Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Коментар до п. 1

1. Правове регулювання призначення військовослужбовців на військові посади відображає в собі процес становлення, розвитку і вдосконалення військового законодавства.
Призначення військовослужбовців на військові посади є єдиним способом заміщення всіх посад Збройних Сил Російської Федерації.
2. В історії Російської армії був період, коли командні посади займалися з виборів. Наприклад, в період Радянської Армії діяв декрет РНК "Про виборному початку і про організацію влади в армії" від 16 грудня 1917 Згідно з даним актом вся повнота влади в межах кожної військової частини і з'єднання належала відповідним солдатським комітетам і радам, а всі командні посади від командира взводу до верховного головнокомандуючого заміщувалися з виборів.
3. Сьогодні призначення військовослужбовців на військові посади і звільнення від військових посад здійснюється в порядку, передбаченому коментованою Федеральним законом, розд. III Положення про порядок проходження військової служби та відповідними наказами керівників федеральних органів виконавчої влади, в яких законом передбачена військова служба.
4. Положення про те, що призначення військовослужбовців на військові посади і звільнення від військових посад, для яких штатом передбачені військові звання вищих офіцерів, здійснюється указами Президента Російської Федерації, відповідає ст. 87 і п. "л" ст. 83 Конституції Російської Федерації. Так, відповідно до ст. 87 Конституції Російської Федерації Президент Російської Федерації є Верховним Головнокомандувачем Збройними Силами Російської Федерації, призначає і звільняє вище командування Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, в яких передбачена військова служба.
5. Стаття 46 коментованого Федерального закону до складу "вищі офіцери" відносить офіцерів, що мають військові звання від генерал-майора (контр-адмірала) і вище.
Військовослужбовці, які мають військове звання "полковник" і нижче, призначаються на військові посади відповідно до Положення про порядок проходження військової служби.
6. Відповідно до п. 2 ст. 11 Положення про порядок проходження військової служби керівник федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба, призначає військовослужбовців на наступні військові посади, для яких штатом передбачені військові звання полковника, капітана 1 рангу:
а) командир полку, другий рівний військової частини (арсеналу, випробувального центру, бази зберігання та постачання), бригади;
б) заступник командира бригади, дивізії, корпуси та їм рівних сполук (наприклад, ескадра), заступник командувача армією і їй рівних об'єднань (наприклад, флотилія);
в) заступник (помічник) командувача (командира), начальника роду військ і служби, начальник управління, напрямку і його заступник, начальник відділу військового округу (групи військ, округу ВПС і ППО), флоту (угруповання військ і сил), Повітряно-десантних військ, головного командування виду Збройних Сил Російської Федерації, головного, центрального управління, начальник, заступник начальника самостійного напрямку (відділу, служби) Міністерства оборони Російської Федерації (федерального органу виконавчої влади, в якому законом передбачена військова служба);
г) заступник начальника штабу, начальник роду військ і служби, начальник відділу кадрів корпусу, армії і їм рівних об'єднань;
д) військовий комісар;
е) начальник, його заступник і помічник, начальник відділу та служби, начальник управління науково-дослідних організацій;
ж) заступник начальника та його помічник, начальник відділу та служби, начальник та заступник начальника факультету, начальник кафедри та заступник начальника кафедри військової академії та військового університету;
з) начальник, його заступник і помічник, начальник відділу і служби, начальник кафедри військового інституту, філії військової академії та університету, військового училища;
і) начальник, його заступник і помічник, начальник відділу, служби, відділення та лабораторії медичної установи Міністерства оборони Російської Федерації (федерального органу виконавчої влади, в якому законом передбачена військова служба);
к) начальник військової кафедри (факультету) при освітній установі вищої професійної освіти;
л) військовослужбовець головного , центрального та іншого управління Міністерства оборони Російської Федерації або Збройних Сил Російської Федерації (федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба), безпосередньо підлеглого керівнику федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба, а також військовослужбовець, безпосередньо підлеглий керівнику федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба.
7. У Збройних Силах Російської Федерації діє наказ міністра оборони Російської Федерації "Про повноваження посадових осіб Збройних Сил Російської Федерації за призначенням офіцерів і прапорщиків (мічманів) на військові посади, звільнення їх від військових посад, звільненню з військової служби та присвоєння їм військових звань" від 11 грудня 2004 р. N 410, а також наказ міністра оборони Російської Федерації "Про затвердження Керівництва з комплектування Збройних Сил Російської Федерації солдатами, матросами, сержантами і старшинами" від 16 січня 2001 р. N 30.
Даними нормативними правовими актами уточнено повноваження посадових осіб органів військового управління за призначенням військовослужбовців на військові посади.
8. Посадові особи користуються правом призначення на військові посади (звільнення від військових посад) щодо військовослужбовців, що знаходяться в їх прямому підпорядкуванні. Вищестоящі посадові особи користуються таким же правом призначення на військові посади, яке надано нижчестоящим посадовим особам.
9. Призначення військовослужбовця на військову посаду провадиться у разі, якщо він відповідає вимогам, що пред'являються до даної військової посади. При цьому, враховуються рівень професійної підготовки військовослужбовця, його психологічні якості, стан здоров'я та інші обставини, передбачені Положенням про порядок проходження військової служби.
Призначення військовослужбовців на військові посади повинно забезпечувати їх використання за основною або однопрофільних військово-облікової спеціальності та з урахуванням наявного досвіду службової діяльності. При необхідності використання військовослужбовців на посадах за новою для них військово-облікової спеціальності їх призначенням на ці посади, як правило, повинна передувати відповідна перепідготовка.
10. Військовослужбовець, що має військове звання офіцера або прапорщика (мічмана), зарахований у військово-навчальний заклад, ад'юнктуру, військову докторантуру, звільняється від раніше займаної військової посади і призначається на військову посаду слухача чи іншу військову посаду, передбачену для військовослужбовців, що навчаються у зазначеному навчальному закладі , ад'юнктурі, військової докторантурі, і підлягає заміщенню офіцерами або прапорщиками (мічманами) відповідно.
