Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 163. Виробництво попереднього слід-наслідком слідчою групою

1. Виробництво попереднього слідства по кримінальній справі в разі його складності або великого обсягу може бути доручено слідчій групі, про що виноситься окрема постанова або вказується в постанові про порушення кримінальної справи.
2. Рішення про виробництво попереднього слідства слідчою групою, про зміну її складу приймає керівник слідчого органу. У постанові повинні бути перераховані всі слідчі, яким доручено ведення попереднього слідства, в тому числі вказується, який слідчий призначається керівником слідчої групи. До роботи слідчої групи можуть бути залучені посадові особи органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Склад слідчої групи оголошується підозрюваному, обвинуваченому.
(В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
3. Керівник слідчої групи приймає кримінальну справу до свого провадження, організовує роботу слідчої групи, керує діями інших слідчих, складає обвинувальний висновок або виносить постанову про направлення кримінальної справи до суду для розгляду питання про застосування примусових заходів медичного характеру до особи, яка вчинила злочин, і направляє дане постанову разом з кримінальною справою прокурору.
4. Керівник слідчої групи приймає рішення про:
1) виділення кримінальних справ в окреме провадження в порядку, встановленому статтями 153 - 155 цього Кодексу;
2) припинення кримінальної справи повністю або частково;
3) зупинення або відновлення провадження у кримінальній справі;
4) притягнення особи як обвинуваченого і про обсяг пред'явленого йому обвинувачення;
5) напрямку обвинуваченого в медичний або психіатричний стаціонар для виробництва відповідно судово-медичної або судово-психіатричної експертизи, за винятком випадків, передбачених пунктом 3 частини другої статті 29 цього Кодексу;
6) порушення перед керівником слідчого органу клопотання про продовження строку попереднього слідства;
(в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
7) порушення перед судом клопотання про обрання запобіжного заходу, а також про провадження слідчих та інших процесуальних дій, передбачених частиною другою статті 29 цього Кодексу.
5. Керівник та члени слідчої групи має право брати участь у слідчих діях, вироблених іншими слідчими, особисто проводити слідчі дії і приймати рішення у кримінальній справі в порядку, встановленому цим Кодексом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 163. Виробництво попереднього слід-наслідком слідчою групою "
 1. Стаття 211. Поновлення призупиненого перед-ньо слідства
  1. Попереднє слідство відновлюється на підставі постанови слідчого після того, як: 1) відпали підстави його призупинення; 2) виникла необхідність виробництва слідчих дій, які можуть бути здійснені без участі підозрюваного, обвинуваченого; (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92 - ФЗ) 3) прокурором скасовано постанову про призупинення попереднього
 2. Слідча ситуація
  Слідча ситуація: в прикладному аспекті - сума відомостей про характер події події, обстановці, умовах, в яких здійснюється розслідування в цілому, про відносини учасників судочинства між собою і до майбутнього слідчому дії, тобто сукупність обставин, реально сформованих в діяльності слідчого на момент вибору та реалізації тактичного прийому; з
 3. Стаття 162. Термін попереднього слідства
  1. Попереднє слідство у кримінальній справі повинно бути закінчено в строк, що не перевищує 2 місяців з дня порушення кримінальної справи. 2. В термін попереднього слідства включається час з дня порушення кримінальної справи і до дня його напрями прокурору з обвинувальним висновком чи постановою про передачу кримінальної справи до суду для розгляду питання про застосування примусового тільних
 4. Стаття 153. З'єднання кримінальних справ
  1. В одному провадженні можуть бути з'єднані кримінальні справи стосовно: 1) кількох осіб, які вчинили одне або кілька злочинів у співучасті; 2) однієї особи, яка вчинила кілька злочинів; 3) особи, обвинуваченого в заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, що розслідуються по цих кримінальних справах . 2. З'єднання кримінальних справ допускається також у випадках, коли особа, яка підлягає
 5. Стаття 60. Понятий
  1. Понятий - яка не заінтересована в результаті кримінальної справи особа, яка притягається дізнавачем, слідчим для посвідчення факту виробництва слідчої дії, а також змісту, ходу і результатів слідчої дії. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Понятими не можуть бути: 1) неповнолітні; 2) учасники кримінального судочинства, їх близькі родичі та
