Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 51. Обов'язкова участь захисника

1. Участь захисника в кримінальному судочинстві обов'язково, якщо:
1) підозрюваний, обвинувачений не відмовився від захисника у порядку, встановленому статтею 52 цього Кодексу;
2) підозрюваний, обвинувачений є неповнолітнім;
3) підозрюваний, обвинувачений в силу фізичних чи психічних вад не може самостійно здійснювати своє право на захист;
3.1) судовий розгляд проводиться в порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 247 цього Кодексу;
(п. 3.1 введений Федеральним законом від 27.07.2006 N 153-ФЗ)
4) підозрюваний, обвинувачений не володіє мовою, на якому ведеться провадження у кримінальній справі;
5) особа звинувачується у скоєнні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад п'ятнадцять років, довічне позбавлення волі або смертна кара;
6) кримінальна справа підлягає розгляду судом за участю присяжних засідателів;
7) обвинувачений заявив клопотання про розгляд кримінальної справи в порядку, встановленому главою 40 цього Кодексу;
8) підозрюваний заявив клопотання про провадження у кримінальній справі дізнання у скороченій формі в порядку, встановленому главою 32.1 цього Кодексу.
(П. 8 введений Федеральним законом від 04.03.2013 N 23-ФЗ)
2. У випадках, передбачених пунктами 1 - 5 частини першої цієї статті, участь захисника забезпечується в порядку, встановленому частиною третьою статті 49 цього Кодексу, а у випадках, передбачених пунктами 6, 7 і 8 частини першої цієї статті, - з моменту заяви хоча б одним з обвинувачених клопотання про розгляд кримінальної справи судом за участю присяжних засідателів або клопотання про розгляд кримінальної справи в порядку, встановленому главою 40 цього Кодексу, або з моменту заяви підозрюваним клопотання про провадження у кримінальній справі в порядку, встановленому главою 32.1 цього Кодексу.
(Частина 2 в ред. Федерального закону від 04.03.2013 N 23-ФЗ)
3. Якщо у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, захисник не запрошений самим підозрюваним, обвинуваченим, його законним представником, а також іншими особами за дорученням або за згодою підозрюваного, обвинуваченого, то дізнавач, сле-дователь або суд забезпечує участь захисника у кримінальному судочинстві.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 51. Обов'язкова участь захисника"
 1. Стаття 438. Участь захисника
  У виробництві про застосування примусових заходів медичного характеру участь захисника є обов'язковою з моменту винесення постанови про призначення щодо особи судово-психіатричної експертизи, якщо захисник раніше не брав участі в даній кримінальній
 2. Стаття 248. Участь захисника
  1. Захисник підсудного бере участь у дослідженні доказів, заявляє клопотання, викладає суду свою думку по суті обвинувачення та його доведеності, про обставини, що пом'якшують покарання підсудного або виправдовують його, про міру покарання, а також з інших питань, які виникають у ході судового розгляду. 2. При неявці захисника і неможливості його заміни судовий розгляд
 3. Стаття 52. Відмова від захисника
  1. Підозрюваний, обвинувачений має право в будь-який момент провадження у кримінальній справі відмовитися від допомоги захисника. Така відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного або обвинуваченого. Відмова від захисника заявляється в письмовому вигляді. Якщо відмова від захисника заявляється під час провадження слідчої дії, то про це робиться відмітка в протоколі даної слідчої дії. (У
 4. Стаття 25.5. Захисник і представник
  1. Для надання юридичної допомоги особі, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, в провадженні у справі про адміністративне правопорушення може брати участь захисник, а для надання юридичної допомоги потерпілому - представник. 2. В якості захисника або представника до участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення
 5. Стаття 25.5. Захисник і представник
  1. Для надання юридичної допомоги особі, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, у провадженні у справі про адміністративне правопорушення може брати участь захисник, а для надання юридичної допомоги потерпілому - представник. 2. В якості захисника або представника до участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення
 6. Стаття 247. Участь підсудного
