Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 143. Порядок і умови виконання покарання у ви-де обмеження по військовій службі

1. Згідно з вироком суду командиром військової частини не пізніше трьох днів після отримання надійшли з суду ко-пії вироку та розпорядження про його виконання видається наказ, в якому оголошується, на якій підставі і протягом якого терміну засуджений військовослужбовець не представляється до підвищення на посаді і присвоєнню військового звання, який термін йому не зараховують ється в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання. Крім того, вказується, в якому розмірі повинні проводитися згідно з вироком суду утримання до відповідного бюджету з грошового утримання засудженого військовослужбовця в період отби-вання їм обмеження по військовій службі. Наказ оголошується по військовій частині, доводиться до відома засудженого військовослужбовця і приймається до виконання.
2. Про надходження вироку, про видання відповідного наказу та про прийняття його до виконання командир військової частини в триденний термін сповіщає суд, який виніс вирок. Копія наказу надсилається до суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 143. Порядок і умови виконання покарання у ви-де обмеження по військовій службі "
 1. Стаття 147. Припинення виконання покарання у вигляді обмеження по військовій службі
  умовно-дострокового звільнення та з інших підстав, передбачених законом). Відбування обмеження по військовій службі припиняється в останній день строку покарання з урахуванням тих змін, які можуть бути внесені у строк покарання відповідно до закону. 2. Звільнення від відбування покарання означає припинення дії всіх обмежень, що накладаються на засудженого у зв'язку з рішенням
 2. Стаття 148. Звільнення від покарання у вигляді обмеження по військовій службі або заміна його засудженому військовослужбовцю, який звільняється з військової служби
  умов контракту і з інших підстав. Звільнення військовослужбовця означає втрату ним відповідного статусу, що тягне за собою неможливість виконання та відбування покарання, застосовуваного тільки до військовослужбовців. У цьому зв'язку і виникає питання про звільнення звільнюваного військовослужбовця від покарання у вигляді обмеження по військовій службі. 2. Звільнення військовослужбовця, що відбуває
 3. Стаття 51. Обмеження по військовій службі Коментар до статті 51
  покарання у вигляді обмеження по військовій службі; 2) коли обмеження по військовій службі відповідно до ч. 1 ст. 51 КК РФ призначається замість виправних робіт. У змісті покарання у вигляді обмеження по військовій службі і змісті покарання у вигляді виправних робіт є деякі спільні риси. Однак це самостійні види покарання. Різниця між ними полягає в тому, що
 4. Стаття 143. Порядок і умови виконання покарання у вигляді обмеження по військовій службі
  статтями Особливої частини КК РФ, цього Кодексу за вчинення злочинів проти військової служби. Цей же вид покарання може бути призначений засудженим військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, замість виправних робіт, передбачених відповідними статтями Особливої частини КК РФ. 2. Для реалізації покарання і виконання вироку суду командир військової частини не пізніше
 5. Стаття 154. Особливості правового становища засуджених військовослужбовців
  домовлено, по-перше, режимом виконання покарання і, по-друге, тим, що під час відбування арешту засуджений не виконує обов'язків щодо посаді. У цьому зв'язку, наприклад, під час відбування покарання йому виплачується грошове утримання тільки у вигляді окладу за військовим званням. Час відбування арешту в загальний строк військової служби та вислугу років для присвоєння чергового військового звання
 6. Стаття 174. Звільнення засуджених військовослужбовців від відбування покарання
  покарання, звільняються від відбування покарання на загальних підставах (див. коментар до ст. 175). Але для відбувають обмеження по військовій службі, арешт або вміст у дисциплінарної військовій частині є ще одна підстава звільнення від відбування покарання. Оскільки ці засуджені одночасно відбувають покарання і проходять військову службу, вони звільняються від подальшого відбування покарання у
 7. Стаття 61. Про включення терміну дійсної військової служби в загальну тривалість військової служби
  військової служби здійснювалося на підставі Закону СРСР "Про загальний військовий обов'язок" 1967 Військова служба солдатів, матросів, сержантів і старшин, прапорщиків і мічманів, а також осіб офіцерського складу іменувалася дійсної військової службою (гл. IV, VII і VIII цього Закону). 1 березня 1993 вступив в силу Закон Російської Федерації "Про військовий обов'язок і військову службу" від 11
 8. § 8. Обмеження по військовій службі
