Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 50. Запрошення, призначення і заміна захистів-ника, оплата його праці

1. Захисник запрошується підозрюваним, обвинуваченим, його законним представником, а також іншими особами за дорученням або за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Підозрюваний, обвинувачений має право запросити кілька захисників.
2. На прохання підозрюваного, обвинуваченого участь захисника забезпечується дізнавачем, слідчим або судом.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
3. У разі неявки запрошеного захисника протягом 5 діб з дня заяви клопотання про запрошення захисника дізнавач, слідчий або суд мають право запропонувати підозрюваному, обвинуваченому запросити іншого захисника, а у разі його відмови прийняти заходи за призначенням захисника. Якщо бере участь у справі захисник протягом 5 діб не може взяти участь у виробництві конкретного процесуальної дії, а підозрюваний, обвинувачений не запрошує іншого захисника і не порушує клопотання про його призначення, то дізнавач, слідчий має право провести дане процесуальне дію без участі захисника, за винятком випадків, передбачених пунктами 2 - 7 частини першої статті 51 цього Кодексу.
(В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
4. Якщо протягом 24 годин з моменту затримання підозрюваного чи укладення підозрюваного, обвинуваченого під варту явка захисника, запрошеного ним, неможлива, то дізнавач або слідчий вживає заходів за призначенням захисника. При відмові по-дозрівати, обвинуваченого від призначеного захисника слідчі дії за участю підозрюваного, обвинуваченого можуть бути про-ізведени без участі захисника, за винятком випадків, передбачених пунктами 2 - 7 частини першої статті 51 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
5. У разі, якщо адвокат бере участь у виробництві попереднього розслідування або судовому розгляді за призначенням дізнавача, слідчого або суду, витрати на оплату його праці компенсуються за рахунок коштів федерального бюджету.
(В ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 214-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 50. Запрошення, призначення і заміна захистів-ника, оплата його праці"
 1. Стаття 13.12. Порушення правил захисту інформації
  призначених для захисту інформації, що становить державну таємницю, здійсненням заходів та (або) наданням послуг із захисту інформації, що становить державну таємницю, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста п'ятдесяти до двохсот мінімальних розмірів оплати праці.
 2. Стаття 13.13. Незаконна діяльність в галузі захисту інформації
  призначених для захисту інформації, що становить державну таємницю, здійсненням заходів та (або) наданням послуг із захисту інформації, що становить державну таємницю, без ліцензії - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів
 3. Стаття 8.7. Невиконання обов'язків щодо приведення земель у стан, придатний для використання за цільовим призначенням
  призначенням, або за їх рекультивації після завершення розробки родовищ корисних копалин, включаючи загальнопоширені корисні копалини, будівельних, меліоративних, лісозаготівельних, вишукувальних та інших робіт, в тому числі здійснюваних для внутрішньогосподарських або власних потреб, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти
 4. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
  оплатою праці, нормованих завдань оплата праці провадиться за кінцевими результатами за фактично виконаний обсяг робіт. Особам, які працюють за сумісництвом в районах, де встановлені районні коефіцієнти і надбавки до заробітної плати, оп-лата праці провадиться з урахуванням цих коефіцієнтів і
 5. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
  оплату праці відповідно до законодавства Російської Федерації про працю. 2. Розмір оплати праці засуджених, відпрацьованих повністю певну місяць норму робочого часу і виконали встановлену для них норму, не може бути нижче встановленого мінімального розміру оплати праці. 3. Оплата праці засудженого при неповному робочому дні або неповного робочого тижня провадиться
 6. Глава 39. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБІТ-НІКА
  Глава 39. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 7. Стаття 8.31. Порушення вимог до охорони лісів
  оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці. 2. Забруднення лісів стічними водами, хімічними, радіоактивними чи іншими шкідливими речовинами або промисловими або побутовими відходами або викидами - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до
 8. Глава 14. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ РОБІТ-НІКА
  Глава 14. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 9. Стаття 126. Заміна щорічної оплачуваної відпустки грошовою компенсацією
  статтю доповнено правилом, що вносить ясність у питання заміни частини відпустки грошовою компенсацією. При підсумовуванні або перенесення відпустки на наступний робочий рік грошовою компенсацією може бути замінена частина кожного щорічної оплачуваної відпустки, що перевищує 28 календарних днів. 2. Заміна відпустки грошовою компенсацією можлива за певних умов: 1) дозволяється замінити грошовою
 10. Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
  оплати праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці, здійснюється як за допомогою збільшення тарифних ставок (окладів), так і шляхом встановлення доплат до них за умови праці. 2. Підвищена оплата праці в місцевостях з особливими кліматичними умовами забезпечується за допомогою застосування районних коефіцієнтів і надбавок до заробітної
 11. Стаття 8.25. Порушення правил лісокористування
  оплати праці; на посадових осіб - від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від тридцяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці. 2. Здійснення лісокористування не у відповідності з передбаченими в лісорубного квитка (ордері) або лісовому квитку, в договорі оренди, безоплатного користування чи концесії лісового фонду цілями або вимогами - тягне
 12. Стаття 9.5. Порушення встановленого порядку будівництва об'єктів, приймання, введення їх в експлуатацію
  призначення, в тому числі житлових будинків, а також об'єктів індивідуального будівництва - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати праці. 2. Порушення правил приймання і введення
 13. Стаття 10.11. Порушення норм і правил ведення племінного тваринництва
  оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці. 2. Порушення правил державної реєстрації племінних тварин і племінних стад - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від
 14. Стаття 315. Оплата праці
  його Півночі і прирівняних до них місцевостях здійснюється із застосуванням районних коефіцієн-ентов і процентних надбавок до заробітної
 15. Стаття 8.6. Псування земель
  оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від двохсот до трьохсот мінімальних розмірів оплати праці. 2. Знищення родючого шару грунту, а одно псування земель внаслідок порушення правил поводження з пестицидами та агрохімікатами або іншими небезпечними для здоров'я людей і навколишнього середовища речовинами та відходами виробництва і
© 2014-2022  yport.inf.ua