Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях

1. Загальні підстави відсторонення від роботи встановлені ст. 76 ТК. Відповідно до цієї статті спортсмени і тренери можуть бути відсторонені у зв'язку з алкогольним, наркотичним або іншим токсичною сп'янінням. Вони можуть бути відсторонені у зв'язку з непроходженням в установленому порядку обов'язкового медичного огляду (обстеження), а також обов'язкового психіатричного огляду, при виявленні відповідно до медичного висновку протипоказань для виконання працівником роботи, обумовленої трудовим договором, і в ряді інших випадків.
Однак ч. 1 коментованої статті встановлює спеціальні підстави відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях. Такими підставами є: 1) спортивна дискваліфікація спортсмена, 2) вимога загальноросійської спортивної федерації з відповідним виду чи видів спорту, пред'явлене відповідно до норм, затверджених цією федерацією.
2. Відповідно до ч. 2 ст. 76 ТК роботодавець усуває від роботи або не допускає до неї працівника на весь час до усунення обставин, що були підставою для відсторонення від роботи або недопущення до роботи.
Відносно ж спортсменів передбачається не відсторонення від роботи за наведеними підставами, а тільки відсторонення від участі у спортивних змаганнях до усунення обставин, що були підставою для відсторонення.
Враховуючи, що трудова функція спортсмена за трудовим договором передбачає участь у тренувальному процесі і в змаганнях, коментована спеціальна норма передбачає не повне відсторонення від роботи, а відсторонення від виконання частини трудової функції спортсмена, обумовленої при укладенні трудового договору.
На відміну від загального порядку оплати за період відсторонення від роботи, в період відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях, роботодавець зберігає за ним частину заробітку за умови участі спортсмена у навчально-тренувальних та інших заходах, в підготовці до спортивних змагань. При цьому сохраняемая частину заробітку визначається трудовим договором, але в розмірі не менше встановленого ст. 155 ТК.
3. Федеральний закон "Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації" наступним чином визначив поняття "спортивна дискваліфікація спортсмена" - це відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях, яке здійснюється міжнародною спортивною федерацією з відповідного виду спорту або загальноросійської спортивною федерацією з відповідного виду спорту за порушення правил виду спорту, або положень (регламентів) спортивних змагань, або антидопінгових правил, або норм, затверджених міжнародними спортивними організаціями, або норм, затверджених загальноросійськими спортивними федераціями (п. 14 ст. 2). Представляється, що при відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях у зв'язку зі спортивною дискваліфікацією повинна застосовуватися ч. 3 ст. 155 ТК, відповідно до якої оплата нормованої частини заробітної плати проводиться відповідно до обсягу виконаної роботи, оскільки в даному випадку, на нашу думку, є вина спортсмена.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях "
 1. Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях
  Коментар до статті 348.1. Відсторонення від участі у спортивних змаганнях - тимчасове недопущення спортсмена до участі у спортивних змаганнях з підстав, передбачених у Трудовому кодексі, в інших федеральних законах та інших нормативних правових актах Російської Федерації. Загальні підстави відсторонення від роботи передбачені ст. 76 ТК. Додаткові підстави, поширювані тільки
 2. Стаття 348.2. Особливості укладання трудових договорів зі спортсменами, з тренерами
  1. Федеральний закон "Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації" в якості одного з основних прав спортсменів передбачає їх право на укладення трудових договорів у порядку, встановленому трудовим законодавством (п. 4 ч. 1 ст. 24). Крім того, ст. 27 (в ред. Від 27.07.2010) зазначеного Закону передбачає, що приналежність спортсмена до
 3. Стаття 348.9. Особливості регулювання праці жінок-спортсменів
  1. Стаття 253 ТК забороняє застосування праці жінок на роботах, пов'язаних з підйомом і переміщенням вручну ваг, що перевищують гранично допустимі для них норми. Коментована стаття встановлює виняток з цього загального правила. При цьому законодавець виходить з особливостей умов і характеру праці спортсменів, включаючи жінок-спортсменів. Залежно від трудової функції, обумовленої
