Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 160. Заходи піклування про дітей, про утриманців підозрюваного або обвинуваченого і заходи щодо забезпечення со-хранности його майна

1. Якщо у підозрюваного або обвинуваченого, затриманого або укладеного під варту, залишилися без нагляду і допомоги несо-вершеннолетніе діти, інші утриманці, а також старі батьки, потребують стороннього догляду, то слідчий, дізнавач вживає заходів щодо їх передачі на піклування близьких родичів, родичів чи інших осіб або приміщенню у відповідні дитячі або соціальні установи.
2. Слідчий, дізнавач вживає заходів щодо забезпечення збереження майна і житла підозрюваного або обвинуваченого, затриманого або укладеного під варту.
3. Про вжиті заходи слідчий або дізнавач повідомляє підозрюваного або обвинуваченого.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 160. Заходи піклування про дітей, про утриманців підозрюваного або обвинуваченого і заходи щодо забезпечення со-хранности його майна "
 1. Стаття 210. Розшук підозрюваного, обвинуваченого
  (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 1. Якщо місце перебування підозрюваного, обвинуваченого невідоме, то слідчий доручає його розшук органам дізнання, про що зазначає в постанові про призупинення попереднього слідства або виносить окрему постанову. (В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 2. Розшук підозрюваного, обвинуваченого може бути оголошений як під
 2. Стаття 14. Презумпція невинності
  1. Обвинувачений вважається невинним, поки його винність у вчиненні злочину не буде доведена в передбаченому на-вартим Кодексом порядку і встановлено що набрало законної сили вироком суду. 2. Підозрюваний чи обвинувачений не зобов'язаний доводити свою невинність. Тягар доказування обвинувачення та спростування дово-дів, наведених у захист підозрюваного або обвинуваченого, лежить на стороні
 3. Стаття 122. Виявлення та облік дітей, які залишилися без піклування батьків
  1. Посадові особи закладів (дошкільних освітніх установ, загальноосвітніх установ, лікувальних установ та інших установ) та інші громадяни, мають відомостями про дітей, зазначених у пункті 1 статті 121 цього Кодексу, зобов'язані повідомити про це органи опіки та піклування за місцем фактичного знаходження дітей. Орган опіки та піклування протягом трьох днів з
 4. Стаття 114. Тимчасове відсторонення від посади
  1. При необхідності тимчасового відсторонення від посади підозрюваного або обвинуваченого слідчий за згодою керівника слідчого органу, а також дізнавач за згодою прокурора порушує перед судом за місцем провадження попереднього рас-проходження відповідне клопотання, за винятком випадку, передбаченого частиною п'ятою цієї статті. (В ред. Федеральних законів від
 5. Стаття 424. Порядок виклику неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого
  Дзвінок неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, що не знаходиться під вартою, до слідчого, дізнавачу або в суд проводиться через його законних представників, а якщо неповнолітній міститься в спеціалізованому закладі для несо-вершеннолетніе - через адміністрацію цієї установи. (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N
 6. Стаття 107. Домашній арешт
  (в ред. Федерального закону від 07.12.2011 N 420-ФЗ) 1. Домашній арешт як запобіжний захід обирається за судовим рішенням щодо підозрюваного або обвинуваченого при неможливості застосування іншої, більш м'якою, заходи припинення і полягає в знаходженні підозрюваного або обвинуваченого у повній або часткової ізоляції від суспільства в житловому приміщенні, в якому він проживає в якості
 7. Стаття 94. Підстави звільнення підозрюваного
  1 . Підозрюваний підлягає звільненню за постановою дізнавача чи слідчого, якщо: (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1) не підтвердилося підозра у вчиненні злочину; 2) відсутні підстави застосування до нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ; 3) затримання було здійснено з порушенням вимог статті 91 цього Кодексу. 2. Після закінчення 48 годин
 8. Стаття 52. Відмова від захисника
