Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 42. Потерпілий

1. Потерпілим є фізична особа, якій злочином заподіяно фізичний, майновий, моральну шкоду, а також юридична особа у разі заподіяння злочином шкоди його майну та ділової репутації. Рішення про визнання потерпілим оформляється постановою дізнавача, слідчого або суду.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
2. Потерпілий має право:
1) знати про пред'явлене обвинуваченому обвинуваченні;
2) давати показання;
3) відмовитися свідчити проти самого себе , свого чоловіка (своєї дружини) та інших близьких родичів, коло яких визначено пунктом 4 статті 5 цього Кодексу. За згодою потерпілого дати свідчення він повинен бути попереджений про те, що його свідчення можуть бути використані як докази у кримінальній справі, в тому числі і в разі його подальшої відмови від цих свідчень;
4) представляти докази;
5) заявляти клопотання і відводи;
6) давати показання рідною мовою або мовою, якою він володіє;
7) користуватися допомогою перекладача безкоштовно;
8) мати представника;
9) брати участь з дозволу слідчого або дізнавача в слідчих діях, вироблених з його клопотанням чи ходу-тайству його представника;
10) знайомитися з протоколами слідчих дій, вироблених з його участю, і подавати на них зауваження;
11) знайомитися з постановою про призначення судової експертизи та висновком експерта у випадках, передбачених частиною другою статті 198 цього Кодексу;
12) знайомитися після закінчення попереднього розслідування з усіма матеріалами кримінальної справи, виписувати з кримінальної справи будь-які відомості і в будь-якому обсязі, знімати копії з матеріалів кримінальної справи, в тому числі за допомогою технічних засобів. У разі, якщо в кримінальній справі бере участь кілька потерпілих, кожен з них має право знайомитися з тими матеріалами кримінальної справи, які стосуються шкоди, заподіяної даним потерпілому;
13) отримувати копії постанов про порушення кримінальної справи, визнання його потерпілим чи про відмову в цьому, про припинення кримінальної справи, зупинення провадження у кримінальній справі, а також копії вироку суду першої інстанції, рішень судів апеляційної, касаційної і наглядової інстанцій;
(в ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
14) брати участь у судовому розгляді кримінальної справи в судах першої, другої, касаційної і наглядової інстанцій;
(в ред . Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
15) виступати в судових дебатах;
16) підтримувати обвинувачення;
17) знайомитися з протоколом судового засідання та подавати на нього зауваження;
18) подавати скарги на дії (бездіяльність) та рішення дізнавача, слідчого, прокурора і суду;
19) оскаржити вирок, ухвалу, постанову суду;
20) знати про принесені у кримінальній справі скаргах і уявленнях і подавати на них заперечення;
21) клопотати про застосування заходів безпеки відповідно до частини третьої статті 11 цього Кодексу;
22) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
3. Потерпілому забезпечується відшкодування майнової шкоди, заподіяної злочином, а також витрат, понесених у зв'язку з його участю в ході попереднього розслідування і в суді, включаючи витрати на представника, відповідно до вимог статті 131 цього Кодексу.
4. За позовом потерпілого про відшкодування в грошовому вираженні заподіяної йому моральної шкоди розмір відшкодування визначаються-ється судом при розгляді кримінальної справи або в порядку цивільного судочинства.
5. Потерпілий не має права:
1) ухилятися від явки за викликом дізнавача, слідчого і в суд;
(в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
2) давати завідомо неправдиві показання або відмовитися від давання показань;
3) розголошувати дані попереднього розслідування, якщо він був про це заздалегідь попереджений в порядку, встановленому статтею 161 цього Кодексу.
6. При неявці потерпілого за викликом без поважних причин він може бути підданий приводу.
7. За відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань потерпілий несе відповідальність згідно зі статтями 307 і 308 Кримінального кодексу Російської Федерації. за розголошення даних попереднього розслідування потерпілий несе відпові-дальність відповідно до статті 310 Кримінального кодексу Російської Федерації.
8. По кримінальних справах про злочини, наслідком яких стала смерть особи, права потерпілого, передбачені на-що стоїть статтею, переходять до одного з його близьких родичів.
9. У разі визнання потерпілим юридичної особи її права здійснює представник.
