Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог , Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 8. Обмеження по військовій службі


Обмеження по військовій службі полягає у позбавленні віз-можности підвищення на посаді і військовому званні осуж-денних військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, з одночасним утриманням в дохід держави ус- тановленной вироком суду частини їх грошового забезпечення (ст. 51 КК).
Розглянутий вид покарання включає наступні основні елементи: 1) застосовується тільки до військовослужбовців, прохо-дящім військову службу за контрактом; 2) виключає можливість підвищення їх під час відбування покарання на посаді і під-їнському званні, 3) передбачає утримання в дохід государ-ства встановленої вироком суду частини грошового довольст-вия засудженого.

Обмеження по військовій службі застосовується тільки до воєн-бовців, які проходять військову службу за контрактом. У со-відповідності з Федеральним законом від 27 травня 1998 р. № 76-ФЗ
«Про статус військовослужбовців» 1 до військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, належать офіцери, прапорщики і мічмани, курсанти військових освітніх закладів професійної освіти, сержанти, старшини, солдати і матроси, що надійшли на військову службу за контрактом.
Це покарання призначається, як правило, за скоєння пре-ступленій проти військової служби, передбачених гл. 33 КК, оскільки санкції у вигляді обмеження по військовій службі уста-новлено тільки за вчинення зазначених злочинів. Разом з тим кримінальним законом (ч. 1 ст. 51 КК) передбачено, що обмеження по військовій службі може призначатися военнослу до відповідним, які проходять військову службу за контрактом, і в тому слу-чаї, коли вони здійснили інші злочини - замість исправи-них робіт, передбачених відповідними статтями Особливої частини КК. Це злочини невеликої або середньої тяжкості, так як за більш небезпечні злочини санкції у вигляді виправних робіт кримінальним законом не встановлені.
Під час відбування обмеження по військовій службі засуджений-ний не може бути підвищений на посаді, військовому званні, а строк покарання не зараховується в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання (ч. 2 ст. 51 КК). Обмеження за військо-вої службі призначається на строк від 3 місяців до 2 років, а при заміні військовослужбовцеві виправних робіт, призначених за вчинення злочинів, не пов'язаних з військовою службою, обмеженням по військовій службі на строк від 2 місяців до 2 років .
З грошового забезпечення засудженого до обмеження по військо-вої службі виробляються відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, але не понад 20%. Установлених вироком розмір утримань з грошового до-вольствия засудженого військовослужбовця обчислюється з посадового окладу, окладу за військовим званням, щомісячних та інших надбавок та інших додаткових грошових виплат (ст. 144 ДВК РФ).
1 СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331.

Обмеження по військовій службі застосовується тільки в якос-
стве основного покарання.
Якщо до закінчення встановленого вироком суду строку ог-раничения по службі засуджений звільняється з військової служби з підстав, передбачених законодавством РФ, коман-дир військової частини (ст. 148 ДВК РФ) направляє подання до суду про заміні невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання або про звільнення від покарання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 8. Обмеження по військовій службі "
 1. Стаття 44. Види покарань Коментар до статті 44
  обмеження для військовослужбовців; 7) обмеження волі; 8) арешт; 9) утримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців; 10) позбавлення волі на певний строк; 11) довічне позбавлення волі ; 12) смертна кара. Цей перелік є вичерпним, суд не може призначити ніяке інше покарання, що не входить до цього переліку. У російському кримінальному законодавстві, в порівнянні з іншими
 2. Стаття 45. Основні і додаткові види покарань Коментар до статті 45
  обмеження для військовослужбовців; обмеження волі; арешт; вміст у дисциплінарної військової частини; позбавлення волі на певний строк; довічне позбавлення волі; страта. Основні види покарань призначаються тільки самостійно, вони не можуть приєднуватися до інших основних покарань. Вони завжди вказуються в санкції статей Особливої частини КК РФ. Але за наявності виняткових
 3. Стаття 51. Обмеження по військовій службі Коментар до статті 51
  обмеження по військовій службі не призначається. На підставі Положення про порядок проходження військової служби особами, що проходять службу за контрактом, визнаються громадяни Росії, як чоловіки, так і жінки, які уклали письмовий договір з федеральним органом виконавчої влади про військову службу на певний строк. --- СЗ РФ. 1999. N 38. Ст. 4534; 2000. N 27.
 4. Стаття 71. Порядок визначення строків покарань при складанні покарань Коментар до статті 71
  обмеження свободи, то одному дню позбавлення волі відповідають два дні обмеження волі. Наприклад, за вимагання (ч. 1 ст. 163 КК РФ) особа засуджена до трьох років обмеження волі; за крадіжку з незаконним проникненням у житло (ч. 3 ст. 158 КК РФ) - до трьох років позбавлення волі. За сукупністю злочинів шляхом повного складання призначених покарань суд має визначити розмір
 5. Стаття 72. Обчислення строків покарань та зарахування покарання Коментар до статті 72
  обмеження по військовій службі, обмеження свободи, то строк відбування покарання визначається з моменту початку фактичного відбуття покарання при здійсненні контролю спеціально створеними підрозділами при органах внутрішніх справ або органах самоврядування. Наприклад, початком терміну відбування виправних робіт є день виходу засудженого на роботу (ч. 2 ст. 42 ДВК РФ). Заліку в термін
 6. Стаття 88. Види покарань, що призначаються неповнолітнім Коментар до статті 88
  обмеженою працездатністю, обмеженою правоздатністю, відсутністю повної ступеня соціальної зрілості. У цьому зв'язку до неповнолітніх, наприклад, не можуть застосовуватися: позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину або державних нагород; обмеження для військовослужбовців; обмеження волі; вміст у дисциплінарної військової частини; довічне позбавлення
 7. Коментар до п. 1
  обмеженнями, до військової служби за станом здоров'я, що не мають права на відстрочку та звільнення від призову, забороняється. 17. З призовниками на збірному пункті проводиться виховна та культурно-масова робота. При цьому передбачається проведення лекцій та бесід про історію Росії, її Збройних Силах та їх бойових традиціях, про військовій присязі, про основні положення загальновійськових статутів,
 8. Коментар до п. 4
  обмеження прав і свобод військовослужбовців, які полягають у специфічних умовах проходження військової служби, визначених відповідним законодавством. 18. До спеціальних видів покарань належать: а) обмеження по військовій службі (п. "е" ст. 44; ч. 1 ст. 45 КК РФ), б) арешт з відбуванням на гауптвахті (п. "і" ст. 44; ч . 1 ст. 45 КК РФ); г) вміст у дисциплінарної
 9. Коментар до п. 1
  обмеженнями, але не придатним до військової служби за обраною військово-облікової спеціальності, призначається за його згодою (за винятком військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом) на іншу військову посаду, обов'язки за якою він може виконувати з урахуванням стану здоров'я, або звільняється з військової служби. Можливість виконувати обов'язки за іншою посадою за станом здоров'я
 10. Стаття 47. Присвоєння військових звань
  обмеження по військовій службі або арешту військовослужбовцю не може бути присвоєно чергове військове звання. Час відбування покарання у вигляді обмеження по військовій службі або арешту не зараховується в строк військової служби в присвоєному військовому званні. Військові звання військовослужбовцям присвоюються: а) вищих офіцерів - Президентом Російської Федерації за поданням керівника
© 2014-2022  yport.inf.ua