Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 125. Судовий порядок розгляду скарг


Взаємозалежні положення частини першої статті 125 та частини першої статті 152 КПК РФ визнані не відповідними Консти-туції РФ Постановою Конституційного Суду РФ від 20.07.2012 N 20-П, в тій мірі, в якій в силу своєї невизначеності ці по-розкладання породжують можливість їх неоднозначного тлумачення і, отже, довільного застосування при визначенні терри-торіальной підсудності скарг на рішення і дії (бездіяльність) посадових осіб міжрайонних слідчих відділів при виробництві попереднього розслідування у випадках, коли попереднє розслідування здійснюється за місцем вчинення діяння, яке містить ознаки злочину, розташованому за межами адміністративного району дислокації даної слідчої орга-на.
1. Постанови дізнавача, слідчого, керівника слідчого органу про відмову в порушенні кримінальної справи, про пре-кращения кримінальної справи, а так само інші рішення і дії (бездіяльність) дізнавача, слідчого, керівника слідчого органу та прокурора, які здатні завдати шкоди конституційним правам і свободам учасників кримінального судочинства або утруднити доступ громадян до правосуддя, можуть бути оскаржені до районного суду за місцем провадження попереднього расследова-ня.
(В ред. Федеральних законів від 05.06.2007 N 87-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
2. Скарга може бути подана до суду заявником, його захисником, законним представником або представником безпосередньо або через дізнавача, слідчого, керівника слідчого органу або прокурора.
(В ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 214-ФЗ)
Положення частини третьої статті 125 в його конституційно-правовому тлумаченні не перешкоджає допуску представника до участі у розгляді скарги потерпілого на дії (бездіяльність) та рішення дізнавача, слідчого і прокурора незалежно від того, брав раніше представник участь у справі чи ні (Визначення Конституційного Суду РФ від 24.11.2005 N 431-О).
3. Суддя перевіряє законність і обгрунтованість дій (бездіяльності) та рішень дізнавача, слідчого, керівника слід-жавного органу, прокурора не пізніше ніж через 5 діб з дня надходження скарги в судовому засіданні за участю заявника та його захисника, законного представника або представника, якщо вони беруть участь в кримінальній справі, інших осіб, чиї інтереси безпосередньо зачіпаються оскаржуваних дією (бездіяльністю) або рішенням, а також за участю прокурора, слідчого, керівника следст-венного органу. Неявка осіб, своєчасно повідомлених про час розгляду скарги і не наполягають на її розгляді з їх навчаючи-стием, не є перешкодою для розгляду скарги судом. Скарги, що підлягають розгляду судом, розглядаються у відкритому судовому засіданні, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 241 цього Кодексу.
(В ред. Федеральних законів від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 24.07.2007 N 214-ФЗ, від 02.12.2008 N 226-ФЗ)
4. На початку судового засідання суддя оголошує, яка скарга підлягає розгляду, представляється явівшімся в судове за-седанів особам, роз'яснює їх права і обов'язки. Потім заявник, якщо він бере участь в судовому засіданні, обгрунтовує скаргу, після чого заслуховуються інші з'явилися в судове засідання особи. Заявнику надається можливість виступити з реплікою.
5. За результатами розгляду скарги суддя виносить одну з таких постанов:
1) про визнання дії (бездіяльності) або рішення відповідної посадової особи незаконним або необгрунтованим і про його обов'язки усунути допущене порушення;
2) про залишення скарги без задоволення.
6. Копії постанови судді надсилаються заявнику, прокурору і керівнику слідчого органу.
(В ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 214-ФЗ)
7. Принесення скарги не зупиняє виробництво оскаржуваного дії і виконання оскаржуваного рішення, якщо це не знайде потрібне зробити орган дізнання, дізнавач, слідчий, керівник слідчого органу, прокурор або суддя.
(В ред. Федерального закону від 24.07.2007 N 214-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 125. Судовий порядок розгляду скарг"
 1. Стаття 401.8. Розгляд касаційних скарги, подання
  судовому засіданні суду касаційної інстанції, якщо відсутні підстави для перегляду судових рішень у касаційному порядку. При цьому касаційні скарга, подання та копії оскаржуваних судових постанов залишаються в суді касаційної інстанції; 2) про передачу касаційних скарги, подання з кримінальною справою для розгляду в судовому засіданні суду касаційної інстанції. 3.