Військовослужбовець, який не має військового звання офіцера або прапорщика (мічмана), зарахований у військово-навчальний заклад, звільняється від раніше займаної військової посади і призначається на військову посаду курсанта чи іншу військову посаду, передбачену для військовослужбовців, навчаються у зазначеному навчальному закладі, і підлягає заміщенню солдатами, матросами, сержантами або старшинами.
Громадянин, зарахований у військово-навчальний заклад, призначається на військову посаду курсанта, слухача чи іншу військову посаду, передбачену для військовослужбовців, що навчаються у зазначеному навчальному закладі, відповідно до присвоєним йому військовим званням.
Військовослужбовці, які не зараховані у військово-навчальний заклад, ад'юнктуру, військову докторантуру, повертаються до військових частин, з яких вони були направлені для вступу до вказаного навчального заклад, ад'юнктуру, військову докторантуру, на колишні військові посади .
Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, можуть бути в порядку, визначеному керівником федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба, направлені для подальшого проходження військової служби в іншу військову частину або звільнені з військової служби за наявності підстав для звільнення.
Військовослужбовці, які закінчили військово-навчальні заклади, ад'юнктури, військову докторантуру, призначаються на військові посади, що підлягають заміщенню особами з необхідним рівнем освіти і передбачені відповідним переліком військових посад. При неможливості призначення на зазначені військові посади такі військовослужбовці можуть бути призначені на інші військові посади, але не нижче раніше займаних.
Офіцери, які закінчили вищі військово-навчальні заклади, призначаються на військові посади (у виняткових випадках зараховуються в розпорядження командира (начальника) для подальшого призначення на військову посаду) наказами керівника федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба, а на військові посади, що підлягають заміщенню вищими офіцерами, - указами Президента Російської Федерації.
11. Відповідно до Положення про порядок проходження військової служби при призначенні на військові посади дотримуються наступні умови:
а) на військові посади, що підлягають заміщенню солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками, мічманами та офіцерами, призначаються військовослужбовці відповідного складу. При неможливості призначення на зазначені військові посади військовослужбовців відповідного складу на них можуть бути призначені військовослужбовці нижчестоящого складу в порядку, визначеному керівником федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба;
б) військовослужбовці жіночої статі призначаються на військові посади, передбачені відповідними переліками військових посад (наказ міністра оборони Російської Федерації від 5 лютого 1994 р. N 025), Перелік найменувань штатів військових частин та установ, в яких дозволено проходження військової служби військовослужбовцями жіночої статі, затверджений наказом міністра оборони Російської Федерації від 16 жовтня 1998 р. N 461. До них відносяться військові частини та установи, які утримуються на самостійних штатах;
в) що комплектуються офіцерами вакантні посади професорсько-викладацького складу і наукових працівників у вищих військово-навчальних закладах, в науково-дослідних організаціях і на випробувальних полігонах заміщуються на конкурсній основі. Порядок та умови проведення конкурсу на заміщення зазначених вакантних посад визначаються керівником федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба;
Порядок заміщення зазначених посад визначений:
- у Міністерстві оборони Російської Федерації - Інструкцією з конкурсного заміщенню офіцерами вакантних посад професорсько-викладацького складу і наукових працівників у військових вузах, науково-дослідних організаціях і на випробувальних полігонах (у центрах) Міністерства оборони Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 травня 2000 р . N 230;
- у Федеральній службі охорони Російської Федерації - Інструкцією про проведення конкурсу на заміщення офіцерами вакантних посад професорсько-викладацького складу і наукових працівників в освітніх організаціях вищої професійної освіти та науково-дослідних організаціях ФСТ Росії , затвердженої наказом Федеральної служби охорони Російської Федерації від 21 лютого 2005 р. N 54;
г) призначення на військові посади військовослужбовців, зарахованих у розпорядження відповідних командирів (начальників), проводиться в можливо короткий термін, що не пізніше строку, встановленого коментованим Законом та Положенням про порядок проходження військової служби (див. коментар до п. 4 ст. 42);
д) військовослужбовець, визнаний військово-лікарською комісією за станом здоров'я придатним до військовій службі або придатним до військової служби з незначними обмеженнями, але не придатним до військової служби за обраною військовою спеціальністю, призначається за його згодою (за винятком військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом) на іншу військову посаду, обов'язки за якою він може виконувати з урахуванням стану здоров'я, або звільняється з військової служби.
Можливість виконувати обов'язки за іншою посадою за станом здоров'я визначається військово-лікарською комісією.
Призначення на іншу посаду має здійснюватися з дотриманням інших умов призначення на військові посади.
Згода військовослужбовця з призначенням на зазначену посаду підтверджується рапортом військовослужбовця.
У разі відсутності згоди зазначених військовослужбовців з призначенням на іншу посаду вони звільняються з військової служби.
Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, призначаються на іншу посаду без їх згоди;
е) у разі якщо військовослужбовцю відмовлено в допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, або він позбавлений зазначеного допуску, він призначається в установленому порядку на військову посаду, не пов'язану з допуском до відомостей, що становлять державну таємницю, або звільняється з військової служби.
  Рішення про відмову посадовій особі чи громадянину (військовослужбовцю) у допуску до державної таємниці приймається керівником органу державної влади, підприємства, установи або організації в індивідуальному порядку з урахуванням результатів перевірочних заходів. Громадянин (військовослужбовець) має право оскаржити це рішення у вищестоящу організацію або до суду.
  Допуск посадової особи чи громадянина (військовослужбовця) до державної таємниці (державна таємниця - захищені державою відомості у його військової, зовнішньополітичної, економічної, розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, поширення яких може завдати шкоди безпеці Російської Федерації) може бути припинений за рішенням керівника органу державної влади, підприємства, установи чи організації у випадках:
  - Розірвання з ним контракту у зв'язку з проведенням організаційно-штатних заходів;
  - Однократного порушення ним взятих на себе передбачених контрактом зобов'язань, пов'язаних із захистом державної таємниці;
  - Виникнення обставин, що є відповідно до ст. 22 Закону Російської Федерації "Про Державну таємницю" від 21 липня 1993 р. N 5485-I підставою для відмови посадовій особі чи громадянину (військовослужбовцю) у допуску до державної таємниці.
