Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 348.4. Тимчасове переведення спортсмена до дру-гому роботодавцю

У випадках, коли роботодавець не має можливості забезпечити участь спортсмена у спортивних змаганнях, допускається за погодженням між роботодавцями тимчасове переведення спортсмена з його письмової згоди до іншого роботодавця на термін, що не перевищує одного року.
На період тимчасового переведення роботодавець за місцем тимчасової роботи укладає зі спортсменом строковий трудовий договір відповідно до вимог статті 348.2 цього Кодексу.
На період тимчасового переведення спортсмена до іншого роботодавця дію спочатку укладеного трудового договору зупиняється, тобто сторони припиняють здійснення прав і обов'язків, встановлених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, локальними нормативними актами , а також здійснюва-ня прав і обов'язків, що випливають з умов колективного договору, угод, трудового договору, за винятком прав і обов'язків, встановлених частиною другою статті 348.7 цього Кодексу. При цьому протягом терміну дії спочатку заклю-ченного трудового договору не переривається. Після закінчення терміну тимчасового переведення спортсмена до іншого роботодавця спочатку укладений трудовий договір діє в повному обсязі.
Протягом терміну тимчасового переведення на спортсмена і на роботодавця за місцем тимчасової роботи в повному обсязі поширеною-няются правила, встановлені трудовим законодавством і іншими актами, що містять норми трудового права, з особливостями, встановленими цією главою.
Роботодавець за місцем тимчасової роботи не має права переводити спортсмена до іншого роботодавця.
При достроковому припиненні трудового договору, укладеного на період тимчасового переведення спортсмена до іншого роботодавцем-лю, по будь-якому з підстав, передбачених цим Кодексом, спочатку укладений трудовий договір діє в повному обсязі з наступного робочого дня після календарної дати, з якої зв'язується припинення трудового договору, укладеного на період тимчасового переведення.
Якщо після закінчення строку тимчасового переведення до іншого роботодавця спортсмен продовжує працювати у роботодавця за місцем тимчасової роботи і ні спортсмен, ні роботодавець за місцем тимчасової роботи, ні роботодавець, з яким спочатку укладено трудовий договір, не вимагають припинення трудового договору, укладеного на період тимчасового переведення, та поновлення первісної укладеного трудового договору, то спочатку укладений трудовий договір припиняється і дія трудового договору, укладеного на період тимчасового переведення, продовжується на строк, який визначається угодою сторін, а за відсутності такого злагоди- шення - на невизначений термін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 348.4. Тимчасове переведення спортсмена до дру-гому роботодавцю "
 1. Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
  Спортсмен, тренер мають право працювати за сумісництвом у іншого роботодавця як спортсмена або тренера тільки з дозволу роботодавця за основним місцем роботи. У період тимчасового переведення спортсмена до іншого роботодавця (стаття 348.4 цього Кодексу) дозвіл на роботу за сумісництвом необхідно отримати як у роботодавця за місцем тимчасової роботи, так і у
 2. Стаття 348.4. Тимчасове переведення спортсмена до іншого роботодавця
  1. Стаття, що, на відміну від загального порядку (див. ст. 72.2 ТК), передбачає тимчасове переведення спортсмена до іншого роботодавця у випадках, коли роботодавець не має можливості забезпечити участь спортсмена у спортивних змаганнях. Такий переклад допускається за погодженням між роботодавцями з письмової згоди спортсмена на термін, що не перевищує одного року. За місцем
 3. Стаття 348.4. Тимчасове переведення спортсмена до іншого роботодавця
  Коментар до статті 348.1. Стаття, що передбачає новий вид перекладу, невідомий раніше Трудовому кодексу. На відміну від ст. 72.2 ТК, що допускає тимчасове переведення на іншу роботу у того ж роботодавця, ст. 348.4 присвячена тимчасовому переводу спортсмена до іншого роботодавця. Термін такого перекладу не повинен перевищувати одного року. Протягом цього періоду може бути встановлений
 4. Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях
  Роботодавець зобов'язаний відсторонити спортсмена від участі у спортивних змаганнях у наступних випадках: 1) спортивна дискваліфікація спортсмена, 2) вимога загальноросійської спортивної федерації з відповідним виду чи видів спорту, пред'явлене в Відповідно до норм, затверджених цією федерацією. Роботодавець усуває спортсмена від участі у спортивних змаганнях на весь період до
 5. Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
  1. Відповідно до ст. 282 ТК сумісництво - це виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час. Укладання трудових договорів про роботу за сумісництвом допускається з необмеженим числом роботодавців, якщо інше не передбачено федеральним законом. Стаття, що, на відміну від вказаної загальної
 6. Стаття 348.10. Додаткові гарантії та компенсації спортсменам, тренерам
  1. Крім загального порядку надання гарантій і компенсацій працівникам (див. ст. 165 ТК та ін.), коментована стаття встановлює додаткові гарантії та компенсації спортсменам, тренерам. Однією з таких гарантій є обов'язок роботодавця за рахунок власних коштів забезпечувати спортсменів, тренерів спортивної екіпіровкою, спортивним обладнанням та інвентарем, іншими
