Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 348.10. Додаткові гарантії і компен-сації спортсменам, тренерам

Роботодавець зобов'язаний за рахунок власних коштів забезпечувати спортсменів, тренерів спортивної екіпіровкою, спортивним обо-рудованием та інвентарем, іншими матеріально-технічними засобами, необхідними для здійснення їх трудової діяльності , а також підтримувати зазначені екіпіровку, обладнання, інвентар та засоби в стані, придатному для використання. Матері-ально-технічне забезпечення спортивних збірних команд Російської Федерації за рахунок коштів федерального бюджету осуществля-ється в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.
Спортсменам, тренерам надається щорічна додаткова оплачувана відпустка, тривалість якого визначається колективними договорами, локальними нормативними актами, трудовими договорами, але не менше чотирьох календарних днів.
Роботодавець зобов'язаний у період тимчасової непрацездатності спортсмена, викликаної спортивною травмою, отриманою ним при ис-полнении обов'язків за трудовим договором, за рахунок власних коштів проводити йому доплату до допомоги по тимчасовій непрацездатності до розміру середнього заробітку у разі, коли розмір зазначеної допомоги нижче середнього заробітку спортсмена і різниця між розміром зазначеної допомоги і розміром середнього заробітку не покривається страховими виплатами по додатковому страху-ванию спортсмена, здійснюваному роботодавцем.
Невключення роботодавцем спортсмена в заявку на участь у спортивному змаганні, у тому числі у зв'язку з тим, що спортсмен не відповідає вимогам, встановленим організатором спортивного змагання, не є підставою для зниження заробітної плати спортсмена. У зазначених випадках роботодавець зобов'язаний забезпечити участь спортсмена в тренувальних та інших заходах з підготовки до спортивних змагань.
(В ред. Федерального закону від 29.02.2012 N 16-ФЗ)
Колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами, трудовими договорами можуть передбачатися умови про додаткові гарантії і компенсації спортсменам, тренерам, в тому числі:
про проведення відновлювальних заходів в цілях поліпшення здоров'я спортсмена;
про гарантії спортсмену в разі його спортивної дискваліфікації;
про розміри і порядок виплати додаткових компенсацій у зв'язку з переїздом на роботу в іншу місцевість;
про надання харчування за рахунок роботодавця;
про соціально -побутовому обслуговуванні;
про забезпечення спортсмена, тренера і членів їх сімей житловим приміщенням на період дії трудового договору;
про компенсацію транспортних витрат;
про додаткове медичне обслуговуванні;
про додаткові грошові виплати спортсмену у випадках виникнення тимчасової непрацездатності або повної втрати працездатності в період дії трудового договору;
про оплату роботодавцем навчання спортсмена в освітніх установах;
про додаткове пенсійне страхування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 348.10. Додаткові гарантії і компен-сації спортсменам, тренерам "
 1. Стаття 348.10. Додаткові гарантії та компенсації спортсменам, тренерам
  стаття встановлює додаткові гарантії та компенсації спортсменам, тренерам. Однією з таких гарантій є обов'язок роботодавця за рахунок власних коштів забезпечувати спортсменів, тренерів спортивної екіпіровкою, спортивним обладнанням та інвентарем, іншими матеріально-технічними засобами, необхідними для здійснення трудової діяльності, а також підтримувати їх у
 2. Стаття 348.2. Особливості укладання трудових договорів зі спортсменами, з тренерами
  стаття передбачає додаткові обов'язкові умови для включення в трудовий договір зі спортсменом, наприклад, обов'язки спортсмена дотримуватися спортивний режим, встановлений роботодавцем, виконувати плани підготовки до спортивних змагань, а також брати участь у спортивних змаганнях тільки за вказівкою роботодавця, не використовувати допінгові засоби і методи і проходити
 3. Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
  348.1. Професійна діяльність спортсменів і тренерів пов'язана з інтенсивними фізичними та емоційними навантаженнями. Робота в іншого роботодавця збільшує ці навантаження і може негативно позначитися на результатах їх щоденної роботи у основного роботодавця. Тому останній не завжди зацікавлений, щоб спортсмени, тренери, які уклали з ним трудовий договір, виконували
 4. Стаття 348.11. Додаткові підстави припинення трудового договору зі спортсменом
  додаткові підстави (п. 4, 7-10, 13 ч. 1 ст. 81, п. 3 ч. 1 ст. 83, ст. 278, 288 , 301, 312, 336 ТК та ін.) 2. Додатковими підставами припинення трудового договору зі спортсменами є: 1) спортивна дискваліфікація на строк 6 і більше місяців; 2) використання спортсменом, в тому числі одноразове, допінгових засобів та (або) методів, виявлене при проведенні допінгового контролю в
 5. Глава 54.1. Особливості регулювання праці спортсменів і тренерів
  спортсменів і
 6. Стаття 348.1. Загальні положення
  стаття визначає основні відмінності трудової функції спортсменів і тренерів. Саме вони є підставою для диференціації правового регулювання їх праці. Поряд із застосуванням загальних норм ТК в процесі регулювання праці спортсменів (наприклад, ст. 20, 57 та ін.), що визначать єдність правового регулювання праці всіх суб'єктів трудового права, особливості характеру і умов праці
