Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 54. Цивільний відповідач

1. В якості цивільного відповідача може бути притягнуто фізична або юридична особа, яка відповідно до громадянського кодексом Російської Федерації несе відповідальність за шкоду, заподіяну злочином. Про залучення фізичної або юридичної особи як цивільного відповідача дізнавач, слідчий або суддя виносить постанову, а суд - ухвалу.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
2. Цивільний відповідач має право:
1) знати сутність позовних вимог і обставини, на яких вони засновані;
2) заперечувати проти пред'явленого цивільного позову;
3) давати пояснення і показання по суті пред'явленого позову;
4) відмовитися свідчити проти самого себе, свого чоловіка (своєї дружини) та інших близьких родичів, коло яких визначено пунктом 4 статті 5 цього Кодексу. За згодою цивільного відповідача дати свідчення він повинен бути попереджений про те, що його свідчення можуть бути використані як докази у кримінальній справі, в тому числі і в разі його подальшої відмови від цих свідчень;
5) давати показання рідною мовою або мовою, якою він володіє, і користуватися допомогою перекладача безкоштовно;
6) мати представника;
7) збирати і подавати докази;
8) заявляти клопотання і відводи;
9) знайомитися після закінчення попереднього розслідування з матеріалами кримінальної справи, що відносяться до пред'явленого цивільного позову, і робити з кримінальної справи відповідні виписки, знімати за свій рахунок копії з тих матеріалів кримінальної справи, які стосуються цивільного позову, в тому числі з використанням технічних засобів;
10) брати участь у судовому розгляді кримінальної справи в судах першої, другої, касаційної і наглядової інстанцій ;
(в ред. Федеральних законів від 09.01.2006 N 13-ФЗ, від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
11) виступати в судових дебатах;
12) подавати скарги на дії (бездіяльність) та рішення дізнавача, слідчого, прокурора, суду в частині, що стосується громадянського позову, і брати участь у їх розгляді судом;
13) знайомитися з протоколом судового засідання та подавати на нього зауваження;
14) оскаржити вирок, ухвалу чи постанову суду в частині, що стосується цивільного позову, і брати участь у розгляді скарги вищестоящим судом;
15) знати про принесені у кримінальній справі скаргах і уявленнях і подавати на них заперечення, якщо вони зачіпають його інтереси.
3. Цивільний відповідач не має права:
1) ухилятися від явки за викликами дізнавача, слідчого або до суду;
(в ред. Федеральних законів від 29.05.2002 N 58 - ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
2) розголошувати дані попереднього розслідування, що стали йому відомими у зв'язку з участю у виробництві по кримінальній справі, якщо він був про це заздалегідь попереджений в порядку, встановленому статтею 161 цього Кодексу. За розголошення даних перед-ньо розслідування цивільний відповідач несе відповідальність згідно зі статтею 310 Кримінального кодексу Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 54. Цивільний відповідач "
 1. Стаття 120. Розшук відповідача
  1. Стаття, що в ч. 1 встановлює вичерпний перелік справ, по яких при невідомості перебування відповідача суд зобов'язаний оголосити його розшук через органи внутрішніх справ. Оголошення розшуку відповідача ініціюється судом самостійно незалежно від наявності відповідного клопотання позивача і проводиться після надходження до суду повістки, яка містить відомості про невідомість місця
 2. Стаття 44. Сторони
  Коментар до статті Згідно ч. 1 ст. 44 АПК РФ сторонами в арбітражному процесі є позивач і відповідач. Позивач і відповідач - передбачувані суб'єкти спірного матеріально-правового відношення, щодо якого виник конфлікт, який підлягає вирішенню в арбітражному суді. Судове рішення виноситься щодо сторін арбітражного процесу - позивача і відповідача. У зв'язку з цим арбітражний суд
 3. Стаття 50. Представники, які призначаються судом
  Коментар до статті § 1. Суд не вправі при винесенні рішення прийняти визнання позову або визнання обставин, на яких позивач обгрунтовує свої вимоги, вчинені адвокатом, призначеним судом в якості представника відповідача на підставі ст. 50 ЦПК РФ, оскільки це крім волі відповідача може призвести до порушення його прав. Адвокат, призначений судом в якості представника відповідача
 4. Стаття 35. Пред'явлення позову за місцем знаходження або місцем проживання відповідача
