Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 302. Види вироків

1. Вирок суду може бути виправдувальним або обвинувальним.
2. Виправдувальний вирок постановляється у випадках, якщо:
1) не встановлено подію злочину;
2) підсудний не причетний до скоєння злочину;
3) в діянні підсудного немає складу злочину;
(в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ)
4) щодо підсудного колегією присяжних засідателів винесено виправдувальний вердикт.
3. Виправдання з будь-якого з підстав, передбачених частиною другою цієї статті, означає визнання підсудних не-винним і тягне за собою його реабілітацію в порядку, встановленому главою 18 цього Кодексу.
4. Обвинувальний вирок не може бути заснований на припущеннях і постановляється лише за умови, що в ході судового розгляду винність підсудного у вчиненні злочину підтверджена сукупністю досліджених судом доказів.
5. Обвинувальний вирок постановляється:
1) з призначенням покарання, що підлягає відбуванню засудженим;
2) з призначенням покарання і звільненням від його відбування;
3) без призначення покарання.
6. Суд постановляє обвинувальний вирок у випадку, передбаченому пунктом 2 частини п'ятої цієї статті, якщо до моменту винесення вироку:
1) виданий акт про амністію, який звільняє від застосування покарання, призначеного засудженому даними вироком;
2) час знаходження підсудного під вартою у даній кримінальній справі з урахуванням правил заліку покарання, встановлених статтею 72 Кримінального кодексу Російської Федерації, поглинає покарання, призначене підсудному судом.
7. Ухвалюючи обвинувальний вирок з призначенням покарання, що підлягає відбуванню засудженим, суд повинен точно визна-ділити вид покарання, його розмір і початок обчислення строку відбування.
8. Якщо підстави припинення кримінальної справи і (або) кримінального переслідування, зазначені в пунктах 1 - 3 частини першої статті 24 та пунктах 1 і 3 частини першої статті 27 цього Кодексу, виявляються в ході судового розгляду, то суд продовжує розгляд кримінальної справи у звичайному порядку до його дозволу по суті. У випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 24 та пунктами 1 і 2 частини першої статті 27 цього Кодексу, суд постановляє виправдувальний вирок, а у випадках, пре-чених пунктом 3 частини першої статті 24 та пунктом 3 частини першої статті 27 цього Кодексу, - обвинувальний вирок із звільненням засудженого від покарання.
(В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 302. Види вироків"
 1. Стаття 83. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду Коментар до статті 83
  види покарання замінюються позбавленням волі на певний строк в межах, встановлених за вчинення злочинів, за якими були призначені смертна кара або довічне позбавлення волі (наприклад, за ч. 2 ст. 105 КК РФ - від 8 до 20 років; за ст. 317 КК РФ - від 12 до 20 років і т.д.). 4. Для осіб, засуджених за злочини, передбачені ст. ст. 353, 356, 357, 358 КК РФ, законодавець не
 2. Стаття 61. Виконання вироку суду про позбавлення спеці-ального, військового або почесного звання, класного чину і дер-жавних нагород
  вирок про позбавлення засудженого спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державного-ських нагород, після набрання ним законної сили направляє копію вироку посадовій особі, який привласнив засудженому звання, класний чин чи нагороди його державною нагородою. 2. Посадова особа в установленому порядку вносить до відповідних документів запис про позбавлення
 3. Стаття 143. Порядок і умови виконання покарання у ви-де обмеження по військовій службі
  вироком суду командиром військової частини не пізніше трьох днів після отримання надійшли з суду ко-пії вироку та розпорядження про його виконання видається наказ, в якому оголошується, на якій підставі і протягом якого терміну засуджений військовослужбовець не представляється до підвищення на посаді і присвоєнню військового звання, який термін йому не зараховують ється в строк вислуги років для присвоєння
 4. Стаття 172. Підстави звільнення від відбування нака-зания
  вироком суду; б) скасування вироку суду з припиненням справи виробництвом; в) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; г) заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання; д) помилування або амністія; е) важка хвороба або інвалідність; ж) інші підстави, передбачені
