Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 44. Цивільний позивач

1. Цивільним позивачем є фізична або юридична особа, яка пред'явила вимогу про відшкодування майнової шкоди, за наявності підстав вважати, що даний шкода заподіяна йому безпосередньо злочином. Рішення про визнання цивільним позивачем оформляється ухвалою чи постановою судді, слідчого, дізнавача. Цивільний позивач може пред'явити цивільний позов і для майнової компенсації моральної шкоди.
(В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
2. Цивільний позов може бути пред'явлений після порушення кримінальної справи і до закінчення судового слідства при разбира-будівництві даної кримінальної справи в суді першої інстанції. При пред'явленні цивільного позову цивільний позивач звільняється від сплати державного мита.
(Частина друга в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
3. Цивільний позов на захист інтересів неповнолітніх, осіб, визнаних недієздатними або обмежено дієздатними в порядку, встановленому цивільним процесуальним законодавством, осіб, які з інших причин не можуть самі захищати свої права та законні інтереси, може бути пред'явлений їх законними представниками або прокурором, а на захист інтересів держави - прокурором.
4. Цивільний позивач має право:
1) підтримувати цивільний позов;
2) подавати докази;
3) давати пояснення за пред'явленим позовом;
4) заявляти клопотання і відводи;
5) давати показання і пояснення рідною мовою або мовою, якою він володіє;
6) користуватися допомогою перекладача безкоштовно;
7) відмовитися свідчити проти самого себе, свого чоловіка (своєї дружини) та інших близьких родичів, коло яких визначено пунктом 4 статті 5 цього Кодексу. За згодою цивільного позивача дати свідчення він повинен бути попереджений про те, що його свідчення можуть бути використані як докази у кримінальній справі, в тому числі і в разі його подальшої відмови від цих свідчень;
8) мати представника;
9) знайомитися з протоколами слідчих дій, вироблених з його участю;
10) брати участь з дозволу слідчого або дізнавача в слідчих діях, вироблених з його клопотанням або ходу-тайству його представника;
11) відмовитися від пред'явленого ним громадянського позову. До прийняття відмови від цивільного позову дізнавач, слідчий, суд роз'яснює цивільному позивачеві наслідки відмови від цивільного позову, передбачені частиною п'ятою цієї статті;
(в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
12) знайомитися після закінчення розслідування з матеріалами кримінальної справи, що відносяться до пред'явленого їм цивільним позовом, і виписувати з кримінальної справи будь-які відомості і в будь-якому обсязі;
13) знати про прийняті рішення, які зачіпають його інтереси, і одержувати копії процесуальних рішень, що відносяться до пред'яв-ленному їм цивільним позовом;
14) брати участь у судовому розгляді кримінальної справи в судах першої, другої, касаційної і наглядової інстанцій;
(в ред. Федеральних законів від 09.01.2006 N 13-ФЗ, від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
15) виступати в судових дебатах для обгрунтування цивільного позову;
16) знайомитися з протоколом судового засідання та подавати на нього зауваження;
17) подавати скарги на дії (бездіяльність) та рішення дізнавача, слідчого , прокурора і суду;
18) оскаржити вирок, визначення і постанова суду в частині, що стосується цивільного позову;
19) знати про принесені у кримінальній справі скаргах і уявленнях і подавати на них заперечення;
20) брати участь у судовому розгляді принесених скарг і подань в порядку, встановленому цим Кодексом.
5. Відмова від цивільного позову може бути заявлений цивільним позивачем в будь-який момент провадження у кримінальній справі, але до видалення суду до нарадчої кімнати для постановлення вироку. Відмова від цивільного позову тягне за собою припинення вироб-ництва по ньому.
