Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 145. Переміщення засудженого військовослуж-ного по службі

1. У порядку виконання покарання протягом визначеного вироком суду терміну військовослужбовець, засуджений до обмеження по військовій службі, не може бути підвищений на посаді.
2. Якщо з урахуванням характеру вчиненого злочину та інших обставин засуджений військовослужбовець не може бути залишати-льон в посаді, пов'язаній з керівництвом підлеглими, він за рішенням відповідного командира військової частини переміщається на іншу посаду як в межах військової частини, так і у зв'язку з переведенням в іншу частину або місцевість, про що сповіщається суд, ви-ніс вирок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 145. Переміщення засудженого військовослуж-ного по службі "
 1. Стаття 145. Переміщення засудженого військовослужбовця по службі
  145 1. Факт засудження не є підставою для звільнення військовослужбовця з військової служби або зниження його на посаді або військовому званні. У цьому зв'язку по службовій необхідності засуджений військовослужбовець може переміщатися по службі за рішенням повноважного командування. Приміром, у порядку службової необхідності засуджений може направлятися у службові відрядження, призначатися на
 2. § 11. Зміст дисциплінарній військовій частині
  засудженого в дисциплінарну військову частину, яка відрізняє-ся від інших військових частин спеціальним режимом утримання, а також правоограничениями, не пов'язаними з режимом утримання. Зміст засуджених військовослужбовців у дисциплінарній військовій частині складається у відбуванні покарання в окремих дис-ціплінарних батальйонах або окремих дисциплінарних ротах. Відповідно до Положення про
 3. Стаття 160. Листування засуджених військовослужбовців
  засудженим військовослужбовцям соціально корисних зв'язків направлено і надання права переписки. При цьому число листів і телеграм, які може отримувати і відправляти військовослужбовець, є необмеженим. Відповідно до ст. 20 Федерального закону від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ "Про статус військовослужбовців" (в ред. Від 25 грудня 2009 р.) пересилання простих листів військовослужбовців, що проходять військову
 4. 11.6. Проходження державної служби
  переміщення по службі; 3) заохочення та пільги державних службовців; 4) юридична відповідальність державних службовців; 5) припинення державної
 5. Стаття 154. Особливості правового становища засуджених військовослужбовців
  засуджений не виконує обов'язків щодо посаді. У цьому зв'язку, наприклад, під час відбування покарання йому виплачується грошове утримання тільки у вигляді окладу за військовим званням. Час відбування арешту в загальний строк військової служби та вислугу років для присвоєння чергового військового звання не зараховується. На час відбування покарання протягом цих строків зупиняється. В
 6. Стаття 146. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
  засудженим військовослужбовцям, як і будь-які кримінальні покарання, однією з цілей мають виправлення засудженого, тобто формування у них шанобливого ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського співжиття і стимулювання правослухняної поведінки. У цьому зв'язку при виконанні покарання у вигляді обмеження по військовій службі на засудженого виявляється виправний
 7. Стаття 150. Роздільне утримання засуджених військовослужбовців
  стаття встановлює категорії військовослужбовців, які повинні утримуватися окремо один від одного при відбуванні покарання. У цьому зв'язку насамперед варто звернути увагу на те, що військовослужбовці, піддані дисциплінарному арешту, утримуються окремо від підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів, засуджених судом до арешту з відбуванням покарання на гауптвахті, засуджених
 8. Стаття 174 . Звільнення засуджених військовослужбовців від відбування покарання
  засуджені одночасно відбувають покарання і проходять військову службу, вони звільняються від подальшого відбування покарання у разі захворювання, що робить їх непридатними до військової служби. Хворий засуджений військовослужбовець направляється на огляд у військово-лікарську комісію, яка діє на підставі Положення про військово-лікарську експертизу, затвердженого Постановою
 9. Стаття 109. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі
  засудженими до позбавлення волі спрямована на їх виправлення, формування у засуджених поважних ставлення до людини, суспільства, праці, нормам, правилам і традиціям людського гуртожитку, на підвищення їх освітньої-тельного і культурного рівня. 2. Участь засуджених у проведених виховних заходах враховується при визначенні ступеня їх виправлення, а так-же при застосуванні до них заходів