 4. Стаття 348.10. Додаткові гарантії та компенсації спортсменам, тренерам
  1. Крім загального порядку надання гарантій і компенсацій працівникам (див. ст. 165 ТК та ін.), коментована стаття встановлює додаткові гарантії та компенсації спортсменам, тренерам. Однією з таких гарантій є обов'язок роботодавця за рахунок власних коштів забезпечувати спортсменів, тренерів спортивної екіпіровкою, спортивним обладнанням та інвентарем, іншими
 5. Стаття 184. Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів Коментар до статті 184
  1. Предметом злочину виступає незаконну винагороду, яка обіцяється, передається або приймається суб'єктами злочину. Воно носить тільки матеріальний характер, не передбачено нормативними чи іншими (відомчими) актами як оплата і прямо суперечить умовам проведення спортивних змагань та видовищних комерційних конкурсів. 2. Види незаконної винагороди: а)
 6. Стаття 348.6. Напрямок спортсменів, тренерів в спортивні збірні команди Російської Федерації
  Коментар до статті 348.1. Згідно ст. 16 Федерального закону від 4 грудня 2007 р. N 329-ФЗ "Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації" (СЗ РФ. 2007. N 50. Ст. 6242) підготовку та формування збірних команд здійснюють відповідні федерації з видів спорту. Критерій для включення до складу збірної команди визначається Міністерством спорту, туризму і молодіжної політики РФ. В
 7. Стаття 348.4. Тимчасове переведення спортсмена до іншого роботодавця
  1. Стаття, що, на відміну від загального порядку (див. ст. 72.2 ТК), передбачає тимчасове переведення спортсмена до іншого роботодавця у випадках, коли роботодавець не має можливості забезпечити участь спортсмена у спортивних змаганнях. Такий переклад допускається за погодженням між роботодавцями з письмової згоди спортсмена на термін, що не перевищує одного року. За місцем
 8. Стаття 348.11. Додаткові підстави припинення трудового договору зі спортсменом
  Коментар до статті 348.1. Стаття, що, підкреслюючи можливість застосування до спортсменів загальних підстав припинення трудового договору, поширюваних на всіх працівників (ст. ст. 77, 81, 83 ТК), виділяє дві додаткові підстави звільнення, сфера дії яких обмежена тільки спортсменами. 2. Одне з додаткових підстав - спортивна дискваліфікація на строк 6 і більше
 9. Підкуп учасників та організаторів професійних спортивних змагань та видовищних комерційних кон-курсів (ст. 184 КК).
  Дана норма визначила три основних складу злочину, що передбачають кримінальну відпові-венность за дії, пов'язані з корупцією в спорті і при проведенні видовищних конкурсів: 1) підкуп спортсменів, спортивних суддів, тренерів, керуй-телей команд та інших учасників або організаторів професійних спортивних змагань, а одно організаторів або членів журі видовищних
 10. Стаття 348.1. Загальні положення
  1. Виділення спеціальної глави, присвяченій особливостям регулювання праці спортсменів і тренерів, обумовлено особливим характером і специфікою їхньої праці. Це полягає насамперед у підвищеній фізичній і психологічній навантаженні як в процесі підготовки до спортивних змагань, так і під час участі в них, а також у ряді інших ознак: відсутність чітко визначеного робочого місця,
 11. Стаття 348.2 . Особливості укладання трудових договорів зі спортсменами, з тренерами
  Коментар до статті 348.1. Згідно з цією статтею зі спортсменами і тренерами можуть укладатися як трудовий договір на невизначений термін, так і строковий трудовий договір. Строкові трудові договори укладаються за угодою сторін без урахування характеру роботи та умов її виконання. Термін такого договору встановлюється відповідно до загального правила - не більше 5 років. У межах цього строку
 12. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  1. Стаття, що, в вилучення із загального правила, встановленого ч. 1 ст. 80 ТК, передбачає, що спортсмен, тренер мають право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за один місяць, за винятком випадків, коли трудовий договір укладено на термін менше чотирьох місяців. 2. Іншою особливістю є
© 2014-2022  yport.inf.ua