  Коментар до статті В ст. 35 АПК РФ закріплено правило загальної територіальної підсудності, згідно з яким справа підлягає розгляду в арбітражному суді за місцем знаходження відповідача. Це правило застосовується, якщо інші правила не передбачені в АПК РФ, наприклад в ст. 38 АПК РФ, або сторони не домовляться-лись про інший (ст. 37 АПК РФ). Місце знаходження або місце проживання відповідача
 5. Стаття 41. Заміна неналежного відповідача
  1. Інститут заміни неналежної сторони зазнав в новому ЦПК суттєвих змін. На відміну від ЦПК 1964 виключена можливість заміни неналежного позивача, тобто особи, якій відповідно до норм матеріального права не належить право вимоги за заявленим їм позовом. Заміна неналежного відповідача потрібна в тому випадку, коли позивач пред'явив позов до особи, яка відповідно до
 6. Стаття 312. Вручення копії вироку
  Протягом 5 діб з дня проголошення вироку його копії вручаються засудженому або виправданому, його захиснику і обві нітелей. У той же термін копії вироку можуть бути вручені потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві та їх пред-ставники при наявності клопотання зазначених
 7. Стаття 119. Невідомість місця перебування відповідача
  Положення коментованої статті є окремим випадком відсутності відповідача в місці проживання або місце знаходження, зазначеному позивачем в поданій до суду заяві, або зміни відповідачем адреси під час провадження у справі та неповідомлення про це суд в порушення вимог ст. 118 Кодексу. Крім того, позивач може не мати відомостей про фактичне місце перебування відповідача до моменту звернення
 8. Права та обов'язки експерта в процесі
  . Експерт бере участь у дослідженні обставин справи, які стосуються предмета експертизи. Він може задавати питання підсудному, потерпілому, свідкам, цивільному позивачеві і відповідачу про обставини, що мають значення для дачі висновку. За з'ясуванні всіх обставин, що мають значення для дачі висновку, головуючий пропонує підсудному, потерпілому, свідкам,
 9. Стаття 31. Підсудність кількох пов'язаних між собою справ
  1. Під підсудністю кількох пов'язаних між собою справ розуміється підсудність, при якій заявлена вимога підлягає розгляду в суді, де розглядається іншого пов'язане з ним вимога (справа). При цьому необхідна така зв'язок між вимогами (справами), яка дозволяє об'єднати їх в одне провадження. 2. Правило загальної територіальної підсудності вимагає, щоб позов пред'являвся
 10. Стаття 41. Заміна неналежного відповідача
  Стаття 41. Заміна неналежного
 11. Стаття 174. Рішення, яке зобов'язує відповідача вчинити певні дії
  Коментар до статті 1. Примушування особи до вчинення певних дій можливо тільки у випадку залучення його до участі у справі в якості відповідача. Згідно п. 1 ст. 174 АПК РФ при ухваленні рішення, зобов'язуючого відповідача зробити визна-лені дії, не пов'язані зі стягненням грошових коштів або передачею майна, арбітражний суд у резолютивній частині рішення вказує особа,
 12. § 352. Несуттєві частини формули
  Несуттєві частини формули вносилися на вимогу зацікавлених осіб. Серед них значилися: а) Praescriptiones, вносилася на вимогу позивача або відповідача (praescriptiones pro actore і praescriptiones pro reo). За ним деякі наслідки позову обмежувалися в певному порядку, наприклад, за допомогою praescriptio pro actore визначалося позовну вимогу щодо часу, місця і
 13. Позивач і відповідач за негаторному позовом
  . Правом на негаторний позов володіють власник, а також титульний власник (ст. 305 ЦК), які володіють річчю, але позбавлені можливості користуватися або розпоряджатися нею. В якості відповідача виступає особа, яка своєю протиправною поведінкою створює перешкоди, що заважають нормальному здійсненню права власності (права титульного
 14. § 349. Формулярний процес in jure
  Час і місце ведення легісакціонногопроцесу in jure ідентичні з часом і місцем формулярного процесу in jure. а) Виклик на суд відбувався шляхом in jus vocatio. Викликане особа повинна була відповісти на запрошення або вказати гаранта (vadimonium), що гарантує, що викликане особа з'явиться до суду в той день про який сторони домовилися. б) Коли обидві сторони, позивач і відповідач, поставали
 15. Стаття 40. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів
  Стаття 40. Участь у справі кількох позивачів або
 16. Стаття 242. Підстави для скасування заочного рішення суду
  1. Неявившийся в судове засідання відповідач зобов'язаний був відповідно до ч. 1 ст. 167 ЦПК повідомити суд про причини неявки і представити докази поважності цих причин. Виконання відповідачем названих вимог закону зобов'язувало б суд розглянути заявлені відповідачем причини неявки в судове засідання і в разі визнання їх поважними відкласти розгляд справи.
© 2014-2022  yport.inf.ua