  1. Підозрюваний, обвинувачений має право в будь-який момент провадження у кримінальній справі відмовитися від допомоги захисника. Така відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного або обвинуваченого. Відмова від захисника заявляється в письмовому вигляді. Якщо відмова від захисника заявляється під час провадження слідчої дії, то про це робиться відмітка в протоколі даної слідчої дії. (У
 9. Момент допуску захисника до участі у справі
  . Для обвинуваченого цей момент визначається моментом винесення постанови про його притягнення як обвинуваченого. Право підозрюваного на допомогу захисника виникає з моменту затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а в разі порушення кримінальної справи щодо конкретної особи - з моменту порушення кримінальної справи. Право підозрюваного на допомогу
 10. Стаття 51. Обов'язкова участь захисника
  1. Участь захисника в кримінальному судочинстві обов'язково, якщо: 1) підозрюваний, обвинувачений не відмовився від захисника у порядку, встановленому статтею 52 цього Кодексу; 2) підозрюваний, обвинувачений є неповнолітнім; 3) підозрюваний, обвинувачений в силу фізичних чи психічних вад не може самостійно здійснювати своє право на захист; 3.1) судове
 11. Стаття 49. Захисник
  1. Захисник - особа, яка здійснює в установленому цим Кодексом порядку захист прав та інтересів підозрюваних і об-виняемого і надає їм юридичну допомогу при провадженні у кримінальній справі. 2. Як захисники допускаються адвокати. За визначенням або постановою суду в якості захисника можуть бути до-пущені поряд з адвокатом один із близьких родичів обвинуваченого або інша
 12. Хто може здійснювати захист у кримінальній справі
  Стаття 49 КПК визначає захисника як особа, яка здійснює в установленому порядку захист прав та інтересів підозрюваних і обвинувачуваних і що надає їм юридичну допомогу при провадженні у кримінальній справі. Обов'язкова умова реалізації права обвинуваченого та підозрюваного на захист - можливість вільного вибору захисника. Слідчі органи нерідко порушують це право, особливо у випадках,
 13. Стаття 126. Облік дітей, які підлягають усиновленню, та осіб, які бажають усиновити дітей
  1. Всі діти, що підлягають усиновленню, і особи, які бажають усиновити дитину, підлягають єдиному обліку. Законом про банк даних про дітей, які залишилися без піклування батьків, введена система централізованого обліку дітей, які залишилися без піклування батьків. Крім того, наказом Міністерства освіти та науки Росії від 12.11.2008 N 347 затверджено Адміністративний регламент Міністерства освіти і науки Російської Федерації
 14. У яких випадках обвинуваченому може бути обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту
  . Можливість її застосування передбачена ст. 108 КПК. Взяття під варту - найсуворіша міра запобіжного заходу, що представляє собою максимально жорстке вторгнення в сферу прав громадянина на свободу та особисту недоторканність, гарантірованньгх Конституцією, Декларацією прав свобод людини і громадянина Російської Федерації. У Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 1976
 15. Стаття 124. Діти, щодо яких допускається усиновлення (удочеріння)
  1. Усиновлення або удочеріння (далі - усиновлення) є пріоритетною формою влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. (П. 1 введений Федеральним законом від 27.06.1998 N 94-ФЗ) 2. Усиновлення допускається щодо неповнолітніх дітей і тільки в їхніх інтересах з дотриманням вимог абзацу третього пункту 1 статті 123 цього Кодексу, а також з урахуванням можливостей
 16. Стаття 106. Застава
  (в ред. Федерального закону від 07.04.2010 N 60-ФЗ) 1. Застава полягає у внесенні або в передачі підозрюваним, обвинуваченим або іншою фізичною чи юридичною особою на стадії попереднього розслідування в орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, а на стадії судового провадження - до суду нерухомого майна та рухомого майна у вигляді грошей, цінностей та допущених до
 17. Відмова від захисника
  . Підозрюваний, обвинувачений має право в будь-який момент провадження у кримінальній справі відмовитися від допомоги захисника. Така відмова допускається лише з ініціативи підозрюваного або обвинуваченого. Закон забороняє адвокату відмовлятися від здійснення вже прийнятого доручення на захист (ч. 7 ст. 49 КПК). Для успішної діяльності адвоката в якості захисника у кримінальній справі необхідно, щоб між
© 2014-2022  yport.inf.ua