  Припинення допуску посадової особи або громадянина (військовослужбовця) до державної таємниці (допуск до державної таємниці - процедура оформлення права громадян на доступ до відомостей, що становлять державну таємницю, а підприємств, установ та організацій - на проведення робіт з використанням таких відомостей) є додатковою підставою для розірвання з ним контракту.
  Припинення допуску до державної таємниці не звільняє посадова особа або громадянина (військовослужбовця) від взятих ними зобов'язань щодо нерозголошення відомостей, що становлять державну таємницю;
  ж) військовослужбовцям, що складається між собою в близькій спорідненості (батьки, подружжя, діти, рідні брати, рідні сестри, а також рідні брати, сестри, батьки і діти подружжя), що не дозволяється проходити військову службу в одній військовій частині, якщо один з них безпосередньо підпорядкований чи підконтрольний іншому.
  Забороняється призначення на військові посади близьких родичів, якщо один з них безпосередньо підпорядкований чи підконтрольний іншому, в одну військову частину, під якою відповідно до п. 4 ст. 3 Положення про порядок проходження військової служби розуміються органи військового управління, органи, військові частини, кораблі, з'єднання, підприємства, установи та організації Збройних Сил Російської Федерації (інших військ, військових формувань або органів), а також військові факультети (кафедри) при освітніх установах вищої професійної освіти. Таким чином, не забороняється проходження військової служби близькими родичами в одному військовому окрузі або на одному флоті (іншому об'єднанні).
  Безпосередня підпорядкованість має місце тоді, коли близький родич військовослужбовця є його найближчим прямим начальником.
  У подп. "Ж" п. 10 ст. 11 Положення про порядок проходження військової служби встановлюється обмеження на проходження військової служби в одній військовій частині близьких родичів, якщо один з них безпосередньо підпорядкований чи підконтрольний іншому. Тим часом якщо поняття "безпосереднє підпорядкування" закріплено УВС ЗС РФ, то визначення і, отже, використання поняття "безпосередня підконтрольність" викликає утруднення. Якщо мається на увазі підпорядкування військовослужбовця за фахом, то таке обмеження необгрунтовано, тому що традиційно використовується поняття "спеціальне підпорядкування" фактично є "методичним керівництвом за спеціальністю", без здійснення владних повноважень.
  Під безпосереднім контролем слід розуміти спеціалізований внутрішньовідомчий контроль, здійснюваний найближчим до військовослужбовцю командиром (начальником), керівником відповідного задовольняються органу або служби.
  Безпосередня підконтрольність має місце тоді, коли військовослужбовець в силу своїх посадових обов'язків зобов'язаний контролювати службову діяльність іншого військовослужбовця, в тому числі у випадках, коли між ними немає прямого підпорядкування. Таке положення може мати місце на військових посадах, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням;
  з) призначення на військові посади військовослужбовців (за винятком вищих офіцерів) здійснюється наказом по особовому складу (по стройовій частині) посадової особи в межах наданого йому права призначення на військові посади;
  і) військовослужбовці, які не мають військових звань офіцерів і прапорщиків (мічманів), які уклали контракт і направляються на навчання (перепідготовку), перед направленням на навчання (перепідготовку) призначаються на вакантні військові посади, для яких штатом передбачені військові звання солдатів, матросів, сержантів і старшин;
  к) особливості призначення на військові посади та звільнення з військових посад солдатів, матросів, сержантів і старшин, які проходять військову службу за призовом, визначаються керівником відповідного федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба.
  12. Військовослужбовець може займати тільки одну військову посаду (посада).
  Військовослужбовці можуть бути призначені на першу військову посаду, вищу військову посаду, рівну військову посаду або нижчу військову посаду.
  При цьому, з 13 підстав для призначення на зазначені посади (крім першого) дев'ять ставляться в залежність від наявності згоди призначуваного військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом.
  Дана новація є, безумовно, кроком вперед у справі посилення соціальної захищеності військовослужбовців, так як, наприклад, раніше ст.ст. 27, 30 Положення про проходження військової служби офіцерським складом Збройних Сил СРСР (затверджено постановою Ради Міністрів СРСР від 18 березня 1985 N 240 і оголошено наказом міністра оборони СРСР від 6 квітня 1985 N 100) було передбачено лише одна підстава для призначення офіцера , що вимагає його обов'язкового згоди, - призначення на нижчу військову посаду за віком або за сімейними обставинами.
  13. З вищесказаного видно, що підстави і права призначення військовослужбовців на військові посади як раніше, так і нині були і залишаються строго регламентованими і значно обмеженими. При цьому, вони ставляться в залежність від наявності відомих умов (одне з основних - згода призначуваного). Така регламентація існує тому, що залишення за державою необмеженого права на звільнення від посади і призначення на посаду військовослужбовців порушувало б найістотніші їхні інтереси, так як створювало б для них нестійкість їх службового становища.
  При вступі на військову службу військовослужбовці призначаються на першу військову посаду (незалежно від того, чи проходили ці військовослужбовці військову службу раніше).
  14. Військова посада військовослужбовця вважається вищою, якщо для неї штатом передбачено більш високе військове звання, ніж військове звання за колишньою військової посади, а при рівності передбачених штатом військових звань - більш високий місячний оклад відповідно до займаної військової посадою.
  Призначення військовослужбовця на вищу військову посаду виробляється:
  а) у порядку просування по службі (для військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, - з його згоди);
  б) за підсумками конкурсу (для військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом).
  Положенням про проходження військової служби офіцерським складом Збройних Сил СРСР 1985 було передбачено, що переміщення по службі осіб офіцерського складу на вищі військові посади провадиться тільки в порядку просування по службі.
  Переважне право при призначенні на вищу військову посаду надається військовослужбовцю, рекомендованому на таку військову посаду атестаційною комісією військової частини, в якій він проходить військову службу, проявившему при виконанні обов'язків військової служби високі професійні якості та організаторські здібності або раніше призначеного на нижчу військову посаду у зв'язку з організаційно-штатними заходами.
  Відповідно до Інструкції з організації проходження військової служби офіцерами і прапорщиками (мічманами) у Збройних Силах Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 30 вересня 2002 р. N 350, з метою комплектування військових посад професійно підготовленими військовослужбовцями, підвищення якості відбору кандидатів і підготовки їх для призначення на вищі військові посади і направлення на навчання створюється резерв офіцерів для висування на вищі військові посади та направлення на навчання.