 5. Стаття 31. Порядок виконання покарання у вигляді штрафу
  вироку в законну силу. Якщо засуджений згоден з вироком суду, він може оплатити штраф відразу після винесення вироку. Квитанцію банківської установи про оплату штрафу засуджений пред'являє до суду, який виніс вирок. Штраф, призначений неповнолітньому засудженому, може бути стягнутий з його батьків за їх згодою (ч. 2 ст. 88 КК РФ). 2. Оскільки цей вид покарання призначається з
 6. Поняття і форми множинності злочинів
  вироком суду переступив-ї незалежно від попереднього засудження за них. МП характерно: 1) особою має бути зроблено не <2 самостійних переступив-й; 2) кожне з діянь має бути встановлено судом у вироку. (Якщо особа і здійснювало переступив-е, але уг.ое справа була припинена на попередньому слідстві), 3) переступив-е не повинно бути погашено строком давності уг.ой відповідь-і (ст. 78 КК), раніше
 7. Стаття 147. Припинення виконання покарання у ви-де обмеження по військовій службі
  вироком суду і оголошеного наказом по військовій частині терміну обмежених по військовій службі командир військової частини видає наказ про припинення виконання покарання у вигляді обмеження по військовій службі із зазначенням дати припинення. Копія наказу надсилається до суду, який виніс
 8. Стаття 34. Обов'язки адміністрації організацій, в яких працюють засуджені
  вироку суду і повідомлення, в якому вона інформується про свої обов'язки, повинна виконати вимоги вироку суду. 2. Адміністрація зобов'язана в триденний термін після отримання копії вироку суду та сповіщення кримінально-виконавчої інспекції звільнити засудженого від посади відповідно до п. 4 ст. 83 Трудового кодексу РФ (далі - ТК РФ) (звільнити або перевести на іншу посаду) і
 9. Стаття 83. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду Коментар до статті 83
  види покарання замінюються позбавленням волі на певний строк в межах, встановлених за вчинення злочинів, за якими були призначені смертна кара або довічне позбавлення волі (наприклад, за ч. 2 ст. 105 КК РФ - від восьми до двадцяти років; за ст. 317 КК РФ - від дванадцяти до двадцяти років і т.д.). Для осіб, засуджених за злочини, передбачені ст. ст. 353, 356, 357, 358 КК РФ,
 10. Стаття 70. Призначення покарання за сукупністю вироків Коментар до статті 70
  статтями Загальної частини КК РФ термінів для даного виду покарання. При повному приєднання покарання, призначеного за першим вироком, який суд ухвалив вважати умовним, до покарання, призначеного за останнім вироком, суд повинен зарахувати в остаточний термін покарання за сукупністю вироків час перебування особи під вартою в порядку запобіжного заходу або затримання у випадках їх
 11. Стаття 145. Переміщення засудженого військовослуж-ного по службі
  вироком суду терміну військовослужбовець, засуджений до обмеження по військовій службі, не може бути підвищений на посаді. 2. Якщо з урахуванням характеру вчиненого злочину та інших обставин засуджений військовослужбовець не може бути залишати-льон в посаді, пов'язаній з керівництвом підлеглими, він за рішенням відповідного командира військової частини переміщається на іншу посаду як в межах
 12. § 375 . Виклик до суду
  вирок про збиток відсутній стороні (Контумація). Сторона, запрошена, але не з'явившись у строк, що не мала права опротестувати вирок: contumax non appellat. Однак, допускалася апеляція вироку при порушенні правил ведення процесу і з причин, що вказує на відсутність
 13. Стаття 189. Обчислення іспитового строку
  вироку в законну силу. У цей же термін зараховується і час, що минув з дня проголошення вироку. Стаття 390 КПК України встановлює, що вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку його оскарження в апеляційному чи касаційному порядку, якщо він не був оскаржений сторонами. Вирок суду апеляційної інстанції набирає законної сили після закінчення строку
 14. Стаття 38. Відповідальність за невиконання при-говору суду про позбавлення права займати певні повинно-сті чи займатися певною діяльністю
  вирок суду, рішення суду або іншої судовий акт про позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, а також засуджені, які порушують вимоги вироку, несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством Російської
© 2014-2022  yport.inf.ua