 2. Стаття 401.5. Повернення касаційних скарги, подання без розгляду
  судового рішення в касаційному порядку; 4) надійшло прохання про відкликання касаційних скарги, подання; 5) касаційні скарга, подання подані з порушенням правил підсудності, встановлених статтею 401.3 справжнього Ко -дексу. 2. Касаційні скарга, подання повинні бути повернені протягом 10 днів з дня їх надходження до суду касаційної
 3. Стаття 267. Строк розгляду апеляційної скарги
  судовий акт. Див: п. 22 Постанови Пленуму ВАС РФ від 28.05.2009 N 36 "Про застосування АПК РФ при розгляді справи в арбітражному суді апеляційної інстанції" (в ред. Постанов Пленуму ВАС РФ від 23.07.2009 N 61, від 24.03.2011 N 30). Час, протягом якого заява або скарга залишалися без руху, не враховується при визначенні строку вчинення судом процесуальних дій, в тому
 4. Стаття 267. Строк розгляду апеляційної скарги
  судовий розгляд. З цієї причини можна говорити, що в апеляційному провадженні діють всі три форми тимчасової зупинки процесу (перерва судового засідання, відкладення судового розгляду і зупинення провадження у справі). Підстави відкладення розгляду апеляційної скарги в чому схожі з тими, які зазначені у ст. 158 АПК РФ: відсутність повідомлення про
 5. Стаття 30.15. Прийняття до розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
  розгляду в порядку нагляду скарги, протесту суддя виносить ухвалу. 2. Суддя, який прийняв до розгляду в порядку нагляду скаргу, протест, зобов'язаний сповістити особу, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, а також потерпілого про подання скарги, принесення протесту і надати зазначеним особам можливість ознайомитися зі скаргою, протестом і подати
 6. Стаття 412.7. Постанова про відмову в передачі наглядових скарги, подання для розгляду в доль-ном засіданні Президії Верховного Суду Російської Федеративної-ції
  судовому засіданні Президії Верховної Суду Російської Федерації має містити: 1) дату і місце винесення постанови; 2) прізвище та ініціали судді, який виніс постанову; 3) дані про особу, яка подала скаргу, подання; 4) вказівка на судові рішення, які оскаржуються; 5) мотиви, з яких відмовлено у передачі наглядових скарги, подання для розгляду в судовому засіданні
 7. Стаття 291. Скарги на визначення арбітражного суду касаційної інстанції
  судового захисту, принципу рівноправності сторін у ст. 291 АПК РФ встановлено правило, що гарантує особам, бере участі у справі, можливість оскарження ухвал, винесених арбітражним судом касаційної інстанції. До прийняття АПК РФ 2002 особи, що у справі, могли реалізувати своє право на перевірку ухвал суду касаційної інстанції тільки шляхом звернення до суду наглядової інстанції.