  Резерв на наступний календарний рік створюється кадровими органами до 1 грудня поточного року і затверджується командирами (начальниками) відповідно до повноважень посадових осіб Збройних Сил Російської Федерації за призначенням офіцерів на військові посади.
  Пропозиції по включенню в резерв офіцерів для висування на вищі військові посади і направлення на навчання представляються командирами (начальниками) по команді через кадрові органи відповідним посадовим особам.
  Підставою для персонального включення військовослужбовців в резерв в майбутньому році є вирішення відповідної посадової особи, що приймається з урахуванням висновків атестаційних комісій та військових рад. При цьому, визначаються заходи з підготовки офіцерів, включених до резерву, на певну військову посаду або на навчання.
  Військовослужбовці, включені до резерву, розглядаються при призначенні на вищі військові посади в пріоритетному порядку.
  Рішення про включення в резерв і про виключення з резерву доводиться до військовослужбовця прямими командирами (начальниками) в особистій бесіді з ним.
  Слід зазначити, що аналогічну норму містило та Положення про проходження військової служби офіцерським складом Збройних Сил СРСР 1985
  15. Необхідно відзначити, що відповідно до п. 8 Інструкції про правовому навчанні в Збройних Силах Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 29 травня 1999 р. N 333, перед призначенням на вищі посади офіцери, прапорщики і мічмани Збройних Сил Російської Федерації зобов'язані здати залік по відповідному правовому мінімуму.
  16. Військова посада військовослужбовця вважається рівною, якщо для неї штатом передбачені військове звання, рівне військовому званню за колишньою військової посади, і рівний місячний оклад відповідно до займаної військової посадою.
  Призначення військовослужбовця на рівну військову посаду виробляється:
  а) по службовій необхідності;
  б) у зв'язку з організаційно-штатними заходами;
  в) для більш доцільного використання військовослужбовця на військовій службі;
  г) за сімейними обставинами на особисте прохання (для військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом);
  д) за станом здоров'я відповідно до висновку військово-лікарської комісії (для військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, - з його згоди);
  е) за підсумками конкурсу (для військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом).
  Положення про проходження військової служби офіцерським складом Збройних Сил СРСР 1985 передбачало три підстави для переміщення офіцерів на рівні посади: 1) службова необхідність; 2) проведення планової заміни; 3) переміщення офіцерів на рівні посади для більш доцільного використання.
  17. Військова посада військовослужбовця вважається нижчої, якщо для неї штатом передбачено більш низьке військове звання, ніж військове звання за колишньою військової посади, а при рівності передбачених штатом військових звань - нижчий місячний оклад відповідно до займаної військової посадою.
  Призначення військовослужбовця на нижчу військову посаду виробляється:
  а) у зв'язку з організаційно-штатними заходами - при неможливості призначення військовослужбовця на вищу або рівну військову посаду (для військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, - з його згоди).
  Відповідно до п. 23 Порядку забезпечення грошовим утриманням військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації, затвердженого наказом міністра оборони Російської Федерації від 30 червня 2006 р. N 200, за військовослужбовцями, призначеними за їх згодою у зв'язку з проведеними організаційно-штатними заходами на військові посади з меншими місячними окладами, зберігаються місячні оклади за раніше займаним військових посад на час їхньої військової служби в нових військових посадах.
  Рішення про збереження за військовослужбовцями місячних окладів за раніше займаним військових посад при призначенні їх на військові посади з меншими місячними окладами оформляються в наказах командирів (начальників), які здійснюють призначення військовослужбовців на військові посади з меншими місячними окладами, за поданням відповідних кадрових органів на підставі рапортів військовослужбовців. Копії зазначених наказів долучаються до особових справ військовослужбовців.
  Виплата місячних окладів за раніше займаним військових посад проводиться за день здавання справ і посади у зв'язку із звільненням (усуненням) військовослужбовців в установленому порядку від військових посад.
  Зазначеним військовослужбовцям встановлені місячні та інші додаткові виплати проводяться виходячи з місячних окладів за раніше займаним військових посад за весь час, за яке виплачуються ці оклади;
  б) за сімейними обставинами на особисте прохання (для військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом);
  в) за станом здоров'я відповідно до висновку військово-лікарської комісії (для військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, - з його згоди);
  г) на особисте прохання (для військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом);
  д) у порядку реалізації дисциплінарного стягнення "зниження в посаді" або "зниження у військовому званні на один ступінь з переведенням на нижчу посаду", а також у разі, якщо протягом року після накладення дисциплінарного стягнення "попередження про неповну службову відповідність" прапорщик (мічман) або офіцер не виправив своєї поведінки зразковим виконанням військового обов'язку і стягнення не відіграло своєї виховної ролі.
  18. Військовослужбовець, призначений на нижчу військову посаду в порядку реалізації дисциплінарного стягнення, може бути призначений на вищу військову посаду тільки після зняття цього стягнення.
  19. Вагітні військовослужбовці жіночої статі відповідно до медичного висновку за їх згодою можуть бути призначені на військові посади з більш легкими умовами служби із збереженням місячного окладу відповідно до займаної військової посадою, місячних та інших додаткових виплат по військової посади, яку вони займали до призначення.
  Військовослужбовці жіночої статі, які мають дітей віком до півтора років, у разі якщо вони не можуть виконувати службові обов'язки, призначаються на іншу військову посаду до досягнення дитиною віку півтора років із збереженням місячного окладу відповідно до займаної військової посадою, місячних та інших додаткових виплат по військової посади, яку вони займали до призначення.
  Відповідно до п. 22 Порядку забезпечення грошовим утриманням військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації вагітним військовослужбовцям жіночої статі і військовослужбовцям жіночої статі, які мають дітей віком до півтора років, призначеним у порядку, передбаченому пп. 19-20 ст. 11 Положення про порядок проходження військової служби, на інші військові посади із збереженням місячного окладу та додаткових виплат по військової посади, яку вони займали до призначення, оклад за раніше займаній військової посади виплачується до дня набрання їх у виконання обов'язків за іншою військової посади з більш високим окладом, але не більше ніж до дня досягнення дитиною віку півтора років.