10. Участь у кримінальній справі законного представника та представника потерпілого не позбавляє його прав, передбачених на-що стоїть статтею.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 42. Потерпілий "
 1. Стаття 277. Допит потерпілого
  1. Потерпілий допитується в порядку, встановленому частинами другою - шостою статті 278 та статтею 278.1 справжнього Кодек-са. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 39-ФЗ) 2. Потерпілий з дозволу головуючого може давати свідчення в будь-який момент судового
 2. Стаття 249. Участь потерпілого
  потерпілого і (або) його представника, якщо інше не передбачено частинами другою і третьою цієї статті. 2. При неявці потерпілого суд розглядає кримінальну справу в його відсутність, за винятком випадків, коли явка потерпілого визнана судом обов'язковою. 3. По кримінальних справах приватного обвинувачення неявка потерпілого без поважних причин тягне за собою припинення кримінальної справи за
 3. Стаття 25.2. Потерпілий
  потерпілого. У його відсутність справа може бути розглянуто лише у випадках, якщо є дані про належному повідомленні потерпілого про місце і час розгляду справи і якщо від потерпілого не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи або якщо таке клопотання залишено без задоволення. 4. Потерпілий може бути опитаний відповідно до статті 25.6 справжнього
 4. Стаття 25.2. Потерпілий
  потерпілого. У його відсутність справа може бути розглянуто лише у випадках, якщо є дані про належному повідомленні потерпілого про місце і час розгляду справи і якщо від потерпілого не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи або якщо таке клопотання залишено без задоволення. 4. Потерпілий може бути опитаний відповідно до статті 25.6 справжнього
 5. п.) або відшкодувати завдані збитки (пункт 2 статті 15). Стаття 1083. Урахування вини потерпілого і майнового стану особи, яка заподіяла шкоду
  стаття 1089), а також при відшкодуванні витрат на поховання (стаття 1094). 3. Суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, заподіяної громадянином, з урахуванням його майнового стану, за винятком випадків, коли шкода завдана діями, вчиненими
 6. Стаття 1080. Відповідальність за спільно заподіяну шкоду
  потерпілим солідарно. За заявою потерпілого і в його інтересах суд має право покласти на осіб, які спільно заподіяли шкоду, відповідальність у частках, визначивши їх стосовно до правил, передбачених пунктом 2 статті 1081 справжнього
 7. Стаття 135. Розпусні дії Коментар до статті 135
  потерпілого або винного у присутності потерпілого, доторкається до статевих органів потерпілого, вчинення статевого акту в присутності малолітнього, розрив рукою дівочої пліви, спонукання малолітніх до скоєння сексуальних дій між собою. Розпусні дії можуть складатися також у показі малолітнім порнографічних фільмів, фотографій і т.п. 3. Суб'єктивна сторона виражається в
 8. Стаття 76. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим Коментар до статті 76
  потерпілим передбачено КК РФ по всіх злочинах, які належать до категорії невеликої або середньої тяжкості. 2. Процедура примирення у справах приватного обвинувачення (ст. ст. 115, 116, ч. ч. 1 і 2 ст. 129, ст. 130 КК РФ) залишається колишньою, проте правила коментованої статті можуть поширюватися і на зазначені склади злочинів, якщо на цьому наполягатиме потерпілий. 3. Злочин
 9. Стаття 113. Заподіяння тяжкого або середньої тяжкості шкоди здоров'ю в стані афекту Коментар до статті 113
  потерпілого або іншими протиправними або аморальними діями (бездіяльністю) потерпілого, а так само тривалої психотравмуючої ситуацією, що виникла у зв'язку з систематичним протиправним чи аморальним поведінкою потерпілого, см. в коментарі до ст. 107 КК
 10. Стаття 11. Дії страхувальників і потерпілих при настанні страхового випадку
  потерпілому. Підставою для прийняття судом цього рішення послужило те, що страховик не мав відомостями, що підтверджують можливість залучення застрахованої за договором ОСАГО особи до цивільної відповідальності. До цих відомостей суд відніс докази, пов'язані з встановленням провини застрахованої особи в заподіянні шкоди потерпілому. Потерпілий порахував, що для отримання
 11. Стаття 1104. Повернення безпідставного збагачення в натурі
  потерпілому в натурі. 2. Набувач відповідає перед потерпілим за всякі, в тому числі і за всякі випадкові, нестачу або погіршення безпідставно придбаного або збереження майна, що сталися після того, як він дізнався або повинен був дізнатися про безпідставність збагачення. До цього моменту він відповідає лише за умисел і грубу
 12. 3. Потерпілий як суб'єкт деліктного зобов'язання
  потерпілий, тобто особа, якій дії (бездіяльність) заподіювача шкоди завдали майнову шкоду або спричинили інші негативні наслідки. Згідно п. 1 ст. 1064 ЦК громадянин визнається потерпілим, якщо шкода заподіяна його особистості або майну, а юридична особа - якщо шкода заподіяна його майну. Потерпілими в деліктному зобов'язанні можуть бути ті ж особи, які названі вище в переліку
 13. 2. Поняття зобов'язань з безпідставного збагачення
  потерпілого), зобов'язана повернути останньому безпідставно придбане або збереження майна, за винятком випадків, передбачених ст. 1109 ЦК (п. 1 ст. 1102 ЦК). Як випливає з визначення, у зобов'язанні з безпідставного збагачення кредитором є потерпілий, а боржником - набувач - особа, безпідставно набула або зберігає, майно. Суб'єктами розглянутого
 14. Стаття 26.3. Пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і свідків
  потерпілого і свідків є відомості, що мають відношення до справи і повідомлені зазначеними особами в усній або письмовій формі. 2. Пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і свідків відображаються в протоколі про адміністративне правопорушення, протоколі про застосування заходи забезпечення провадження
 15. Стаття 26.3. Пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і свідків
  потерпілого і свідків є відомості, що мають відношення до справи і повідомлені зазначеними особами в усній або письмовій формі. 2. Пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого і свідків відображаються в протоколі про адміністративне правопорушення, протоколі про застосування заходи забезпечення провадження
 16. Стаття 1107. Відшкодування потерпілому неотриманих доходів
  стаття 395) з того часу, коли набувач дізнався або повинен був дізнатися про безпідставність одержання або збереження грошових
© 2014-2022  yport.inf.ua