 7. Стаття 348.1. Загальні положення
  спортсмени), а так-же з працівниками, трудова функція яких полягає у проведенні зі спортсменами тренувальних заходів та здійсненні ру-ництва змагальної діяльністю спортсменів для досягнення спортивних результатів (далі - тренери). (В ред. Федерального закону від 29.02.2012 N 16-ФЗ) В якості роботодавців можуть виступати особи, визначені частинами третьою і четвертою статті
 8. Стаття 348.6. Напрямок спортсменів, тренерів в спортивні збірні команди Російської Федерації
  гарантійний характер і ідентичність юридичної природи напрямки спортсменів, тренерів на підготовку та проведення спортивних змагань зі службовими відрядженнями. 3. Відповідно до ст. 38 зазначеного Закону фінансування, організація і проведення міжрегіональних та всеукраїнських офіційних фізкультурних заходів, а також участь в організації міжрегіональних,
 9. Стаття 348.2. Особливості укладення трудових до-говорів зі спортсменами, з тренерами
  348.12 цього Кодексу; (абзац запроваджено Федеральним законом від 28.07.2012 N 136-ФЗ) про порядок здійснення спортсменом грошової виплати на користь роботодавця при розірванні трудового договору у випадках, передбачених статтею 348.12 цього Кодексу, та про розмір зазначеної виплати. Роботодавці зобов'язані як при прийомі на роботу, так і в період дії трудового договору знайомити
 10. Стаття 348.1. Загальні положення
  стаття не тільки передбачає суб'єктів трудового відносини, на яких поширюються спеціальні норми, а й визначає форми вираження цих норм. По суті, ця стаття відтворює джерела трудового права, що містяться в ст. 5 цього Кодексу. Особливості стосуються лише локальних нормативних актів, які повинні враховувати норми, затверджені відповідними спортивними
 11. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  спортсменів, тренерів можуть бути передбачені умови про обов'язок спортсменів, тренерів попереджати роботодавців про розірвання трудових договорів з їх ініціативи (за власним бажанням) у термін, що перевищує один місяць , якщо нормами, затвердженими загальноросійськими спортивними федераціями з відповідним виду чи видів спорту, для цих категорій спортсменів, тренерів встановлені
 12. Стаття 348.2. Особливості укладання трудових договорів зі спортсменами, з тренерами
  стаття, враховуючи особливості професійної діяльності спортсменів і тренерів, розширює перелік обов'язкових умов трудового договору порівняно з ст. 57 ТК, а також передбачає додаткові умови, які можуть бути включені в цей договір за згодою сторін. 2. Обов'язкові умови диференціюються залежно від того, з ким роботодавець укладає трудовий договір: зі
 13. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  стаття регламентує порядок розірвання трудового договору з ініціативи спортсмена, тренера, а також покладає на цю категорію працівників додатковий обов'язок. Розірвання трудового договору з ініціативи спортсмена, тренера здійснюється за загальними правилами, передбаченими ст. 80 ТК: роботодавець попереджається про звільнення у письмовій формі; працівник має право до закінчення терміну
 14. Стаття 348.6. Напрямок спортсменів, тренерів в спортивні збірні команди Російської Федерації
  348.1. Згідно ст. 16 Федерального закону від 4 грудня 2007 р. N 329-ФЗ "Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації" (СЗ РФ. 2007. N 50. Ст. 6242) підготовку та формування збірних команд здійснюють відповідні федерації з видів спорту. Критерій для включення до складу збірної команди визначається Міністерством спорту, туризму і молодіжної політики РФ. У список основного складу
 15. Стаття 348.10. Додаткові гарантії та компенсації спортсменам, тренерам
  стаття відноситься до норм-доповненням. Крім загальних гарантій і компенсацій, передбачених Трудовим кодексом в розд. VII, які поширюються і на спортсменів, тренерів, ця категорія працівників має право на додаткові гарантії та компенсації. Мета таких гарантій і компенсацій - створити спортсменам і тренерам найбільш сприятливі умови для професійної діяльності, а також,
 16. Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
  стаття 348.4 цього Кодексу) дозвіл на роботу за сумісництвом необхідно отримати як у роботодавця за місцем тимчасової роботи, так і у роботодавця, з яким спочатку укладено трудовий
 17. Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
  стаття, на відміну від вказаної загальної норми, встановлює виняток із загального правила, оскільки робота спортсмена і тренера за сумісництвом можлива в іншого роботодавця (а не інших) тільки з дозволу роботодавця за основним місцем роботи. 2. Частина 2 коментованої статті встановлює винятковий порядок отримання спортсменом дозволу на роботу за сумісництвом у випадках,
 18. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  стаття, в вилучення із загального правила, встановленого ч. 1 ст. 80 ТК, передбачає, що спортсмен, тренер мають право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за один місяць, за винятком випадків, коли трудовий договір укладено на термін менше чотирьох місяців. 2. Іншою особливістю є умова про обов'язок
© 2014-2022  yport.inf.ua