  20. Форма і зміст документів, які стосуються призначення військовослужбовця на військову посаду, звільнення від військової посади та зарахування в розпорядження командира (начальника), а також порядок їх оформлення і подання встановлюються керівником федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба.
  21. Наказом міністра оборони Російської Федерації "Про організацію проходження військової служби офіцерами і прапорщиками (мічманами) у Збройних Силах Російської Федерації" від 30 вересня 2002 р. N 350 встановлено порядок оформлення документів, які складаються при призначенні військовослужбовців на військові посади.
  У Збройних Силах Російської Федерації також діють Керівництво по роботі кадрових органів Збройних Сил Російської Федерації, затверджене наказом міністра оборони Російської Федерації від 4 травня 2006 р. N 160, Повчання по обліку особового складу Збройних Сил Російської Федерації, затверджене наказом міністра оборони Російської Федерації від 19 грудня 2005 р. N 085.
  22. Відповідно до Інструкції з організації проходження військової служби офіцерами і прапорщиками (мічманами) у Збройних Силах Російської Федерації, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 30 вересня 2002 р. N 350, на військовослужбовця, репрезентованої до призначення на військову посаду, зарахування в розпорядження командира (начальника) і звільненню від військової посади, для якої штатом передбачено військове звання офіцера або прапорщика (мічмана), оформляється подання, яке підписується безпосередніми (прямими) командирами (начальниками) від командирів полку, окремого батальйону, їм рівних і вище і прямує по команді через кадрові органи для прийняття рішення відповідними посадовими особами.
  Разом з поданням направляються такі документи:
  - Копія атестаційного листа (при призначенні на військову посаду в порядку планової заміни);
  - Особиста справа та інші документи (якщо необхідність їх подання встановлена вищестоящим кадровим органом);
  - Рапорт військовослужбовця про згоду з призначенням - у разі призначення на вищу військову посаду або на нижчу військову посаду (у зв'язку з організаційно-штатними заходами, за сімейними обставинами, за станом здоров'я відповідно до висновку військово-лікарської комісії чи на особисте прохання військовослужбовця) .
  У разі подання військовослужбовця (з його згоди або в порядку дисциплінарного стягнення) до призначення на нижчу військову посаду, яка входить у повноваження за призначенням нижчестоящого командира (начальника), відповідний командир (начальник), що користується правом призначення на військову посаду, яку заміщає військовослужбовець, видає наказ про звільнення військовослужбовця від займаної військової посади і призначення його на нижчу військову посаду або про звільнення військовослужбовця від займаної військової посади і зарахування до розпорядження командира (начальника), що має право призначати військовослужбовця на цю військову посаду.
  Військовослужбовці, які відбувають покарання у вигляді обмеження по військовій службі або арешту, не можуть бути призначені на вищу військову посаду.
  Якщо з урахуванням характеру вчиненого злочину та інших обставин військовослужбовець, якому призначено покарання у вигляді обмеження по військовій службі, не може бути залишений у військовій посаді, пов'язаній з керівництвом підлеглими, він за рішенням відповідної посадової особи призначається на іншу військову посаду або в межах військової частини , або з перекладом в іншу військову частину або місцевість, про що сповіщається суд, який виніс вирок.
  23. Відповідно до наказу міністра оборони Російської Федерації "Про повноваження посадових осіб Збройних Сил Російської Федерації за призначенням офіцерів і прапорщиків (мічманів) на військові посади, звільнення їх від військових посад, звільненню з військової служби та присвоєння їм військових звань" від 11 грудня 2004 р . N 410 призначення офіцерів і прапорщиків (мічманів) на військові посади, звільнення їх від військових посад, зарахування у розпорядження, звільнення їх з військової служби та присвоєння їм військових звань здійснюються наказами відповідних командирів (начальників) з особового складу. Призначення офіцерів на військові посади, звільнення їх від військових посад, для яких штатом передбачені військові звання вищих офіцерів, звільнення з військової служби вищих офіцерів і присвоєння військових звань вищим офіцерам здійснюються указами Президента Російської Федерації і оформляються наказами міністра оборони Російської Федерації з особового складу.
  Накази з особового складу мають право видавати:
  - Міністр оборони Російської Федерації;
  - Заступники міністра оборони Російської Федерації;
  - Начальники служб Міністерства оборони Російської Федерації;
  - Начальник Апарату Міністра оборони Російської Федерації;
  - Головнокомандувачі видами Збройних Сил Російської Федерації;
  - Командувачі військами військових округів, флотами;
  - Командувачі родами військ Збройних Сил Російської Федерації;
  - Начальники головних і центральних управлінь, що мають у безпосередньому підпорядкуванні кадрові органи;
  - Командувачі арміями і їм рівними об'єднаннями, що мають у безпосередньому підпорядкуванні кадрові органи;
  - Командири бригад, дивізій, корпусів та їм рівних сполук, які мають у безпосередньому підпорядкуванні кадрові органи;
  - Начальники військових освітніх установ вищої професійної освіти;
  - Командири військових частин, начальники (керівники) організацій Збройних Сил Російської Федерації, для яких штатом передбачені військові звання полковника, капітана 1 рангу, які мають у безпосередньому підпорядкуванні кадрові органи.
  Військовослужбовці зі складу прапорщиків (мічманів) можуть бути призначені на військові посади, що підлягають заміщенню молодшими офіцерами. Зазначене призначення на військові посади здійснюється при неможливості призначення військовослужбовців відповідного складу з урахуванням рівня професійної підготовки, психологічних якостей і за умови, що у прапорщиків (мічманів) не буде в підпорядкуванні військовослужбовців зі складу офіцерів.
  Військовослужбовці зі складу солдатів, матросів, сержантів і старшин можуть бути призначені на військові посади, що підлягають заміщенню прапорщиками (мічманами). Зазначене призначення здійснюється не менше ніж через шість місяців військової служби при неможливості призначення на військові посади військовослужбовців відповідного складу з урахуванням рівня професійної підготовки, психологічних якостей і за умови, що у солдатів, матросів, сержантів і старшин не буде в підпорядкуванні військовослужбовців старше їх за військовим званням.