 10. Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення сво-боди до робіт без оплати праці
  засуджені чоловіки старше 60 років, засуджені жінки старше 55 років, засуджені вагітні жінки залучаються до роботи без оплати праці за їх бажанням. 3. До зазначених робіт засуджені залучаються в порядку черговості у вільний від роботи час, їх тривалість не повинна перевищувати двох годин на тиждень. Тривалість робіт може бути збільшена за письмовою заявою засудженого або
 11. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту
  засуджених до арешту здійснюється за нормами, встановленими для засуджених до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - за нормами, встановленими для виховних колоній (Постанова Уряду РФ від 11 квітня 2005 р. N 205 "Про мінімальні норми харчування та матеріально-побутового забезпечення засуджених до позбавлення волі, а також
 12. Стаття 153. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців
  засудженого. Тому, як і щодо засуджених інших категорій, кримінально-виконавчий закон передбачає можливість стимулювання позитивного поведінки засудженого військовослужбовця та застосування до нього заходів стягнення при порушенні порядку та умов відбування покарання. 2 . При цьому Закон встановлює конкретні заходи заохочення і стягнення. Їх перелік є вичерпним і
 13. Умовне засудження і його кримінально-правова характеристика
  засудження (ст. 73). В частинах першій - четвертій ст. 73 КК сказано, що, якщо, призначивши виправить-е роботи, обмеження по військовій службі, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або лиш-е волі, суд дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування наказ -ия, він постановляє вважати призначене наказ-ие умовним. При назнач-і умовного засудження суд
 14. Стаття 51. Обмеження по військовій службі Коментар до статті 51
  засудженим військовослужбовцям , які проходять військову службу за контрактом. Військовим, які пройшли військову службу за призовом, обмеження по військовій службі не призначається. На підставі Положення про порядок проходження військової служби особами, що проходять службу за контрактом, визнаються громадяни Росії, як чоловіки, так і жінки, які уклали письмовий договір з федеральним органом виконавчої
 15. Стаття 139. Залишення у виховних колоніях засуджених до позбавлення волі, які досягли повноліття
  засуджені, які досягли віку 18 років, можуть бути залишені у виховній колонії до закінчення терміну покарання, але не більше ніж до досягнення ними віку 19 років. (в ред. Федеральних законів від 09.03.2001 N 25-ФЗ, від 22.12.2008 N 261-ФЗ) 2. На засуджених, які досягли віку 18 років і залишених у виховній колонії, поширюються умови відбування на-казания, норми харчування і
 16. Стаття 107. Утримання із заробітної плати та інших доходів засуджених до позбавлення волі
  засуджених до позбавлення свободи проводяться утримання для відшкодування витр-дів по їх утриманню відповідно до частини четвертої статті 99 цього Кодексу. 2. Відшкодування засудженими витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому Федеральним законом від 2 жовтня 2007 року N 229 -ФЗ "Про виконавче провадження". (частина 2 в
 17. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
  засуджених, відпрацьованих повністю певну місяць норму робочого часу і виконали встановлену для них норму, не може бути нижче встановленого мінімального розміру оплати праці. 3. Оплата праці засудженого при неповному робочому дні або неповного робочого тижня провадиться пропорційно відпрацьований-ному засудженим часу або залежно від
 18. Стаття 163. Військова підготовка засуджених військовослужбовців
  засуджених військовослужбовців. Військова підготовка засуджених військовослужбовців, їх військове навчання і виховання проводяться за спеціальними програмами, які розробляються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики, нормативно- правового регулювання у галузі оборони. Зазначені програми, навчальні плани розробляються
 19. Стаття 126. Виправні колонії особливого режиму для засуджених, які відбувають довічне позбавлення волі
  засуджених у виправних колоніях особливого режиму відбувають покарання засуджені до довічного позбавлення волі, а також засуджені, яким смертна кара в порядку помилування замінена довічним позбавленням
 20. Стаття 143. Порядок і умови виконання покарання у ви-де обмеження по військовій службі
  засуджений військовослужбовець не представляється до підвищення на посаді і присвоєнню військового звання, який термін йому не зараховують ється в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання. Крім того, вказується, в якому розмірі повинні проводитися згідно з вироком суду утримання в відповідного бюджету з грошового утримання засудженого військовослужбовця в період отби-вання їм
© 2014-2022  yport.inf.ua