6. Цивільний позивач не вправі розголошувати дані попереднього розслідування, якщо він був про це заздалегідь попереджений в порядку, встановленому статтею 161 цього Кодексу. за розголошення даних попереднього розслідування цивільний позивач несе відповідальність згідно зі статтею 310 Кримінального кодексу Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 44. Цивільний позивач "
 1. § 366. Колізія позовів
  Окремі цивільно-правові відносини були захищені кількома позовами. У цьому випадку наступала колізія позовів, і позивач вибирав той позов, який найбільше був йому зручний, при цьому виключалася можливість пред'явлення інших позовів для захисту цього ж права. Як виняток допускалося, щоб позивач проти цього ж боржника, з приводу цієї ж речі пред'являв кілька позовів - кумуляція
 2. § 363. Actiones rei persecutoriae, actiones poenales, actiones mixtae
  Actiones rei persecutoriae були позовами, за якими позивач вимагав у суду наказати боржнику виконати те, що він дійсно повинен був виконати. Actiones poenalis називалися позови, при яких позивач вимагав у суду наказати відповідачу сплатити штраф за скоєний делікт. Actiones mixtae були такими позовами, за якими позивач вимагав у суду наказати боржника виконати належне і сплатити
 3. Стаття 44. Сторони
  Коментар до статті Згідно ч. 1 ст. 44 АПК РФ сторонами в арбітражному процесі є позивач і відповідач. Позивач і відповідач - передбачувані суб'єкти спірного матеріально-правового відношення, щодо якого виник конфлікт, який підлягає вирішенню в арбітражному суді. Судове рішення виноситься щодо сторін арбітражного процесу - позивача і відповідача. У зв'язку з цим арбітражний суд
 4. Стаття 31. Підсудність кількох пов'язаних між собою справ
  Коментар до статті Коментар до частини 3. § 1. Підсудність цивільного позову, що випливає з кримінальної справи, визначається підсудністю кримінальної справи, в якому він пред'явлений (п. 10 ст. 31 КПК України). Цивільний позивач в кримінальному процесі. § 2. Цивільним позивачем є фізична або юридична особа, яка пред'явила вимогу про відшкодування майнової шкоди, за наявності підстав
 5. Стаття 144. Скасування забезпечення позову
  1. При прийнятті рішення про скасування забезпечувальних заходів суд не зв'язаний клопотанням відповідача і повинен не тільки враховувати, відсутні чи обставини, що послужили підставами для прийняття забезпечувальних заходів, але також з'ясовувати, чи згоден присутній у судовому засіданні позивач з клопотанням відповідача про скасування зазначених заходів, якщо вони були прийняті судом за клопотанням позивача. Про свою згоду
 6. Таблиця відмінностей між реституцією та віндикації
  N п / п Віндикація Реституція 1 Позов пред'являється до особи, яка придбала річ немає від позивача Позов пред'являється до обличчя, яка набула річ від позивача 2 Позивач завжди доводить право на истребуемую річ Позивач за загальним правилом не доводить своє право на річ. У разі якщо право на
 7. § 375. Виклик до суду
  Екстраординарний процес виникав з ініціативи позивача. (573) Позивач повинен був скласти позов чи письмово викласти його перед судом. Суд надавав позов відповідача з зобов'язанням відповідати по ньому, і в певний термін, який не міг перевищувати чотирьох місяців, постати перед судом. Приймаючи запрошення, відповідач повинен був сплатити таксу службовцю, що вручив його. Якщо позивач або відповідач не § 354. Litis contestatio
 8. Litis contestatio була останньою точкою процесу in jure. Вона складалася в передачі формули з боку магістрату при свідках позивачеві, який передавав її відповідачу. Правові наслідки litis contestatio були наступними. Позивач, який одного разу почав суперечку і довів його до litis contestatio не міг більше пред'являти новий позов по цій же справі, на тій же підставі і проти того ж особи (ne
  Стаття 38. Сторони
 9. 1. Зміст статті незначно відрізняється від змісту аналогічної норми ЦПК 1964 Законодавець знову відмовився дати визначення сторін в цивільному процесі, обмежившись вказівкою, що ними є позивач і відповідач. Тим часом проект ЦПК, прийнятий Державною Думою в другому читанні, давав визначення сторін як суб'єктів спірного матеріального правовідносини. Однак згодом воно
  Стаття 99. Стягнення компенсації за втрату часу
 10. Коментар до статті § 1. Позивач, який заявляє вимогу про стягнення на його користь винагороди за фактичну втрату часу в порядку, передбаченому ст. 92 ЦПК РРФСР (ст. 99 ЦПК РФ), має подати докази, які свідчили б про недобросовісність відповідача в заяві спору проти позову або про його систематичному протидії правильному і швидкому розгляду та
  Права та обов'язки експерта в процесі
 11. . Експерт бере участь у дослідженні обставин справи, які стосуються предмета експертизи. Він може задавати питання підсудному, потерпілому, свідкам, цивільному позивачу і відповідачу про обставини, що мають значення для дачі висновку. За з'ясуванні всіх обставин, що мають значення для дачі висновку, головуючий пропонує підсудному, потерпілому, свідкам,
  . Эксперт участвует в исследовании обстоятельств дела, относящихся к предмету экспертизы. Он может задавать вопросы подсудимому, потерпевшему, свидетелям, гражданскому истцу и ответчику об обстоятельствах, имеющих значение для дачи заключения. По выяснении всех обстоятельствах, имеющих значение для дачи заключения, председательствующий предлагает подсудимому, потерпевшему, свидетелям,
© 2014-2022  yport.inf.ua