і звань є: а) зайняте місце на змаганнях певного рангу; б) необхідну кількість перемог над спортсменами відповідного розряду або звання протягом одного року. Спортивні звання МСМК і МС присвоюються
 10. Стаття 6.18. Порушення встановлених законодавством про фізичну культуру і спорт вимог про запобігання допінгу в спорті і боротьбі з ним (введена Федеральним законом від 06.12.2011 N 413-ФЗ)
  спортсмена забороненої речовини і (або) забороненого методу незалежно від згоди спортсмена або в сприянні у використанні спортсменом або щодо спортсмена забороненої речовини і (або) забороненого методу, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, - тягне дискваліфікацію на строк від одного року до двох років. 2. Ті ж дії, вчинені щодо
 11. Коментар до п. 1
  спрямованість. Військові комісаріати разом з органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і місцевого самоврядування організовують на збірних пунктах урочисті проводи громадян, призваних на військову службу, що відправляються до місця проходження військової служби. 18. Особовий склад, призначений для прийому і супроводу громадян, призваних на військову службу, до місця проходження
 12. Коментар до п. 1
  напрямами підготовки (спеціальностями) недержавні освітні установи вищої професійної освіти і зараховані в запас з присвоєнням військового звання офіцера (див. коментар до ст. 22), то зі сфери аналізованих правовідносин, за змістом закону, виключаються громадяни, які не досягли цього віку, і особи жіночої статі. На думку автора, необхідно робити прив'язку
 13. ПЕРЕДМОВА
  спортсменів і тренерів ", статтю 133.1" Встановлення розміру мінімальної заробітної плати в суб'єкті Російської Федерації ", яка дана в редакції Федерального закону від 20 квітня 2007 р. N 54-ФЗ. Істотно оновилися нормативні акти, що відносяться до оплати праці бюджетників. Так, замість єдиної тарифної сітки введена нова система оплати праці працівників федеральних бюджетних установ,
 14. Покажчик скорочень
  спортивно-технічна організація РРФСР - Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка СК РФ - Сімейний кодекс Російської Федерації СНД - Співдружність Незалежних Держав СНК (Раднарком) - Рада народних комісарів СРСР - Союз Радянських Соціалістичних Республік ТК РФ - Трудовий кодекс Російської Федерації УВС ЗС РФ - Статут внутрішньої служби Збройних Сил
 15. Стаття 323. Спонукання неповнолітніх до! застосування допінгу
  спортсменів, є потенційно небезпечних для їхнього здоров'я и Заборонені для Використання Антідопінговім кодексом Олімпійського руху та компетентними органами відповідніх спортивних організацій. Серед допінговіх препаратів и допінговіх методів, что Використовують у спорті, особливая небезпеки становляит анаболічні стероїді (Речовини, котрі збільшують м'язову масу и фізічну силу). Если раніше
 16. Стаття 29.1.6. Напрямок матеріалів справи про адміністративне правопорушення для здійснення адміністративного переслідування
  напрямку до компетентних органів іноземної держави для здійснення адміністративного
© 2014-2022  yport.inf.ua