  При таких призначеннях на військові посади від військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, потрібна згода на те, що в разі призначення на ці військові посади військовослужбовців відповідного складу або військовослужбовців з відповідним рівнем освіти, що дає право на присвоєння їм військових звань лейтенанта, молодшого лейтенанта, прапорщика (мічмана), вони згодні з призначенням на нижчі військові посади, але не нижче тих, які вони займають. При даному згоді у цих військовослужбовців при призначенні їх на військові посади робиться відповідний запис у п. 2 обох примірників контракту про проходження військової служби. При відмові військовослужбовців від призначення на вищі військові посади в даному порядку вони на них не призначаються (подп. "а" п. 10 ст. 11 Положення про порядок проходження військової служби).
  Подання офіцерів і прапорщиків (мічманів) до призначення на військові посади, звільнення від військових посад, звільненню з військової служби, присвоєння їм військових звань указами Президента Російської Федерації і наказами міністра оборони Російської Федерації здійснюється посадовими особами, безпосередньо підпорядкованими міністру оборони Російської Федерації, через Головне управління кадрів Міністерства оборони Російської Федерації.
  Узгодження уявлень офіцерів і прапорщиків (мічманів) до призначення на військові посади, звільнення від військових посад, звільненню з військової служби та присвоєння їм військових звань наказами міністра оборони Російської Федерації здійснює кадровий орган заступника міністра оборони Російської Федерації, начальника служби Міністерства оборони Російської Федерації, начальника Апарату Міністра оборони Російської Федерації, виду, роду військ Збройних Сил Російської Федерації, головного і центрального управління Міністерства оборони Російської Федерації до подання документів до Головного управління кадрів Міністерства оборони Російської Федерації.
  Узгодження уявлень офіцерів, прапорщиків (мічманів) до призначення на військові посади, звільнення від військових посад, звільненню з військової служби та присвоєння їм військових звань із зацікавленими посадовими особами здійснює кадровий орган, в який надійшло відповідне подання.
  У разі якщо військова посада має подвійне найменування, то призначення офіцера, прапорщика (мічмана) здійснюється наказом командира (начальника), що має право призначати на військову посаду, яка вважається вищою з цих військових посад.
  24. Відповідно до Керівництва з комплектування Збройних Сил Російської Федерації солдатами, матросами, сержантами і старшинами, затвердженим наказом міністра оборони Російської Федерації від 16 січня 2001 р. N 30, солдати, матроси, сержанти і старшини проходять військову службу на військових посадах.
  Військовослужбовці, призвані на військову службу, призначаються на штатні військові посади відповідно до отриманих ними ВУС.
  Військовослужбовці, що надійшли на військову службу за контрактом, призначаються на військові посади відповідно до укладених контрактів.
  Солдати, матроси, сержанти і старшини призначаються на військові посади наказами командира полку, окремого батальйону (окремої роти) або їм рівних командирів (начальників).
  Військовослужбовці, які отримали підготовку з ВУС в РОСТО або освітніх установах початкової професійної та середньої професійної освіти, в навчальних військових частинах та на практичній роботі, призначаються на військові посади відповідно до отриманої підготовкою.
  Крім того, при призначенні на військову посаду враховуються наявне у військовослужбовця освіту, професійні, морально-психологічні якості і стан здоров'я.
  25. Військовослужбовці жіночої статі можуть призначатися тільки на військові посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями жіночої статі. Перелік найменувань штатів військових частин та установ, в яких дозволено містити військовослужбовців жіночої статі затверджений наказом міністра оборони Російської Федерації 1994
  Призначення солдатів, матросів, сержантів і старшин на вищі військові посади проводиться залежно від їх відповідності цим військовим посадам і наявності вакантних військових посад.
  Переважним правом призначення на вищі військові посади користуються військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, мають класну кваліфікацію, які є відмінниками бойової підготовки і не мають дисциплінарних стягнень.
  Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, на вищі військові посади призначаються за рекомендацією атестаційної комісії військової частини і з особового їх згодою.
  Солдати, матроси, сержанти і старшини, визнані військово-лікарською комісією придатними до військової служби або придатними з незначними обмеженнями, але непридатними до військової служби за конкретною ВУС, призначаються на військові посади, обов'язки за якими вони можуть виконувати з урахуванням стану здоров'я. Якщо у військовій частині відсутні такі військові посади, то військовослужбовці підлягають переведенню в інші військові частини. При цьому військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, можуть бути призначені на інші військові посади тільки з їхньої згоди.
  Матроси і старшини, які проходять військову службу на кораблях і суднах Військово-морського флоту і визнані за станом здоров'я непридатними для проходження військової служби на них, підлягають переведенню в берегові військові частини флоту.
  Солдати, матроси, сержанти і старшини, як правило, проходять військову службу в тих військових частинах, в які вони були направлені при призові на військову службу, прибутку після закінчення підготовки в навчальних військових частинах або надійшли на військову службу відповідно до укладеного контракту.
  26. Відповідно до п. 4 ст. 36 Федерального конституційного закону "Про військових судах" від 23 червня 1999 р. N 1-ФКЗ призначення на посаду та звільнення з посади, а також переведення або переміщення на іншу посаду працівників апаратів військових судів з числа військовослужбовців виробляються керівником відповідного підрозділу Судового департаменту, а працівників апарату Військової колегії - головою Військової колегії. При цьому, перелік посад у військових судах Російської Федерації, Верховному суді Російської Федерації та судового департаменту при Верховному суді Російської Федерації, які можуть заміщатися вищими офіцерами, затверджений Указом Президента Російської Федерації від 26 квітня 2000 р. N 730.
  Заступники головного військового прокурора, начальники управлінь і відділів Головної військової прокуратури та їх заступники, а також заступники прокурорів військових округів, флотів, прирівняних до них прокурорів призначаються на посаду і звільняються з посади Генеральним прокурором Російської Федерації. Інші прокурори і слідчі Головної військової прокуратури призначаються на посаду і звільняються з посади головним військовим прокурором. Прокурори військових округів, флотів, прирівняні до них прокурори призначають на посаду і звільняють з посади військових прокурорів і слідчих у своїх апаратах і нижчестоящих прокуратурах.