  1. Судовий розгляд кримінальної справи проводиться за обов'язкової участі підсудного, за винятком випадків, передбачених -бачених частинами четвертою та п'ятою цієї статті. (в ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 153-ФЗ) 2. При неявці підсудного розгляд кримінальної справи має бути відкладено. 3. Суд вправі піддати підсудного, який не з'явився без поважних причин, приводу , а
 7. Відмова від захисника
  . Підозрюваний, обвинувачений має право в будь-який момент провадження у кримінальній справі відмовитися від допомоги захисника. Така відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного або обвинуваченого. Закон забороняє адвокату відмовлятися від здійснення вже прийнятого доручення на захист (ч. 7 ст. 49 КПК). Для успішної діяльності адвоката в якості захисника у кримінальній справі необхідно, щоб між
 8. У яких випадках участь захисника в справі є обов'язковим
  . КПК в якості загального правила встановлює, що участь захисника у кримінальній справі обов'язково у всіх випадках, якщо тільки сам підозрюваний чи обвинувачений не відмовився від його участі. Останнє видається правильним, оскільки ніхто не може нав'язати особі, підозрюваному або обвинуваченому у вчиненні злочину, послуги адвоката, нехай навіть за рахунок федерального бюджету. Однак, якщо
 9. Стаття 25.12. Обставини, що виключають можливість участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення
  1. До участі у провадженні у справі про адміністративне правопорушення в якості захисника і представника не допускаються особи у разі, якщо вони є співробітниками державних органів, які здійснюють нагляд та контроль за дотриманням правил, порушення яких стало підставою для порушення даної справи, або якщо вони раніше виступали в якості інших учасників провадження у даній
 10. Стаття 25.12. Обставини, що виключають можливість участі в провадженні у справі про адміністративне правопорушення
  1. До участі у провадженні у справі про адміністративне правопорушення в якості захисника і представника не допускаються особи у разі, якщо вони є співробітниками державних органів, які здійснюють нагляд та контроль за дотриманням правил, порушення яких стало підставою для порушення даної справи, або якщо вони раніше виступали в якості інших учасників провадження у даній
 11. Момент допуску захисника до участі у справі
  . Для обвинуваченого цей момент визначається моментом винесення постанови про його притягнення як обвинуваченого. Право підозрюваного на допомога захисника виникає з моменту затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а в разі порушення кримінальної справи щодо конкретної особи - з моменту порушення кримінальної справи. Право підозрюваного на допомогу
 12. Стаття 49. Захисник
  1. Захисник - особа, яка здійснює в установленому цим Кодексом порядку захист прав та інтересів підозрюваних і об-виняемого і надає їм юридичну допомогу при провадженні у кримінальній справі. 2. Як захисники допускаються адвокати. За визначенню чи постанови суду в якості захисника можуть бути до-пущені поряд з адвокатом один із близьких родичів обвинуваченого або інша
 13. Стаття 92. Порядок затримання підозрюваного
  1. Після доставляння підозрюваного в орган дізнання або до слідчого в термін не більше 3 годин має бути складений протокол затримання, в якому робиться відмітка про те, що підозрюваному роз'яснені права, передбачені статтею 46 цього Кодек-са. (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. У протоколі вказуються дата і час складання протоколу, дата, час, місце,
 14. Хто може здійснювати захист у кримінальній справі
  Стаття 49 КПК визначає захисника як особа, яка здійснює в установленому порядку захист прав та інтересів підозрюваних і обвинувачуваних і що надає їм юридичну допомогу при провадженні у кримінальній справі. Обов'язкова умова реалізації права обвинуваченого та підозрюваного на захист - можливість вільного вибору захисника. Слідчі органи нерідко порушують це право, особливо в випадках,
 15. Коментар до статті 25.13
  1. Заявляти відвід захиснику, представнику, спеціалісту, експерту, перекладачеві за наявності обставин, передбачених ст. 25.12 КоАП, має право: а) особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, - згідно з ч. 1 ст. 25.1 КоАП, б) потерпілий, у тому числі і потерпілий, опитаний як свідок, - відповідно до ч. 2 ст. 25.2 КоАП; в)
© 2014-2022  yport.inf.ua