 6. Стаття 67. Відвід слідчого або дізнавача
  1. Рішення про відвід слідчого приймає керівник слідчого органу, а рішення про відведення дізнавача приймає про-курор. Рішення про відвід керівника слідчого органу приймає вищестоящий керівник слідчого органу. (В ред. Федеральних законів від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ) 2. Попереднє участь керівника слідчого органу, слідчого, дізнавача в
 7. Стаття 38. Слідчий
  (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1. Слідчий є посадовою особою, уповноваженою в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати попереднє слідство у кримінальній справі. 2. Слідчий уповноважений: 1) порушувати кримінальну справу в порядку, встановленому цим Кодексом; 2) приймати кримінальну справу до свого провадження або передавати його
 8. Стаття 165. Судовий порядок отримання дозволу на виробництво слідчої дії
  1. У випадках, передбачених пунктами 4 - 9, 10.1, 11 і 12 частини другої статті 29 цього Кодексу, слідчий за згодою ру-ника слідчого органу, а дізнавач за згодою прокурора порушує перед судом клопотання про виробництво слідчої дії, про що виноситься постанова. (В ред. Федеральних законів від 23.07.2010 N 172-ФЗ, від 11.07.2011 N 195-ФЗ) 2. Клопотання про
 9. Стаття 223.2. Виробництво дізнання групою дізнання-вателей
  (введена Федеральним законом від 23.07.2010 N 172-ФЗ) 1. Виробництво дізнання по кримінальній справі в разі його складності або великого обсягу може бути доручено групі дознава-телей, про що виноситься окрема постанова або вказується в постанові про порушення кримінальної справи. 2. Рішення про виробництво дізнання групою дізнавачів, про зміну її складу приймає начальник органу
 10. Стаття 149. Напрямок кримінальної справи
  Після винесення постанови про порушення кримінальної справи в порядку, встановленому статтею 146 цього Кодексу: 1) втратив чинність. - Федеральний закон від 05.06.2007 N 87-ФЗ; 2) слідчий приступає до провадження досудового слідства; 3) орган дізнання проводить невідкладні слідчі дії і направляє кримінальну справу керівникові слідчого органу, а по кримінальних справах,
 11. Стаття 39. Керівник слідчого органу
  (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1. Керівник слідчого органу уповноважений: 1) доручати провадження попереднього слідства слідчому або декільком слідчим, а також вилучати кримінальну справу у слідчого і передавати його іншому слідчому з обов'язковим зазначенням підстав такої передачі, створювати слідчу групу, змінювати її склад або приймати
 12. Стаття 208. Підстави, порядок та строки призупинення попереднього слідства
  1. Попереднє слідство припиняється за наявності однієї з таких підстав: 1) особа, яка підлягає залученню в якості обвинувачуваного, не встановлено; 2) підозрюваний або обвинувачений зник від слідства або місце його знаходження не встановлено з інших причин; (в ред. Федерального закону від 29.05. 2002 N 58-ФЗ) 3) місце перебування підозрюваного або обвинуваченого відомо, проте
 13. Стаття 288. Слідчий експеримент
  1. Слідчий експеримент проводиться судом з участю сторін, а при необхідності і за участю свідків, експерта та спеціаліста. Слідчий експеримент проводиться на підставі ухвали або постанови суду. 2. Суд виробляє слідчий експеримент у відповідності з вимогами статті 181 цього
 14. Стаття 125. Судовий порядок розгляду скарг
  Взаємозалежні положення частини першої статті 125 та частини першої статті 152 КПК РФ визнані не відповідними Консти-туції РФ Постановою Конституційного Суду РФ від 20.07.2012 N 20-П, в тій мірі, в якій в силу своєї невизначеності ці по-розкладання породжують можливість їх неоднозначного тлумачення і, отже, довільного застосування при визначенні терри-торіальной підсудності
 15. Стаття 427. Припинення кримінального переслідування із застосуванням примусового заходу виховного воздей-наслідком
  1. Якщо в ході попереднього розслідування кримінальної справи про злочин невеликої або середньої тяжкості буде встановлено, що виправлення неповнолітнього обвинуваченого може бути досягнуто без застосування покарання, то слідчий за згодою ру-ника слідчого органу, а також дізнавач за згодою прокурора вправі винести постанову про припинення кримінального переслідування і
 16. Стаття 37. Прокурор
  (в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 1. Прокурор є посадовою особою, уповноваженою в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати від імені держави кримінальне переслідування під час кримінального судочинства, а також нагляд за процесуальною діяльністю органів дізнання та органів попереднього слідства. 2. У ході досудового виробництва
© 2014-2022  yport.inf.ua