 8. Стаття 30.4. Підготовка до розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення суддя, посадова особа: 1) з'ясовують, чи є обставини, що виключають можливість розгляду скарги даними суддею, посадовою особою, а також обставини, що виключають провадження у справі; 2) дозволяють клопотання, при необхідності призначають експертизу, истребуют додаткові матеріали, викликають
 9. Стаття 30.4. Підготовка до розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення суддя, посадова особа: 1) з'ясовують, чи є обставини, що виключають можливість розгляду скарги даними суддею, посадовою особою, а також обставини, що виключають провадження у справі; 2) дозволяють клопотання, при необхідності призначають експертизу, истребуют додаткові матеріали, викликають
 10. Стаття 50. Порядок розгляду скарги
  розгляді скарги на рішення Дисциплінарного комітету у справі про дисциплінарне порушення перевіряє обгрунтованість прийнятого рішення та його відповідність законодавству Російської Федерації і внутрішніми документами Організації. 2. Для розгляду скарги на рішення Дисциплінарного комітету Рада директорів має право: 1) викликати представника (представників) члена Організації, залученого до
 11. Стаття 275. Порядок подання касаційної скарги
  стаття передбачає триденний термін, протягом якого касаційна скарга разом із справою повинна бути спрямована до арбітражного суду касаційної інстанції. Арбітражний суд, який прийняв рішення, зобов'язаний у зазначений термін направити касаційну скаргу разом зі справою до відповідного суду касаційної інстанції. Винятком є випадки, коли до подання касаційної скарги на судовий акт або
 12. Стаття 333. Порядок подання та розгляду приватної скарги, подання прокурора
  статтями ЦПК). 2. Приватні скарги на ухвали світових суддів державним митом не оплачуються (п. 17 ч. 1 ст. 89 ЦПК). 3. Подача окремої скарги на визначення мирового судді не зупиняє виконання оскарженого визначення, якщо інше не обумовлено в законі. Наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 145 ЦПК подача приватної скарги на ухвалу суду про скасування заходів забезпечення позову або про
 13. Стаття 30.16. Межі та строки розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
  розгляду в порядку нагляду, постанову по справі про адміністративне правопорушення, рішення за результатами розгляду скарг, протестів перевіряються виходячи з доводів, викладених у скарзі, протесті, і заперечень, що містяться у відгуку на скаргу, протест. 2. Суддя, який прийняв до розгляду в порядку нагляду скаргу, протест, в інтересах законності має право перевірити справу про
 14. Стаття 30.5. Строки розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  статтями 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52 цього Кодексу, підлягають розгляду в п'ятиденний строк з дня їх надходження з усіма матеріалами до суду, правомочний розглядати скарги. (Частина друга введена Федеральним законом від 04.07.2003 N 94-ФЗ) 3. Скарга на постанову про адміністративний арешт підлягає розгляду протягом доби з моменту подачі скарги, якщо особа, притягнуте до
 15. Стаття 49. Термін розгляду скарги
  скаргу, що надійшла згідно з цим Кодексом, протягом двох місяців з дня отримання
 16. Стаття 275. Порядок подання касаційної скарги
  судовим актом повертає всі матеріали для прилучення необхідних документів до судової справи. Див: інформаційний лист Президії ВАС РФ від 05.09.2006 N 112 "Про застосування ч. 1 ст. 188, ч. 2 ст. 257, ч. 2 ст. 275 АПК РФ при оскарженні визначень окремо від оскарження судового акта, яким закінчується розгляд справи за
 17. Стаття 290. Касаційні скарги на визначення арбітражного суду першої та апеляційної інстанцій
  стаття встановлює правила перевірки законності визначень арбітражного суду першої та апеляційної інстанцій, поширюючи на них той же порядок, який встановлений для розгляду касаційних скарг на рішення та постанови судів першої та апеляційної інстанцій. З положень ст. 290 АПК РФ виходять суди касаційної інстанції і при визначенні терміну подачі скарги на ухвалу, і при
 18. Стаття 30.2. Порядок подачі скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення
  розгляд скарги не відноситься до компетенції судді, посадової особи, яким оскаржено постанову по справі про адміністративне правопорушення, скарга направляється на розгляд по підвідомчості в протягом трьох діб. 5. Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення державної митом не
 19. Стаття 349. Порядок судового засідання в суді касаційної інстанції
  судовому засіданні при розгляді касаційної скарги (подання), а також заходи, спрямовані на забезпечення цього порядку, не відрізняються від відповідних правил в суді першої інстанції (див. коментар до ст. 158, 159
 20. Стаття 385. Повідомлення осіб, які беруть участь у справі, про передачу наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції
  стаття спрямована на забезпечення своєчасного розгляду справи судом наглядової інстанції при дотриманні процесуальних прав беруть участь у справі. Суд наглядової інстанції, до якого надійшла справа з визначенням відповідного судді про передачу наглядової скарги або подання прокурора зі справою для розгляду в судовому засіданні суду наглядової інстанції, повинен направити особам,
© 2014-2022  yport.inf.ua