Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 164. Загальні правила виробництва следст-ських дій

1. Слідчі дії, передбачені статтями 178 частиною третьою, 179, 182 і 183 цього Кодексу, здійснюються на ос-новании постанови слідчого.
(В ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ)
2. У випадках, передбачених пунктами 4 - 9, 11 і 12 частини другої статті 29 цього Кодексу, слідчі дії вироб-водяться на підставі судового рішення.
(В ред. Федерального закону від 01.07.2010 N 143-ФЗ)
3. Виробництво слідчої дії в нічний час не допускається, за винятком випадків, що не терплять зволікання.
4. При провадженні слідчих дій неприпустимо застосування насильства, погроз та інших незаконних заходів, а одно створення небезпеки для життя і здоров'я що у них осіб.
5. Слідчий, залучаючи до участі в слідчих діях учасників кримінального судочинства, зазначених у главах 6 - 8 цього Кодексу, засвідчується в їх особи, роз'яснює їм права, відповідальність, а також порядок виробництва відповідного слідчої дії. Якщо у виробництві слідчої дії бере участь потерпілий, свідок, спеціаліст, експерт або пе-реводчік, то він також попереджається про відповідальність, передбаченої статтями 307 і 308 Кримінального кодексу Російської Феде-рації.
6. При провадженні слідчих дій можуть застосовуватися технічні засоби і способи виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину і речових доказів. Перед початком слідчої дії слідчий попереджає осіб, що беруть участь у слідчій дії, про застосування технічних засобів.
(В ред. Федерального закону від 04.03.2013 N 23-ФЗ)
7. Слідчий має право залучити до участі у слідчій дії посадова особа органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, про що робиться відповідна відмітка в протоколі.
8. У ході провадження слідчої дії ведеться протокол відповідно до статті 166 цього Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 164. Загальні правила виробництва следст-ських дій "
 1. Стаття 170. Участь понятих
  статтями 184 і 193 цього Кодексу, слідчі дії проводяться за участю не менше двох понятих, які викликаються для посвідчення факту виробництва слідчої дії, його ходу і результатів, за винятком випадків, передбачених частиною третьою цієї статті. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 04.03.2013 N 23-ФЗ) 1.1. У випадках, передбачених статтями
 2. Стаття 426. Участь законного представника несо-вершеннолетніе підозрюваного, обвинуваченого в ході Досу-дебного провадження у кримінальній справі
  следст-ських діях, вироблених з його участю і участю захисника; 4) знайомитися з протоколами слідчих дій, в яких він брав участь, і робити письмові зауваження про правиль-ності і повноту зроблених у них записів; 5) заявляти клопотання і відводи, приносити скарги на дії (бездіяльність) та рішення дізнавача, слідчого, прокурора; 6) подавати докази; 7)
 3. Стаття 78. Огляд і дослідження письмових і вещест-ських доказів за місцем їх знаходження
  стаття допускає можливість огляду і дослідження письмових і речових дока-зательств за місцем їх знаходження, якщо неможливо або важко доставити їх до суду, який розглядає справу . Наприклад, неможливо доставити до суду об'єкти нерухомості, інші об'єкти, фізичні характеристики яких перешкоджають їх доставці в
 4. Стаття 124. Загальні положення про конкурсний виробництві
  виробництва. 2. Конкурсне виробництво вводиться на термін до шести місяців. Термін конкурсного виробництва може продовжуватися за клопотанням особи, що у справі, не більше ніж на шість місяців. 3. Визначення арбітражного суду про продовження терміну конкурсного виробництва підлягає негайному виконанню і може бути оскаржене в порядку, встановленому пунктом 3 статті 61 цього
 5. Стаття 457. Виконання в Російській Федерації за-проса про правову допомогу
  виробництві процесуальних дій, що надійшли від відповідних компетентних органів і посадових осіб іноземних держав, відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації, міжнародними угодами або на основі принципу взаємності. Принцип взаємності підтверджується письмовим зобов'язанням іноземної держави надати Російської Федерації правову допомогу в
 6. Стаття 225.2. Порядок розгляду справ за корпоратив-ним спорах
  правила позовного провадження є базовими при розгляді корпоративних спорів. Особливості, встановлені в гол. 28.1 АПК РФ, стосуються забезпечення доступу до інформації про корпоративну суперечку, маючи на увазі необхідність сповіщення широкого кола учасників корпоративних правовідносин про наявність спору, розгляду питань про забезпе-печітельних заходи, а також особливостей, що стосуються окремих
 7. § 1. Загальні правила спадкування за законом
  правила спадкування за
 8. Стаття 317.4. Проведення попереднього следст-вия щодо підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про співпрацю
  виробництво відповідно до пункту 4 частини першої статті 154 на-вартого Кодексу кримінальній справі відносно підозрюваного або обвинуваченого, з яким укладено досудову угоду про со-співробітництві, проводиться в порядку, встановленому главами 22 - 27 і 30 цього Кодексу, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею. 2. Клопотання про укладення досудової угоди про
 9. Стаття 41. Термін розгляду справ про дисциплінарні порушення
  загальні строки розгляду справ про дисциплінарні
 10. Загальні положення
  стаття - 95, яка безпосередньо регулює тільки два питання - відповідальність його учасників (п. 1) і зміст його фірми (п. 2). В іншому ж до товариства з додатковою відповідальністю застосовуються правила про товариства з обмеженою відповідальністю. І хоча в п. 3 ст. 95 ГК йдеться про можливість застосування до товариств з додатковою відповідальністю правил Кодексу про товариства з
 11. Стаття 166. Протокол слідчої дії
  виробництві слідчої дії можуть також застосовуватися стенографування, фотографування, кінозйомка, аудіо-та відеозапис. Стенограма і стенографічний запис, фотографічні негативи та знімки, матеріали аудіо-та відеозаписи зберігаються при кримінальній справі. 3. У протоколі зазначаються: 1) місце і дата виробництва слідчої дії, час його початку і закінчення з точністю до хвилини;
 12. 19.6. Адміністративно-правонаделітельний процес: поняття, риси, структура
  виробництв; - результатом правонаделітельной діяльності є правозастосовний акт. Види виробництв адміністративно-правонаделітельного процесу: виробництво за пропозиціями і заявами громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ і організацій про реалізацію належних їм прав у сфері управління, ліцензійно-дозвільне провадження, обліково-реєстраційну
© 2014-2022  yport.inf.ua