  27. Призначення військовослужбовців на військові посади пов'язане з процедурою прийняття та здавання справ і посади.
  Всі посадові особи при призначенні на військову посаду або переведення до нового місця служби повинні особисто здавати і приймати справи і посаду.
  Термін та порядок прийому і здачі справ та посади встановлений ст.ст. 85-89 УВС ЗС РФ.
  Для прийому (здачі) справ і посади починаючи від начальника служби військової частини (з'єднання) і вище наказом командира військової частини (з'єднання) призначається комісія. При прийомі (здачі) справ і посади командиром військової частини (з'єднання) комісія призначається наказом старшого командира (начальника).
  Прийом справ і посади проводиться особисто приймаючим особою від здає особи в присутності комісії.
  Прийом (здача) справ і посади включає:
  - Вивчення приймаючим стану військового (корабельного) господарства (служби), ознайомлення з посадовими особами, які відповідають за господарську діяльність;
  - Звірку обліку матеріальних засобів військової частини (з'єднання) з даними обліку задовольняються органу на предмет їх відповідності;
  - Передачу особою, що здають посаду, і одночасно перевірку і прийом особою, яка приймає посаду, матеріальних та грошових коштів, а також документів;
  - Документальне оформлення прийому (здачі) справ і посади.
  Новопризначений командир військової частини вступає в командування на підставі розпорядження чи наказу старшого командира (начальника). Про вступ у командування командир військової частини оголошує в наказі і доповідає старшому командиру (начальнику).
  Новопризначений командир військової частини (підрозділу) представляється особовому складу військової частини (підрозділу) старшим командиром (начальником).
  Статтею 87 УВС ЗС РФ встановлено такі терміни прийому і здачі справ: командиром полку і окремого батальйону (кораблів 1 і 2 рангу) - не більше 10 днів; заступником командира полку з озброєння і по тилу - не більше 20 днів; командиром батальйону і командиром роти (кораблів 3 і 4 рангу) - не більше 5 днів; начальниками служб - не більше 15 днів. Іншим посадовим особам строк приймання і здавання справ визначається старшим командиром (начальником).
  Командир військової частини прийом і здачу справ та посади виробляє особисто в присутності представника від старшого командира (начальника).
  Крім того, для прийому і здачі справ та посади наказом старшого командира (начальника) призначається комісія, яка перевіряє загальний стан військової частини, окремо наявність і стан озброєння, військової техніки, боєприпасів та їх облік, а також окремо військове і фінансове господарство військової частини та складає акти.
  В акті про приймання і здавання справ і посади зазначаються: списковий і готівковий склад військової частини; стан бойової та мобілізаційної готовності, бойової підготовки, навчально-матеріальної бази; морально-психологічний стан особового складу та стан військової дисципліни.
  В акті про приймання і здавання озброєння, військової техніки і боєприпасів зазначаються: кількість, яка числиться за документами, фактична наявність; якісне і технічний стан озброєння, військової техніки і боєприпасів; умови їх утримання та зберігання.
  В акті про приймання і здавання військового та фінансового господарства зазначаються: квартирно-побутові умови, наявність і стан будівель, споруд, інвентарю та обладнання; наявність, стан, законність витрачання, облік і порядок зберігання пального, продовольства, речового, технічного майна та інших матеріальних коштів як поточного забезпечення, так і непорушного запасу, а також грошових коштів.
  Акти підписуються приймаючими і сдающими командирами, а також членами комісії та подаються на затвердження старшому командиру (начальнику).
  Командир підрозділу прийом (здачу) справ і посади виробляє особисто на підставі наказу по військовій частині.
  Про прийом (здачу) справ і посади командир підрозділу доповідає письмово по команді командиру військової частини.
  Приймаючий посаду разом з доповіддю представляє акт про прийом підрозділу, в якому зазначаються: списковий і наявний склад підрозділу; стан бойової готовності, бойової підготовки; морально-психологічний стан особового складу та стан військової дисципліни; наявність і стан озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів ; стан житлових і побутових умов військовослужбовців.
  Акт складається і підписується приймають і здають посаду.
  Керівництвом по військовому (корабельному) господарству у Збройних Силах Російської Федерації, затвердженим наказом міністра оборони Російської Федерації від 23 липня 2004 р. N 222, залежно від посадового становища військовослужбовців встановлено особливості прийняття справ і посади.
  28. Відповідно до ст. 42 коментованого Федерального закону військовослужбовець може займати тільки одну військову посаду (посада).
  Разом з тим, хотілося б відзначити рішення Військової колегії Верховного суду Російської Федерації від 16 вересня 2005 р. N ВКПІ04-127, яким була визнана нечинною ст. 67 Положення про грошовому забезпеченні військовослужбовців Радянської Амії і Військово-Морського Флоту.
  29. З. звернувся до Верховного суду Російської Федерації, вважаючи, що ст. 67 Положення про грошовому забезпеченні військовослужбовців Радянської Армії і Військово-Морського Флоту, введеного в дію наказом міністра оборони СРСР від 14 серпня 1978 N 075, суперечить Федеральному закону "Про статус військовослужбовців" від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ, Указу Президента Російської Федерації "Питання проходження військової служби" від 16 вересня 1999 р. N 1237, оскільки встановлює заборону на можливість виплати військовослужбовцям, допущеним до тимчасового виконання вакантних і невакантними посад в іншій військовій частині, окладів за тимчасово виконуваним посадам.
  На підставі викладеного заявник просив суд визнати зазначену норму недіючої.
  Військова колегія Верховного суду Російської Федерації прийшла до наступних висновків.
  Положення про грошовому забезпеченні військовослужбовців Радянської Армії і Військово-Морського Флоту введено в дію наказом міністра оборони СРСР від 14 серпня 1978 N 075, тобто є нормативним документом колишнього Союзу СРСР.