 7. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  1. Стаття, що, в вилучення із загального правила, встановленого ч. 1 ст. 80 ТК, передбачає, що спортсмен, тренер мають право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за один місяць, за винятком випадків, коли трудовий договір укладено на термін менше чотирьох місяців. 2. Іншою особливістю є
 8. Стаття 348.10. Додаткові гарантії і компен-сації спортсменам, тренерам
  Роботодавець зобов'язаний за рахунок власних коштів забезпечувати спортсменів, тренерів спортивної екіпіровкою, спортивним обо-рудованием та інвентарем, іншими матеріально-технічними засобами, необхідними для здійснення їх трудової діяльності , а також підтримувати зазначені екіпіровку, обладнання, інвентар та засоби в стані, придатному для використання. Матері-ально-технічне
 9. Стаття 348.7. Особливості роботи спортсмена, тренера за сумісництвом
  Коментар до статті 348.1. Професійна діяльність спортсменів і тренерів пов'язана з інтенсивними фізичними та емоційними навантаженнями. Робота в іншого роботодавця збільшує ці навантаження і може негативно позначитися на результатах їх щоденної роботи у основного роботодавця. Тому останній не завжди зацікавлений, щоб спортсмени, тренери, які уклали з ним трудовий договір,
 10. Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях
  Коментар до статті 348.1. Відсторонення від участі у спортивних змаганнях - тимчасове недопущення спортсмена до участі у спортивних змаганнях з підстав, передбачених у Трудовому кодексі, в інших федеральних законах та інших нормативних правових актах Російської Федерації. Загальні підстави відсторонення від роботи передбачені ст. 76 ТК. Додаткові підстави, поширювані тільки
 11. Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  1. Стаття, що передбачає переведення працівника, що потребує за станом здоров'я надання йому іншої роботи відповідно до медичного висновку. Роботодавець зобов'язаний слідувати медичним висновком і надати працівникові за його письмовою згодою іншу наявну роботу, не протипоказану його здоров'ю. Переклад відповідно до медичного висновку може бути
 12. Стаття 348.3. Медичні огляди (обстеження) спортсменів
  При укладенні трудового договору спортсмени підлягають обов'язковому попередньому медичному огляду (обследова-нию). У період дії трудового договору спортсмени проходять обов'язкові періодичні медичні огляди (обстеження) з метою визначення придатності для виконання доручається роботи та попередження професійних захворювань і спортивного травматизму. Роботодавець
 13. Стаття 348.2. Особливості укладання трудових договорів зі спортсменами, з тренерами
  1. Федеральний закон "Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації" в якості одного з основних прав спортсменів передбачає їх право на укладення трудових договорів у порядку, встановленому трудовим законодавством (п. 4 ч. 1 ст. 24). Крім того, ст. 27 (в ред. Від 27.07.2010) зазначеного Закону передбачає, що приналежність спортсмена до
 14. Стаття 348.5. Відсторонення спортсмена від участі у спортивних змаганнях
  1. Загальні підстави відсторонення від роботи встановлені ст. 76 ТК. Відповідно до цієї статті спортсмени і тренери можуть бути відсторонені у зв'язку з алкогольним, наркотичним або іншим токсичною сп'янінням. Вони можуть бути відсторонені у зв'язку з непроходженням в установленому порядку обов'язкового медичного огляду (обстеження), а також обов'язкового психіатричного огляду, при
 15. Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  Коментар до статті 1. Стаття 73 присвячена перекладу на іншу роботу працівника, що потребує відповідно до медичного висновку в такому перекладі. Відповідно до коментарів статтею допускається переведення працівника не тільки на іншу постійну роботу, а й на тимчасову, якщо відповідно до медичного висновку працівник потребує в тимчасовому переведенні на іншу роботу. Наявність в
 16. Стаття 72.1. Переклад на іншу роботу. Переміщення
  (введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Переклад на іншу роботу - постійне або тимчасове зміна трудової функції працівника та (або) структурного підрозділи, в якому працює працівник (якщо структурний підрозділ було зазначено в трудовому договорі), при продовженні роботи у того ж роботодавця, а також переведення на роботу в іншу місцевість разом з роботодавцем. Переклад
 17. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  Коментар до статті 348.1. Стаття, що регламентує порядок розірвання трудового договору з ініціативи спортсмена, тренера, а також покладає на цю категорію працівників додатковий обов'язок. Розірвання трудового договору з ініціативи спортсмена, тренера здійснюється за загальними правилами, передбаченими ст. 80 ТК: роботодавець попереджається про звільнення у письмовій
 18. Стаття 73. Переведення працівника на іншу роботу відповідно до медичного висновку
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Працівника, що потребує переведення на іншу роботу відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, з його письмової згоди рабо-тодатель зобов'язаний перевести на іншу наявну в роботодавця роботу, не протипоказану працівникові за
 19. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  Спортсмен, тренер мають право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою (за власним бажанням), попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за один місяць, за винятком випадків, коли трудовий договір укладено на термін менше чотирьох місяців. У трудових договорах з окремими категоріями спортсменів, тренерів можуть бути передбачені умови про обов'язок
© 2014-2022  yport.inf.ua