  статтями Особливої частини КК. Це злочини невеликої або середньої тяжкості, так як за більш небезпечні злочини санкції у вигляді виправних робіт кримінальним законом не встановлені. Під час відбування обмеження по військовій службі засуджений-ний не може бути підвищений на посаді, військовому званні, а строк покарання не зараховується в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання
 9. § 6. Порядок визначення строків покарань при складанні покарань. Обчислення строків покарань та зарахування покарання
  покарання за сукупністю злочинів і при-говірок в тих випадках, коли застосовуються різні види наказа-ний. У відповідності з цими правилами одному дню позбавлення сво-боди відповідають: а) один день арешту або тримання в дис-ціплінарной військової частини; б) 2 дні обмеження волі; в) 3 дні виправних робіт або обмеження по військовій службі; г) 8:00 обов'язкових робіт. Штраф
 10. Стаття 60. Дія раніше укладених контрактів про проходження військової служби
  умовах їх укладення до закінчення термінів контрактів без
 11. Стаття 171. Залік часу перебування засуджених військовослужбовців у дисциплінарній військовій частині в загальний строк військової служби
  умовно-достроково, доповідається відповідному командувачу не пізніше ніж через три дні після надходження в дисциплінарну військову частину копії ухвали суду про умовно-дострокове звільнення . 4. Судимість щодо військовослужбовців, засуджених військовим судом до вмісту в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, погашається після закінчення одного року після відбуття покарання, а для військовослужбовців,
 12. Стаття 146. Виховна робота із засудженими військовослужбовцями
  виконанні покарання у вигляді обмеження по військовій службі на засудженого виявляється виправний вплив і застосовуються передбачені законом засоби виправлення. Відповідно до ст. 9 ДВК РФ до числа таких засобів відноситься і виховна робота. 2. З засудженим військовослужбовцям проводиться виховна робота з урахуванням характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного
 13. 6. Обмеження по військовій службі
  статтями Особливої частини КК РФ за скоєння злочинів проти військової служби, а також засуджених військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, замість виправних робіт, передбачених відповідними статтями Особливої частини КК (ч. 1 ст. 51 КК РФ). Каральне зміст цього покарання проявляється насамперед у правообмежень матеріального характеру - з грошового
 14. Коментар до п. 4
  порядок підрахунку вислуги років. Так, військовослужбовцям, зазначеним у коментованому пункті, для визначення терміну військової служби за призовом зараховується: а) тривалість військової служби за призовом до надходження у військово-навчальний заклад; б) тривалість військової служби за контрактом до вступу у військово-навчальний заклад з розрахунку: два місяці військової служби за контрактом за один
 15. § 3. Злочини проти порядку проходження військової служби
  порядок проходження військової служби, який визначається Федеральними законами «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про статус військовослужбовця», Положенням про порядок проходження служби, іншим центральним Збройних Сил РФ, а також іншими нормативними правовими актами. Відповідно до Положення про порядок проходження військової служби цей порядок стосується проходження громадянами
 16. Коментар до п. 7
  статтю доповнено п.7, який передбачає, що громадяни , відраховані з військових освітніх установ професійної освіти або навчальних військових центрів при федеральних державних освітніх установах вищої професійної освіти за недисциплінованість, неуспішність або небажання вчитися або відмовилися укласти контракти про проходження військової служби,
 17. Стаття 54. Арешт Коментар до статті 54
  умовах суворої ізоляції від суспільства (ч. 1 ст. 54 КК РФ). Арешт призначається на строк від одного до шести місяців (для осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років - від одного до чотирьох місяців). При заміні штрафу, обов'язкових і виправних робіт арештом він може бути призначений на термін менше місяця. Арешт виповнюється спеціалізованими установами - Арештні будинками - і відбувається за
 18. Стаття 71. Порядок визначення строків покарань при складанні покарань Коментар до статті 71
  порядок визначення термінів покарання застосовується при складанні покарань за сукупністю злочинів або за сукупністю вироків. У разі заміни одного покарання іншим за злісне ухилення від його відбування діють інші правила (див. коментарі до ст. Ст. 49 і 50 КК РФ). 4. У ч. 2 коментованої статті встановлено, що штраф, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися
 19. 12. Порядок визначення строків покарань при складанні покарань
  виконання самостійно. Виходячи зі змісту закону додаванню підлягають тільки однорідні додаткові покарання. Невідбуте за попереднім вироком додаткове покарання частково або повністю приєднується в якості такого до остаточного основного покарання або частково або повністю складається з призначеним за новим вироком додатковим покаранням того ж виду в межах
© 2014-2022  yport.inf.ua