  Нормативні правові акти СРСР, офіційно не скасовані, діють на території Російської Федерації в частині, що не суперечить Конституції Російської Федерації, законам і іншим нормативним правовим актам Російської Федерації. Це правило випливає з норм п. 2 розд. II Конституції Російської Федерації і Закону Російської Федерації "Про дію актів органів Союзу СРСР на території РРФСР" від 24 жовтня 1990, N 263-I. Згідно п. 2 постанови Верховного суду Російської Федерації "Про порядок введення в дію Закону Російської Федерації" Про статус військовослужбовців "від 22 січня 1993 р. N 4339-I Уряду Російської Федерації було запропоновано привести свої нормативні правові акти у відповідність із зазначеним Законом.
  Таким чином, Положення про грошовому забезпеченні військовослужбовців Радянської Армії і Військово-Морського Флоту, введене в дію наказом міністра оборони СРСР від 14 серпня 1978 N 075, повинно застосовуватися в частині, що не суперечить чинному законодавству.
  Відповідно до ст.ст. 1, 3, 4 Федерального закону "Про статус військовослужбовців" від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ військовослужбовці володіють правами і свободами людини і громадянина з деякими обмеженнями, встановленими цим Законом, а також іншими законами.
  Для військовослужбовців встановлюється єдина система правового і соціального захисту, а також матеріального та інших видів забезпечення з урахуванням займаних військових посад, присвоєних військових звань, загальної тривалості військової служби, в тому числі і у пільговому обчисленні, виконуваних завдань, умов і порядку проходження ними військової служби . Правові та соціальні гарантії військовослужбовцям, включаючи заходи їх правового захисту, а також матеріального та інших видів забезпечення, передбачені вищезгаданим Законом, не можуть бути скасовані або знижені федеральними законами, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації інакше як шляхом внесення змін і доповнень до даний Федеральний закон.
  На підставі ч. 1 ст. 12 зазначеного вище Федерального закону грошове забезпечення військовослужбовців складається з місячного окладу відповідно до займаної військової посадою і місячного окладу відповідно до присвоєним військовим званням, які складають оклад місячного грошового утримання військовослужбовців, місячних та інших додаткових виплат.
  Відповідно до ст. 12 Положення про порядок проходження військової служби, затвердженого Указом Президента Російської Федерації від 16 вересня 1999 р. N 1237, на військовослужбовця може бути покладено тимчасове виконання обов'язків за рівної або вищої військової посади, яку він не займає.
  Ні Федеральний закон "Про статус військовослужбовців", ні Положення про порядок проходження військової служби не встановлюють будь-якого обмеження на виплату військовослужбовцям окладів за тимчасово виконуваним ними вакантним або невакантними посадами в іншій військовій частині.
  Більше того, відповідно до п. 2 Правил виплати військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, премії за зразкове виконання військового обов'язку, п. 2 Правил надання військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, матеріальної допомоги, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 14 липня 2000 р. N 524, п. 2 Інструкції про розмір і порядок виплати надбавки за складність, напруженість і спеціальний режим військової служби військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 28 червня 2002 р. N 245, виплата премії , матеріальної допомоги, а також надбавки за складність і напруженість проводиться військовослужбовцям, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання вакантних військових посад, виходячи з окладів за цим військовим посадам.
  Таким чином, ст. 67 Положення про грошовому забезпеченні військовослужбовців Радянської Армії і Військово-Морського Флоту увійшла в протиріччя з чинним законодавством. При цьому, як достовірно встановлено в ході судового засідання, в силу неотмененного і одночасно виходячи зі свого змісту, вона дозволяє себе застосовувати в ході практичної діяльності органів військового управління, тому суд приходить до висновку, що правова норма, яка міститься в ст. 67 Положення про грошовому забезпеченні військовослужбовців Радянської Армії і Військово-Морського Флоту, необгрунтовано обмежує права заявника та інших військовослужбовців і вимагає свого судового заходу.
  Проаналізувавши дане рішення Військової колегії Верховного суду Російської Федерації, можна зробити висновок, що військовослужбовцям фактично дозволено виконувати обов'язки по тимчасово виконуваним ними вакантним або невакантними посадами в іншій військовій частині, а значить, проходити військову службу на декількох військових посадах.
  Видається, що дане положення суперечить п. 1 ст. 42 коментованого Федерального закону, тому що відповідно до названої статті військовослужбовець може займати тільки одну військову посаду (посада). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Коментар до п. 1"
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
    Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
    Муніципальне право як наука. Муніципальної-правова наука являє собою сукупність знань про різні прояви місцевого самоврядування та муніципального права як галузі права. Муніципальне право як галузі наукового знання відноситься до сім'ї правознавчих дисциплін. Як і в будь-який інший галузі знань, в ній слід виділяти предмет, зміст, форму, методологію, ціннісні
 3. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
    Основи конституційного ладу являють собою систему вихідних конституційних принципів, закріплених в гол. 1 Конституції РФ, які задають юридичну модель всього суспільства, держави, національного права в сукупності всіх його галузей. Основи конституційного ладу - це і дійсне здійснення даних принципів, і той стан суспільства, держави, національного права, яке
 4. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
    коментарів. У них не повинно віддаватися переваги якого б то не було кандидату, виборчому об'єднанню, виборчому блоку, в тому числі за часом висвітлення їх передвиборчої діяльності, обсягу друкованої площі, відведеної таким повідомленням. Журналіст, інший творчий працівник, посадова особа організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, що брали участь в
 5. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    коментар. М., 2002. До глави 3 Богданова Н.А. Система науки конституційного права. М., 2001. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. Феноменологія муніципального права на сучасному етапі розвитку Росії: Матеріали науково-практичного семінару / Відп. ред. А.Н. Костюков. Омськ, 2002. До глави 4 Абрамов В.Ф. Російське земство:
 6. § 1. Поняття комерційного права
    Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 7. § 2. Повні і командитні товариства
    Повні товариства. В основі створення повного товариства лежить інтерес декількох фізичних або юридичних осіб об'єднатися для ведення спільної діяльності, об'єднати при цьому свій капітал, утворюючи самостійний суб'єкт комерційних відносин. Слід звернути особливу увагу на ту обставину, що відповідно до нового цивільного законодавства повне товариство є
 8. § 4. Акціонерні товариства
    коментарів і пояснень. Якщо слідом за законодавцем припустити, що це різні поняття, то різниця може бути в першу чергу пов'язано з їх обсягом. Оскільки змістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут
 9. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
© 2014-2022  yport.inf.ua