Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 159. Обов'язковість розгляду ходу-тайства

1. Слідчий, дізнавач зобов'язаний розглянути кожне заявлене у кримінальній справі клопотання в порядку, встановленому гла-вої 15 цього Кодексу.
2. При цьому підозрюваному або обвинуваченому, його захиснику, а також потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві або їх представникам не може бути відмовлено в допиті свідків, виробництві судової експертизи та інших слідчих дій, якщо обставини, про встановлення яких вони клопочуть, мають значення для даного кримінальної справи.
3. У разі повної або часткової відмови у задоволенні клопотання слідчий, дізнавач виносить постанову.
4. Постанова про відмову в задоволенні клопотання може бути оскаржене в порядку, встановленому главою 16 цього Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 159. Обов'язковість розгляду ходу-тайства "
 1. Стаття 170. Участь понятих
  статтями 184 і 193 цього Кодексу, слідчі дії проводяться за участю не менше двох понятих, які викликаються для посвідчення факту виробництва слідчої дії, його ходу і результатів, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 04.03.2013 N 23-ФЗ) 1.1. У випадках, передбачених статтями
 2. Стаття 228. Обов'язковість ведення протоколу
  обов'язково по кожному цивільній справі, і відсутність протоколу є безумовною підставою для скасування рішення судом вищої інстанції (ч. 1 ст. 330, п. 7 ч. 2 ст. 364, ст. 387 ЦПК). За протоколом судового засідання вищестоящий суд формує свою думку про виконання судом першої інстанції вимог закону при розгляді та вирішенні справи. За відсутності протоколу не можна було б
 3. Стаття 771. Конфіденційність відомостей, що становлять предмет договору
  ходу його виконання та отриманих результатів. Обсяг відомостей, що визнаються конфіденційними, визначається в договорі. 2. Кожна зі сторін зобов'язується публікувати отримані при виконанні роботи відомості, визнані конфіденційними, тільки за згодою іншої
 4. Стаття 230. Складання протоколу
  обов'язково слід вказувати в протоколі, оскільки в іншому випадку можуть бути порушені права беруть участь у справі на ознайомлення з протоколом і подачу на нього зауважень (див. коментар до ст. 231 ЦПК). 6. Головуючий перед підписанням виготовленого протоколу зобов'язаний уважно ознайомитися з його змістом. Якщо протокол не відповідає вимогам повноти і точності,
 5. Стаття 212. Порядок розгляду справ про стягнення орга-тільних платежів і санкцій
  обов'язкових платежів і санкцій, які відповідно до п. 4 ст. 29 АПК РФ віднесені до підвідомчості арбітражних судів, на що вказується в ст. 212 АПК РФ. При розгляді таких справ арбітражний суд застосовує загальні положення АПК РФ, в тому числі, що стосуються прийняття заяви до провадження, залишення заяви без руху і повернення заяви, підготовки справи до судового
 6. Стаття 44. Цивільний позивач
  розгляді принесених скарг і подань в порядку, встановленому цим Кодексом. 5. Відмова від цивільного позову може бути заявлений цивільним позивачем в будь-який момент провадження у кримінальній справі, але до видалення суду до нарадчої кімнати для постановлення вироку. Відмова від цивільного позову тягне за собою припинення вироб-ництва по ньому. 6. Цивільний позивач не вправі
 7. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
  розгляді справи про адміністративне правопорушення складається при розгляді справи колегіальним органом. 2. У протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про явку осіб,
 8. Стаття 29.8. Протокол про розгляд справи про адміністративне правопорушення
  розгляді справи про адміністративне правопорушення складається при розгляді справи колегіальним органом. 2. У протоколі про розгляд справи про адміністративне правопорушення зазначаються: 1) дата і місце розгляду справи; 2) найменування і склад колегіального органу, що розглядає справу; 3) подія аналізованого адміністративного правопорушення; 4) відомості про явку осіб,
 9. Стаття 42. Потерпілий
  статтями 307 і 308 Кримінального кодексу Російської Федерації. за розголошення даних попереднього розслідування потерпілий несе відпові-дальність відповідно до статті 310 Кримінального кодексу Російської Федерації. 8. По кримінальних справах про злочини, наслідком яких стала смерть особи, права потерпілого, передбачені на-що стоїть статтею, переходять до одного з його близьких
 10. Стаття 225.16. Порядок розгляду справ про захист прав і законних інтересів групи осіб
  розгляду групових позовів обумовлені специфікою даної категорії справ. Однією з особливостей є те, що при їх розгляді у арбітражного суду більш активна позиція, ніж при розгляді, наприклад, справ позовного провадження. До особливостей також відносяться: більш тривалий термін розгляду, процесуальне становище учасників спору, активна роль суду при підготовці справи до судового
 11. 2. Порядок і стадії укладання договору
  обов'язковими для всіх випадків укладання договору. Стадія переддоговірних контактів сторін (переговорів) носить факультативний характер і використовується на розсуд сторін, що вступають в договірні відносини. Що стосується стадії розгляду оферти її адресатом, то вона має правове значення тільки в тих випадках, коли законодавство стосовно окремих видів договорів встановлює термін і
© 2014-2022  yport.inf.ua